Full Torrent Oyun indir - Powered by vBulletin                                                                                             "
Sayfa 1/3 123 SonSon
11 sonuçtan 1 ile 5 arası
 1. #1
  Status
  Offline
  tamsen26 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üye
  Üyelik tarihi
  Jan 2010
  Yaş
  22
  Mesajlar
  151
  Konular
  21
  Tecrübe Puanı
  5159
  Beğendim/Beğenmedim
  Received: 0/0
  Given: 0/0

  0 Not allowed! Not allowed!

  Standart Bilişim Terimleri Sözlüğü

  Umarım işinize yarar. ctrl-f tuşuyla aradığınız terimi bulabilirsiniz.

  - A -
  A4 letter : A4 Mektup(MAC)
  A4 small : A4 küçük(MS)
  abbreviate : kısaltmak(IBM)
  abbreviated : kısaltılmış(MS)
  abbreviation : kısaltma(MS)
  abnormal end(abend) : olağandışı son(IBM)
  abort : durdur(MAC)durdurmak(IBM);(tamamlamadan)
  abort action : işlemi durdur(MS)
  abort sequence : durdurma dizisi(IBM)
  aborted connection : durdurulmuş bağlantı(IBM)
  about : hakkında(MAC)(MS)
  Above : Yukarıda(MS)
  ABS() : MUT()(MS)
  absolute : mutlak(IBM)(MS)
  absolute address : mutlak adres(IBM)
  absolute device : mutlak aygıt(IBM)
  absolute positioned object : mutlak konumlu nesne(MS)
  absolute positioned paragraph : mutlak konumlu paragraf(MS)
  absolute positioning : mutlak konumlama(IBM)
  absolute priority : mutlak öncelik(IBM)
  Absolute reference : Mutlak referans(MS)
  abstract : soyut(IBM)(MS)
  acceleration : ivme(IBM)
  accelerator card : hızlandırıcı kart(MAC)
  accelerator key : hızlandırma tuşu(IBM)
  accept : onayla(MAC) kabul etmek(IBM)
  Accept Revisions : Değişiklikleri Benimse(MS)
  access : erişim(MAC) erişim, erişmek(IBM)
  access barred : erişim engelli(IBM)
  access code : erişim kodu(IBM)(MS)
  access control key : erişim denetim anahtarı(IBM)
  access control list : erişim denetim listesi(IBM)
  access control lock : erişim denetim kilidi(IBM)
  access list : erişim listesi(IBM)
  access lock : erişim kilidi(IBM)
  access number : erişim numarsı(MAC)
  access privileges : erişim ayrıcalıkları(MAC)
  access time : erişim süresi(MAC)
  accessory : donatı(MAC)(MS) aksesuvar(IBM)
  account file : hesap kütüğü(IBM)
  accounting : muhasebe(IBM)
  accumulate : biriktirmek(IBM)
  accumulator : biriktirici(IBM)
  accuracy : doğruluk(IBM)
  acknowledge : alındı, alındılama(MAC) alındı-(IBM)
  acknowledgement : alındı bildirimi(IBM)
  acoustic : akustik(MAC)(IBM)
  acoustic coupler : akustik bağlayıcı(MAC)
  acoustic coupling : akustik bağlama(MAC)
  acquire : edinmek(IBM)
  acronym : kısaltma(MAC) kısaad(IBM) kısa ad(MS)
  action : işlem(IBM)
  action bar : menü çubuğu(IBM)
  action bar pull-down : çekmenü(IBM)
  action item : gereği beklenen öğe(IBM)
  action list : işlem listesi(IBM)
  action message : işlem iletisi(IBM)
  action-object oriented : işlem-nesne yönelimli(IBM)
  activate : etkinleştirme(MAC)(MS);etkinleştirmek, başlatmak(IBM)
  activate a window : pencereyi etkinleştirmek(MS)
  ACTIVATE RULER(Keyname) : cetvelı etkınleştır(MS)
  activation : etkinleştirme(IBM)
  activator : etkinleştirici(IBM)
  active : etkin(MAC)(IBM)(MS)
  Active Button : Etkin Düğme(MS)
  active file : etkin dosya(MS)
  active line : etkin hat(IBM)
  active link : etkin bağlantı(IBM)
  active page : yürürlükteki sayfa(IBM)
  active program : çalışmakta olan program(IBM)
  Active selection : Etkin seçim(MS)
  active window : etkin pencere(IBM)(MS)
  activity : etkinlik(IBM)
  actual parameter : gerçek parametre(MAC)
  actuator : mantıksal sürücü(IBM)
  adapter : bağdaştırıcı(IBM)(MS)
  adaptor : bağdaştırıcı(MAC)
  ADB : ADB(MAC)
  add : eklemek, toplamak(IBM)(MAC) ekle(MS)
  add authority : ekleme yetkisi(IBM)
  Add fonts : Yazıtipi ekle(MS)
  Add Left Border : Sol Kenar çizgisi Ekle(MS)
  Add printer driver : Yazıcı sürücüsü ekle(MS)
  Add queue driver : Kuyruk sürücüsü ekle(MS)
  Add Revision Marks : Değişiklik ımleri Ekle(MS)
  Add Right Border : Sağ Kenar çizgisi Ekle(MS)
  Add To Dictionary : Sözlüğe Ekle / Kat(MS)
  Add to Template : Pablona Ekle / Kat(MS)
  Added Features : Eklenmiş özellikler(MS)
  added value : katma değer(IBM)
  addend : toplanan(IBM)
  addenda dictionary : ek sözlük(IBM)
  Addition(re; math. function) : Toplama(MS)
  additional features : ek özellikler(MS)
  address : adres(MAC)(IBM)(MS)
  address bus : adres yolu(MAC)
  Address field : Adres alanı(MS)
  Address labels : Adres etiketleri(MS)
  address translation : adres dönüştürme(IBM)
  addressee : alıcı(IBM)
  addrout file : kayıt adres kütüğü(IBM)
  adhoc(query) : plansız(sorgu)(IBM)
  adjacent : bitişik(IBM)
  adjacent columns : bitişik sütunlar(MS)
  adjust : ayarlamak(IBM) ayarla(MS)
  administrator : yönetici(MAC)
  adopt : edinmek(IBM)
  adopted authority : geçici yetki(IBM)
  advance : ilerlemek, ilerletmek(IBM)
  advanced : gelişmiş(MAC) ileri, gelişmiş(IBM)
  advanced function printing : gelişmiş işlevli yazma(tekniği)(IBM)
  advanced function printing data stream : gelişmiş işlevli yazma veri akımı(IBM)
  advanced printer function : gelişmiş yazıcı işlevi(IBM)
  affinity user : adına çalışılan kullanıcı(IBM)
  After : Sonra(MS)
  after-image : değişiklik sonrası kopya(IBM)
  Afternoon format(re; time) : öğleden sonra biçimi (saat gösterimi)(MS)
  Again/ repeat last action : Yinele (son işlemi)(MS)
  aggregate : küme, kümelemek(IBM)
  AIX(ADVANCED INTERACTIVE EXECUTIVE) :AIX(ıleri Etkileşimli Yönetici)(IBM)
  alarm : uyarı(IBM) Alarm(MS)
  alarm clock : çalar saat(MAC)
  alert : uyarı(MAC) uyarı, uyarmak(IBM)
  Alert box : Uyarı kutusu(MS)
  algorithm : algoritma(MAC)(IBM)
  alias : arma(MAC) diğer ad(IBM)
  align : hizala(MAC) hizalamak(IBM)
  align center : ortala(MAC)
  align graphic : grafiği hizla(MAC)
  align left : sola hizala(MAC)
  align middle : ortaya hizala(MAC)
  align objects : nesneleri hizala(MAC)
  align right : sağa hizala(MAC)
  align to grid : kılavuz çizgisine hizala(MAC)
  Aligned : Hizalı(MS)
  alignment : hizalama(MAC)(MS)
  Alignment icons : Hizalama simgeleri(MS)
  all : tümü, tümünü(MAC)
  all authority : tam yetki(IBM)
  All Caps : Tümü Büyük Harf(MS)
  All Drives : Tüm Sürücüler(MS)
  All Local Drives : Tüm Yerel Sürücüler(MS)
  all object authority : tüm nesne yetkisi(IBM)
  all rights reserved : tüm hakları saklıdır(MAC)
  all-points addressable : tüm noktaları adreslenir(IBM)
  allocate : ayırmak(IBM) Ayır(MS)
  allocation unit : yerleşim birimi(IBM)
  allowable : izin verilen(MS)
  alphabetic : alfabetik(IBM)(MS)
  Alphabetic numbers : Alfabetik rakamlar(MS)
  alphameric : alfanumerik(IBM)
  alphanumeric : alfasayısal(MAC)(IBM)(MS)
  alphanumeric cursor : alfasayısal imleç(IBM)
  Alphanumeric sort : Alfasayısal sıra(MS)
  Alphanumeric sorting : Alfasayısal sıralama(MS)
  Alphanumeric/Numeric/Date : Alfasayısal/Sayısal/Tarih(MS)
  already downloaded : önceden yüklenmiş(MS)
  ALT : ALT(MS)
  Alt Graphics state : Alt Graphics durumu(IBM)
  Alt key : Alt tuşu(MS)
  Alt state : Alt durumu(IBM)
  Alt-key combinations : Alt-tuşu kombinasyonları(MS)
  Alter(to) : Değiştirmek(MS)
  alternate : almaşık(MAC) yedek, seçenek(IBM)
  alternate character set : almaşık karakter seti(MAC)
  alternate code page : diğer kod sayfası(IBM)
  alternate collating sequencc : diğer birleştirme sırası(IBM)
  alternate current : alternatif akım(MAC)
  alternating : değişen(IBM)
  alternative : seçenek(IBM)
  alternative collating sequence : diğer birleştirme sırası(IBM)
  alternative interfaces : alternatif arabirimler(MS)
  alternative set : alternatif küme(MS)
  alternative shift : ek tuş işlemi(IBM)
  American National Standards Institute(ANSI) : Amerikan Ulusal Standartlar;Enstitüsü (ANSI)(MS)
  Ampersand : Ampersan(MS)
  amplifier : yükseltici(IBM)
  amplitude : genlik(IBM)
  analog : örneksel(MAC)(IBM)
  analog data : örneksel veri(MAC)
  analog signal : örneksel im(MAC)
  analog transmission : örneksel gönderim(MAC)
  analog-to-digital converter(ADC) : örneksel-sayısal-çevirici(MAC)
  analysis : çözümleme(IBM)
  analyzer : çözümleyici(IBM)
  anchor characters : saptama karakterleri(MS)
  anchor point : saptama noktası(IBM)(MS)
  Animate(to) : Canlandır(mak)(MS)
  animation : canlandırma(MAC)(IBM)
  annotation : ek açıklama(IBM)(MS)
  Annotation mark : Ek açıklama imi(MS)
  Annotation mark number : Ek açıklama imi numarası(MS)
  Annotation pane : Ek açıklama penceresi(MS)
  Annotation reference mark : Ek açıklama referans imi(MS)
  Annotation reference(Style) : Ek açıklama referansı (Biçem)(MS)
  Annotation text(Style) : Ek açıklama metni (Biçem)(MS)
  ANSI : ANSI(MS)
  ANSI character set : ANSI karakter kümesi(MS)
  ANSI characters : ANSI karakterleri(MS)
  answerback : karşılık verme(IBM)
  anticipatory buffering : önceden ana belleğe alma(IBM)
  anticipatory paging : önceden sayfalama(IBM)
  anticlockwise : saatin tersi ynünde(MAC)
  antistatic : durağan olmayan(MAC)
  Antonyms : Zıt anlamlılar(MS)
  aperture : açıklık(IBM)
  API : UPA(MS)
  API(App. Programming Interface) : API(Uygulama Programı Arabirimi)(IBM)
  APO(Absolute Positionned Objects) : MKN(MS)
  apostrophe : kesme imi(IBM)
  APPC : APPC(geliştirilmiş programdan programa iletişim)(IBM)
  appearance : görünüş(MS)
  append : sonuna ekleme(MAC) (MS) sona eklemek(IBM)
  appendices : ekler(MS)
  appendix : ek(MAC)(IBM)
  Apple desktop bus : Apple masaüstü yolu(MAC)
  Apple events : Apple olayları(MAC)
  Apple Extended Keyboard : Apple Genişletilmiş Klavye(MAC)
  Apple key : Elma tuşu(MAC)
  Apple menu : Elma menüsü(MAC)
  Apple Menu Items : Elma Menüsü öğeleri(MAC)
  Applet : Uygulamacık(MS)
  AppleTalk : AppleTalk(MAC)
  AppleTalk Network System : AppleTalk Ağ Sitemi(MAC)
  application : uygulama(MAC)(IBM)(MS)
  application enabling : uygulama altyapısı sağlama(IBM)
  Application icon : Uygulama simgesi(MS)
  Application INI file : Uygulama(nın) INI dosyası(MS)
  application integrity : uygulama bütünlüğü(IBM)
  application object : uygulamanın sunduğu nesne(IBM)
  application operator : Uygulama işletmeni(MS)
  application program : uygulama programı(IBM)(MS)
  application requester : uygulama isteğinde bulunan program(IBM)
  application server : uygulama isteğini karşılayan program(IBM)
  application software : uygulama yazılımı(IBM)(MS)
  application space : uygulama belleği(MAC)
  Application window : Uygulama penceresi(MS)
  apply : uygulamak(MAC)(MS)
  Apply a style : Biçem uygula(MS)
  apply format(to) : Biçim uygula(mak)(MS)
  Applying a font : Yazıtipi uygulama(MS)
  applying styles : geçerli biçemler(MS)
  APPN : APPN(geliştirilmiş eşdüzeyde iletişim)(IBM)
  approximate : yaklaşık(IBM)
  approximate size : yaklaşık büyüklük(MAC)
  Arabic : Arapça(MAC)
  arabic number : normal rakam(MS)
  arabic number format : normal rakam biçimi(MS)
  Arabic numerals : Normal rakamlar(MS)
  Arabic page numbers : Normal rakamla sayfa numaraları(MS)
  arbitrary : keyfi(MS)
  arc : yay(MAC)
  architecture : mimari(IBM)
  archive : belgelik(MAC) arşiv(IBM)
  area : alan(IBM)(MAC)(MS)
  area chart : alan grafik(MAC)
  area name : alan adı(MS)
  area pattern : alan örüntüsü(MS)
  argument : bağımsız değişke(MAC) argüman(IBM)(MS)
  arithmetic : aritmetik(IBM)(MS)
  arithmetic expression : aritmetik ifade(MAC)
  arithmetic operation : aritmetik işlem(MAC)
  arithmetic operator : aritmetik işleç(IBM)(MAC)(MS)
  arrange : düzenleme, yerleştirme(MAC)
  Arrange All : Tümünü Düzenle / Yerleştir(MS)
  Arranging Windows : Pencereleri Düzenleme / Yerleştirme(MS)
  array : dizi(IBM)(MAC)(MS)
  arrival sequence access path : geliş sıralı erişim yolu(IBM)
  arrow : ok(MAC)(MS)
  arrow head : ok başı(MS)
  Arrow key : ok tuşu(MS)(MAC)
  article : tanımlık(IBM)
  artificial : yapay(IBM)
  artificial intelligence : yapay us(MAC)
  artwork : çizim(IBM)
  As of last update : Son durumdaki gibi(MS)
  as typed : yazıldığı gibi(MS)
  ascender : Satırın tepesine kadar uzantısı olan harf(MS)
  ascending : artan(MAC)(MS) yükselen(IBM)
  Ascending order : Artan sıra(MS)
  ascent : çıkış(MAC)
  ascent line : çıkış çizgisi(MAC)
  ASCII : ASCII(MAC)(ms)
  ASCII Files : ASCII Dosyalar(MS)
  ASCII text file : ASCII metin dosyası(MS)
  aspect ratio : en-boy oranı(MAC) en boy oranı(IBM
  assemble : çevirmek(IBM) birleştirmek / kurmak(MS)
  assembler : çevirici(IBM)(MAC)
  assembler statement : çevirici deyimi(IBM)
  assembly : çevirici(IBM)
  assembly language : çevirici dili(IBM)
  assign : atamak(IBM)(MS)
  assign a level(outline) : düzey ata(ana hatlar)(MS)
  Assign Key to Style : Biçeme Tuş Ata(MS)
  Assign Macro Name : Makro Adı Ata(MS)
  Assign to Key : Tuşa Ata(MS)
  Assign to Menu : Menüye Ata(MS)
  assistance : yardım(IBM)
  associate : ilişkilendirilmiş, ilişkilendirmek(IBM)
  associated with .. : ile ilişkili / ilişkilendirilmiş(MS)
  association : ilişkilendirme(MS)
  associative : ilişkili(IBM)
  assume : varsaymak(IBM)
  assumed value : varsayılan değer(IBM)
  assurance : güvence(IBM)
  Asterisk : Yıldız işareti(MS)
  asterisk( ) : yıldız( )(MAC)
  asymmetric : bakışımsız(IBM)
  asynchronous : zaman uyumsuz(MS)
  asynchronous execution : zamanuyumsuz yürütme(MAC)
  asynchronous transmission : zamanuyumsuz gönderim(MAC)
  At Column : Sütunda(MS)
  At line : Satırda(MS)
  ATM : otomatik vezne(IBM)
  atomic operation : atomik işlem(IBM)
  attach : iliştirme(MAC) bağlamak(IBM) iliştir(MS)
  attachment : bağlantı(IBM)
  attended operation : gözetimli işletim(IBM)
  attention : uyarı(IBM)
  attenuation : zayıflama(IBM)
  attribute : öznitelik(IBM)(MAC)
  audible : sesli(IBM)
  audible alarm : sesli uyarı(IBM)
  audible signal : işitilebilir im(MAC)
  audio : işitsel(IBM)
  audit : denetlemek(IBM)
  audit window : denetim penceresi(IBM)
  Australian Englis : Avusturalya ıngilizcesi(MAC)
  authentication : doğrulama(IBM)
  Author : Yazar(MS)
  authorities : kaynakça(MS)
  authority : yetki(IBM)
  Authority Entry : Kaynakça Girdisi / öğesi(MS)
  authorization list : yetki listesi(IBM)
  authorize : yetki vermek(IBM)
  authorized Apple dealer : yetkili Apple satıcısı(MAC)
  Auto : Otomatik(MS)
  auto adjust : özdevimli ayar(MAC)
  auto answer : özdevimli yanıt(MAC)
  auto attribute : özdevimli öznitelik(MAC)
  auto call : özdevimli çağırma(MAC)
  auto increment : özdevimli artır(MAC)
  Auto link : Otomatik bağ / bağlantı(MS)
  auto logon : özdevimli bağlantı(MAC)
  Auto Macros : Otomatik Makrolar(MS)
  auto repaginate : otomatik(yeniden) sayfalama(MS)
  auto repeat : özdevimli yineleme(MAC) otomatik yineleme(MS)
  Auto select : Otomatik seçme(MS)
  Auto Update : Otomatik güncelleştirme(MS)
  Auto update link : Otomatik güncelleştirme bağı(MS)
  auto(single) space icon : otomatik aralama simgesi(MS)
  auto-dim : otomatik görüntü karartma(IBM)
  auto-dim interval : karartma için bekleme süresi(IBM)
  Auto-feed : otomatik besleme(MS)
  Auto-numbered Reference : Otomatik numaralandırılmış referans(MS)
  Auto-scale : Otomatik ölçeklendirme(MS)
  AutoClose macro : KendKapat(makro)(MS)
  AutoDelete macro : KendSil(makro)(MS)
  Autoexec Macro : Kendçalış(makro)(MS)
  AutoExit macro : Kendçık(makro)(MS)
  automated teller machine : otomatik vezne(IBM)
  automatic : özdevimli(MAC) otomatik(IBM)(MS)
  automatic bind(SQL) : otomatik bağlama(IBM)
  Automatic break : Otomatik kesme(MS)
  Automatic Footnote : Otomatik Dipnot(MS)
  Automatic footnote references : Otomatik dipnot referansları(MS)
  automatic format : Otomatik biçim(MS)
  automatic formatting : Otomatik biçimlendirme(MS)
  automatic hyphenation : Otomatik tireleme(MS)
  automatic numbering : Otomatik numaralama(MS)
  automatic numbering fields : Otomatik numaralama alanları(MS)
  automatic page break : Otomatik sayfa başı / sonu(MS)
  automatic page number : Otomatik sayfa numarası(MS)
  automatic processes : Otomatik işlemler(MS)
  automatic ranging : otomatik yayılma(IBM)
  Automatic replacements : Otomatik değiştirmeler(MS)
  automatic scrolling : Otomatik kaydırma(MS)
  automatic single spacing : Otomatik tek aralama(MS)
  Automatic Startup : Otomatik Başlama(MS)
  automatic style : Otomatik biçem(MS)
  automatically : özdevimli(MAC)
  automation : özdevim(MAC) otomasyon(IBM)
  AutoMerge macro : KendBirleş(makro)(MS)
  AutoNew macro : KendYeni(makro)(MS)
  Autonumbered Fields : Otomatik numaralandırılmış alanlar(MS)
  Autonumbered Reference : Otomatik numaralandırılmış referanslar(MS)
  AutoOpen macro : KendAç(makro)(MS)
  AutoPrint macro : KendYaz(makro)(MS)
  Autosave : Otomatik kaydetme(MS)
  autosave backup file : otomatik kaydetme yedek dosyası(MS)
  Autosave Frequency : otomatik kaydetme sıklığı(MS)
  AutoSave macro : KendKaydet(makro)(MS)
  Autosave Prompt : Otomatik kaydetme yanıt istemi(MS)
  Autosort : Otomatik sıralama(MS)
  AutoSort macro : KendSırala(makro)(MS)
  AutoStart macro : KendBaşla(makro)(MS)
  AutoStyle macro : KendBiçem(makro)(MS)
  auxiliary : yardımcı(IBM)(MAC)
  auxiliary storage : yardımcı bellek(IBM)
  availability notice : ürün bildirimi(IBM)
  available : kullanılabilir(IBM)(MAC)
  available allocation units : kullanılabilir yerleşim birimi(IBM)
  available choice : kullanılabilir seçenek(IBM)
  available memory : kullanılabilir bellek(IBM)
  average : ortalama(IBM)(MAC)
  axes : eksenler(MAC)
  axis : eksen(IBM)(MAC)
  axis grid lines : eksen ızgara çizgileri(IBM)
  axis range : eksen yayılma alanı(IBM)
  axis title : eksen başlığı(IBM)
  axis translation line : eksen kaydırma çizgisi(IBM)

  - B -
  babble : parazit(IBM)
  back matter : arka bölümler(IBM)
  back space : (bir) geri almak(IBM)
  back up : Yedekleme(MS)
  Back up copy : Yedek kopya(MS)
  Back up copy file : Yedek kopya dosyası(MS)
  back up frequency : yedekleme sıklığı(IBM)
  background : arkaplan(MAC) artalan(IBM)(MS)
  background application : art bölüm uygulaması(IBM)
  background color : artalan rengi(IBM)(MS)
  background pagination : artalanda sayfa numaralandırma(MS)
  background partition : art bellek bölümü(IBM)
  background printing : arkaplan baskı(MAC)
  background procedures : artalan yordamları(MS)
  Background processes : Artalan işlemleri(MS)
  Background Shading : Artalan Gölgeleme(MS)
  backing : destekleme(IBM)
  backlighted terminal : arkadan aydınlatmalı görüntü birimi(IBM)
  backlog : birikim(IBM)
  backout : geri çekmek(IBM)
  backslash : ters eğik çizgi(IBM)(MAC)(MS)
  BACKSPACE : GERı AL(MS)
  backspace key : geri tuşu(MAC);Geri Al tuşu(silerek geri gitme)(MS)
  backtab : geri sekme(IBM)
  backup : yedek, yedeklemek(IBM)(MAC) yedeklemek(MS)
  backup copy : yedek kopya(IBM)(MAC)(MS)
  Backup file : Yedek dosya(MS)
  backward : geri(ye)(IBM)
  backwards compatibility : eski ile uyumluluk(MS)
  bad sector : bozuk kesim(IBM)
  badge : kimlik(kartı)(IBM)
  balance : kalıntı(IBM)
  Balancing Columns : Sütunları Dengeleme(MS)
  Balloon Help : Balon Yardım(MAC)
  band : bant(IBM)
  bandwidth : bant genişliği(MAC)
  Banner : Manşet / Büyük başlık(MS)
  bar : çubuk(IBM)(MAC)(MS)
  Bar Border : çubuğun kenarı(MS)
  bar chart : çubuk çizim(IBM)
  bar code slot reader : yuvalı çubukkod okuyucu(IBM)
  bar code wand : çubukkod okuma kalemi(IBM)
  barcode : çubukkod(IBM)
  base : taban(IBM)
  base storage : temel bellek(IBM)
  Base style : Taban biçem(MS)
  baseband : ana bant(IBM)
  Based On : …ya dayanarak(MS)
  baseline : taban çizgisi(IBM)(MS)
  basic : temel(MAC)
  basic characters : temel karakterler(IBM)
  basic predicate(SQL) : tekli karşılaştırma belirtimi(IBM)
  Basic Skills : Temel Yetiler(MS)
  Basics(Help) : Temel bilgiler(yardım)(MS)
  batch : toplu(IBM)(MAC)
  batch file : toplu dosya(MAC) toplu iş dosyası(MS);toplu iş kütüğü(IBM)
  batch job : toplu iş(IBM)
  batch printing : toplu yazdırma(MS)
  batch processing: toplu işlem(IBM)(MAC)
  battery : pil(IBM)
  battery pack : pil takımı(IBM)
  baud : baud(IBM)(MAC)
  baud rate : baud oranı(MAC);veri iletişim hızı / baud hızı(MS)
  beacon : hat kesintisi iletisi(IBM)
  beacon frame : hat kesintisi iletisi(IBM)
  beacon message : hat kesintisi iletisi(IBM)
  beaconing station : hat kesinti iletisi gönderen istasyon(IBM)
  beaconing terminal : hat kesinti iletisi gönderen uçbirim(IBM)
  beam : ışın(IBM)
  beep : bip(MAC) Sesli uyarı(MS);sesli uyarı, sesle uyarmak(IBM)
  Before : önce(MS)
  before-image : değişiklik öncesi kopya(IBM)
  beginning/ending anchor : başlangıç / bitiş(saptama) noktası(MS)
  bell : zil(IBM)(MAC)
  Below : Aşağı/Aşağıda(MS)
  belt : kuşak(IBM)
  benchmark(test) : değerlendirme deneyi(IBM)
  Beneath Text : Metin Sonu(MS)
  bias : sapma, yanlılık(IBM)
  bidirectional : iki yönlü(IBM)(MAC)
  bidirectional printing : iki yönlü baskı(MAC)
  bidirectional support : iki yönlü yazma desteği(IBM)
  bin : sepet(MS)
  bin feed : sepetten besleme(MS)
  Bin Selection : Sepet Seçimi(MS)
  binaries : ikililer(MS)
  binary : ikili(IBM)(MAC)
  binary code : ikili kod(MAC)
  Binary control Characters : ıkili kontrol Karakterleri(MS)
  binary digit : ikili sayı(MAC)
  Binary File Format : ıkili Dosya Biçimi(MS)
  binary sort : ikili sıralama(IBM)
  binary system : ikili sistem(MAC)
  bind : bağlamak(IBM)
  binding : bağlama(IBM)
  binding documents : belgeleri ciltleme(MS)
  binding margins : ciltlenecek belgeler için kenar boşlukları(MS)
  Biographical Note: Biyografik not(MS)
  bionics : biyonik(IBM)
  bipolar : iki kutuplu(IBM)
  bistable : iki durumlu(IBM)
  bit : bit(IBM)(MAC)
  bit map : bit eşlemi(IBM)
  bit map display : bit eşlemi görüntüsü(IBM)
  bit-map graphics: tüm noktaları adreslenir grafik(IBM)
  bit-mapped display : tüm noktaları adreslenir görüntü birimi(IBM)
  Bitmap : Bit eşlemi(MS)
  bitmap : nokta esaslı(MAC)
  bitmap printing : nokta esaslı baskı(MAC)
  bitmapped : nokta esaslı(MAC)
  bitmapped character : nokta esaslı karakter(MAC)
  bitmapped display : nokta esaslı ekran(MAC)
  bitmapped font : nokta esaslı fon(MAC)
  bitmapped images : Bit eşlemli imgeler(MS)
  bitmapped picture file : Bit eşlemli resim dosyası(MS)
  bits per character : bit/karakter(MAC)
  bits per second(bps) : bit/saniye(bps)(MAC)
  black : siyah(MAC)
  Black-and-white : Siyah-Beyaz(MS)
  blank : boş(MAC) boşluk, boş(IBM) boş, yazısız(MS)
  blank character : boşluk karakteri(IBM)
  blank disk : boş / biçimlendirilmemiş disk(MS)
  Blank Document : Boş Belge(MS)
  blank form : boş form(MS)
  blank line : boş satır(MAC)(MS)
  blank space : boş alan(MS)
  Blank window : Boş pencere(MS)
  blanket : örtü(IBM)
  blind : kapatmak(IBM)
  blink : yanıp sönme(MAC)
  Blink rate : Yanıp sönme hızı(MS)
  blink rate : yanıp sönme oranı(MAC)
  blinking : yanıp sönen(IBM)(MAC)
  Blinking bar : Yanıp sönen çubuk(MS)
  blinking square : yanıp sönen kare(MS)
  block : öbek(MAC) blok(IBM)(MS)
  block copy : blok kopyalama(IBM)
  block delete : blok silme(IBM)
  block move : blok taşıma(IBM)(MS)
  Block Paragraphs : ıki yana yaslı Paragraflar(MS)
  block quotation : blok alıntı(MS)
  block selection : blok seçim(MS)
  BlockBody : Blok Gövde(MS)
  blue : mavi(MAC)
  board : devre kartı(IBM)
  body : gövde(IBM)(MS)
  body text : gövde metin(MS)
  boilerplate text : demirbaş metin(re; sablonlar)(MS)
  Bold : Kalın(MAC)(MS)
  boldface : kalın stil(MAC)
  Boldface type : Kalın yazıtipi(ailesi)(MS)
  bond : bağ, bağlamak(IBM)
  book packaging(AS/400) : kitaplık düzeninde yerleştirme(IBM)
  bookmark : kalınan yer imi(IBM) yer imi(MS)
  Bookmark Name : Yer ımi Adı(MS)
  Bookmark reference : Yer imi referansı(MS)
  bookmarked area : yer imi konmuş alan(MS)
  Boolean : Boolean(MS)
  boolean operator : boole işleci(MAC)
  boolean(instructions) : Boole(komutları)(IBM)
  boot : önyükleme(IBM)(MAC)
  boot device : önyükleme aygıtı(MAC)
  boot disk : önyükleme diski(MAC) sistem yükleme diski(MS)
  boot process : önyükleme işlemi(MAC)
  Boot(to) : işletim sistemini(yeniden) yüklemek(MS)
  booting : önyükleme(MAC)
  bootstrap : önyükleme(MAC) önyükleyici(IBM)
  border : sınır(MAC) kenarlık(MS)
  Border Guide : Kenarlık Kılavuzu(MS)
  border line : kenarlık çizgisi(MS)
  border type : kenarlık tipi(MS)
  border weight : sınır kalınlığı(MAC)
  Border width : Kenarlık genişliği(MS)
  bottom : alt(MAC) dip/alt(MS)
  bottom margin : alt boşluğu(MS)
  Bottom of Page : Sayfanın altı(MS)
  Bottom of the Screen : Ekranın altı(MS)
  Bottom(Footer) : Alt(altbilgi)(MS)
  bottom-up : aşağıdan yukarıya(IBM)
  bottom-up programming : aşağıdan yukarıya programlama(IBM)
  bounce : yansıma(IBM)
  bound : bağımlı(IBM)
  boundaries : sınırlar(MS)
  boundary : sınır(IBM)(MAC)(MS)
  bowl : çanak(MS)
  box : kutu(MS)
  boxed paragraph : kutulanmış paragraf(MS)
  bps(bits per second) : bp(bit/saniye)(MAC)
  braces : bağlayıcı ayraç(IBM)(MS)
  bracket : köşeli ayraç(IBM)(MS)
  branch : dallanmak(IBM)
  BREAK : BREAK(MS)
  break : kesme(IBM) bitir/kes(MS)
  Breaking link : Bağlantı kesme(MS)
  breakpoint : kesme noktası(IBM)(MS)
  bridge :prü(IBM)(MAC)
  brightness : parlaklık(MAC)
  brightness control : parlakık denetimi(MAC)
  bring to front : öne getir(MAC)(MS)
  British English : ıngiltere ıngilzcesi(MAC)
  broadband : geniş bant(IBM)
  broadcast : yayın, yayımlamak(IBM)
  broken word : bölünmüş sözcük(MS)
  browse : göz atmak(IBM)(MS)
  browse up or down : yukarı veya aşağı göz at(MS)
  brush : fırça(MAC)
  bubble board : kabarcık bellek kartı(IBM)
  bubble memory : kabarcık bellek(IBM)
  bubble sort : elemeli sıralama(IBM)
  bucket : biriktirme yeri(IBM)
  buffer : arabellek(IBM)(MS) tampon(MAC)
  buffer cache : tampon önbelleği(MAC)
  buffer(proje yönetimi) : yedek zaman aralığı(IBM)
  buffering : arabelleğe alma(IBM)
  bug : hata(IBM)
  built-in : yerleşik(IBM)(MAC)(MS)
  Built-in dictionary : Yerleşik sözlük(MS)
  builtin : yerleşik(MAC)
  Bulgarian : Bulgarca(MAC)
  bulk : yığın(IBM)
  bullet key : Mermi imi tuşu(MS)
  Bullet tool : Mermi imi aracı(MS)
  Bullet(ALT+0149) : Mermi imi(MS)
  Bulleted list : Mermi imli liste(MS)
  Bulleted List Item : Mermi ımli Liste öğesi(MS)
  bulleted paragraph : imli paragraf(IBM) Mermi imli paragraf(MS)
  burned-in image : izi kalan görüntü(IBM)
  burst : (kağıt) ayırma(IBM)
  burst mode : tekelci kip(IBM)
  burster : kağıt düzenleyici(IBM)
  bus : veriyolu(IBM) yol(MAC)
  bus mouse : taşıta bağlanan fare(MS)
  business case : olurluk önerisi(IBM)
  Business Graphics Utility : ış çizimleri Hizmet Programı(IBM)
  Business Partner : çözüm Ortağı(IBM)
  busy : meşgul(IBM)(MAC)
  button : düğme(IBM)(MAC)(MS)
  Button face : Düğme yüzü(MS)
  By default : Aksi istenmediği taktirde(MS)
  bypass : atlama(IBM)
  byte : byte(MAC)(MS) bayt(IBM)
  bytes free : … byte boş(MS)

  – C -
  cabinet : dolap(IBM)
  cable : kablo(IBM)(MS)
  cache : önbellek(IBM)(MAC)
  cache buffer : ön arabellek(IBM)
  caching : önbelleğe alma(IBM)
  CAD(Computer Aided Design) : BDT(Bilgisayar Destekli Tasarım)(IBM)
  calculate : hesaplama(MAC)(IBM)(MS)
  calculation : hesap(MS)
  Calculator : Hesap Makinesi(MAC)(MS)
  calendar : takvim(IBM)(MAC)
  call : çağırma(MAC) çağrı, çağırmak(IBM)
  calling macro : makro çağırma / çağıran makro(MS)
  CAM(Computer Aided Manufacturing ) :BDü(Bilgisayar Destekli üretim)(IBM)
  Canadian French : Kanada Fransızcası(MAC)
  cancel : vazgeç(MAC) iptal, iptal etmek(IBM) iptal(MS)
  Cancel Button : ıptal Düğmesi(MS)
  Canceled : ıptal edilmiş/ıptal edilen(MS)
  canned text : hazır metin(IBM)
  Cannot find : Bulunamadı(MS)
  capability : yetenek(IBM)
  capacity : sığa(IBM)(MAC)
  capital letters : büyük harfler(MS)
  capitalization : büyük harfe çevirme(MS)
  capitalized letter : büyüğe çevrilmiş harf(MS)
  Capitals : Büyük harfler(MS)
  Caps Lock : Büyük HarfKilidi(MAC)
  Caps Lock key : Caps Lock tuşu(MS)
  caps(capital letters) : büyük harf(IBM) büyük harfler(MS)
  Capslock : Büyük Harf Kilidi(MAC)
  capstan : döndürücü(IBM)
  caption : başlık, manşet(MAC) başlık(MS)
  capture : yakalamak(IBM)
  carbon copy : karbon kopya(IBM)
  carbon copy list : kopya yollanacaklar listesi(IBM)
  card : kart(IBM)
  Cardinal form(re; numbers) : Sıra sayıların yazıyla gösterimi(MS)
  cardinality violation(SQL) : satır sayısı uyumsuzluğu(IBM)
  Cardtext(re; format switches) : Sıra sayıların yazıyla gösterimi(MS)
  caret : düzeltme imi(MS)
  carriage : şaryo(IBM)
  carriage return : satırbaşı(IBM)(MAC) satır başı(MS)
  carrier : taşıyıcı(IBM)(MAC)
  carrier return : satırbaşı(IBM)
  carry : elde(IBM)
  carry out a command : bir komut uygulama(MS)
  Carry out an action : bir eylem yürütme(MS)
  cartridge : kartuş(IBM)(MAC)(MS)
  cartridge tape unit : kartuş birimi(IBM)
  cascade : basamaklı düzenleme(IBM)
  cascading : basamaklama(IBM)(MS)
  cascading pull-down : basamaklı çekmenü(IBM)
  Case conversion : BüYüK/küçük harf dönüşümü(MS)
  case of letters : harfin büyük mü küçük mü olduğu(MS)
  case sensitive : büyük/küçük harfe duyarlı(MAC)(MS)
  case(letter) : harfin büyük mü küçük mü olduğu(MS)
  cash : nakit(IBM)
  cash on delivery(COD) : teslimde peşin ödeme(IBM)
  cashier : kasa(IBM)
  cassette : kaset(IBM)(MAC)
  catalog : rehber(MAC)
  catalogue : katalog(IBM)
  category : ulam(MAC) kategori(IBM)
  cathode ray tube : katod ışınlı tüp(IBM)
  CD : CD(MAC)
  CD-ROM : CD-ROM(MAC)
  CD-ROM driver : CD-ROM sürücü(MAC)
  CD-ROM-Player : CD-ROM-Okuyucu(MAC)
  cell : göze, hücre(MAC) hücre(MS)
  Cell contents : Hücre içeriği(MS)
  Cell mark : Hücre imi(MS)
  cell model : Hücre modeli(MS)
  cell protection : Hücre koruması(MS)
  cell range : Hücre erimi(MS)
  Cell shading : Hücre gölgeleme(MS)
  cell(spreadsheet) : göz(IBM)
  center : orta(MAC)(MS)
  center alignment : ortalama(IBM)
  Centered : Ortalı / Ortalanmış(MS)
  Centered Paragraph : Ortalanmış Paragraf(MS)
  centering : ortalama(MS)
  centimeters : santimetre(MS)
  central : merkezi(IBM)
  central processing unit : merkezi işlem birimi(IBM)
  CFM : ft3/dakika(MAC)
  chained file : zincirleme kütük(IBM)
  chained list : zincirleme liste(IBM)
  change : değiştirme(MAC) değişiklik,değiştirmek(IBM)
  change authority : değiştirme yetkisi(IBM)
  change bar : değişiklik çubuğu(IBM)
  Change Selection : Seçimi Değiştir(MS)
  change the case of letters : BüYüK/küçük harf dönüştür(MS)
  change then find : değiştir ve bul(MAC)
  Change To : … ya değiştir(MS)
  channel : kanal(IBM)
  channel-attached : kanala bağlı(IBM)
  channel-attached station : kanala bağlı istasyon(IBM)
  chapter : bölüm(MAC)
  chapter heading : bölüm başlığı(MAC)
  character : karakter(IBM)(MAC)(MS)
  character box : Karakter kutusu(MS)
  character cell : karakter kutusu(IBM)
  character codes : karakter kodları(IBM)
  character constant : karakter değişmezi(IBM)
  character emphasis : karakter vurgulama(MS)
  character field : karakter alanı(IBM)
  character font : Karakterin yazıtipi(MS)
  character format : Karakter biçimi(MS)
  character formatting : Karakter biçimlendirme(MS)
  Character formatting keys : Karakter biçimlendirme tuşları(MS)
  character grid : karakter ızgarası(IBM)
  character grid unit : karakter ızgara birimi(IBM)
  character key : karakter tuşu(IBM)
  character printer : karakter yazıcı(IBM)
  character set : karakter takımı(IBM) karakter kümesi(MS)
  character spacing(= kerning) : karakter aralama(MS)
  character string : karakter dizilimi(IBM) karakter dizesi(MS)
  character style : Karakter biçemi(MS)
  character variable : karakter değişkeni(IBM)
  characteristic : özellik(MAC) Karakteristik(MS)
  characters per inch : karakter/inç(IBM)
  charformat(re; format switches) : karbiçimi (re; biçim anahtarları)(MS)
  chart : grafik(MAC) çizelge, çizim(IBM) çizelge / grafik(MS)
  chart area : çizim alanı(IBM)
  chart format : çizim biçimi(IBM)
  chart layout : çizim yerleşim düzeni(IBM)
  chart utility : çizim olanağı(IBM)
  Charting Embedder(WinGraph) : çizelge / Grafik Katıştırıcı(MS)
  chassis : şasi(IBM)
  check : sağlama, denetim(IBM) onay / sağlama(MS)
  check bit : sağlama biti(IBM)
  check box : onaykutusu(MAC) onay kutusu(MS) seçme kutusu(IBM)
  check digit : sağlama sayısı(IBM)
  check in(OfficeVision) : kitaplığa geri koymak(IBM)
  check mark : onay imi(MAC) onay işareti(MS) denetim imi(IBM)
  check out(OfficeVision): kitaplıktan almak(IBM)
  Check Spelling : Yazım denetimi / doğrulaması(MS)
  checkbox : onay kutusu(MAC)
  checkpoint : denetim noktası(IBM)
  checksum : sağlama toplamı(IBM)
  child element : altöğe(IBM)
  Chinese : çince(MAC)
  chip : yonga(IBM)(MAC)
  choice : seçim(IBM)
  choose : seçme(MAC)
  chooser : seçici(MAC)
  Choosing Commands : Seçim Komutları / Komut Seçme(MS)
  CIM(Computer Integrated Manufacturing) :BTü(Bilgisayarla Tümleşik üretim)(IBM)
  cipher : şifre(IBM)
  circle : daire(IBM)
  circuit : devre(IBM)
  circuit switching : devre anahtarlama(IBM)
  Circular reference : Dairesel referans(MS)
  clamp : kıskaç(IBM)
  clause : yantümce(IBM)
  clean up : derleme(MAC)
  clean up a document : belgeyi boşalt / sil(MS)
  clear : boşalt, sil(MAC)(MS) açık, temiz,temizlemek(IBM)
  Clear All : Tümünü sil(MS)
  Clear Key : Sil tuşu(MAC)
  clear session : şifresiz veri iletimi(IBM)
  clear tab stops : sekme duraklarını kaldır(MS)
  clearance : yetki(IBM)
  click : tıklama(MAC) tıkla(MS) tıklatmak(IBM)
  client : kullanıcı(MAC)
  client area : ana bilgi alanı(IBM)
  client/server : kullanıcı/dağıtıcı(MAC)
  clip : kırpma(MAC)(MS) kıskaç, parça,kesmek(IBM)
  Clipart : Clipart(MS)
  clipboard : pano(MAC)(MS)(geçici) taşıma panosu(IBM)
  clipboard contents : pano içeriği(MS)
  Clipboard window : Pano penceresi(MS)
  clipping : kırpma(IBM)
  clock : saat(IBM)
  clock cycle : saat çevrimi(MAC)
  clock frequency : saat frekansı(MAC)
  clocking : saatle denetim(IBM)
  clockwise : saat yönünde(MAC)
  close : kapatma(MAC) kapalı, kapamak(IBM)
  Close a window split : yarım pencereyi kapat(MS)
  close box : kapatma gözü(MAC)
  Close drive : Sürücüyü kapat(MS)
  CLOSE SPACE(CTRL+E / Keyname) : ARAYI KAPAT(yuş adı)(MS)
  close(an application) : kapat(uygulamayı)(MS)
  Close(Control Menu) : Kapat(Kontrol Menüsü)(MS)
  CLOSE(Keyname) : KAPAT(MS)
  closed spacing : dar aralık(MS)
  closedown : kapanış(IBM)
  CloseView : Büyüteç(MAC)
  closing character : kapatma karakteri(MS)
  closing parenthesis : sağ ayraç(MS)
  closure line : kapanış çizgisi(IBM)
  cluster : küme(IBM)
  co-resident : birlikte yerleşik(IBM)
  coated : kaplanmış(IBM)
  coaxial : eşeksenli(IBM)
  code : kod(MAC)(MS) kod, kodlamak(IBM)
  code page : kod sayfası(IBM)
  code page switching : kod sayfası değiştirme(IBM)
  code point : kod noktası(IBM)
  coded font : kodlanmış yazı tipi(IBM)
  coefficient : katsayı(IBM)
  coil : sargı(IBM)
  coincidence : çakışma(IBM)
  Col(re; status bar abbr.) : Süt(MS)
  cold start : soğuk başlatma(IBM)
  collapse(to) : daraltmak(MS)
  collapsing an outline : anahatları daralt(MS)
  collate : harmanlama(MAC) birleştirmek,harmanlamak(IBM)
  collating sequence : harmanlama sırası(MAC) birleştirme sırası(IBM)
  collision : çarpışma(IBM)
  collision detect : çarpışma sinyali(IBM)
  collision detection : çarpışma algılaması(IBM)
  colon alignment tab : iki nokta ile hizalama noktası(IBM)
  color : renk(MAC)(MS)
  color formatting : renk biçimlendirme(MS)
  color graphics : renkli grafik(MS)
  color graphics adapter : Renkli Grafik Bağdaştırıcı(IBM)
  color map : renk eşlemi(IBM)
  color palette : renk paleti(IBM)
  color wheel : renk tekeri(MAC)
  column : sütun(MAC)(MS) kolon(IBM)
  column balancing : sütun dengeleme(MS)
  column boundaries : sütun sınırları(MS)
  column break : sütun sonu(MS)
  Column break symbol : Sütun sonu simgesi(MS)
  column heading : sütun başlığı(MS)
  column marker : sütun imi(MS)
  column numbering : sütun numaralandırma(MS)
  Column of text : Metin sütunu(MS)
  Column Selection : Sütun seçimi(MS)
  Column Width : Sütun Genişliği(MS)
  combination : bileşim(MAC)
  combination form : karma form(MS)
  combination key : bileşim tuşu(MAC)
  combine(to) : karmak / birleştirmek(MS)
  combined : birleşmiş(IBM)
  Combo box : Combo kutusu(iletişim kutusu öğesi)(MS)
  comma : virgül(IBM)(MS)
  comma alignment tab : virgül ile hizalama noktası(IBM)
  Comma Delimited : Virgülle Sınırlanmış(MS)
  command : komut(IBM)(MAC)(MS)
  Command area : Komut Alanı(MS)
  command button : Komut düğmesi(MS)
  command check : komut hatası(IBM)
  command interpreter : komut yorumlayıcı(IBM)
  Command key : Komut tuşu(MAC)
  command line : komut satırı(IBM)
  Command menu : Komut menüsü(MS)
  Command name : Komut adı(MS)
  command prompt : komut istemi(IBM)
  command sequence : komut dizisi(IBM)
  comment : açıklama(IBM)(MAC)(MS)
  commit : üstlenmek(IBM)
  commit point(SQL) : kesinleştirme noktası(IBM)
  commitment control(SQL) : kesinleştirme denetimi(IBM)
  common : ortak(IBM)
  common action : ortak işlem(IBM)
  Common Programming Interface : Ortak Programlama Arabirimi(IBM)
  Common User Access : Ortak Kullanıcı Erişimi(IBM)
  common user identification : ortak kullanıcı kimliği(IBM)
  communication : iletişim(IBM)
  communications manager : ıletişim Yönetim Programı(IBM)
  Communications port : Haberleşme bağlantı noktası(MS)
  communications setup : Haberleşme bağlantısı kurulumu(MS)
  compact disc : CD(MAC) CD(optik disk)(IBM)
  compact list : aralıksız liste(IBM)
  compact system : küçük boyutlu sistem(IBM)
  compact(Mac) : modüler olmayan(MAC)
  compaction : sıkıştırma(IBM)
  compare : karşılaştırmak(IBM)
  Compare File Name : Dosya Adını Karşılaştır(MS)
  Compare Versions : Sürümleri Karşılaştır(MS)
  compatibility : uyumluluk(IBM)(MAC)
  compatible : uyumlu(IBM)(MAC)
  compile : derlemek(IBM)(MAC)(MS)
  compiler : derleyici(MAC)
  complement : tümleyici(IBM)
  complete : tam, bitirmek, tamamlamak(IBM) tam(MS)
  completion : bitiş, tamamlama(IBM)
  complex : karmaşık(IBM)
  complex number : karmaşık sayı(IBM)
  component : bileşen(IBM)
  composed : oluşmuş(IBM)
  composite : karma(IBM)
  composite bar chart : karma çubuk çizim(IBM)
  composite editor : karma düzenleyici(IBM)
  composite key : bileşik anahtar(IBM)
  composition : oluşum(IBM)
  compound document commands : bileşik belge komutları(MS)
  Compound Document Creation : Bileşik Belge Yaratma(MS)
  Compound Document Support : Bileşik Belge Desteği(MS)
  compound documents : bileşik dokümanlar(MS)
  Compound expressions : bileşik ifadeler(MS)
  compress : sıkıştırmak(IBM)(MAC)(MS)
  compressed file : sıkıştırılmış kütük(IBM)
  Compressed print : sıkışık baskı / yazdırma(MS)
  compressed text : sıkıştırılmış metin(MS)
  compression : sıkıştırma(IBM)
  compromise : uzlaşma(IBM)
  compute : hesaplamak(IBM)(MS)
  computer : bilgisayar(IBM)
  computer center : bilgisayar merkezi(IBM)
  computer conferencing : bilgisayar aracılığıyla toplantı(IBM)
  computer crime : bilgisayar suçu(IBM)
  computer science : bilgisayar bilimi(IBM)
  computerization : (bilgisayarla) otomasyon(IBM)
  computerize : (bilgisayarla) otomasyon(IBM)
  computerized numerical control : bilgisayarla sayısal denetim(IBM)
  computerized office : elektronik ofis(IBM)
  concatenate : ardarda bağlama(IBM)(MAC)
  concatenated field : birleştirilmiş alan(IBM)
  Concatenated terms : ardarda bağlanmış terimler(MS)
  concentration : yoğunluk, yoğunlaştırma(IBM)
  conceptual : kavramsal(IBM)
  concrete : somut(IBM)
  concurrency(SQL) : aynı anda kullanım(IBM)
  concurrent : eşzamanlı(MAC) aynı zamanda olan(IBM)
  condense : sıkıştırma(MAC) yoğunlaştırmak(IBM)(MS)
  condensed : sıkışık(MAC) sıkıştırılmış(IBM)
  condition : koşul(IBM)
  conditional codes : Koşullu kodlar(MS)
  Conditional instruction : Koşullu yönerge(MS)
  conduit : kablo borusu(IBM)
  confidential : gizli(MAC)
  configuration : yapı bilgileri(MAC) konfigürasyon(IBM) yapı(MS)
  configurator : konfigürasyon tanımlayıcı(IBM)
  configure : yapılandırma(MAC)(MS);konfigürasyon tanımlamak(IBM)
  confirm : doğrulamak(IBM)(MAC) doğrulamak / onaylamak(MS)
  Confirm Changes : Değişiklikleri onayla(MS)
  confirmation : doğrulama(IBM)
  Conflicting : çelişen(MS)
  congestion : tıkanma(IBM)
  conjunction : birleşme(IBM)
  connect : bağlanma, bağlama(MAC) bağlamak(IBM)(MS)
  connection : bağlantı(IBM)(MAC)
  connectivity : bağlanabilirlik(MAC) bağlanırlık(IBM)
  connector : bağlayıcı(MAC) bağlaç(IBM)(MS)
  consecutive : ardışık(IBM)
  consistency : tutarlılık(MS)
  console : konsol(IBM)
  constant : değişmez(IBM)(MAC)
  constrain : kısıtlama(MAC)
  constraint : kısıtlama(MAC)
  construct : yapı(IBM)
  constructing : bloklama(IBM)
  Cont. Notice : Devam Uyarıcı(re; dipnot)(MS)
  Cont. Separator : Uzun Ayırıcı(re; dipnot)(MS)
  contact : değmek(IBM)
  container : kap(IBM)(MS)
  contamination : kirlenme(IBM)
  content : içerik(IBM)(MAC)(MS)
  contention : çekişme(IBM)
  contents : içindekiler(IBM)(MAC)
  Contents entry : ıçindekiler öğesi(MS)
  context : bağlam(IBM)(MS)
  context sensitive : içeriğe duyarlı(MAC)
  Context Sensitive Help : Bağlam Duyarlı Yardım(MS)
  contextual help : bağlamsal yardım(IBM)
  contiguous : bitişik(IBM)
  continuation : devam(IBM)
  Continuation character : devam karakteri(MS)
  continue : sürdür(MAC) devam et(mek)(MS)
  continuous : sürekli(IBM)(MAC)(MS)
  continuous feed : sürekli besleme(MS)
  continuous paper : sürekli form(MAC)
  continuous section breaks : sayfa içi bölüm sonları(MS)
  continuous(printer) : sürekli(yazıcı)(MS)
  continuous-feed(printer) : sürekli-besleme(yazıcı)(MS)
  contractor : yüklenici(IBM)
  contrast : kontrast(MAC) karşıtlık(IBM)
  contrast control : kontrast ayarı(IBM)
  control : denetim(MAC) denetim, denetlemek(IBM) kontrol(MS)
  control ball : imleç denetim topu(IBM)
  control character : kontrol karakteri(MAC)(MS) denetim karakteri(IBM)
  control codes : kontrol kodları(MS)
  Control key : Kontrol tuşu(MAC)(MS)
  control panel : denetim masası(MAC)(MS)
  controller : denetleyici(IBM)
  convention : kural(IBM)
  conventional keyboard : standart klavye(IBM)
  conventional memory : standart bellek(IBM);Geleneksel /Standart Bellek(MS)
  conventional system : geleneksel sistem(IBM)
  convergence : yakınsama(MAC)
  conversational : etkileşimli(IBM)
  conversion : dönüştürme(IBM) dönüşüm / dönüştürme(MS)
  conversion process : dönüştürme işlemi(MS)
  Conversion string : Dönüştürme dizesi(MS)
  convert : dönüştürmek(MAC)(MS)
  Convert Table To : Tabloyu …ya dönüştür(MS)
  Convert(File) From/To : …dan …ya dönüştür(MS)
  converter : dönüştürücü(IBM)(MAC)(MS)
  Converter file : Dönüştürücü dosyası(MS)
  convex : dışbükey(IBM)
  conveying : taşıyan(IBM)
  cooperative processing : işbirlikli işlem(IBM)
  coordinate : eşgüdüm, koordinat(MAC);koordinat, eşgüdüm sağlamak(IBM)
  coordination : eşgüdüm(IBM)
  coordinator : koordinatör(IBM)
  coprocessor : ekişlemci(MAC) yardımcı işlemci(IBM)
  copy : kopyalama(MAC) kopya, kopyalamak(IBM)(MS)
  Copy area : Kopya bölgesi(MS)
  Copy List : Kopya listesi(MS)
  copy operation : kopya işlemi(MS)
  copy protected : kopya korumalı(MAC)(MS)
  copy protection : kopyalamaya karşı koruma(IBM)
  Copy soft fonts to : yüklenebilir yazıtiplerini kopyala(MS)
  COPY TO(Keyname) : (…ya ) KOPYALA(MS)
  CopyFormat macro : BiçimiKopyala(makro)(MS)
  CopyList : Kopya Listesi(MS)
  copyright : telif hakkı(IBM)(MS)
  core : çekirdek(bellek)(IBM)
  corequisite : yankoşul(IBM)
  corner : köşe(MAC)
  Corner Handles : Köşe Tutamakları(MS)
  correct : doğru(MAC)
  correction : düzeltme(IBM)(MS)
  corrective maintenance : onarım(IBM)
  correlated reference(SQL) : ilişkili gönderi(IBM)
  correlation name(SQL) : ilişkisel ad(IBM)
  correspondence : yazışma, uyuşma(IBM)
  corresponding : karşılığı olan, ilişkin, denk düşen(IBM)
  corruption : bozulma(IBM)
  cost-effective : uygun maliyetli(IBM)
  count : saymak(IBM)
  Count By : …er …er say(MS)
  counter : karşı, sayaç(IBM)
  counting words : sözcük sayımı(MS)
  country : ülke(MAC)(MS)
  Country Settings(System menu) : ülke Ayarları(MS)
  coupler : bağlayıcı(IBM)
  coupling : bağlama(MAC)
  cover page : kapak sayfası(MAC) ön Kapak(MS)
  cradle : (telefon) almaç yuvası(IBM)
  create : yaratmak(IBM)(MAC)(MS)
  create directory : dizin yarat(MS)
  creation date : yaratılış tarihi(MS)
  criteria : ölçüt(MAC)(MS)
  critical : kritik(IBM)
  critical path : kritik yol(IBM)
  Croatian : Hırvatça(MAC)
  crop marks : kırpma imleri(MS)
  cropping : kırpma(MS)
  cross : çapraz(IBM) kesişme(MAC)
  cross reference listing : çapraz başvuru listesi(IBM)
  cross-domain : bölgeler arası(IBM)
  cross-reference : yollama(MAC) çapraz referans(MS)
  crossfire : çapraz akım(IBM)
  crosshair : artı gösterge(IBM)(MS)
  crosstalk : yanses(IBM)
  CRT(cathode-ray-tube) : katot ışınlı tüp(MAC)
  cryptanalist : şifre çözümleyici(IBM)
  cryptographic : şifrelemeyle ilgili(IBM)
  cryptography : şifreleme(IBM)
  Ctrl key : CTRL tuşu(MS)
  CUA : CUA(IBM)
  CUA architecture : CUA mimarisi(IBM)
  cue : çağrı, çağırmak(IBM)
  cumulative : birikmiş(MAC)
  cumulative summary : toplu özet(IBM)
  curl : kıvrım(IBM)
  currency : para birimi(MAC) para(IBM)
  Currency number format : para birimi gösterimi / biçimi(MS)
  currency symbol : para simgesi(IBM)
  current : geçerli(MAC) Pu anki / yürürlükteki(MS)
  current date : günün tarihi(MS)
  current directory : yürürlükteki dizin(IBM) geçerli dizin(MS)
  current document : üzerinde çalışılan belge(IBM) geçerli belge(MS)
  current drive : yürürlükteki sürücü(IBM) geçerli sürücü(MS)
  current font : geçerli yazıtipi(MS)
  Current Keys : Geçerli Tuşlar(MS)
  current library : yürürlükteki kitaplık(IBM)
  current line : yürürlükteki satır(IBM)
  current release : son yayın(IBM)
  current result : şu anki sonuç(MS)
  current selection : yürürlükteki seçim(MS)
  current time : şu anki saat(MS)
  cursor : imleç(IBM)(MAC)(MS)
  Cursor Blink(Slow/Fast) : ımlecin yanıp sönmesi(Yavaş/Hızlı)(MS)
  cursor control keys : imleç denetim tuşları(IBM);imleç kontrol tuşları(MS)
  cursor down key : imleç aşağı tuşu(IBM)
  cursor left key : imleç sola tuşu(IBM)
  Cursor location : imlecin konumu(MS)
  cursor movement key : imleç hareket tuşu(IBM)
  cursor right key : imleç sağa tuşu(IBM)
  cursor up key : imleç yukarı tuşu(IBM)
  cursor-dependent scrolling : imlece bağımlı kaydırma(IBM)
  cursor-independent scrolling : imleçten bağımsız kaydırma(IBM)
  curve : eğri(IBM)
  cushion : yedek saklama alanı(IBM)
  custom : özel(MAC) ısteğe uyarlanmış / özel(MS)
  Custom dialog boxes : özel iletişim kutuları(MS)
  custom dictionary : özel sözlük(MS)
  custom icons : özel simgeler(MS)
  custom return address : özel dönüş adresi(MS)
  Custom-made command : isteğe uyarlanmış komut(MS)
  customer : müşteri(IBM)
  customer engineer : teknik uzman(IBM)
  customer setup : müşterice kurulan(IBM)
  Customizable : ısteğe uyarlanabilir(MS)
  Customizable Toolbar : isteğe uyarlanabilir Araç çubuğu(MS)
  Customization interface : isteğe uyarlama arabirimi(MS)
  Customization tool : isteğe uyarlama aracı(MS)
  customize : özelleştir(MAC) isteğe uyarlama(IBM)(MS)
  customized : isteğe uyarlanmış(IBM)
  customized dictionary : isteğe uyarlanmış / özel sözlük(MS)
  cut : kes(MAC) kesmek(IBM)(MS)
  cut and paste : kesmek ve yapıştırmak(IBM)(MS)
  cut form : yaprak(IBM)
  cut sheet : yaprak(IBM)
  cut sheet feeder : kağıt besleyici(MAC)
  cutoff : kesmek(IBM)
  Cyan : Cam Göbeği(MAC)
  cybernetics : sibernetik(IBM)
  cycle : çevrim(IBM)(MAC)
  cycle stealing : çevrim çalma(IBM)
  cyclic : çevrimsel(IBM)
  cyclic redundancy check : çevrimsel hata denetimi(IBM)
  cylinder : silindir(IBM)
  Cypriote : Kıbrıs lehçesi(MAC)
  Czech : çekçe(MAC)

  – D -
  daily : günlük(IBM)
  daisy wheel printer : papatya çarklı yazıcı(IBM)(MS)
  daisy-chain : papatya dizimi(MAC)
  damage : zarar vermek(IBM)
  Danish : Danimarka dili(MAC)
  DASD : disk(IBM)
  DASD mirroring : disk ikizleme(IBM)
  dash : uzun çizgi(IBM) Uzun tire(MS)
  dashed line : kesik çizgi(MS)
  data : veri(IBM)(MAC)(MS)
  Data access : Veri erişimi(MS)
  data bank : veri bankası(IBM)
  data base : veri tabanı(MAC) veritabanı(IBM)
  data bits : veri bitleri(MAC)
  Data bookmark : Veri belirteci(MS)
  Data buffer : Veri arabelleği(MS)
  data bus : veri yolu(MAC)
  data collection terminal : veri toplama uçbirimi(IBM)
  data dictionary : veri sözlüğü(IBM)
  Data dispenser : Veri dağıtıcısı(MS)
  data document : veri belgesi(MS)
  data entry : veri girişi(MAC)(MS)
  data file : veri dosyası(MAC) veri kütüğü(IBM)
  Data File Utility(DFU) : Veri Kütüğü Hizmet Programı(IBM)
  data fork : veri çatalı(MAC)
  Data Handler : Veri ışleyici(MAC)
  data header record : veri başlık kaydı(MS)
  data integrity : veri bütünlüğü(IBM)
  data interchange format : veri değiştokuş biçimi(IBM);Veri Takas Biçimi(MS)
  data label : veri etiketi(IBM)
  data line : veri çizgisi(IBM)
  data link : veri bağlantısı(IBM)
  data processing : bilgi işlem(IBM)
  Data protection : Veri koruma(MS)
  data receiver : veri alıcı(IBM)
  data record : veri kaydı(MS)
  Data Reference : Veri Referansı(MS)
  data reference line : veri taban çizgisi(IBM)
  data sink : veri biriktirici(IBM)
  Data text : Veri metni(MS)
  Data type : Veri tipi(MS)
  data value : veri değeri(IBM)
  data-only document : salt-veri belgesi(MS)
  data-only file : salt-veri dosyası(MS)
  data/header file : veri/başlık dosyası(MS)
  data/text merge : veri/metin birleştirme(IBM)
  database : veri tabanı(MAC) veritabanı(IBM)(MS)
  database integrity : veritabanı bütünlüğü(IBM)
  Datafile : Veri dosyası(MS)
  Datasheet : Veri sayfası(MS)
  date : tarih(MAC)(MS)
  date action completed : gereğinin yapıldığı tarih(IBM)
  date action due : gereği için son tarih(IBM)
  Date Created : Yaratılış Tarihi(MS)
  Date format : Tarih Biçimi(MS)
  Date icon : Tarih simgesi(MS)
  date of printing : yazdırılış tarihi(MS)
  Date Saved : Kaydediliş tarihi(MS)
  Date-time picture : Gün-Saat gösterimi(MS)
  Date-time result : Gün-Saat sonucu(MS)
  day : gün(MAC)
  DDE(Dynamic Data Exchange) : DVDT(Dinamik Veri Değiş Tokuşu)(MS)
  deactivate : ekinliğini kaldırma(MAC) işlem dışı bırakmak(IBM)
  dead key : konum atlatmayan tuş(IBM)(MAC)
  deadline : son veriliş günü(MAC)
  deadlock : kilitlenme(IBM)
  Dealer : Dağıtıcı(MS)
  deallocate : serbest bırakmak(IBM)
  deblock : blok çözmek(IBM)
  debug : hata ayıklamak(IBM)(MAC)(MS)
  debugger : hata ayıklayıcı(MAC)
  debugging : hata ayıklama(MAC)
  DEC NAS Support : DEC NAS Desteği(MS)
  decentralized : dağıtılmış, merkezi olmayan(IBM)
  decimal : onlu(MAC) onlu, ondalık(IBM) ondalık(MS)
  decimal aligned : ondalık ayırıcı hizalı(IBM)
  decimal alignment : ondalık noktaya hizalama(MAC);ondalık ayırıcı hizalama(IBM) ondalık
  decimal character : ondalık karakteri(MS)
  decimal place : ondalık hane(MAC)
  decimal point : ondalık nokta(MAC)(MS) ondalık ayırıcı(IBM)
  decimal tabs : ondalık sekmeler(MS)
  Decimal tabstop : Ondalık sekme durakları(MS)
  Decimal value : Ondalık değer(MS)
  decipher : şifre çözmek(IBM)
  decision : karar(IBM)
  decisional database : karar düzeyi veritabanı(IBM)
  deck : deste(IBM)
  declaratives : bildirim deyimleri(IBM)
  declare : bildirmek(IBM)
  decode : kod çözmek(IBM)
  decompile : derlenmişi açma(MAC)
  decompress : sıkıştırılmışı açma(MAC)
  decompression : ilk duruma genişletme(IBM)
  Decrease the point size : Yazı boyutunu küçült(MS)
  Decrease(to) : Azaltmak(MS)
  decrement : azaltma, azalma miktarı(IBM)
  decrypt : şifre çözmek(IBM)
  dedicate : adamak(IBM)
  dedicated(line) : adanmış hat(IBM)
  default : saptanmış(MAC) varsayılan(değer)(IBM);varsayılan / ilk
  default action : varsayılan işlem (aksi belirtilmedikçe; yapılacak olan)(MS)
  default border : varsayılan kenarlık(MS)
  default directory : yürürlükteki dizin(IBM) varsayılan dizin(MS)
  default display : varsayılan ekran(MS)
  default drive : yürürlükteki sürücü(IBM) varsayılan sürücü(MS)
  default extension : varsayılan uzatma(MS)
  default file name extension : varsayılan dosya adı uzatması(MS)
  default font : varsayılan yazıtipi(MS)
  default format : varsayılan biçim(MS)
  Default installation : varsayılan kurulum(MS)
  Default option : varsayılan seçenek(MS)
  default path : varsayılan yol(MS)
  Default picture file : varsayılan resim dosyası(MS)
  default printer : atanmış yazıcı(IBM)
  default search : varsayılan arama(MS)
  default settings : varsayılan ayarlar(MS)
  Default Tab Stops : Varsayılan Sekme Durakları(MS)
  default tab width : varsayılan sekme aralığı(MS)
  default value : varsayılan değer(MS)
  defer : ertelemek(IBM)
  define : tanımlamak(IBM)(MAC)(MS)
  definite : kesin, belirli(IBM)
  definition list : tanımlama listesi(IBM)
  Definitions : Tanımlar(MS)
  deflection : yön saptırma(IBM)
  deflector : (yön) saptırıcı(IBM)
  degradation : bozulma(IBM)
  Del key : Del tuşu(MS)
  delay : gecikme, geciktirmek(IBM)
  delegate : yetki vermek, nesne sahibi adına çalışan kişi(IBM)
  delete : sil(MAC), silmek(IBM)(MS)
  delete authority : silme yetkisi(IBM)
  Delete Borders : Kenarlıkları Kaldır(MS)
  Delete font : Yazıtipini sil / çıkar(MS)
  Delete key : Sil tuşu(MAC)
  Delete printer driver : Yazıcı sürücüsünü sil(MS)
  Delete queue driver : Kuyruk sürücüsünü sil(MS)
  Deletion mark : Silme imi(MS)
  delimited identifier(SQL) : sınırlanmış tanıtıcı(IBM)
  delimiter : ayırıcı(MAC) sınırlayıcı(IBM)(MS)
  Delimiter character : sınırlayıcı karakter(MS)
  delivery : teslim(IBM)
  demo : gösteri, gösterme(IBM)
  demodulate : demodülasyon(IBM)(MAC)
  demonstration : gösteri, gösterme(IBM)
  demote one level : bir düzey indirge(MS)
  Demote(to) : ındirgemek(MS)
  demoting a heading level : başlık düzeyini indir(MS)
  demount : bağlantıyı kaldırma(MAC)
  Denominator(re; fractions) : Payda(MS)
  density : yoğunluk(IBM)
  dependent : bağımlı(IBM)
  dependent query : bağımlı sorgu(IBM)
  dependent value : bağımlı değer(IBM)
  desactivate(to) : devreden çıkarmak(MS)
  descender : aşağıya çıkıntı(IBM)(MS)
  descending : azalan(MAC)(MS) alçalan, azalan(IBM)
  Descending order : Azalan sıra(MS)
  descent : iniş(MAC)
  descent line : iniş çizgisi(MAC)
  description : tanımlama, açıklama(IBM) tanım(MS)
  Description box : Tanım kutusu(MS)
  deselect : seçimi kaldırma(MAC) seçimi iptal etmek(IBM)
  design : tasarım(IBM)
  Designation : işaret etme, gösterme,belirtme(MS)
  desk : masa(MAC)
  Desk Accessories : Masaüstü donatıları(MS) masa donatısı(MAC)
  desktop : masaüstü(IBM)(MAC)(MS)
  Desktop Manager : Masaüstü Yöneticisi(MS)
  desktop Pattern : masaüstü deseni(MAC)
  destination : hedef(MAC) varış(noktası)(IBM) erek(MS)
  destructive : yıkıcı(IBM)
  detached : ayrı, ayrılmış(IBM)
  detail : ayrıntı(IBM)(MAC)
  detail report : ayrıntı raporu(IBM)
  detectable : saptanabilir, algılanabilir(IBM)
  determinant : determinant(IBM) belireç(MAC)
  determination : saptama(IBM)
  developer : geliştirici(IBM)
  device : aygıt(IBM)(MAC)(MS)
  device driver : aygıt sürücü(MS)
  Device driver file : Aygıt sürücü dosyası(MS)
  device independence : aygıttan bağımsız olma(IBM)
  device independent : aygıttan bağımsız(IBM)
  device token : aygıt simgesi(IBM)
  diablo printer : diablo yazıcı(MS)
  diacritic : ayıran, belirten(IBM)
  diacritical mark : aksan imi(IBM)
  diagnose : tanılamak(IBM)
  diagnosis : tanı(IBM)
  diagnostic message : tanılayıcı ileti(IBM)
  diagonal : köşegen(MAC)
  diagonal two-headed arrow : çift başlı çapraz ok(MS)
  diagram : şema, çizim(IBM)
  dial : arama(MAC) çevirmek(IBM)
  dial tone : çevir sesi(IBM)(MAC)
  dial-up terminal : çevirmeli uçbirim(IBM)
  dialed line : çevirmeli hat(IBM)
  dialog box : sorgu kutusu(MAC) iletişim penceresi(IBM);ıletişim kutusu(MS)
  Dialog Box Option : ıletişim Kutusu Seçeneği(MS)
  Dialog Editor : ıletişim Düzenleyici(MS)
  Dialogs : ıletişim öğeleri(MS)
  dictionary : sözlük(IBM)(MAC)(MS)
  dictionary file : sözlük dosyası(MS)
  Dictionary-style : Sözlük-biçemi(MS)
  DIF files : VTB dosyaları(MS)
  digit : sayı, basamak(IBM)(MS)
  digit placeholder : basamak yer tutucusu(MS)
  digital : sayısal(IBM)
  digitize : sayısallaştımak(IBM)(MAC)
  digitizer : sayısallaştırıcı(IBM)(MAC)
  dim : soluk(MAC)
  dimension : boyut(IBM)(MAC)
  dimmed : soluk(MAC)
  dimmed command : soluk komut(MAC)
  dimmed icon : soluk simge(MAC)
  dimmer switch : karartma ayarlı anahtar(IBM)
  diode : diyot(IBM)
  direct : doğrudan(IBM)
  direct access : doğrudan erişim(IBM)
  direct formatting : doğrudan biçimlendirme(MS)
  direct manipulation : doğrudan değiştirme(MS)
  direct slot : doğrudan yuva(MAC)
  direct user : doğrudan kullanıcı(IBM)
  directed : yönlendirilmiş(IBM)
  direction : yön(IBM)
  Direction keys : Yön tuşları(MS)
  director : yönetici(IBM)
  directory : rehber(MAC) dizin, rehber(IBM) dizin(MS)
  directory browser : dizin görüntüleyici(MS)
  directory listing : dizin içerik listesi(IBM)
  directory location : dizinin yeri(MS)
  directory tree : dizin ağacı(IBM)
  disable : geçersiz kılmak(IBM) devreden çıkar(MS)
  Disable smart quotes : Akıllı tırnakları devre dışı bırak(MS)
  disabled : geçersiz kılınmış, seçilemez(IBM)
  Disabled actions : devre dışı kalmış işlemler(MS)
  disassemble : kaynak kodunu oluşturma(MAC)
  disaster : olağanüstü durum(IBM)
  discard : atmak(IBM)(MAC)(MS)
  disconnect : bağlantıyı kesme, çözme(MAC);bağlantıyı kesmek(MS);bağlantı(nın) kesilmesi,
  discrete : kesikli(IBM)
  discrimination : ayrım(IBM)
  disk : disk(IBM)(MAC)(MS)
  disk drive : disk sürücü(MAC)(MS)
  Disk error : Disk hatası(MS)
  disk file : Disk dosyası(MS)
  Disk full : Disk dolu(MS)
  Disk name : Disk adı(MS)
  Disk Operating System : Disk ışletim Sistemi(MS)
  disk server : disk hizmet programı(IBM)
  Disk space : Disk hacmi(MS)
  disk storage : disk bellek(IBM)
  disk volume : disk birimi(IBM)
  diskette : disket(IBM)
  diskette slot : disket yuvası(IBM)
  diskette system : disket sistemi(MS)
  diskette-only system : yalnızca disketli sistem(IBM)
  dispatch : dağıtım, dağıtmak(IBM)
  dispersant : seyreltici(IBM)
  displace(to) : yerini değiştirmek(MS)
  displacement : uzaklık(IBM)
  display : görüntüleme(MAC)(MS) görüntü,görüntülemek(IBM)
  Display as Printed : Yazdırıldığı gibi görüntüle(MS)
  display card : görüntü kartı(MS)
  display device : görüntü aygıtı(IBM)(MAC)
  display driver(adaptater) : ekran sürücüsü(MS)
  Display file : Dosya görüntüle(MS)
  Display hidden text : Gizli metni görüntüle(MS)
  display memory : ekran belleği(MS)
  display monitor : görüntü uçbirimi(IBM)
  Display of Word Objects Word : Nesnelerinin Görüntülenmesi(MS)
  display point : görüntü noktası(IBM)
  display result : sonucu göster(MS)
  display screen : görüntü ekranı(IBM)
  display station : görüntü istasyonu(IBM)
  display workstation : görüntü iş istasyonu(IBM)
  disposition : kütük işleme durumu(IBM)
  Distance from Edge : Kenardan uzaklık(MS)
  Distance From Text : Metinden uzaklık(MS)
  distortion : çarpıklık(IBM)
  distribute : dağıtmak(IBM)
  Distributed Automation Edition : ( DAE) Dağıtılmış Otomasyon Baskısı(IBM)
  distributed data processing : dağıtılmış bilgi işlem(IBM)
  distributed processing : dağıtılmış işlem(IBM)
  distributed system : dağıtılmış sistem(IBM)
  distribution list : dağıtım listesi(IBM)
  dither : titreme(MAC)
  divide : bölme(MAC)
  dividend : bölünen(IBM)
  division : bölme işlemi / bölüm(MS)
  Division line(re; fractions) : kesir çizgisi(MS)
  Division mark : bölüm imi(MS)
  divisor : bölen(IBM)
  DLL(Dynamic Link Library) : DBK(Dinamik Bağlı Kitaplık)(MS)
  DO FIELD CLICK(Keyname) : çıFTTIKLA(MS)
  document : belge(MAC)(MS) belge, belgelemek(IBM)
  document authority : belge yetkisi(IBM)
  Document Contents Architecture : Belge ıçerik Mimarisi(IBM) DCA(MS)
  Document Control Menu : Belge Denetim Menüsü(MS)
  Document Conversions : Belge Dönüşümleri(MS)
  Document dictionary : Belge sözlüğü(MS)
  Document drive : Belge sürücüsü(MS)
  Document file : Belge dosyası(MS)
  document format : belge biçimi(IBM)
  Document Interchange Architectur : e(DIA) Belge Değiştokuş Mimarisi(IBM)
  document library : belge kitaplığı(IBM)
  document management : belge yönetimi(MS)
  Document mode : Belge modu(MS)
  Document name : Belge adı(MS)
  document of understanding(DOU) : ortak anlayış belgesi(IBM)
  Document pane : Belge yarı penceresi(MS)
  document retrieval : Belge alma(MS)
  Document screen : Belge ekranı(MS)
  Document Statistics : Belge istatistikleri(MS)
  Document style : Belge biçemi(MS)
  document template : Belge şablonu(MS)
  document template file : Belge şablon dosyası(MS)
  Document view : Belge görünümü(MS)
  Document window : Belge penceresi(MS)
  documentation : belgeleme(IBM) Dokümantasyon(MS)
  DoFieldClick macro : çiftTıkla makrosu(MS)
  Dollartext(re; format switches) : Dolarlı gösterim(MS)
  domain : etki alanı(IBM)
  done : tamam, bitti(MAC)
  dormant state : uyku durumu(IBM)
  DOS : DOS(MS)
  DOS partition : DOS bellek bölümü(IBM)
  dos prompt : DOS komut istemi(IBM) DOS yanıt istemi(MS)
  dot : nokta(IBM)(MS)
  Dot matrix printer : Nokta vuruşlu yazıcı(MS)
  dot pitch : nokta uzakığı(MAC)
  dots per inch : inç başına nokta sayısı(MS)
  dotted border : noktalı kenarlık(MS)
  dotted line : noktalı çizgi(MS)
  dotted outine box : noktalı çerçeve(MS)
  Dotted Underline : Noktalı Altçizgi(MS)
  double : çift, çifte(IBM) çift(MAC)(MS)
  double click : çift tıklama(MAC)(MS) iki kez tıklatmak(IBM)
  double close quote : çift tırnak(kapama)(MS)
  double open quote : çift tırnak(açma)(MS)
  double precision : çift duyarlıklı(IBM)
  double sided DISKETTE : çift taraflı disket(IBM)
  double space : çift boşluk(MAC) çıFT ARALIK(MS)
  double spacing lines : çift aralıklı çizgiler(MS)
  double underline : çift altçizgi(MS)
  double-byte character SET(DBCS) : çift baytlık karakter takımı(IBM)
  double-byte coded FONT : çift baytla kodlanmış yazı tipi(IBM)
  double-density disk : çift yoğunluklu disk(IBM)
  Double-sided disk : çift-yüzeyli disk(MS)
  Double-sided disk drive : çift-yüzeyli disk sürücü(MS)
  Double-sided pages : çift yüziü sayfalar(MS)
  Double-sided printing : çift yüzlü baskı(MS)
  Double-spacing : çift aralık bırakma(MS)
  Double-underline : çift altçizgi(MS)
  doubleword : çiftsözcük(IBM)
  down : bozuk(IBM)
  Down : Aşağı/Aşağıya(MS)
  down arrow : aşağı ok(MAC)
  down arrow icon : aşağı ok simgesi(MS)
  Down Arrow Key : Aşağı Ok Tuşu(MAC)(MS)
  down key : Aşağı ok tuşu(MS)
  Down scroll arrow : Aşağı kaydırma oku(MS)
  down time : bozukluk süresi(IBM)
  downline : uca doğru(IBM)
  download : yükleme(MAC)(aşağı) yüklemek(IBM)
  Download each job : Herbir işi yükle(MS)
  downloadable fonts : yüklenebilir fontlar(MAC);yüklenebilir yazıtipleri(MS)
  downsizing : küçültme(IBM)
  downstream : aşağı akım(IBM)
  downstream load : (aşağı) yüklemek(IBM)
  draft : taslak(MAC)(MS)
  draft copy : taslak kopya(IBM)
  Draft document : Taslak belge(MS)
  draft mode : taslak modu(MS)
  draft printing : taslak baskı(MAC)
  draft quality : taslak kalitesi(IBM)
  draft view : taslak görünüm(MS)
  drag : sürüklemek(MAC)(MS)
  drag and drop : sürükleyip bırakma(IBM) sürükle ve bırak(MS)
  drag select : sürükleyerek seçme(IBM)
  dragging : sürükleme(IBM)
  draw(to) : çizmek(MS)
  drawer : çekmece(IBM)
  drawing character : çizim karakteri(IBM)
  Drawing Ruler : çizim Cetveli(MS)
  drift : sapma, sürüklenme(IBM)
  drive : sürücü(IBM)(MAC)(MS)
  Drive designator or indicator : sürücü göstergesi(MS)
  drive letter : sürücü adı(IBM)
  driver : sürücü(MAC)
  Drop : Düşür / ıptal et /Bırak(fare)(MS)
  drop cable : saplama kablo(IBM)
  Drop embed : Katmayı iptal et(MS)
  Drop Messages : ıletileri iptal et(MS)
  Drop point : Bırakılan nokta(MS)
  drop-down list : çekme liste(IBM)
  drop-down list box : açılan liste kutusu(MS)
  dual : çift(IBM)
  Dual Floppy System : çift Disket Sürücülü Sistem(MS)
  dual processor : çift işlemci(IBM)
  due date : gereğinin yapılacağı tarih(IBM)
  dumb terminal : programlanmaz uçbirim(IBM)
  dummy : yapay, kukla(IBM)
  dummy device : kukla aygıt(IBM)
  dump : döküm, döküm almak(IBM)
  duplex : çift yönlü(IBM) çift / çift yönlü(MS)
  duplicate : çoğalt(MAC) kopyalamak,çoğaltmak(IBM)(MS)
  duplication : kopyalama, çoğaltma(IBM)
  duplicator : çoğaltıcı(IBM)
  duration : süre(IBM)
  Dutch : Felemenkçe(MAC)
  dyadic operator : ikiz işlemci(li)(IBM)
  dynamic : dinamik(IBM)
  dynamic address translation : dinamik adres dönüştürme(IBM)
  dynamic bind(SQL) : dinamik bağlama(IBM)
  Dynamic Data Exchange : Dinamik Veri Değiş Tokuşu(MS)
  Dynamic Data Exchange(DDE) : Dinamik Veri Değiş Tokuşu(DVD)(MS)
  dynamic linking : dinamik bağlantı(IBM)
  dynamic priority : dinamik öncelik(IBM)
  dynamic programming : dinamik programlama(IBM)
  dynamic resource allocation : dinamik kaynak ayırma(IBM)
  dynamic SQL : dinamik SQL(IBM)
  dynamic storage allocation :dinamik bellek ayırma(IBM)

  – E -
  early token release : erken simge gönderme(IBM)
  Easy Access : Kolay Erişim(MAC)
  echo : yankı(IBM)(MAC)
  edge : ayrıt, kenar(MAC) kenar(IBM)(MS)
  edit : düzenlemek(IBM)(MAC)(MS)
  Edit control : Düzenleme kontrolü(MS)
  editable : Düzenlenebilir(MS)
  editing techniques : düzenleme teknikleri(MS)
  edition : yayın(MAC)
  editor : (metin) düzenleyici(IBM)
  effective : geçerli olan, etkili olan(IBM)
  effective address : geçerli adres(IBM)
  efficiency : verimlilik(IBM)
  EGA(Enhanced Graphics Adapter) : EGA(MS)
  eject : atmak(IBM) Diski çıkar(MAC)
  elapse time : geçen zaman(IBM)
  electronic filing : elektronik dosyalama(IBM)
  electronic mail : elektronik posta(IBM)
  element : öğe(IBM)
  eligible : seçilebilir(IBM)
  ellipsis : üç nokta(IBM)(MS)
  ELSE instruction : YOKSA yönergesi(MS)
  em-dash(ALT+0150) : tire(MS)
  embed : içine katmak(IBM) katmak / katıştırmak(MS)
  embedded object : katılmış nesne(MS)
  embedded SQL statement : katılmış SQL deyimi(IBM)
  Embedder : Katıştırıcı(MS)
  Embedder INI-file : Katıştırıcı INI dosyası(MS)
  Embedding architecture : Katıştırma yapısı(MS)
  Embedding Server : Katıştırma Kaynağı(MS)
  Embedding server application : Katıştırmada kaynak görevi gören uygulama(MS)
  emergency : acil durum(IBM)
  emission : yayma(IBM)
  emit : yaymak(IBM)
  emphasis : vurgu(MS)
  emphasizing Text : metni vurgulama(MS)
  empty : boş(IBM)(MAC)
  emulate : öykünmek(IBM)(MAC)
  emulation : öykünme(IBM)
  emulation program : öykünme programı(IBM)
  en-dash(ALT+0151) : uzun tire(MS)
  enable : geçerli kılmak(IBM) canlandırmak(MS)
  enabled : geçerli kılınmış, seçilebilir(IBM)
  encapsulation : kapsülleme(IBM)
  enclose : içermek / kapsamak(MS)
  Enclosures : Kapsam(MS)
  encode : kodlamak(IBM)
  encrypt : şifrelemek(IBM)(MAC)
  End : Son / durdur / bitir(MS)
  end key : Sonlandırma tuşu(MS)
  End mark : Son imi(MS)
  end of address : adres sonu(IBM)
  End of Document : Belge Sonu(MS)
  End of Page : Sayfa Sonu(MS)
  End of row mark : Satır sonu imi(MS)
  end user : uç kullanıcı(IBM)
  End-of-cell character : Hücre sonu karakteri(MS)
  End-of-paragraph mark : Paragraf sonu imi(MS)
  EndIf instruction : Endif yönergesi(Wordbasic)(MS)
  Endmark : Son imi(MS)
  energy : enerji(IBM)
  engineering change : teknik değişiklik(IBM)
  engineering design : teknik tasarım(IBM)
  engineering release : teknik değişiklik yayını(IBM)
  English : ıngilizce(MAC)
  enhance : geliştir(MS)
  enhanced : geliştirilmiş(IBM)
  Enhanced Color Display : Enhanced Color Display(MS)
  Enhanced Graphics Adapter : EGA Ekran Kartı(MS)
  Enhanced Graphics Adapter(EGA) : Geliştirilmiş Grafik Bağdaştırıcı(IBM)
  Enhanced Graphics Adaptor : Enhanced Graphics Adaptor(MS)
  enhanced keyboard : geliştirilmiş klavye(IBM)
  enhanced mode : geliştirilmiş kip(MS)
  enlarge : büyütmek(IBM)(MAC) büyültmek / genişletmek(MS)
  enqueue : kuyruğa koymak(IBM)
  enter : girmek(IBM)(MS)
  Enter complete pathname of file : Dosya yolunu tam olarak verin(MS)
  Enter key : Enter tuşu(MAC) giriş tuşu(MS)
  enterprise : kuruluş, şirket(IBM)
  Enterprise Systems Connection : Pirketler Topluluğu bağlantısı(IBM)
  entity : varlık(IBM)
  entry : giriş(IBM)
  entry point : giriş noktası(MS)
  Entry(in a table) : öğe(tabloda)(MS)
  Entry-text(re; XE fields) : Girdi / öğe – metni(re; XE alanları)(MS)
  envelope : zarf(MAC)(MS)
  Envelope creation : Zarf hazırlama(MS)
  Envelope feeder : Zarf besleyici(MS)
  Envelope styles : Zarf biçemleri(MS)
  Envelope template : Zarf şablonları(MS)
  enveloping : zarflama(IBM)
  environment : ortam(IBM)
  environment variable : çevre değişkeni(MS)
  epilogue : sondeyiş(IBM)
  EPROM : EPROM(IBM)
  Equal sign : Eşittir işareti(MS)
  Equal(re;math function) : Eşit(re; matematiksel işlev)(MS)
  equalization : eşitleme(IBM)
  equation : denklem(MAC)(MS)
  Equation Editor : Denklem Düzenleyici(MS)
  Equation Editor Embedder(MathType) : Equation Editor Katıştırıcısı(MS)
  equipment : donatı(IBM)
  equivalent : eşdeğer(IBM)
  erasable programmable read-only : memory;silinir programlanır yalnızca okunur bellek(IBM)
  erase : silmek(IBM)(MAC)(MS)
  erase head : silme kafası(IBM)
  eraser : silgi(MAC)
  erasing backspace : geriye doğru silme(IBM)
  erasing head : silme kafası(IBM)
  ergonomics : ergonomi(IBM)
  error : hata, sorun(MAC) hata(IBM)
  Error handler options : Hata durumunda nasıl davranılacağının; seçilmesi(MS)
  Error handling : Hata durumunda nasıl davranılacağı(MS)
  error log : hata günlüğü(IBM)
  Error Messages : Hata mesajları(MS)
  Error recovering : Hata düzeltme(MS)
  error recovery : hatadan kurtulma(IBM)
  Error trapping : Hata yakalama(MS)
  Errors : Hatalar(MS)
  ESA(Enterprise System Architecture) : ESA(şirketler Topluluğu Mimarisi)(IBM)
  Esc key : Esc tuşu(MAC)(MS)
  escape : çıkış, dönüş(IBM)
  escape character : escape karakteri(MAC) çıkış karakteri(IBM)
  Escape Key : Escape tuşu(MAC)
  escape sequence : çıkış tuşu bileşimi(IBM)
  escaping key : konum atlatan tuş(IBM)
  ESCON : ESCON(IBM)
  ethernet bridge : ethernet köprüsü(IBM)
  EtherTalk : EtherTalk(MAC)
  even : çift(MAC)(MS)
  Even number : çift sayı(MS)
  event : olay(IBM)(MAC)
  everyone : herkes(MAC)
  evoke : çağırmak(IBM)
  example : örnek(MAC)
  exception : olağandışı durum(IBM)
  exception handling : olağandışı durum işleme(IBM)
  exception message : olağandışı durum iletisi(IBM)
  exchange : değiştirme(MAC) değiştokuş, santral(IBM)
  exclude authority : dışlama yetkisi(IBM)
  exclusion : dışlama(IBM)
  exclusive lock(SQL) : dışlayıcı kilit(IBM)
  Exec : çalıştır(MS)
  EXEC procedure : EXEC yordamı(IBM)
  Executable : çalıştırılabilir(MS)
  executable file : yürütülebilir kütük(IBM)
  executable program : yürütülebilir program(IBM)
  executable segment : yürütülebilir program parçası(IBM)
  executable statement : yürütülebilir deyim(IBM)
  execute : yürütmek(IBM)(MAC)
  Execute Only Flag : Salt-çalıştır işareti(MS)
  execution time : yürütme zamanı(IBM)
  Executive : çalıştırıcı(MS)
  executive information system : üstyönetim bilişim sistemi(IBM)
  executive program : yürütme programı(IBM)
  ExecutiveR : ExecutiveR(MS)
  exercise : alıştırma(IBM)
  Existing : Varolan(MS)
  exit : çıkış(MAC) çıkış, çıkmak(IBM);çıkmak/terk etmek(MS)
  expand : genişletmek(MAC)(MS);genişlemek,genişletmek(IBM)
  expand selection : seçimi genişlet(MS)
  expanded : genişletilmiş(MS)
  Expanded By : …kadar genişletilmiş(MS)
  expanded character spacing : genişletilmiş karakter aralığı(MS)
  expanded memory : genişletilmiş bellek(IBM)(MS)
  Expanded Memory Board : Genişletilmiş Bellek Kartı(MS)
  Expanding and contracting highli : ghted text;Vurgulanmış metni genişletme/ daraltma(MS)
  expansion board : genişletme kartı(IBM)
  expansion card : genişletme kartı(IBM)(MAC)
  expansion gate feature : genişletme geçiti aksamı(IBM)
  expansion option : genişletme aksamı(IBM)
  expansion slot : genişletme yuvası(IBM)
  expansion unit : genişletme birimi(IBM)
  expert system : uzman sistem(IBM)
  expiration date : korunma süresi bitimi, son kullanma tarihi(IBM)
  explicit : açık, belirtik(IBM)
  explicit selection : (tuşa) basarak seçme(IBM)
  exploded pie : ayrılmış dilim(IBM)
  exponent : üst(IBM)
  exponential : üstel(IBM)
  export : götürme(MAC) dışarıya aktarmak(IBM)
  exporting text to other programs : diğer programlara metin gönderme(MS)
  exposed name(SQL) : açık ad(IBM)
  expression : anlatım(IBM)(MAC)(MS)
  expression(mat) : deyim(MAC)
  EXT(re; status bar abbr.) : SAG(MS)
  extend : genişletme(MAC) yaymak, uzatmak(IBM) uzatmak(MS)
  Extend mode : genişletme kipi(MS)
  extend selection : seçimi genişlet(MS)
  Extend selection mode : seçimi genişletme modu(MS)
  extended character set : genişletilmiş karakter takımı(IBM);Genişletilmiş karakter
  extended characters : ek karakterler(IBM)(MS)
  extended dos partition : ek DOS bellek bölümü(IBM)
  Extended Edition(EE) : Genişletilmiş sürüm(MS)
  extended graphic character set : genişletilmiş grafik karakter takımı(IBM)
  extended help : genel yardım(IBM) Genişletilmiş yardım(MS)
  extended keyboard : genişletilmiş klavye(MAC)(MS)
  extended memory : yayılmış bellek(IBM)(MS)
  extended networking : genişletilmiş ağ(IBM)
  extended selection : ek seçim(IBM)
  extension : yayma, uzantı(IBM) uzantı(dosya adları)(MS)
  extent : kaplam(IBM)
  external : dış(IBM)(MAC)
  external file : dış dosya(MS)
  external function : dış işlev(IBM)
  external graphics file : dış grafik dosyası(MS)
  external modem : dış modem(IBM)
  external option : dış aksam(IBM)
  external storage : dış bellek(IBM)
  externally described data : program dışı tanımlanan veri(IBM)
  externally described file : program dışı tanımlanan kütük(IBM)
  Extra Side Margin : Fazladan kenar boşluğu(MS)
  extract : ayıkla(MAC) çıkarmak(IBM)(MS)
  extreme : uçdeğer(IBM)

  - F -
  fabric ribbon : dokuma şerit(IBM)
  face plate : kablo bağlantı plakası(IBM)
  facility : olanak(IBM) kolaylık(MAC)
  Facing pages : Yüz yüze sayfalar(MS)
  facsimile machine : faks makinesi(IBM)
  factor : katsayı, etmen, çarpan(IBM)
  fail : başarısız olma(MAC)
  failsafe operation : arızada güvenli işletim(IBM)
  failure : bozukluk(IBM)
  false : yanlış(IBM)(MAC)
  fanfold paper : bilgisayar formu(MAC)
  Far-left : En solda(MS)
  fast : hızlı(IBM)(MAC)
  fast path key : kestirme yol tuşu(IBM)
  Fast Save : Hızlı Kaydetme(MS)
  Fast-page-mode : Hızlı-sayfa-durumu(MAC)
  fatal error : onulmaz hata(IBM) ölümcül hata(MAC)
  fatbits : bit ayrıntıları(MAC)
  fault : arıza(IBM)
  fault tolerance : arızaya dayanıklılık(IBM)
  fault tolerant : arızaya dayanıklı(IBM)
  favored : yeğlenen(IBM)
  fax : tıpkıileti(MAC) faks göndermek(IBM)
  fax adapter : faks kartı(IBM)
  fax board : faks kartı(IBM)
  FDHD : FDHD(MAC)
  feasibility : olurluk(IBM)
  feasibility study : olurluk çalışması(IBM)
  feature : özellik(MAC) özellik,(özel) aksam(IBM)
  feature code : aksam kodu(IBM)
  Features : özellikler(MS)
  feed : besleme(IBM)(MAC)(MS)
  Feed slot : Besleme yuvası(MS)
  feed tract : besleme çekişi(IBM)
  feedback : geribesleme(MAC) geribesleme, geribildirim(IBM)
  feeder : besleyici(IBM)(MS)
  fence : çit(IBM)
  fetch : getirmek(IBM)
  fiber optic : fiber optik(IBM)
  fidelity : aslına uygunluk(IBM)
  field : alan(IBM)(MAC)(MS)
  Field & Macro Translation : Alan ve Makro çevirimi(MS)
  field characters : alan karakterleri(MS)
  field code : alan kodu(MS)
  field contents : alan içeriği(MS)
  field engineering : teknik uzmanlık(IBM)
  field installable : yerinde kurulabilir(IBM)
  Field keys : Alan anahtarları(MS)
  Field label : Alan etiketi(MS)
  field level help : bağlamsal yardım(IBM)
  Field mark : Alan imi(MS)
  field name : alan adı(MS)
  Field number : Alan numarası(MS)
  field refreshing : alan tazeleme(MS)
  Field Specific Switch : Alana özgü Anahtar(MS)
  Field switch : Alan anahtarı(MS)
  field syntax : alan sözdizimi(MS)
  Field Type Name : Alan Tipinin Adı(MS)
  field value : alan değeri(MS)
  Fields in Word Objects : Word Nesnelerindeki Alanlar(MS)
  Figure : Pekil(MS)
  Figure Caption : Peklin altındaki açıklama yazısı(v.b…)(MS)
  File : Dosya(MAC)(MS) kütük(IBM)
  file : dosyalamak(IBM)
  file allocation table : kütük yerleşim çizelgesi(IBM)
  file cabinet : kütük dolabı, dosya dolabı(fiziksel)(IBM)
  file control block(FCB) : kütük denetim öbeği(IBM)
  File editor : Dosya düzenleyici(MS)
  file extension : Dosya uzantısı(MS)
  file format : Dosya biçimi(MS)
  file handle : kütük tanıtıcı değer(IBM)
  file handling keys : Dosya yönetim tuşları(MS)
  File interchange format : Dosya takas biçimi(MS)
  file maintenance : kütük bakımı(IBM)
  File Manager : Dosya yöneticisi(MS)
  File Name : Dosya Adı(MS)
  file name extension : kütük adı uzantısı(IBM) Dosya Adı Uzantısı(MS)
  File name pattern : Dosya adı örneği(MS)
  File naming : Dosya adlandırma(MS)
  file protection ring : koruma halkası(IBM)
  File server : Dosya dağıtıcı(MAC)
  file server : kütük hizmet programı(IBM)
  File Sharing : Dosya Paylaşma(MAC) Dosya paylaşımı(MS)
  File type : Dosya tipi(MS)
  Filename : Dosya adı(MS)
  fill : doldurma(IBM)(MAC)
  fill character : doldurma karakteri(IBM)
  fill down : alta kopyala(MAC)
  fill pattern : doldurma deseni(IBM)
  fill right : sağa kopyala(MAC)
  fill-in box : doldurulacak kutu(MS)
  fill-in field : doldurulacak alan(MS)
  fill-in(a form) : doldurmak(formu)(MS)
  Filled-in Information : (önceden) Doldurulmuş bilgi(MS)
  fillet : file(IBM)
  film : film(IBM)
  filter : süzgeç(IBM)
  filter(DOS) : süzmek(IBM)
  final : son(IBM)
  final copy : son kopya(IBM)
  final form text : son biçimini almış metin(IBM)
  finance communications : bankacılık iletişimi(IBM)
  find : bulma(MAC)(MS)
  Finder : Finder(MAC)
  fine-grain : ince taneli(IBM)
  finite element analysis : sonlu elemanlar analizi(IBM)
  Finnish : Fin dili(MAC)
  firmware : bellenim(MAC)
  Firstcap(re; format switches) : ılkBüyük(re;biçim anahtarları)(MS)
  fit : bağdaştırmak, uymak(IBM)
  fit to page : sayfaya sığdı(MAC)
  fix : düzeltme(IBM)
  fix level : düzeltme düzeyi(IBM)
  fixed : değişmez(IBM)
  fixed currency symbol : yeri değişmez para birimi simgesi(IBM)
  fixed disk : sabit disk(IBM)(MS)
  fixed point : değişmez noktalı(IBM) Sabit nokta / noktalı(MS)
  fixed spaced font : değişmez aralıklı yazıtipi(MS)
  Fixed system font : değişmez sistem yazıtipi(MS)
  fixed-height character : değişmez boylu karakter(MS)
  Fixed-pitch printer : Sabit karakter sıklıklı yazıcı(MS)
  Fixed-positioned oject : Sabit konumlu nesne(MS)
  Fixed-size space : Değiştirilemez aralık(MS)
  flag : işaret, işaretlemek(IBM);ışaret, ışaret etmek /işaretlemek(MS)
  flash : yanıp sönme(MAC) ışıldama(IBM)
  flat file : düz kütük(IBM)
  Flemish : Flamanca(MAC)
  flexible : esnek(IBM)
  Flexible disk : disket(MS)
  flicker : titrek ışıltı(IBM)
  flip : çevirme(MAC)
  flip-flop : ikidurumlu(IBM)
  floating : kayan(IBM)
  floating currency symbol : yeri değişir para birimi simgesi(IBM)
  floating point represntation : kayan ayrımlı gösterim(MAC)
  floating zero : kayan sıfır(MAC)
  floating-point constant : kayan noktalı değişmez(IBM)
  floating-point format : kayan noktalı biçim(IBM)
  floating-point unit : kayan nokta birimi(MAC)
  Floppy : disket(MS)
  floppy disk : disket(IBM)(MAC)(MS)
  Floppy disk drive : Disket sürücü(MS)
  flow : akış, akmak(IBM)
  Flow chart : Akış çizelgesi(MS)
  flowchart : akış şeması(IBM)
  flowing text : kayan metin(IBM)
  fluid : akışkan(IBM)
  Flush left : Sola yanaştır(MS)
  Flush Right : Sağa yanaştır(MS)
  flush right/left : sağa/sola yanaşık(IBM)
  flush(to) : yanaştırmak(MS)
  fold : kat, katlamak(IBM)
  Folder : Klasör(MAC) dosya(IBM)
  folding : karakter tamamlama(IBM)
  folding ratio : katlama oranı(IBM)
  Folio : Klasör(MS)
  folio page number : atanan sayfa numarası(IBM)
  Font : yazı tipi(IBM) Font(MAC) yazıtipi(MS)
  Font Assignment Table : Yazıtipi atama tablosu(MS)
  font cartridge : yazıtipi kartuşu(MS)
  Font file : Yazıtipi dosyası(MS)
  Font mapping : Yazıtipi eşleme(MS)
  font name : yazıtipi adı(MS)
  font selection : yazıtipi seçimi(MS)
  Font set : Yazıtipi kümesi(MS)
  font size : Punto(MAC) Yazıtipi Boyutu(MS)
  footer : altlık(MAC) altbilgi(IBM)(MS)
  footing : altlık(IBM)
  footnote : dipnot(IBM)(MAC)(MS)
  Footnote Pane : Dipnot yarı penceresi(MS)
  Footnote reference : Dipnot referansı(MS)
  Footnote Reference Mark : Dipnot referans imi(MS)
  Footnote reference number : Dipnot referans numarası(MS)
  Footnote Separator : Dipnot ayırıcısı(MS)
  footnote text : dipnot metni(MS)
  footprint : kapladığı alan(IBM)
  For…Next loop : For…Next döngüsü(Wordbasic)(MS)
  forbidden : yasak(IBM)
  force : zorlama(IBM)
  force start : zorlamalı başlatma(IBM)
  forced completion : zorlamalı sona erdirme(IBM)
  forecast : tahmin etmek(IBM)
  foreground : önalan(IBM) önplan(MAC)
  foreground partition : ön bellek bölümü(IBM)
  foreign : yabancı(IBM)
  foreign caracters : yabancı karaterler(MS)
  form : form, biçim(IBM) form(MS)
  form alignment : form hizalama(IBM)
  form document : kabuk belge(IBM)
  form factor : biçim katsayısı(IBM)
  form feed : form ilerletme, sayfa başı(tuş)(IBM)
  form letter : hazır mektup(IBM) Form Mektup(MS)
  form separator : form ayırıcı(IBM)
  format : biçim, biçimlemek(IBM)(MAC);biçim, biçimlendirmek(MS)
  Format name : Biçim adı(MS)
  formatted : biçimlenmiş(IBM)(MAC)
  formatted page : biçimlenmiş sayfa(IBM)
  formatting attribute : biçimlendirme özniteliği(MS)
  Formatting instruction : Biçimlendirme komutu(MS)
  Formatting Tools : Biçimlendirme Araçları(MS)
  Formatting(disk) : Biçimlendirme(disk)(MS)
  formula : formül(IBM)(MAC)(MS)
  Formula code : Formül kodu(MS)
  Formula Reference : Formul referansı(MS)
  forward : göndermek, iletmek(IBM)
  Four headed Arrow : Dört başlı ok(MS)
  fraction : kesir(IBM)(MS)
  fractional digit : kesir basamağı(IBM)
  fragment : bölümlenme(MAC)
  fragmentation : parçalanma(IBM)
  frame : çerçeve(IBM)(MAC)(MS)
  Frame indicator : çerçeve göstergesi(MS)
  Frame Position : çerçeve konumu(MS)
  frame positioning : çerçeve konumlandırma(MS)
  frame relay : çerçeve aktarım(teknolojisi)(IBM)
  frame sizing : çerçeve boyutlandırma(MS)
  frame(communication) : iletim birimi(IBM)
  framework : iskelet(MS)
  free : serbest(IBM) Serbest / boş/ kullanıma açık(MS)
  Free field delimitor: Serbest alan sınırlayıcısı(MS)
  free memory : boş bellek(MAC)
  Free Space : Boş Yer(MAC) Boş alan(MS)
  Freehand line : Serbest çizgi(MAC)
  Freehand shape : Serbest şekil(MAC)
  Freehand shape tool : Serbest şekil aracı(MAC)
  freeze(to) : dondurmak(MS)
  French : Fransızca(MAC)
  French/French-Canadian : Fransızca / Kanada Fransızcası(MS)
  frequency : frekans(MAC) frekans, sıklık(IBM) sıklık(MS)
  friction : sürtünme(IBM)
  From / To : …dan / …ya(MS)
  From Left : Soldan(MS)
  From Right : Sağdan(MS)
  From Template : Pablondan (MS)
  front end : ön uç(IBM)
  front end computer : ön bilgisayar(IBM)
  front end processor : ön işlemci(IBM)
  front matter : ön bölümler(IBM)
  full : tüm, dolu(IBM)
  full duplex : full duplex(MAC)
  full duplex communication : fll duplex iletişim(MAC)
  Full duplex modem : Full duplex modem(MAC)
  Full justification : Bloklama(MAC)
  Full menus : Tam Menüler(MS)
  full path : bütün yol(MS)
  full pathname : tam yol adı(MAC)
  full resolution : tam çözünürlük(MS)
  Full Save : Tamamını sakla(MS)
  full screen : tüm ekran(IBM) Tam ekran(MS)
  full screen application : tam ekranuygulaması(MAC)
  full screen editing : tüm ekran kipinde düzenleme(IBM)
  full screen mode : tüm ekran kipi(IBM)
  full select(SQL) : tamseçim(IBM)
  Full variant : Tam değişke(MS)
  full-duplex : çift yönlü(IBM)
  full-size : tam-boyut(MS)
  fullword : tümsözcük(IBM)
  fullword binary : ikili tümsözcük(IBM)
  function : işlev(MAC)(MS)
  function check : işlev hatası(IBM)
  function key : işlev tuşu(IBM)(MAC)(MS)
  function(al) : işlev(sel)(IBM)
  functional diagram : işlevsel şema(IBM)
  functionality : işlevsellik(MS)
  fuse : sigorta(IBM)

  – H -
  Hair cross : Artı imleci(MS)
  half adjust : yuvarlamak(IBM)
  half-duplex : yarı çift yönlü(IBM)
  half-justify : yanaştırma(IBM)
  halfword : yarımsözcük(IBM)
  halt : duruş, durmak(IBM) Dur(MAC)
  handle : tanıtıcı(değer), işleyici(IBM);tanıtıcı / dosya aracı(MS)
  handling : işleme(IBM)
  handset : eltakımı(IBM)
  handshake : anlaşma(MAC)
  Handshake options : Elsıkışma seçenekleri(MS)
  handshaking : anlaşma(IBM) Elsıkışma(MS)
  Handwriting Support : Elyazısı Desteği(MS)
  hanging indent : girintili içerleklik(IBM) Asılı girinti(MS)
  Hanging indentation : Asıl paragraf(MAC)
  hard card : sabit disk için kart(IBM)
  hard column break : değişmez sütun sonu(MS)
  hard copy : basılı kopya(IBM)
  hard copy reference : basılı kopya referansı(MS)
  hard disk : sabit disk(IBM)(MAC)(MS)
  hard hyphen : istenen kısa çizgi(IBM)
  hard page break : Değişmez sayfa sonu(MS)
  hard sector : fiziksel kesim(IBM)
  hard sectored : fiziksel olarak kesimlenmiş(IBM)
  hard space : istenen boşluk(IBM)
  hard stop : anında durdurma(IBM)
  hardware : donanım(IBM)(MAC)(MS)
  hardware character : donanım karakteri(IBM)
  hardware check : donanım arızası(IBM)
  hardware requirements : donanım gereksinimleri(MS)
  hardwired : fiziksel bağlantılı(IBM)
  hash total : denetim toplamı(IBM)
  HD Backup : SD Yedekleme(MAC)
  HD SC Setup : SD SC Kur(MAC)
  head : kafa(IBM)(MS)
  head crash : kafa arızası(IBM)
  Head Length : Uç Uzunluğu(MAC)
  Head Style : Uç stili(MAC)
  head switching : kafa değiştirme(IBM)
  Head Width : Uç genişliği(MAC)
  header : sayfa başlığı(MAC) üstbilgi(IBM)(MS)
  header label : önetiket(IBM)
  Header Paragraph : üstbilgi Paragrafı(MS)
  header record : ilk kayıt(MS)
  Header/footer pane : üstbilgi/Altbilgi penceresi(MS)
  heading : başlık(IBM)(MAC)(MS)
  Heading 1 – 9(style) : Başlık 1-9(biçem)(MS)
  heading letter : başlık harfi(MS)
  Heading level : Başlık düzeyi(MS)
  Heading level style : Başlık düzeyi biçemi(MS)
  Heading paragraph : Başlık paragrafı(MS)
  Heading Separator : Başlık ayırıcısı(MS)
  Heading style(s) : Başlık biçemleri(MS)
  Headphone : Kulaklık(MAC)
  headphone jack : kulaklık çıkışı(IBM)
  heap : alt yığın(MAC)
  heat : ısı(IBM)
  heat fixing : ısıl kaynaşma(IBM)
  Hebrew : ıbranice(MAC)
  height : yükseklik(MS)
  height control : yükseklik kontrolü(MS)
  Help : Yardım, YardımEt(MAC) yardım / bilgi(MS)
  help desk : yardım masası(IBM)
  help desk operator: yardım masası sorumlusu(IBM)
  help for HELP : yardım kullanımı(IBM)
  help function : yardım işlevi(IBM)
  help index : yardım dizini(IBM)
  help information : yardımbilgisi(MAC)
  help level : yardım düzeyi(MAC)
  Help menu : Yardım menüsü(MAC)
  help screen : yardım ekranı(MAC)
  help text : yardım metni(MAC)
  heterogeneous computer network: farklı bilgisayarlar ağı(IBM)
  hex : onaltılı(IBM)(MS)
  hexadecimal : onaltılı(IBM)(MS)
  Hi-Lo Lines : Min-Mak çizgileri(MAC)
  hidden : gizli(MAC)(MS) saklı(IBM)
  hidden file : saklı kütük(IBM)
  hidden text : gizli metin(MS)
  Hide : Gizle(MAC)
  Hide Boundaries : Sınırları gizle(MS)
  Hide clipboard : Panoyu gizle(MAC)
  Hide Footer : Altlığı Gizle(MAC)
  Hide Header : Başlığı Gizle(MAC)
  Hide Page Breaks : Sayfa Sonlarını Gizle(MAC)
  Hide Ruler : Cetveli Gizle(MAC)
  Hide Ruler Lines : Cetvel çizglerini Gizle(MAC)
  Hide Rulers : Cetvelleri Gizle(MAC)
  Hide Size : Boyutu Gizle(MAC)
  Hide Tab Ruler : Tab Duraklarını Gile(MAC)
  Hide User Log : Kullanıcı Günlüğünü Gizle(MAC)
  hierarchical : sıradüzenli(IBM) sıradüzensel(MAC)
  hierarchical database : sıradüzenli veritabanı(IBM)
  Hierarchical file system: Sıradüzensel dosya sistemi(MAC)
  hierarchy : sıradüzen(IBM) sıradüzeni(MAC)
  high : yüksek(IBM)(MAC)(MS)
  high contention : yoğun çekişme(IBM)
  high density floppy disk : yüksek yoğunluklu disket(MAC)
  High Performance File System: Yüksek Performanslı Dosya Sistemi(MS)
  high resolution : yüksek çözünürlük(MS)
  High-Density : Yüksek Yoğunluklu(MAC)
  high-density disk : yüksek yoğunluklu disk(MS)
  high-level language : üst düzey dil(IBM)
  High-resolution graphics : Yüksek çözümlemeli grafik(MS)
  highlight an Icon : simgeyi karartın(MAC)
  highlight box : vurgu kutusu(IBM)
  highlight(to) : karartmak / vurgulamak(MS)(MAC)
  highlighted : kararmış(MAC)
  highlighting : vurgulama(IBM)
  highway : anayol(IBM)
  Hindi : Hindu dili(MAC)
  hint : ipucu(MS)
  history file : geçmiş kütüğü(IBM)
  history log : geçmiş günlüğü(IBM)
  hit ratio : başarı oranı(IBM)
  hold : tutmak(IBM)(MAC)
  hold down : basılı tut(MS)
  hole : delik(IBM)
  Home directory : Ana dizin(MS)
  Home key : Home tuşu(MS)
  home position : ana konum(IBM)
  homogeneous computer network : benzeşik bilgisayarlar ağı(IBM)
  hop count : sekme sayısı(IBM)
  hopper : besleme gözü(IBM)
  horizontal : yatay(IBM)(MAC)(MS)
  Horizontal binding: Yatay ciltleme(MS)
  horizontal merge : Yatay birleştirme(MS)
  Horizontal Right Arrow : Yatay sağ ok(MS)
  Horizontal scroll : Yatay kaydırma(MS)
  Horizontal Scroll Bar : Yatay kaydırma çubuğu(MS)
  Horizontal Scrolling : Yatay kaydırma(MS)
  Horizontal split : Yatay bölme(MS)
  Horizontal Two-headed Arrow : çift başlı Yatay ok(MS)
  Horizontal-feed : Yatay besleme(MS)
  Horizontally : Yatay olarak(MS)
  host computer : (iletişim) anasistem(i)(IBM)
  host language(SQL) : ana program dili(IBM)
  host system : (iletişim) anasistem(i)(IBM)
  hot key : geçiş tuşu(IBM)
  hot key sequence : geçiş tuşu bileşimi(IBM)
  Hot Link : Sıcak bağ(MS)
  Hot Zone : Sıcak Bölge(MS)
  hotline : acil hat(IBM)
  Hour Glass : Kumsaati(MS)
  hourglass pointer : kum saati(şeklinde) gösterge(IBM)
  housekeeping : (program) önişlemler(i)(IBM)
  How to use the Font/Desk Acessory : Font/MD Taşıtının kullanımı(MAC)
  hue : renk tonu(IBM) Renk özü(MAC)
  human factors : insanla ilgili etmenler(IBM)
  human-perceivable form : insanın algılayabileceği şekil(MAC)
  Hungarian : Macarca(MAC)
  hybrid computer : karma bilgisayar(IBM)
  hypertext : yardımlı metin(IBM)
  hyphen : kısa çizgi(IBM) tire(MS)
  hyphen drop : kısa çizgileri kaldırma(IBM)
  Hyphen icon : Tire simgesi(MS)
  hyphenate : sözcük bölmek(IBM) tirelemek(MS)
  Hyphenate at : …da tirele(MS)
  Hyphenate Caps : Büyük harfleri tirele(MS)
  hyphenation : tireleme(MAC)(MS)
  Hyphenation file : Tireleme dosyası(MS)
  Hyphenation Hot Zone : Sıcak Tireleme Bölgesi(MS)
  Hyphenation point : Tireleme noktası(MS)
  hyphenation zone : sözcük bölme bölgesi(IBM)

  – i -
  I frame : bilgi iletim birimi(IBM)
  I-beam : I-imleç(MAC) I-çubuğu(MS)
  I-Beam pointer : I-imleci(MAC)
  I/O : G/ç(IBM)(MAC)
  IBM logo program : IBM adı altında pazarlanan program(IBM)
  IBM PC : IBM PC(MS)
  Icelandic : ızlandaca(MAC)
  icon : ikon(IBM) simge(MAC)(MS)
  icon bar : simge çubuğu(MS)
  Icon Bar Mode : Simge çubuğu Modu(MS)
  Icon letter : Simge harfi(MS)
  iconize(to) : simgeleştir(MS)
  ID number : kimlik numarası(MAC)
  identical : özdeş(IBM)
  identification(id) : kimlik(IBM)
  identifier : tanıtıcı(IBM) tanımlayıcı(MS)
  identity : özdeşlik(IBM)
  ideogram : kavramyazı(IBM)
  idle : boş durma, boş duran(IBM) boş(MAC)
  idle character : uyum karakteri(IBM)
  idle line : etkin olmayan hat(IBM)
  Idle loop : işlevsiz döngü(MS)
  IF : EªER(MS)
  ignore : yoksayma(MAC) Göz ardı etmek(MS)
  ignored : yoksayılmış(MAC)
  illegal : geçersiz(IBM)(MAC)(MS)
  illuminated text : aydınlatılmış metin(MS)
  image : resim, görüntü(IBM) görüntü(MAC)
  image processing : görüntü işlem(IBM)
  image symbol set : görüntü simge takımı(IBM)
  ImageWriter : Imageriter(MAC)
  imaginary : sanal(IBM)
  imaginary line : sanal çizgi(IBM)
  imaginary number : sanal sayı(IBM)
  immediate data : anlık veri(IBM)
  impact : etki, vuruş(IBM)
  impact printer : vuruşlu yazıcı(IBM) vurmalı yazıcı(MS)
  impedance : empedans(IBM)
  imperative : zorunlu(IBM)
  implement(to) : gerçekleştirmek(MS)
  implementation : gerçekleştirme(IBM)
  implicit : örtük(IBM)
  implicit selection : (tuşa) basmadan seçme(IBM)
  implied : örtük(IBM)
  import : dışarıdan almak(IBM) getir(MAC) veri almak(MS)
  important : önemli(MAC)
  improved : iyileştirilmiş(IBM)
  impulse : vuruş(IBM)
  In : içinde(MAC)
  In System file : Sistem dosyası içinde(MAC)
  In use light : Kullanılıyor ışığı(MAC)
  in-basket : gelen sepeti(IBM)
  In…file : dosyasında(MAC)
  inactive : etkin olmayan(IBM) etkisiz(MAC)
  inactive line : etkin olmayan hat(IBM)
  inactive link : etkin olmayan bağlantı(IBM)
  inactive node : etkin olmayan düğüm(IBM)
  inactive page : etkin olmayan sayfa(IBM)
  inactive program : askıdaki program, başlatılmamış program(IBM)
  inactive record : etkin olmayan kayıt(IBM)
  inactive state : etkin olmayan durum(IBM)
  inactive window : etkin olmayan pencere(IBM)
  inbound : gelen(IBM)
  inch : inç(MAC)(MS)
  incident : olay, arıza(IBM)
  incident record : olgu kaydı(IBM)
  include : içermek(IBM)(MS)
  Inclusive : dahil(MS)
  incoming : gelen(IBM)
  Increase : Arttır / çoğalt(MS)
  Increase the point size : Puntoyu büyült(MS)
  increment : artırma, artma miktarı(IBM) artım(MAC) arttır(MS)
  incremental backup : artımsal yedekleme(MAC)
  indent : içerlek yazmak(IBM) Satır başı(MAC);(Paragraf) girintisi(MS)
  Indent First Line : ılk satır girintili(MS)
  indent graphic : grafik içerden(MAC)
  Indent Marker : Girinti ımi(MS)
  Indent position : Girinti konumu(MS)
  Indent Rows : Satırları Girintili Yaz(MS)
  indentation : satırbaşı yapmak(MAC)
  indentation marker : satırbaşı işartleyicisi(MAC)
  indentations : girintiler(MS)
  Indented : girintili yazılmış(MS)
  Indented List : girintili yazılmış liste(MS)
  indented paragraph : paragraf başı(MAC) girintili yazılmış Paragraf(MS)
  independent : bağımsız(IBM)
  index : dizin(IBM)(MAC)(MS)
  index entry : dizin öğesi(MS)
  Index Entry codes : dizin giriş kodları(MS)
  index file : dizin dosyası(MAC)
  index heading : dizin başlığı(MS)
  index of Help topics : Yardım konuları dizini(MS)
  index on field : alana göre dizin yarat(MS)
  indexed file : dizinli kütük(IBM)
  indexed sequential access : dizin sıralı erişim(IBM)
  indexed sequential file : dizin sıralı kütük(IBM)
  indexed sequential method : dizin sıralı yöntem(IBM)
  indexing : yazma konumunu aşağı alma(IBM)
  indicate : göstermek(IBM) imlemek / göstermek(MS)
  indicator : gösterge(IBM)(MAC)
  indirect : dolaylı(IBM)
  indirect user : dolaylı kullanıcı(IBM)
  indoor : bina içi(IBM)
  induction coil : endüksiyon sargısı(IBM)
  industry : endüstri(IBM)
  inference : çıkarsama(IBM)
  infinite : sonsuz(IBM)
  Info : Bilgi(MAC)
  informatics : bilişim(IBM)
  information : bilgi(IBM)(MAC)(MS)
  Information about : Hakkında bilgi(MAC)
  information frame : bilgi iletim birimi(IBM)
  Information interchange : Bilgi takası(MS)
  information message : bilgi iletisi(IBM)
  information service : bilgi hizmeti(IBM)
  information technology : bilgi teknolojisi(IBM)
  information warehouse framework : bilgi ambarı çerçevesi(IBM)
  information window : bilgi penceresi(MAC)
  informational database : bilgilendirici veritabanı(IBM)
  Informative message : bilgilendirici ileti(MS)
  infrared : kızılötesi(IBM)
  inherent : içsel(IBM)
  inhibit : önlemek(IBM)
  initial : ilk, başlangıç(IBM)
  Initial Col Width : Başlangıç Sütun genişliği(MS)
  Initial settings file : Başlangıç ayarları dosyası(MS)
  Initialization failed! : Sıfırlama işlemi başaısız!(MAC)
  Initialization failure : Sıfırlama başarısız(MAC)
  initialization file( .INI) : başlangıç dosyası( .ini)(MS)
  initialization segment : sıfırlama parçası(MAC)
  initialize : ilk kullanıma hazırlamak(IBM) sıfırlama(MAC);Sıfırlamak / başlangıç
  Initialize this disk? : Bu disk sıfırlansın mı?(MAC)
  initialized disk : disk sıfırlandı(MAC)
  Initializing disk : Disk sıfırlanıyor(MAC)
  initials : ad simgesi(MAC) Baş harfler (bir ismin)(MS)
  initiate : başlatmak(IBM)
  ink jet printer : mürekkep püskürtmeli yazıcı(IBM)
  inoperable : işletilemeyen(IBM)
  inoperable time : işletim dışı süre(IBM)
  input : girdi, giriş(IBM)(MAC)(MS)
  Input device : Giriş aygıtı(MAC)(MS)
  input file : giriş dosyası(MAC)
  input inhibited time : girişin önlendiği süre(IBM)
  input/output : girdi/çıktı(MAC)
  inquiry : sorgu(IBM)
  Ins key : Ins tuşu(MS)
  Insert : araya sokmak(IBM) Ekle(MAC) araya eklemek(MS)
  Insert disk to be initialized : Sıfırlanacak diski takın(MAC)
  Insert Disk: Takılacak disk;(MAC)
  insert mode : araya sokma kipi(IBM)
  Insert Page Break : Sayfa Sonu ışareti Koy(MAC)
  Insert ruler : Cetvel Koy(MAC)
  INSERT/OVERTYPE(Keyname) : ARAYAEKLE/üSTüNEYAZ(MS)
  insertion point : ekleme noktası(MAC)(MS)
  inset : araya sokulmuş(IBM)
  Inside : ıçte(MAC) içerisi(MS)
  Inside Margin : iç kenar boşluğu(MS)
  Install : kurmak(IBM) Yükle(MAC) yerleştirmek / yüklemek(MS)
  Install button : Yükle düğmesi(MAC)
  installation : kuruluş(IBM) yükleme(MAC)
  Installation Disk : Kurma Diski(MS)
  installation diskette : kuruluş disketi(IBM)
  Installation Menu : Kurma Menüsü(MS)
  Installer : Yükleyici(MAC)
  instruction : komut, yönerge(IBM) yönerge(MAC) komut(MS)
  Instruction set : komut takımı(IBM) Yönerge kümesi(MAC)
  instrument : gereç(IBM)
  Insufficient memory : yetersiz bellek(MS)
  insulation : yalıtım(IBM)
  integer : tamsayı(IBM)(MS)
  integrate : tümlemek(IBM)
  integrated : tümleşik(IBM)
  integrated circuit : tümleşik devre(IBM)
  integrated database : tümleşik veritabanı(IBM)
  integrated modem : yerleşik modem(IBM)
  integrated software : tümleşik yazılım(IBM)
  integration test : tümleştirme sınaması(IBM)
  integrity : bütünlük(IBM)
  intelligence : zeka(IBM)
  intelligent terminal : programlanır uçbirim(IBM)
  intensity : yoğunluk(IBM)
  intent : amaç(IBM)
  Inter Application Communication : Uygulamalar Arası ıletişim(MAC)
  interaction : etkileşim(IBM)(MS)
  interactive : etkileşimli(IBM)(MS)
  Interactive Data Def. Utility(IDDU): Etkileşimli Veri Tanımlama Hizmet Programı(IBM)
  intercept : yol kesmek, kesişmek(IBM)
  intercepted : yolu kesilen(IBM)
  interchange : değiştokuş etmek, takas(IBM)
  interface : arabirim(IBM)(MS)(MAC) arayüz(MAC)
  interference : araya girme(IBM)
  interleave : dönüşümlü çalışmak(IBM)
  interlock : kilitlemek(IBM)(MS)
  intermediate : ara(IBM)
  internal : iç(IBM)(MAC)
  internal drive : iç disk sürücü(MAC)
  Internal Floppy Drive : ıç Disket Sürücü(MAC)
  Internal space : iç boşluk(MS)
  international alliance : uluslararası işbirliği(IBM)
  Internationalization : uluslararasılaştırma(MS)
  interoperability : birlikte çalışabilirlik(IBM)
  interpret : yorumlamak(IBM)
  interpreter : yorumlayıcı(IBM)(MS)
  interprocess : süreçler arası(IBM)
  interrecord : kayıtlar arası(IBM)
  interrogating : sorgulama(IBM)
  interrupt : kesinti, kesilme(MAC) kesmek(IBM)(MS)
  interrupt handler : kesinti işleyici program(IBM)
  interrupt switch : kesme anahtarı(MAC)
  interruption : kesilme(IBM)
  intersection : arakesit(IBM)
  intersystem : sistemler arası(IBM)
  intersystem communication : sistemler arası iletişim(IBM)
  interval : süre(IBM)(MS)
  intervention : araya girme(IBM)
  intervention required check : işlem gerektiren hata(IBM)
  intrasystem : sistem içi(IBM)
  intrasystem communication: sistem içi iletişim(IBM)
  intrinsic : iç(IBM)
  intrinsic function: iç işlev(IBM)
  Introduction : Giriş(MAC)(MS)
  invalid : geçersiz(IBM)
  Invalidate : Geçersiz kıl(MS)
  inventory : sayım, depo, stok(IBM)
  inverse : ters(IBM)
  Inverse character : Ters karakter(MAC)
  invert : evirme(MAC)(MS)
  Invert Image : Görüntüyü Evir(MAC)
  inverted phrases : evrilmiş tümcecikler(MS)
  Invisible : Gizli(MAC)
  Invisible Grid : Görünmeyen Izgara(MAC)
  invite : çağırmak(IBM)
  invocation : başlatma, yürütme(IBM)
  invoke : başlatmak(IBM)(MAC)
  inward : içeriye doğru(IBM)
  irrational number : irrasyonel sayı(IBM)
  irrecoverable : kurtarılamaz(IBM)
  irrecoverable error : kurtarılamaz hata(IBM)
  isolate : yalıtmak(IBM)
  isolation : yalıtım(IBM)
  issue : sorun(IBM)
  issue a command : komut vermek(IBM)
  Italian : ıtalyanca(MAC)
  italic : italik(IBM)(MAC)(MS)
  Italicized Cursor : eğik imleç(MS)
  item : madde, kalem, öğe(IBM) öğe(MAC)(MS)
  item separator : öğe ayırıcısı(MS)
  iterate : yinelemek(IBM)
  Iteration : ıterasyon(MAC)

  – J -
  jack : priz(IBM)(MAC)
  jacket : gömlek(IBM)
  jam : sıkışma(IBM)
  Japanese : Japonca(MAC)
  job : iş(IBM)(MAC)
  job batch : iş topluluğu(IBM)
  job description : iş tanımlaması(IBM)
  job dialog : iş sorgu kutusu(MAC)
  job log : iş günlüğü(IBM)
  job number : iş numarası(MAC)
  job queue : iş kuyruğu(IBM)
  job scheduling : iş sıralama(IBM)
  Job timeout : Görev zamanında tamamlanamadı(MS)
  join logical file : birleşik mantıksal kütük(IBM)
  join(sql) : birleştirmek(IBM)
  joint : birleşik(IBM)
  journal : günlük(IBM)
  journal entry : günlük girişi(IBM)
  journal receiver : günlüğün kaydedildiği nesne(IBM)
  journaling : günlüğe kaydetme(IBM)
  joy stick : denetim kolu, oyun çubuğu(IBM)
  juke box : optik disk kutusu(IBM)
  jump : atlamak(IBM)(MS)
  Jump term(Help) : Atlama terimi(MS)
  jumper cable : optik atlatma kablosu(IBM)
  junction : kavşak(IBM)
  junctor : birleştirici(IBM)
  justification : gerekçeleme, yaslama(IBM) Bloklama(MAC)
  justification gap : bloklama boşluğu(MAC)
  JUSTIFIED(Keyname) : ıKı YANA YASLI(MS)
  Justify : yaslamak, gerekçelemek(IBM);Blokla(MAC)iki yana yaslamak(MS)

  – K -
  K : K(MAC)
  K available : K boş / kullanılabilir(MS)
  K bytes : K byte(MAC)
  K bytes available : K byte boş(MAC)
  K free : K boş(MAC)
  K on disk : K yer kaplıyor(MAC)
  keep : alıkoymak(IBM)
  kern : çiftleri sıkıştırma(MAC)
  kernel : çekirdek(IBM)
  kerning : karakter aralığının değiştirilmesi(MS)
  key : tuş, anahtar(IBM)(MAC)(MS)
  Key Assignments: Tuş Atamaları(MS)
  key combination : tuş bileşimi(IBM)
  Key Field : Anahtar alan(MS)
  key in : (veri) girmek(IBM)
  Key Layout : Tuş Yerleşimi(MAC)
  Key list : Anahtar listesi(MS)
  key pad : tuş takımı(IBM)
  key sequence : tuş bileşimi(IBM)
  Key Type : Anahtar tipi(MS)
  keyboard : klavye(IBM)(MAC)(MS)
  keyboard clicker : tuş seslendirici(IBM)
  Keyboard commands : Klavye komutları(MS)
  keyboard control : klavye kontrolü(MS)
  keyboard layout : klavye düzeni(IBM) klavye yerleşimi(MAC)
  Keyboard mapping : Klavye eşlemesi(MS)
  keyboard overlay : klavye şablonu(IBM)
  Keyboard shortcut : Kısayol tuşları(MS)
  keyboard style : klavye biçemi(IBM)
  KeyCaps(DA) : Tuşlar(MD)(MAC)
  keyed sequence access path : anahtar sıralı erişim yolu(IBM)
  keyed sequential access : anahtar sıralı erişim(IBM)
  keyname : tuş adı(MS)
  keypad : tuş takımı(MS)
  keys help : tuşlar için yardım(IBM) Tuşlara yönelik yardım(MS)
  keystroke : tuşa basma(IBM)(MS)
  keystroke sequence : tuşa basma sırası(MS)
  keyword : anahtar sözcük(IBM)(MS)
  kilobyte(KB) : kilobyte(KB)(MAC)
  kind : tür(MAC)
  kit : takım(IBM)
  km : km(MAC)
  knowledge based system : bilgi destekli sistem(IBM)
  knowledge system : bilgi destekli sistem(IBM)
  Korean : Korece(MAC)

  - L -
  label : etiket(IBM)(MAC)(MS)
  lag : gecikme(IBM)
  landing : iniş(IBM)
  landscape : yatay(IBM)(MS)
  Landscape/Portrait : Yatay/Dikey(MS)
  Lang Shift State : özel Dil üst Karakter durumu(IBM)
  Lang State : özel Dil durumu(IBM)
  language : dil(IBM)
  Language Property : Dil özelliği(MS)
  laptop computer : dizüstü bilgisayar(IBM)
  Large capacity : Büyük sığa(MS)
  large integer : büyük tamsayı(IBM)
  laser printer : lazer yazıcı(IBM)
  LaserWriter : LaserWriter(MAC)
  lasso : Kement(MAC)
  Last : Son(MAC)
  Last Modified : Son Değişiklik(MAC)
  latch : mandal(IBM)
  latency : gecikme süresi(IBM)
  latent image : gizil resim(IBM)
  Latitude : Enlem(MAC)
  launch(to) : çalıştırmak, başlatmak(MS)
  layer : katman(IBM)(MAC)
  layered machine architecture: katmanlı makine mimarisi(IBM)
  layout : düzen(IBM)(MS) tasarım(MAC)
  Layout menu : Tasarım menüsü(MAC)
  layout properties : düzen özellikleri(MS)
  leader : öncü(IBM)
  Leader Character : (sekme) ız Karakteri(MS)
  leading : başta olan, başlangıç(IBM) önce gelen(MAC)
  leading characters : önce gelen karakterler(MAC)
  leading zero : önce gelen sıfır(MAC)
  leased line : kiralanmış hat(IBM)
  least significant digit : en sağdaki basamak(IBM)
  Left : Sol(MAC)
  LEFT : SOL OK(MS)
  left adjust : soldan ayarlamak(IBM)
  left aligned : soldan hizalı(MAC)
  Left alignment : Soldan hizalama(MS)
  Left arrow : Sol ok tuşu(MAC) Sol ok(MS)
  Left Column : Sol Sütun(MAC)
  Left flush : Sola yanaştır(MS)
  Left indent : Soldan girinti(MS)
  Left indent marker : Soldan girinti imi(MS)
  Left justified : Solda yaslı(MS)
  Left justify : sola yaslamak(IBM) soldan bloklama(MAC)
  Left key : Sol ok tuşu(MS)
  left margin : sol marj(MAC)
  Left margin marker : Sol marj işaretleyicisi(MAC);Sol kenar boşluğu imi(MS)
  Left Sides : Sol Yanlar(MAC)
  Left text : sol metin(MAC)
  Left-aligned : Soldan hizalı(MS)
  Left/Inside : Sol / ıç(MS)
  Leftmost : En soldaki(MS)
  Legal : Legal(MS)
  legal file name : geçerli dosya adı(MS)
  legal number format : yasal numaralama biçimi(MS)
  Legend : açıklama(IBM) Gösterge(MAC)
  length : uzunluk(IBM)
  Less than or equal to:(re; math function) küçük-eşittir(MS)
  Less than:(re;math function) Küçüktür(matematiksel)(MS)
  letter : harf(IBM) Mektup(MS)
  letter heading : mektupbaşlığı(MAC)
  letter quality : mektup kalitesi(IBM) Daktilo Kalitesi(MAC)
  Letter quality printer : Daktilo kalitesinde yazıcı(MAC)
  Letter template : Mektup şablonu(MS)
  Letterhead : Antet(MS)
  Letterhead Space : Antet boşluğu(MS)
  letterhead stock : Antet stoğu(MS)
  letters and symbols : Harfler ve simgeler(MS)
  level : düzey(IBM)
  Level of heading : Başlık düzeyi(MS)
  lever : kol(IBM)
  librarian : kitaplık görevlisi, kitaplık programları(IBM)
  library : kitaplık(IBM)(MS)
  library list : kitaplık listesi(IBM)
  licence : izin, lisans(IBM)
  License agreement : Lisans anlaşması(MS)
  licensed program : lisanslı program(IBM)
  life cycle : yaşam döngüsü(IBM)
  lifetime : yaşam süresi(IBM)
  light : ışık(IBM)
  light emitting diode : ışık yayan diyot(IBM)
  light pen : ışık kalemi(IBM)
  light reading wand : ışık okuyan kalem(IBM)
  limit : sınır(IBM)
  line : hat, satır(IBM) çizgi, Satır(MAC)(MS)
  Line Between : Ara çizgi/satır(MS)
  Line break : Satır sonu(MS)
  line chart : çizgisel çizim(IBM) çizgi Grafik(MAC)
  line command : satır komutu(IBM)
  Line draw character : çizgi çizme karakteri(MS)
  line editing : satır kipinde düzenleme(IBM)
  line feed : satır atlatma(IBM) Satır besleme(MS)
  line height : satır yükseliği(MAC)
  line justification : satır bloklama(MAC)
  line length : satır uzunluğu(MAC)
  line number : satır numarası(IBM)(MAC)(MS)
  Line Numbering : Satır numaralandırma(MS)
  line of business : ana iş dalı(IBM)
  Line Pattern : çizgi Deseni(MAC)
  line printer : satır yazıcı(IBM)
  line spacing : satır aralığı(MAC) Satır aralama(MS)
  Line spacing icon : Satır aralama ikonu(MS)
  Line Weight : çizgi Kalınlığı(MAC)
  linear : doğrusal(IBM) Aritmetik(MAC)
  lines per inch : satır/inç(IBM)
  Linguistics & Proofing Tools : Dilbilim ve Sağlama Araçları(MS)
  link : bağ, bağlantı, bağlamak(IBM) bağlantı(MAC)(MS)
  link edit : bağlantı düzenlemek(IBM)
  link properties : bağlantının özellikleri(MS)
  link protocol : hat protokolü(IBM)
  Link to : …ya bağla(MS)
  Link to previous : bir öncekine bağla(MS)
  link-attached : uzak(bağlı)(IBM)
  linkage : bağlantı(IBM)
  linkage editor : bağlantı düzenleyicisi(IBM)
  linked document : bağlantılı belge(MS)
  linked files : dosyaları bağlantılama(MS)
  linked object : bağlantılı nesne(MS)
  linked Styles : bağlantılı biçemler(MS)
  linking and embedding objects : nesne bağlama ve katıştırma(MS)
  Linking files : Dosyaları bağlama(MS)
  Links : Bağlantılar(MAC)
  liquid crystal display : sıvı kristal görüntü birimi(IBM)
  list : liste, listelemek(IBM)(MS)
  List box : Liste kutusu(MS)
  List Box item : Liste kutusu elemanı(MS)
  List separator : Liste ayırıcısı(MS)
  literal : hazır bilgi(IBM)
  litho : taşbaskı(IBM)
  load : yük, yüklemek(IBM) yüklemek(MAC)(MS)
  load file : dosyayı yükle(MAC)
  load-and-go : yükle ve yürüt(IBM)
  Loader : Yükleyici(MAC)
  local : yerel(IBM)
  local address : yerel adres(IBM)
  Local Area Network(LAN) : yerel ıletişim Ağı(IBM)(MAC)(MS)
  local controller : yerel denetleyici(IBM)
  local station : yerel istasyon(IBM)
  local terminal : yerel uçbirim(IBM)
  local workstation : yerel iş istasyonu(IBM)
  local-attached : yerel(bağlı)(IBM)
  LocalTalk : LocalTalk(MAC)
  locate : yerini belirlemek(IBM)
  location : yer(IBM)(MAC)(MS)
  location name : sistem adı, aygıt adı(IBM)
  lock : kilit, kilitlemek(IBM)(MAC)(MS)
  Lock : Kilit(MAC)
  LOCK FIELD(Keyname) : ALAN KıLıTLE(MS)
  Lock for annotations : Sadece ek açıklamaya izin ver(MS)
  Lock Result(to) : Alan güncelleştirilemesin(MS)
  Locked : Kilitli(MAC)
  Locked disk : Kilitli Disk(MAC)
  locked file : Kilitli Dosya(MAC)
  locked volume : kilitli oylum(MAC)
  Locking a document : Belge kilitleme(MS)
  Locking keys : Kilitleme tuşları(MS)
  locking tab : kilit dili(MAC)
  log : (sistem) günlük, günlük tutmak(IBM) günlük(MAC)
  log file : günlük dosyası(MAC)
  log in : oturum açmak(IBM) bağlanma(MAC)
  log off : oturum kapamak(IBM) bağlantıyı kesme(MAC)
  log on : oturum açmak(IBM) bağlanma(MAC)
  log out : oturum kapamak(IBM)
  Logarithmic Scale : Logaritmik ölçek(MAC)
  Logged in as : Kullanıcı;(MAC)
  Logged on as: : Kullanıcı;(MAC)
  logic : mantık(IBM)
  logical column : sanal sütun(MS)
  logical drive : mantıksal sürücü(IBM)
  logical file : mantıksal kütük(IBM)
  logical link : mantıksal bağlantı(IBM)
  Logical operators : Mantık işleçleri(MS)
  login : bağlanma(MAC)
  logo : amblem(IBM) Logo(MS)
  Logo display : Logo görüntüleme(MS)
  logon : bağlanma(MAC) oturum açma(IBM)
  logon request : oturum açma isteği(IBM)
  long : uzun(MS)
  long dash : uzun tire(MS)
  long files : uzun dosyalar(MS)
  Long Menus : Uzun Menüler(MS)
  Longitude : Boylam(MAC)
  longitudinal redundancy check : yatay hata denetimi(IBM)
  lookup : arama(IBM)(MS)
  loop : döngü(IBM)
  loop/looping-mechanism : döngü mekanizması(MS)
  loosely coupled : gevşek bağlı(IBM)
  lost chain : kopuk bağlantı(IBM)
  lost cluster : kopuk küme(IBM)
  Low : Altta(MAC) Düşük(MS)
  low density disk : düşük yoğunluklu disk(IBM)
  low resolution : düşük çözünürlük(MS)
  low resolution displays : düşük çözünürlüklü ekranlar(MS)
  low-level language : alt düzey dil(IBM)
  low-resolution bitmap : düşük çözünürlüklü bit eşlemi(MS)
  Lower : Daha düşük(MS)
  Lower heading level : Düşük başlık düzeyi(MS)
  Lower-right : Sağ alt(MS)
  Lower-right/left corner : Sağ alt / sol alt köşe(MS)
  lowercase : küçük harf(IBM)(MAC)(MS)

  - M -
  Mac to MS-DOS: Mac-MS DOS(MAC)
  Mac to ProDOS : Mac-ProDOS(MAC)
  Mac. Operating System: Mac. ışletim Sistemi(MAC)
  Mac. Owners Guide: Mac. Kullanıcı Kitabı(MAC)
  Mac. Printing Tools : Mac. Baskı Gereçleri(MAC)
  Mac. System Tools: Mac. Sistem Gereçleri(MAC)
  machine : makine(IBM)
  machine check : makine arızası(IBM)
  machine check handler: makine arızası işleyici program(IBM)
  machine code : makine dili(IBM)
  machine language : makine dili(IBM)
  machine readable information : makinece okunabilir bilgi(IBM)
  machine-readable: makina lisanında okunabilir(MAC)
  Macintosh: Macintosh(MAC)
  Macintosh user interface: Macintosh kullanıcı arayüzü(MAC)
  macro: makro(IBM)(MAC)(MS)
  Macro button : Makro düğmesi(MS)
  macro call : makro çağrısı(IBM)
  Macro Conversions : Makro Dönüşümleri(MS)
  Macro Converter : Makro Dönüştürücü(MS)
  Macro edit(ing) icon bar : Makro düzenleme simge çubuğu(MS)
  Macro editing window : Makro düzenleme penceresi(MS)
  Macro editor : Makro düzenleyici(MS)
  Macro instructions : Makro yönergeleri(MS)
  Macro Sheet : Makro Tablosu(MAC)
  macrodefinition : makro tanım(IBM)
  macroinstruction : makro komut(IBM)
  macrolanguage : makro dili(IBM)
  MacroMaker : MakroYapar(MAC)
  macroprocessor : makroişlemci(IBM)
  magazine : disket takımı kutusu(IBM)
  Magenta : Mor(MAC) Pembe(MS)
  magnet : mıknatıs(IBM)
  magnetic : manyetik(IBM)
  magnetic hand scanner : manyetik el tarayıcısı(IBM)
  magnetic ink character reader : manyetik mürekkepli karakter okuyucu(IBM)
  magnetic ink character recognition: manyetik mürekkepli karakter tanıma(IBM)
  magnetic slot reader: yuvalı manyetik okuyucu(IBM)
  magnetic stripe : manyetik şerit(IBM)
  magnetic stripe slot reader : yuvalı manyetik şerit okuyucu(IBM)
  magnetic stripe wand : manyetik şerit okuma kalemi(IBM)
  Magnification : Büyültme(MS)
  magnifier : Büyülteç(MS)
  magnify : büyütmek(IBM)
  mail : posta, postalamak(IBM)
  mail log : posta günlüğü(IBM)
  Mail Merge : Adres-Mektup Birleştirme(MS)
  Mailing address: Posta adresi(MS)
  mailing labels : posta etiketleri(MS)
  main : ana(IBM)(MAC) Ana / Asıl / Ana grup(MS)
  Main Chart : Ana Grafik(MAC)
  Main Chart Axis : Ana Grafik Ekseni(MAC)
  Main Chart Type : Ana Grafik Tür…(MAC)
  main circuit board : ana işlem kartı(MAC)
  Main Dictionary : Ana Sözlük(MS)
  Main Document : Ana Belge(MS)
  main entry : ana girdi(MS)
  Main Group : Ana Grup(MS)
  main logic board : ana işlem kartı(MAC)
  main memory : ana bellek(IBM)
  main storage : ana bellek(IBM)
  Main unit : Ana birim(MAC)
  mainframe : anabilgisayar(IBM)(MS)
  mainline : ana(IBM)
  maintain : korumak, bakmak(IBM)
  maintenance : bakım(IBM)
  maintenance mode : bakım kipi(IBM)
  major : büyük, başlıca(IBM) ana(MAC)
  major event code : ana etkinlik kodu(IBM)
  Major Grid Lines : Ana Kılavuz çizgiler(MAC)
  Major Unit: Ana Birim;(MAC)
  majority : çoğunluk(IBM)
  make a backup(to) : yedeklemek(MS)
  Make Changes : Değişiklik Yapma Değişiklik
  malfunction : arıza(IBM)
  Maltese : Malta dili(MAC)
  management : yönetim(IBM)
  management capabilities : yönetim yetileri(MS)
  management information system : yönetim bilişim sistemi(IBM)
  Managing : Yönetim(MAC)
  Managing documents : Belge yönetimi(MS)
  mandatory : zorunlu(IBM)
  manipulate(to) : değiştirmek(MS)
  manipulation : işleme(IBM)
  mantissa : mantis(IBM)
  manual : el ile(IBM)(MS)
  manual feed : elle besleme(MAC) El ile besleme(MS)
  Manual feed guide : elle besleme kılavuzu(MAC)
  manual feed tray : elle besleme kaseti(MAC)
  manual pagebreak : El ile sayfa sonu(MS)
  map : eşlem, eşlemek(IBM)
  Map(DA) : Harita(MD)(MAC)
  mapped : eşlenmiş(IBM)
  mapped buffer : eşlenmiş arabellek(IBM)
  mapping : eşleme(IBM)
  Mapping characters : Eşleme karakterleri(MS)
  marching ants : kayar noktalı çerçeve(MAC)
  margin : kenar boşluğu(IBM)(MS) marj(MAC)
  margin headings : kenar boşluğu başlıkları(MS)
  margin marker : marj işaretleyicisi(MAC) Kenar boşluğu imi(MS)
  margin setting : Kenar boşluğu ayarı(MS)
  mark : im, imlemek(IBM) işaret(MAC);imlemek / işaretlemek(MS)
  Mark New Text With: Yeni Metni … ile ımle(MS)
  Mark Revisions : Değişiklikleri imle(MS)
  marker : belirteç(IBM) ımler(MS)
  marking character : imleme karakteri(MS)
  markup language : biçimleme dili(IBM)
  marquee : kayar noktalı çerçeve(MAC)
  mask : maske, maskelemek(IBM)
  mass : yığın(IBM)
  mass storage : yığın bellek(IBM)
  master : ana(IBM)(MAC)
  Master copy : Asıl kopya(MS)
  master file : ana kütük(IBM)
  match : eşleştirmek(IBM)(MS) eşleme, eş(MAC)
  match case : BüYüK küçük harf duyarlı(MS)
  Match Upper/Lowercase : BüYüK / küçük harf duyarlı(MS)
  math coprocessor : matematik yardımcı işlemcisi(IBM);Yardımcı Matematik
  Mathematical equation : Matematiksel denklem(MS)
  Mathematical operator : Matematiksel işleç(MS)
  Mathematical Typeface / typesetting : Matematiksel yazı karakteri(MS)
  matrix : matris(IBM) matris, düzey(MAC)
  matrix printer : matris yazıcı(IBM)
  maximize : (pencereyi) ekran boyutuna getirmek(IBM);Ekranı kaplamak(MS)
  maximize button : ekran boyutuna getirme düğmesi(IBM)
  maximum : en büyük, en çok(IBM) en büyük(MAC)
  Maximum Change: En büyük fark;(MAC)
  Maximum Iterations: En çok ıtersyon;(MAC)
  mean : ortalama(IBM)
  Meanings : Anlamlar(MS)
  measurements : ölçü birimi(MS)
  mechanism : düzenek(IBM)
  media : ortam(IBM)(MAC)
  Media Handler : Ortam ışleyici(MAC)
  medialess : ortamsız(IBM)
  medium : ortam, orta(IBM) orta(MS)
  Megabyte : Megabyte(MAC)
  megabytes : megabayt(MS)
  megahertz : megahertz(MAC)
  member : üye(IBM)
  membrane : zar(IBM)
  membrane keyboard : dokunma duyarlı klavye(IBM)
  memo : Hatırlatıcı not(MS)
  memory : bellek(IBM)(MAC)(MS)
  memory cache : önbelek(MAC)
  memory cache card : önbellek kartı(MAC)
  Memory free: : Boş bellek;(MS)
  Memory Manager : Bellek yöneticisi(MS)
  Memory restrictions : Bellek sınırlamaları(MS)
  Memory Usage : Bellek kullanımı(MS)
  Memory used : Kullanılan bellek(MS)
  menu : menü(IBM)(MAC)(MS)
  Menu Alteration Procedures : Menü Değiştirme Yöntemleri(MS)
  menu assignment : menü ataması(MS)
  menu bar : menü çubuğu(IBM)(MAC)(MS)
  Menu Blinking : Menü Yanıp SönmeHızı(MAC)
  Menu changes : Menü değişiklikleri(MS)
  menu driven : menülerle çalıştırılan(IBM)
  menu item : menü öğesi(MAC)
  menu structure : menü yapısı(MS)
  Menu Text : Menü metni(MS)
  Menu title : Menü başlığı(MAC)
  merge : birleştirmek(IBM)(MAC)(MS)
  merge address : birleştirme adresi(MS)
  Merge instructions : birleştirme komutları(MS)
  Merge record number : Kayıt numarası birleştirme(MS)
  Merge Records : Kayıtları Birleştir(MS)
  MergeField : Birleştirme Alanı(MS)
  merging documents : dokümanları birleştirme(MS)
  merging records : kayıtları birleştrime(MS)
  message : ileti(IBM)(MAC)(MS)
  Message Bar : ıleti çubuğu(MS)
  message box : ileti kutusu(IBM)(MS)
  message handler : ileti işleyici(IBM)
  Message line : ıleti satırı(MS)
  message pop-up : ileti penceresi(IBM)
  message queue : ileti kuyruğu(IBM)
  Metafile : Metafile(MS)
  metafile format : metafile dosya biçimi(MS)
  method : yöntem(IBM)
  methodology : yöntembilim, yöntem(IBM)
  MFM : Değiştirilmş Frekans Modülasyonu(MAC)
  Micro Channel Architecture : Mikro Kanal Mimarisi(IBM)
  micro- : mikro-(IBM)
  microcomputer : mikrobilgisayar(IBM)
  microprocessor : mikroişlemci(IBM)(MAC)
  Microsoft Corp. : Microsoft Corp.(MAC)
  Microsoft@ Excel : Microsoft@ Excel(MAC)
  microwave : mikrodalga(IBM)
  MIDI : MIDI(IBM)
  MIDI interface cable : MIDI arabirimi kablosu(IBM)
  migrate : geçirmek, geçmek(IBM)
  migration : geçiş(IBM)
  milestone : aşama(IBM)
  minicomputer : minibilgisayar(IBM)
  minimize : (pencereyi) ikon durumuna getirmek(IBM);Simge durumuna küçültmek
  minimize button : ikon durumuna getirme düğmesi(IBM)
  minimum : en küçük, en az(IBM) en küçük(MAC)
  minimum Row Height : en az satır yüksekliği(MS)
  minor : küçük, önemsiz(IBM) ikincil(MAC)
  Minor Grid Lines : ıkincil Kılavuz çizgileri(MAC)
  Minor Unit: ıkincil Birim;(MAC)
  minus sign : eksi işareti(MS)
  minutes : dakika(lar)(MS)
  mirror : ayna(IBM)
  mirror image : ikiz görüntü(IBM)
  mirror margins : yapışık sayfaların iç kenar boşlukları(MS)
  mirrored pair : ikizlenmiş çift(IBM)
  mirrored unit : ikizlenmiş birim(IBM)
  mirroring : ikizleme(IBM)
  missing : eksik, atlanmış(IBM)
  misspelling : yazım hatası(MS)
  mistake : yanılgı, yanılmak(IBM)
  mixed : karma(IBM) karışık(MS)
  mixed chart : karma çizim(IBM)
  mnemonic : anımsatıcı, anımsanır(IBM)
  mode : kip(IBM)(MS) durum(MAC)
  model : model(IBM)(MAC)(MS)
  modem : modem(IBM)(MAC)
  modem eliminator: kukla modem(IBM)
  Modem port : Modem kapısı(MAC)
  modification : değişiklik(IBM)
  modification date : değişiklik tarihi(MAC)
  modification level : değişiklik düzeyi(IBM)
  modification time : değişiklik saati(MAC)
  Modified frequency modulation : Değiştirilmiş frekans modülasyonu(MAC)
  modified text : değiştirilmiş metin(MS)
  Modified: Değişiklik, Düzeltme;(MAC)
  modifier : değiştirici(IBM)
  modifier key : niteleme tuşu(MAC)
  modify : değiştirmek(IBM) değişiklik(MAC) değiştir(MS)
  modular : birimsel(IBM)
  modular programming : birimsel programlama(IBM)
  modulate : modüle etmek(IBM)
  modulation : modülasyon(IBM)
  module : modül(VM’de), birim(IBM)
  modulo : modülo(IBM)
  modulus : modülüs(IBM)
  monadic operator : tek işlemci(li)(IBM)
  monitor : izlemek, görüntü uçbirimi(IBM) monitör(MAC)(MS)
  mono : tek(IBM)
  monocasing : büyük harfe dönüştürme(IBM)
  monochrome : tekrenkli(IBM)
  monolithic integrated circuit : tek yongalı tümleşik devre(IBM)
  Monospace Font : Eşaralıklı Yazıtipi(MS)
  Monospaced character : Eşaralıklı karakter(MS)
  monospaced list : eşaralıklı liste(IBM)
  Month : Ay(MAC)
  more : daha(MS)
  Morning format(re; time) : sabah biçimi(saat gösterimi için)(MS)
  most significant digit : en soldaki basamak(IBM)
  motor : motor(IBM)
  Motorola 68000: Motorola 68000(MAC)
  mount : bağlanma, tanma(MAC) montaj(IBM)
  mouse : fare(IBM)(MAC)(MS)
  Mouse Action : Fare ışlemi(MS)
  Mouse Basics : Fare Kullanımının temelleri(MS)
  mouse button : fare düğmesi(IBM)(MAC)(MS)
  Mouse keys : Fare tuşları(MAC)
  Mouse Pointer : Fare işaretçisi(MS)
  Mouse position : Farenin konumu(MAC)
  Mouse shortcuts : Fare kestirmeleri(MS)
  Mouse Tracking : Fare ızleme(MAC)
  Mouse tricks : Fare numaraları(MS)
  Mouse(serial / bus) : Fare(seri / taşıt)(MS)
  move : taşımak(IBM)(MAC)(MS)
  Move to Desktop : Masaya Taşı(MAC)
  move to(re; position or option) : …ya taşı(MS)
  Mover : Taşıyıcı(MAC)
  Movie : Film(MAC)
  Movie Controller : Film Denetleyicisi(MAC)
  Movie Grabber : Film Tutucu(MAC)
  Movie Play : Film Oynatma(MAC)
  Movie Preview Maker : Film ön ızeme Yapıcısı(MAC)
  MS-DOS : MS-DOS(MAC)
  MS-DOS executive window : MS-DOS yönetici penceresi(MS)
  MS-DOS Executive(System Menu) : MS-DOS Yönetici(System Menüsü)(MS)
  MS-DOS to Mac : MS DS-Mac(MAC)
  MS-DOS to ProDOS : MS DOS-roDOS(MAC)
  multi- : çok-, çoklu-(IBM)
  Multi-color Graphics Adapter : çok Renkli Grafik Bağdaştırıcı(IBM)
  Multi-language : çok Dilli(MS)
  multi-line edit control : çok satırlı düzenleme kontrolü(MS)
  Multicolumn : çok sütunlu(MS)
  multicopy merge : çok kopyalı kaynaştırma(IBM)
  multidrop line : çok bağlantılı hat(IBM)
  MultiFinder : MultiFinder(MAC)
  multilanguage code page : çok dilli kod sayfası(IBM)
  multilingual code page : çok dilli kod sayfası(IBM)
  multimedia : çoklu ortam(IBM)
  multimedia system : çoklu ortam sistemi(IBM)
  multinational character set : çok uluslu karakter takımı(IBM)
  multinational system : çok uluslu sistem(IBM)
  multiple : çoklu(IBM)
  multiple axis chart : çok eksenli çizim(IBM)
  multiple bar chart : çok çubuklu çizim(IBM)
  multiple cell row : çok hücreli satır(MS)
  multiple chart : çoklu çizim(IBM)
  multiple choice selection list : çok seçenekli liste(IBM)
  Multiple column : çok sütunlu(MS)
  Multiple Column Array : çok sütunlu dizi(MS)
  multiple column text : çok kolonlu metin(IBM)
  Multiple File Support : çoklu Dosya Desteği(MS)
  multiple files selection : birden fazla dosya seçimi(MS)
  Multiple Instances : Bir programın aynı anda çalışan diğer kopyaları(MS)
  multiple line report : çok satırlı rapor(IBM)
  multiple routing : çoklu yöneltme(IBM)
  multiple selection field : çok seçimli alan(IBM)
  multiple session : çok oturumlu(IBM)
  Multiple windows : çoklu pencereler / birden fazla pencere(MS)
  Multiple-File Document : çok Dosyalı Belge(MS)
  Multiple-level entries : çok düzeyli girdiler(MS)
  multiplex : çoklu(MAC)
  multiplex operation : çoklama işlemi(IBM)
  multiplexer : çoklayıcı(IBM)
  multiplexer channel : çoklayıcı kanal(IBM)
  multiplexing : çoklama(IBM)
  multiplicand : çarpılan(IBM)
  Multiplication(re; math function ) : çarpma(MS)
  multiplier : çarpan(IBM)
  Multiply : çarp(MAC)
  multipoint line : çok bağlantılı hat(IBM)
  multiprocessing : çoklu işlem(IBM)
  multiprogramming : çoklu programlama(IBM)
  multirequester terminal program : çoklu istek uç programı(IBM)
  multitasking : çoklu görev(IBM) çokgörevli(MAC)
  multithreading : çoklu kullanım(IBM)
  multiuser : çok kullanıcılı(IBM) çokkullanıcılı(MAC)
  multiuser system : çokkullanıcılı sistem(MAC)
  Musical Instrument Digital Interface : Müzik Gereçleri Sayısal Arabirimi(IBM)
  mutual : karşılıklı(IBM)
  mutually exclusive : birbirini dışlayan(IBM)

  – N -
  name : ad(IBM)(MAC) isim(MS)
  naming convention: adlandırma kuralları(IBM)
  nanosecond : nanosaniye(MAC)
  national : ulusal(IBM)
  national language character set : ulusal dil karakter takımı(IBM)
  native : doğal, bağımsız(IBM)
  Native data: özgün veri(MS)
  natural : doğal(IBM)
  navigation : dolaşma(IBM) Gezinti(MAC)
  near-letter quality: mektup kalitesine yakın(IBM)
  negate: olumsuzlamak(IBM)
  negative : olumsuz, eksi(IBM)
  Negative Indentation: Ters Girinti(MS)
  Negative picture(re; numbers): sıfırdan küçük rakam gösterimi(MS)
  Negative Scrolling: Ters Kaydırma(MS)
  Negative sign(-) : eksi işareti( – )(MS)
  Negative variant: Ters değişke(MS)
  negotiable line: anlaşmalı bağlantı(IBM)
  Neither: Hiçbiri(MAC)
  nest : yuva, yuvalamak(IBM) yuva(MAC);içiçe koymak / girmek(MS)
  nested : içiçe(IBM) yuvalanmış(MAC)
  Nesting : içiçe koyma / girmek(MS) yuvalama(MAC)
  nesting level: içiçelik düzeyi(IBM)(MS)
  network: ağ(IBM)(MS) Bilgisayar ağı(MAC)
  network address translation: ağ adresi dönüştürme(IBM)
  network administration: bilgisayar ağı yönetimi(MAC)
  network administrator : ağ yöneticisi(MS)
  Network connection: Ağ bağlantısı(MS)
  network database: ağ veritabanı(IBM)
  Network directory: Ağ dizini(MS)
  network event : ağ olayı(MAC)
  Network File Sharing : Ağ üzerinden dosya paylaşımı(MS)
  network layer : ağ katmanı(MAC)
  network management : ağ yönetimi(IBM)
  network manager: ağ yöneticisi(IBM)
  network mode : ağ modu(MS)
  network planning: ağ planlama(IBM)
  network topology : ağ topolojisi(IBM)
  network workstation : ağa bağlı iş istasyonu(MS)
  networking : ağ oluşturma(IBM)
  neutral color: önalan rengi(IBM)
  Never : Asla(MS)
  new : yeni(MAC)(MS)
  New Desk AccessoryFile Name: Yeni Donatı Dosyasının Adı;(MAC)
  New Folder : Yeni Klasör(MAC)
  New Font File Name: Yeni Font Dosyasının Adı;(MAC)
  New Group: Yeni Grup(MAC)
  New Line: Yeni Satır(MAC)
  new line key: yeni satır tuşu(IBM)
  New Name: Yeni Ad;(MAC)
  New page number: Yeni sayfa numrası(MAC)
  New Window: Yeni Pencere(MAC)
  Newline Character: Satır başı karakteri(MS)
  Newline key: Satırbaşı tuşu(MS)
  NEWLINE(Keyname) : SATIRBAPI(MS)
  Next: Sonraki(MAC)
  next : sonraki(MS)
  NEXT FIELD(Keyname): SONRAKı ALAN(MS)
  NEXT instruction: NEXT yönergesi(Wordbasic)(MS)
  Next to Axis : Eksen bitişik(MAC)
  nickname: takma ad(IBM)
  No : Hayır(MAC)
  no break: kesintisiz(MS)
  No breaks between pages: Sayfa aralarında boşluk yok(MAC)
  No Privileges : Ayrıcalık Yok(MAC)
  no such volume: böyle bir oylum yok(MAC)
  No Translations Available : çevirmen ok(MAC)
  node : düğüm(IBM)
  node id: düğüm tanıtıcısı(IBM)
  noise : gürültü(IBM)
  nominal : tanımlanmış(IBM)
  Non-breaking Hyphen: Bölünemez tire(MS)
  Non-breaking Space : Bölünemez boşluk(MS)
  non-exposed name(SQL) : takma ad(IBM)
  non-flowing text : kaymayan metin(IBM)
  Non-printing Characters : basılmaz karakterler(MS)
  non-SNA : SNA olmayan(IBM)
  non-text : metindışı(IBM)
  nonbreak space : istenen boşluk(IBM)
  Nonbreaking space : Bölünemez tire(MS)
  nondisplay : görüntülenmez(IBM)
  None: Hiçbiri(MAC)(MS)
  nonescaping key : konum atlatmayan tuş(IBM)
  nonimpact: vuruşsuz(MAC)
  nonpaired data : çok eşli veri(IBM)
  Nonprinting : Basılmaz(MS)
  nonprogrammable workstation: programlanmaz iş istasyonu(IBM)
  Nonproportional space Font : Orantısız aralıklı Yazıtipi(MS)
  nonresident portion: yerleşik olmayan kısım(IBM)
  nonscan : tarama dışı(IBM)
  nonswitched line : aktarmasız hat(IBM)
  nonvolatile: kalıcı(IBM)
  normal : olağan, normal(IBM) normal(MAC)(MS)
  Normal document view: Normal belge görünümü(MS)
  Normal editing view: Normal düzenleme görünümü(MS)
  Normal hyphen : Normal tire(MS)
  Normal Margins: Normal Kenar Boşlukları(MS)
  Normal pages: Normal sayfalar(MAC)
  Normal Size : Normal Boyut(MAC)
  Normal Style : Normal Biçem(MS)
  Norwegian: Norveç dili(MAC)
  Not equal to(re; math function): Eşit değildir(re; mat.işlevi)(MS)
  Not in any drive: Hiçbir sürücüde yok(MAC)
  Not In Dictionary: Sözlükte değil(MS)
  not used : kullanılmıyor(MAC)
  notation : simgelem(IBM)
  notch : çentik(IBM)
  note : not, not etmek(IBM) not(MS)
  Note Pad : Not Defteri(MAC)(MS)
  notebook computer: defter tipi bilgisayar(IBM)
  Nothing: Hiçbirşey(MS)
  notify : bildirmek(IBM)
  Now printing page: Döküm işlemi sürüyor(MAC)
  Now reading : Pimdi okunuyor(MAC)
  Now writing : Pimdi yazılıyor(MAC)
  NuBus expansion slots: NuBus genişleme yarıkları(MAC)
  nucleus: çekirdek(IBM)
  null : sıfır(onaltılı sayı sisteminde)(IBM)
  null character : boş karakter(IBM)
  null line : boş satır(IBM)
  null macro : boş makro(MAC)
  null modem : kukla modem(IBM)
  null name : boş ad(IBM)
  null set : boş küme(IBM)
  null string : boş dizilim(IBM)
  null value : boş değer(IBM)
  nulls on/off : boşluklar geçerli/geçersiz(IBM)
  Num Lock key : Num Lock tuşu(MS)
  NUM PLUS: ARTI (sayısal tuş takımı)(MS)
  NUM SUB : EKSı (sayısal tuş takımı)(MS)
  number : sayı, numara(IBM) sayı(MS)
  Number conversion : Sayı dönüşümü(MS)
  number field : sayı alanı(MS)
  Number format : Sayı biçimi(MS)
  Number sign(re; numeric switches ) : Sayı işareti(re; saysal anahtarlar)(MS)
  Number-Picture(re;numeric switc hes) :Sayı Gösterimi(re; sayısal anahtarlar)(MS)
  numbered list : numaralı liste(IBM)
  Numbered List Item : Numaralandırılmış Liste öğesi(MS)
  numbering scheme: numaralama yöntemi(MS)
  numeration : sayılama(IBM)
  Numerator(re; fractions) : Pay(re;kesirler)(MS)
  numeric : sayısal(MAC)
  numeric character : sayısal karakter(IBM)(MAC)
  numeric constant : sayısal değişmez(IBM)
  numeric field : sayısal alan(IBM)
  Numeric key : Sayısal tuş(MAC)
  numeric keypad : sayısal tuş takımı(IBM)(MAC)(MS)
  Numeric picture : Sayı Gösterimi(MS)
  Numeric picture switch : Sayı gösterimi anahtarı(MS)
  Numeric sorting : Sayısal sıralama(MS)
  Numeric Variable : Sayısal Değiken(MAC)
  numeric(al) : sayısal(IBM)

  – O -
  object: nesne, amaç(IBM) nesne(MAC)(MS)
  object authority: nesne yetkisi(IBM)
  object code : amaç program(IBM)
  object content architecture: nesne içerik mimarisi(IBM)
  Object format files : Nesne biçim dosyaları(MS)
  object language : amaç dil(IBM)
  object library : nesne kitaplığı(IBM)
  object orientation: nesneye yönelim(IBM)
  object owner: nesne sahibi(IBM)
  object program: amaç program(IBM)
  object properties : nesne özellikleri(MS)
  Object Window Management: Nesne Penceresi Yönetimi(MS)
  object-action oriented : nesne-işlem yönelimli(IBM)
  object-oriented language: nesne yönelimli dil(IBM)
  object-oriented programming: nesne yönelimli programlama(IBM)
  OCR : OCR(IBM)
  odd : tek(MAC)
  Odd: Tek sayı(MS)
  off : kapalı(IBM) yok(MAC)
  off-hook : açık(IBM)
  off-line: çevrim dışı(MAC)
  off-line volume: çevrim dışı oylum(MAC)
  off-screen: ekran dışında(MAC)
  offer : sunmak(IBM)
  offering: olanak(IBM)
  office: ofis(IBM)
  office automation: ofis otomasyonu(IBM)
  offline: çevrimdışı(IBM)
  offline storage media : çevrimdışı saklama ortamı(IBM)
  offset: göreli konum, ofset(baskı)(IBM);kaydırma(MAC) göreli
  offset pie slice : ayrılmış dilim(IBM)
  offset stacking: ayırarak yığma(IBM)
  OK: Tamam(MAC)(MS)
  OLE(Object Linking & Embedding): NBK(Nesne Bağlama ve Katma)(MS)
  omit : atlamak(IBM)
  on : açık(IBM)
  On the desktop : masaüstünde(MAC)
  on the disk : diskte(MAC)
  on-hook: kapalı(IBM)
  On-line : çevrim içi(MAC) çevirimiçi(MS)
  On-line assistance / help: çevirimiçi destek/yardım(MS)
  On-Line Documentation: çevirimiçi Dokümantasyon(MS)
  on-line help: çevrim içi yardım(MAC)
  on-line volume: çevrim içi oylum(MAC)
  On-screen help : Ekranda yardım(MS)
  ONE-AND-A-HALF SPACE:(Keyname) B ıRBUçUK ARALIK(MS)
  One-Sided : Tek Yüzlü(MAC)
  one-way: tekyollu(IBM)
  online: çevrimiçi(IBM)
  online education: sistem destekli eğitim(IBM)
  online help: çevrimiçi yardım(IBM)
  online information : çevrimiçi bilgi(IBM)
  open : açık, açmak(IBM)(MAC)(MS)
  Open another volume : Başka oylum aç(MAC)
  Open Apple key: Açık elma tuşu(MAC)
  Open Architecture: Açık Mimari(MAC)
  Open as Read Only: Salt -okunur olarak aç(MS)
  open driver: Sürücüyü Aç(MAC)
  open file: dosyayı aç(MAC)
  Open Folder : Klasörü Aç(MAC)
  Open footer : Altlığı aç(MAC)
  Open header : Başlığı aç(MAC)
  OPEN SPACE(Keyname): ARALA(MS)
  open system : açık sistem(IBM)
  open systems architecture: açık sistemler mimarisi(IBM)
  Open Systems Interconnection: Açık Sistemler Bağlantısı(IBM)
  Open Systems Interconnection architecture:Açık Sistemler Bağlantısı mimarisi(IBM)
  Open Volume: Oylumu Aç(MAC)
  open-ended : açık uçlu(IBM)
  Open/Change Links: Bağlantıarı Aç/Değiştir(MAC)
  Opening a database : Veritabanı açma(MS)
  opening character: açma karakteri(MS)
  Opening parenthesis: Sol ayraç(MS)
  operand : işlenen(IBM)(MAC)
  operate : işletmek(IBM)
  operating : işletim(IBM)
  Operating Limitations : işletim sınırları(MS)
  Operating system: ışletim sistemi(MAC)(MS)
  Operating System 2 : OS/2 ışletim Sistemi(MS)
  operation : işletim(IBM)(MS)
  operational database: işletimsel veritabanı(IBM)
  operator: işletmen, işleç(IBM) işleç(MAC)işletmen(MS)
  opposite : karşıt(IBM)
  optical : optik(IBM)
  optical character reader : optik karakter okuyucu(IBM)
  optical character recognition: optik karakter tanıma(IBM)
  optical disk: optik disk(IBM)
  optical disk platter : optik disk tablası(IBM)
  optical drive : optik sürücü(IBM)
  optical fiber : optik elyaf(IBM)
  optical platter : optik plak(IBM)
  optical reader : optik okuyucu(IBM)
  optical scanner: optik tarayıcı(IBM)
  optimization : eniyileme(IBM)
  optimum: en uygun(IBM)
  option : aksam, seçenek(IBM) seçenek(MAC);özellik, seçenek(MS)
  Option Button: Seçenek Düğmesi(MS)
  Option key : Option tuşu(MAC)
  optional : isteğe bağlı, seçmeli(IBM) ısteğe bağlı(MS)
  Optional Hyphen: ısteğe bağlı Tireleme(MS)
  Or : Veya(MS)
  order : sıra, düzen, komut, düzenlemek(IBM)
  ordered list : sıralı liste(IBM)
  Ordinal:(re; format switches) Sıra sayı gösterimi (1., 2.,…)(MS)
  organization: kuruluş(IBM)
  organize : düzenlemek(IBM)
  orientation: yönlendirme(IBM) Yönlendirme / Yönelim(MS)
  origin: köken, başlangıç(IBM)
  original : özgün, orijinal(IBM) özgün(MAC)(MS)
  original file : özgün dosya(MS)
  Original setting: özgün ayar(MAC)
  Original Size : özgün boyut(MS)
  originator: çıkaran(IBM)
  Orphan control: sayfanın sonunda tek bir satır kalmasının;
  Orphan Line: sayfanın sonunda tek başına kalan satır(MS)
  orphan line : artık satır(IBM)
  OS/2 command prompt: OS/2 komut istemi(MS)
  OS/2 Full Screen icon: OS/2 Tam Ekran simgesi(MS)
  OS/2 Presentation Manager: OS/2 Sunu Yöneticisi(MS)
  OS/2 prompt : OS/2 komut istemi(IBM)
  oscillate : salınmak(IBM)
  Other translations: Diğer çevirmenler(MAC)
  out-basket : giden sepeti(IBM)
  out-of-memory message: ‘yetersiz bellek’ iletisi(IBM)
  outboard : çevre(IBM)
  outbound: giden(IBM)
  outdoor : bina dışı(IBM)
  outgoing: giden(IBM)
  outlet: çıkış noktası(IBM)
  outline: özet(IBM) Kontur(MAC) Ana hatlar(MS)
  Outline form: Başlıklandıra biçimi(MAC)
  Outline Level : Ana hat düzeyi(MS)
  Outline mode : Ana Hatlar Kipi(MS)
  Outline views of folders: Klasörleri düzeylendirilmiş görüntüsü(MAC)
  Outlined : başlıklandırılmış(MAC)
  outlook : görünüm(IBM)
  output: çıktı, çıkış(IBM) çıktı(MAC)
  output device: çıkış aygıtı(IBM)(MAC)
  output file : çıkış dosyası(MAC)
  Output Mode : çıktı Modu(MS)
  output queue : çıktı kuyruğu(IBM)
  output tray: çıkış kaseti(MAC)
  output work queue : çıktı denetim kuyruğu(IBM)
  Outside : Dışta(MAC) dışarı(MS)
  Outside Margin: Dış Kenar Boşluğu(MS)
  overflow: taşma(IBM)
  overflow handling : taşma denetimi(IBM)
  overflow indicator: taşma göstergesi(IBM)
  overhead : ek yük(IBM)
  overhead operation : (program) önişlemler(i)(IBM)
  overlap : çakışmak(IBM)(MAC) çakışmak / örtüşmek(MS)
  Overlapped : çakışık(MAC)
  overlay : yerpaylaşmak(IBM)
  Overlay Chart: Yardımcı Grafik…(MAC)
  Overlay Chart Axis: Yardımcı Grafik Ekseni(MAC)
  Overlay Chart Type: Yardımcı Grafik Türü…(MAC)
  overlay keyboard : panelli klavye(IBM)
  overlay program : yerpaylaşan program(IBM)
  overlook: gözden kaçırmak(IBM)
  overpaint : üstüne boyama(IBM)
  override : geçersiz kılmak(IBM)(MAC)(MS)
  overrun : aşma(IBM)
  overstrike : üstüne basmak(IBM)(MS)
  overstrike character : üste basılan karakter(IBM)
  Overtype mode : üstüne yazma modu(MS)
  Overtype(to) : üstüne yazmak(MS)
  overview : gözden geçirmek(IBM) Kuşbakışı(MS)
  overwrite : üstüne yazmak(IBM)(MS)
  owner: sahip(IBM) Sahibi(MAC)
  Owners Guide: Kullnıcı Kitabı(MAC)

  – P -
  pace: ilerleme hızı(IBM)
  pacing: hız denetimi(IBM)
  pack : paketlemek(IBM)
  package : paket(IBM)(MS)
  packed : sıkıştırılmış(MAC)
  packed decimal : paketlenmiş onlu(IBM)
  packed field: paketlenmiş alan(IBM)
  packed file: paketlenmiş kütük(IBM)
  packet : paket(IBM)
  packet switching : paket anahtarlama(IBM)
  pad : doldurmak(IBM)
  padding : doldurma(IBM)
  paddle : imleç denetim kolu(IBM)
  page: sayfa(IBM)(MAC)(MS)
  Page Back: önceki sayfa(MS)
  Page border : Sayfa kenarlığı(MS)
  Page Boundary Margin: Sayfa sınır boşluğu(MS)
  page break: sayfa sonu(MAC)(MS)
  page down: sonraki sayfa(IBM)
  page fault: sayfa hatası(MAC)
  Page Footer: Sayfa Altlığı;(MAC)
  page format : sayfa biçimi(MAC)
  Page Forward: Sonraki Sayfa(MS)
  page frame: sayfa çerçevesi(IBM)
  Page Header: Sayfa Başlığı;(MAC)
  page layout: sayfa düzeni(IBM)(MS)
  Page layout Properties: Sayfa düzeni özellikleri(MS)
  page left : sayfanın solu(IBM)
  page limit: sayfa limiti(MAC)
  page number : sayfa numarası(MAC)(MS)
  Page Number Cross-Reference: Sayfa Numarası çapraz-Referransı(MS)
  Page Numbering : Sayfa Numaralandırma(MS)
  page offset: sayfa kaydırma(MAC)
  Page Orientation: Sayfa Yönü(MAC) Sayfa Yönlendirme(MS)
  page printer: sayfa yazıcı(IBM)
  Page Range : Döküm kapsamı(MAC) Sayfa Erimi(MS)
  page rectangle : sayfa dörtgeni(MAC)
  Page Reference: Sayfa referansı(MS)
  page right: sayfanın sağı(IBM)
  page segment : sayfa parçası(IBM)
  Page Setup : Sayfa Düzeni …(MAC)
  Page Size : Sayfa boyutu(MAC)(MS)
  page swapping : sayfaların yerini değiştirme(MAC)
  page up : önceki sayfa(IBM)
  Page View: Sayfa ızleme(MAC)
  page zero: sıfırıncı sayfa(MAC)
  pageable: sayfalanabilir(IBM)
  Paged Memory Management Unit: Sayfalanmış Bellek Yönetimi Birimi(MAC)
  PAGEDOWN Key: PAGEDOWN tuşu(MS)
  PAGEUP Key : PAGEUP tuşu(MS)
  paginate: sayfa numaralamak(IBM) sayfaları numaralama(MAC)
  Pagination : Sayfalandırma(MS)
  paging: sayfalama(IBM) sayfalar numaralanıyor(MAC)
  paging icon: sayfalama simgesi(MS)
  paint: boyamak(IBM)(MAC)
  Paint text: metin boyama(MAC)
  Paintbrush: boya fırçası(MAC)
  paired: eşli(IBM)
  paired data: tek eşli veri(IBM)
  palette: palet(IBM)(MAC)
  Palette of drawing tools: çizim araçları paleti(MAC)
  palmtop computer: avuçiçi bilgisayar(IBM)
  Pane: Yarı pencere / Pencere(MS)
  panel: pano, panel(IBM)
  panel area : pano alanı(IBM)
  panel area separator : pano alanı ayırıcısı(IBM)
  panel element: pano öğesi(IBM)
  panel group: pano grubu(IBM)
  panning : gezdirme(IBM)
  Paper: Kağıt(MAC)
  paper break : kağıt ayırma yeri(IBM)
  paper cassette: kağıt kaseti(MAC)(MS)
  Paper clamp : Kağıt kıskacı(MAC)
  paper clip : yer imi(IBM)
  Paper Feed: Kağıt Besleme(MS) Sayfanın Takılışı(MAC)
  paper guide: kağıt kılavuzu(MAC)
  paper jam: kağıt sıkıştırma(MAC)
  paper length : kağıdın uzunluğu(MAC)
  paper load : kağıt yükleme(MAC)
  Paper output tray: Kağıt çıktıkaseti(MAC) Kağıt çıktı tepsisi(MS)
  paper registration: kağıt ayarlama(IBM)
  paper release : kağıdı bırakma(IBM)
  paper size: kağıt boyutu(MAC)
  Paper tray: Kağıt kaseti(MAC)
  paragraph : paragraf(IBM)(MAC)(MS)
  Paragraph Break: Paragraf sonu(MS)
  Paragraph Formatting: Paragraf Biçimlendirme(MS)
  Paragraph indentation: Paragraf başı(MAC)
  Paragraph Library: Paragraf Kitaplığı(MS)
  Paragraph Mark: Paragraf ımi(MS)
  Paragraph Spacing : Paragraf Aralama(MS)
  Paragraph spacing icon: Paragraf Aralama simgesi(MS)
  Paragraph text: Paragraf metni(MAC)
  parallel : koşut(IBM)
  parallel ¥ serial printer: paralel / seri yazıcı(MS)
  Parallel Columns : Paralel Sütunlar(MS)
  parallel communication: paralel iletşim(MAC)
  parallel computer: koşut bilgisayar(IBM)
  parallel device : koşut aygıt(IBM)
  parallel operation: koşut işletim(IBM)
  parallel port: koşut bağlantı noktası(IBM)
  parallel processing : koşut işlem(IBM)
  parallel run: koşut geçiş(IBM)
  parallel transmission: koşut iletim(IBM)
  parameter : parametre(IBM)(MS) Parametre, değiştirge(MAC)
  Parameter Passing: Parametre geçişi(MS)
  parameter passing to macro: makroya parametre iletimi(MS)
  Parent directory : Ana Dizin(MS)
  parent element: üstöğe(IBM)
  Parent style : Ana biçem(MS)
  Parent window: Ana pencere(MS)
  parenthesis : ayraç(IBM)(MS)
  parity: eşlik(MAC)
  parity bit: eşlik biti(IBM)
  parity check: eşlik sağlaması(IBM)
  parity checking: eşlik kontrolü(MAC)
  parser : ayrıştırıcı(IBM)
  Part: Parça(MAC)
  part(ial) : parça(lı), kısmi(IBM)
  Partial index : kısmi dizin(MS)
  partition : bellek bölümü, disk bölümü(IBM);Paylaştırma / Pay(MS)
  partition table: bellek bölüm çizelgesi(IBM)
  partner: ortak(IBM)
  pass : geçiş, geçmek(IBM)
  pass-through: düzgeçiş(IBM)
  pass-through facility : düzgeçiş olanağı(IBM)
  passive: edilgen(IBM)
  password: parola(IBM)(MAC)(MS)
  paste: yapıştırmak(IBM)(MAC)(MS)
  Paste Function : ışlev yapıştır…(MAC)
  Paste in back : arkaya yapıştır(MAC)
  Paste in front: öne yapıştır(MAC)
  Paste Name : Ad Yapıştır…(MAC)
  Paste Special: Yapıştır(özel)…(MAC)
  patch : yama, yamamak(IBM)
  patch code: eklenmiş kod(MAC)
  path: yol(IBM)(MAC)(MS)
  path name : yol adı(MAC)(MS)
  path string: yol dizesi(MS)
  pattern : desen, kalıp(IBM) desen(MAC) örüntü / desen(MS)
  pattern recognition: örüntü tanıma(MAC)
  pause : duraklama(IBM)(MAC)(MS)
  PC Drive Card : PC Sürücü Katı(MAC)
  PC session : kişisel bilgisayar oturumu(IBM)
  PC support: PC Desteği(IBM)
  peak: doruk(IBM)
  peer : eşdüzey(IBM)
  peer to peer: eşdüzeyde(IBM)
  pel : görüntü öğesi(IBM)
  Pen menu : Kalem menüsü(MAC)
  Pencil : Kurşun kalem(MAC)
  pending: askıda(IBM)
  penetration : yaygınlık(IBM)
  percent : yüzde(MS)
  Percent complete: Tamamlanma Yüzdesi;(MAC)
  perforated: delikli(IBM)
  perforation: zımba çizgisi(IBM)
  perforator: delici(IBM)
  perform : gerçekleştirmek(IBM)
  perform an action: işlem gerçekleştirme(MS)
  performance : başarım(IBM)(MAC)
  performance tuning: başarım eniyileme(IBM)
  period: dönem(IBM) nokta(MAC)
  peripheral: çevresel(IBM)
  Peripheral Accessories: çevre Birim Donatıları(MS)
  Peripheral device: çevrebirim aygıtı(MAC)
  permanent: kalıcı(IBM)(MS)
  permit: izin(IBM)
  permutation: permütasyon(IBM)
  Persian: Farsça(MAC)
  personal computer : kişisel bilgisayar(IBM)
  Personal preferences: Kişisel tercihler(MS)
  PgDn key : PgDn tuşu(MS)
  PgUp key: PgUp tuşu(MS)
  phase: evre, faz, yürütülür program(IBM)
  photoconductor: fotoiletken(IBM)
  phrase : tümcecik(IBM)
  physical: fiziksel(IBM)
  physical child: fiziksel altöğe(IBM)
  physical file : fiziksel kütük(IBM)
  physical layer(OSI) : fiziksel katman(IBM)
  physical link : fiziksel bağlantı(IBM)
  physical parent: fiziksel üstöğe(IBM)
  pica: pika(IBM)
  pictoral symbol:(re; field switch es) (alan) gösterim simgesi(MS)
  picture: resim(MAC)(MS)
  picture border : resim kenarlığı(MS)
  Picture Editor Embedder:(WinDraw) Picture Editor Embedder(WinDraw)(MS)
  picture element : görüntü öğesi(IBM)
  picture file name : resim dosyası adı(MS)
  Picture Frame : Resim çerçevesi(MS)
  Picture Objects : Resim Nesneleri(MS)
  Picture Placeholder: Resim Yer tutucuları(MS)
  picture space : çizim alanı(IBM)
  Pictures : Resimler(MS)
  pictures in frames : çerçeveli resimler(MS)
  Pie : çember…(MAC)
  pie chart: dairesel çizim(IBM) çember Grafik(MAC)
  pilot run : öncü geçiş(IBM)
  pin : bacak, dişli, iğne(IBM) iğne(MS)
  pinfeed: dişlili besleme(IBM)
  pink : pembe(MAC)
  pipeline : ardışık düzen(IBM)
  pipeline options : ardışık düzen seçenekleri(IBM)
  pipeline processor: ardışık düzende mikroişlemci(IBM)
  piping(dos) : yöneltme(IBM)
  piracy: korsanlık(IBM)
  pitch : karakter sıklığı(IBM)(MAC) aralık(MS)
  pixel : görüntü öğesi(IBM) piksel(MAC)(MS)
  place holder : yer tutucu(IBM)(MS)
  Plain: Normal(MAC)
  Plain text : Normal metin(MAC) Düz metin(MS)
  Plain text file : Düz metin dosyası(MS)
  plain type : normal(MAC)
  Plain-text documents : Saltmetin belgeler(MAC)
  plaintext : şifresiz metin(IBM)
  plan-of-record : özet proje planı(IBM)
  plate : plaka(IBM)
  platen: merdane(IBM)
  platform: altyapı(IBM)
  play a script : betiğin çalıştırılması(MAC)
  playback : yeniden(yürütmek)(IBM)
  Please name this disk: Bu diske bir ad veri;(MAC)
  Please name this volume: Bu oyluma bir ad vein;(MAC)
  plot : çizmek(IBM)
  plotter: çizici(IBM)(MAC)(MS)
  plotting vector: çizm vektörü(MAC)
  plug : fiş(IBM)
  plug and go : tak ve kullan(IBM)
  plug and go application: ‘tak ve kullan’ uygulaması(IBM)
  plug-compatible : tümüyle uyumlu(IBM)
  plug-in: prize takmak(IBM)
  plus sign : artı işareti(+)(MS)
  PMMU : PMMU(MAC)
  pocket : cep(IBM)
  Pocket guide(booklet) : Cep kılavuzu(MS)
  point : nokta, punto(MAC) nokta, göstermek(IBM);ışaret et / göster(MS)
  Point Number: Nokta numrası(MAC)
  point of call : çağırma noktası(MAC)
  point size : punto boyu(IBM) yazıtipi boyu(MS)
  point to point line : noktadan noktaya hat(IBM)
  Point(measure) : Pt(Yazıtipi boyutu birimi)(MS)
  point-of-sale device: satış noktası aygıtı(IBM)
  point-of-sale system: satış noktası sistemi(IBM)
  pointer: gösterge(IBM) imleç(MAC)(MS)
  Pointer Shape: ımleç Pekli(MS)
  Pointing : Seçme(MAC)
  Points of backward space: arkadaki noktalar(MS)
  Points of forward space : öndeki noktalar(MS)
  Points of vertical(horizontal) : spacing Düşey(yatay) aralama noktaları(MS)
  polar : kutuplu(IBM)
  polarize: kutuplamak(IBM)
  Polish : Lehçe(MAC)
  polishing a document: belgeyi cilalamak(MS)
  poll : taramak(IBM)
  pool: havuz(IBM)
  pop : hoplamak(IBM) çıkma(MAC)
  Pop Up Menu: Açılır Menü(MAC)
  pop-up window : beliren pencere(IBM)
  port : bağlantı noktası(IBM)(MS) kapı(MAC)
  portability: taşınabilirlik(IBM)
  portable computer: taşınabilir bilgisayar(IBM)
  Portable Operating System Interface for Computer Environments: POSIX(IBM)
  portrait: dikey(IBM) düşey(MS)
  Portrait display: Tam sayfa ekran(MAC)
  Portuguese : Portekizce(MAC)
  pos register: satış noktası yazar kasası(IBM)
  pos terminal : satış noktası uçbirimi(IBM)
  position : konum(IBM)(MAC)(MS)
  position-independent: konumdan bağımsız(MAC)
  Positioning: Konumlandırma(MS)
  positive: olumlu, artı(IBM)
  positive picture(re; numbers) : sıfırdan büyük rakam gösterimi(MS)
  post(power ON SELF TEST) : otomatik sınama(IBM)
  postmortem : işlem sonrası(inceleme)(IBM)
  Postpone(to) : ertelemek(MS)
  PostScript Printer on: …ya bağlı PostScript yazıcı(MS)
  power: güç(IBM)(MAC)
  power cord : güç kablosu(IBM)
  power light : açık/kapalı ışığı(IBM)
  Power Manager Processor: Güç Yönetimi ışlemcisi(MAC)
  power off : kapamak(IBM)
  power on : açmak(IBM)
  Power On key: Açma anahtarı(MAC)
  power socket : priz(IBM)
  power strip : anahtarlı uzatma kablosu(IBM)
  Power supply : Güç kaynağı(MAC)
  power switch: güç anahtarı(MAC)
  power typing : serbest yazma(IBM)
  power-on indicator : açıldı göstergesi(IBM)
  Powers(re; math function) : üssü(re; matematiksel işlev)(MS)
  pragmatics: kullanımbilim(IBM)
  pre-: ön-(IBM)
  precedence : öncelik(IBM)
  precision : duyarlık(IBM)(MAC)
  precompile: ön derleme(IBM)
  predefine : (önceden) tanımlamak(IBM)
  Predefined : önceden tanımlanmış(MS)
  predicate(SQL) : karşılaştırma belirtimi(IBM)
  Preferences : Tercihler(MS)
  Preferred : Tercihli(MAC)
  prefix : önek(IBM)(MAC)(MS)
  preliminary checklist: ön denetim listesi(IBM)
  preparation: hazırlık(IBM)
  prepared SQL statement: hazırlanmış SQL deyimi(IBM)
  Preparing for copy: Kopya hazırlığı(MAC)
  preprocessor : önişlemci(IBM)
  preprogrammed: önceden programlanmış(MS)
  prerecorded : önceden kaydedilmiş(MS)
  prerequisite : önkoşul(IBM)
  preselected choice: vurgulu seçenek(IBM)
  presentation: sunu, gösteriliş(IBM)
  presentation layer(OSI) : sunu katmanı(IBM)
  presentation manager : Sunu Yönetim Programı(IBM) Sunu Yöneticisi(MS)
  presentation medium(SNA) : sunu ortamı(IBM)
  presentation services layer(SNA) : sunu hizmeti katmanı(IBM)
  preset : ilk değer atamak(IBM) önceden belirlenmiş(MS)
  preset parameter: önceden belirlenmiş parametre(IBM)
  press: basmak(IBM)(MAC)(MS)
  Press a key : Bir tuşa basın(MAC)
  Prev Column : önceki Sütun(MS)
  preventive: koruyucu(IBM)
  preventive maintenance: koruyucu bakım(IBM)
  Preview : önizleme(MAC)(MS)
  Preview / Print Preview: baskı önizleme(MS)
  Preview font: önizleme yazıtipi(MS)
  preview window : önizleme penceresi(MS)
  Previous : önceki(MAC)(MS)
  PREVIOUS FIELD(Keyname): öNCEKı ALAN(MS)
  price: fiyat(IBM)
  primary : birincil(IBM)
  primary axis : birincil eksen(IBM)
  primary code page : temel kod sayfası(IBM)
  primary dos partition: birincil DOS bellek bölümü(IBM)
  primary file : birincil kütük(IBM)
  primary partition: birincil bellek bölümü(IBM)
  primary window : ana pencere(IBM)
  prime number : asal sayı(IBM)
  print: yazmak, basmak, yazdırmak,bastırmak(IBM);Kağıda Dök(MAC)
  print belt : yazma kuşağı(IBM)
  print buffer: baskı tamponu(MAC)
  Print catalog : Rehberi Dök(MAC)
  Print Date : Yazdırılış Tarihi(MS)
  Print Directory: Rehberi Dök…(MAC)
  Print draft: Taslağı dök(MAC) Taslak Baskı(MS)
  print file : yazdırma kütüğü(IBM)
  Print file : Dosyayı Kağıda Dök(MAC)
  Print final : son durumu bas(MAC)
  Print Gridlines : Kılavuz çizgileri Ba(MAC)
  print head : yazdırma kafası(IBM) yazıcı kafası(MAC)
  print job : baskı işi(MAC)
  Print Length: Baskı Alanı Uzuluğu;(MAC)
  print line: baskı çizgisi, satırı(MAC)
  Print Manager: Yazdırma Yöneticisi(MS)
  Print Merge : Birleşik Yazdırma(MS)
  Print Merge Update : Birleşik Yazdırma Güncelleştir(MS)
  Print Options : Yazdırma Seçenekleri(MS)
  print preview : (yazdırmadan önce) gözden geçirmek(IBM);Baskı önizleme(MS)
  print queue : yazıcı kuyruğu(IBM);Yazdırılacaklar kuyruğu / sırası(MS)
  print rate : baskı oranı(MAC)
  Print Row & Column Headings: Satır ve Sütun Başlıklarını Bas(MAC)
  Print Screen key : Print Screen tuşu(MS)
  print server : baskı dağıtıcısı(MAC)
  print specifications: baskı özellikleri(MAC)
  print spooler: baskı bekleticisi(MAC)
  Print Time : Yazdırılış Saati(MS)
  Print User Log : Kullanıcı Günlüğünü Bas(MAC)
  print wheel : yazdırma çarkı(IBM)
  Print Width: Baskı Alanı Genişliği;(MAC)
  PrintEnvelopes macro : ZarfYazdır(makro)(MS)
  printer : yazıcı(IBM)(MAC)(MS)
  Printer code : Yazıcı kodu(MS)
  Printer control codes: Yazıcı kontrol kodları(MS)
  printer driver: yazıcı sürücüsü(MAC)(MS)
  printer file: yazıcı kütüğü(IBM)
  printer font: yazıcı fontu(MAC) Yazıcı yazıtipi(MS)
  Printer Guide: Yazıcı kılavuzu(MS)
  Printer Installer : Yazıcı yerleştirici / kurucu(MS)
  Printer Message: : Yazıcı ıleisi;(MAC)
  Printer port : Yazıcı kapısı(MAC) Yazıcı bağlantı noktası(MS)
  printer resource: yazıcı kaynağı(MAC)
  Printer Settings : Yazıcı ayarları(MS)
  printer setup : yazıcı ayarı(MAC) Yazıcı Ayarları / Ayarlama(MS)
  printer software : yazıcı yazılımı(MAC)
  Printer Timeouts: Yazıcı zaman limitleri(MS)
  printer writer: yazdırma programı(IBM)
  Printing instructions: Yazdırma komutları(MS)
  printing options : yazdırma seçenekleri(MS)
  Printing Tools : Baskı Gereçleri(MAC)
  printout : yazılı çıktı(IBM) Baskı(MAC)
  priority: öncelik(IBM)
  privacy : kişisel gizlilik(IBM)
  privacy lock : erişim kilidi(IBM)
  private: özel(IBM)
  private authority: özel yetki(IBM)
  private line: özel hat(IBM)
  privilege : ayrıcalık(IBM)(MAC)
  problem: sorun(IBM)
  problem-oriented language: iş yönelimli dil(IBM)
  procedural language : yordamsal dil(IBM)
  procedure: yordam(IBM) yordam / yöntem(MS)
  procedure-oriented language: yordamsal dil(IBM)
  process: süreç, işlemek(IBM)(MS) işlem(MAC)
  process control : süreç denetimi(IBM)
  process control system : süreç denetim sistemi(IBM)
  processing : işleme, işlem(IBM)
  processor : işlemci(IBM)
  processor unit: işlem birimi(IBM)
  ProDOS: ProDOS(MAC)
  ProDOS to Mac : ProDS-Mac(MAC)
  ProDOS to MS-DOS: ProDOS-S DOS(MAC)
  production : üretim(IBM)
  productive : üretken(IBM)
  productivity : üretkenlik(IBM)
  profile : tanıtım(IBM) belgi(MAC)
  program: program, program yapmak, programlamak(IBM)
  program data : program verisi(MAC)
  program directory: program dizini(MS)
  program generator: program üretici(IBM)
  Program linking: Program bağlama(MAC)
  Program Manager : Program Yöneticisi(MS)
  program product: lisanslı program(IBM)
  program temporary fix(PTF): geçici program düzeltmesi(IBM)
  program-described data : programda tanımlanan veri(IBM)
  program-described file : programda tanımlanan kütük(IBM)
  programmable read-only memory:(PR OM) programlanır yalnızca okunur bellek(PROM)(IBM)
  programmable terminal : programlanır uçbirim(IBM)
  programmable workstation: programlanır iş istasyonu(IBM)
  progressive : ileri(IBM)
  project: tasarı, proje(IBM)
  project control: proje denetimi(IBM)
  project management: proje yönetimi(IBM)
  project planning : proje planlaması(IBM)
  projection: izdüşüm(IBM)
  prologue : öndeyiş(IBM)
  promote(to): yükseltmek(MS)
  promoting a heading level: başlık düzeyini yükseltme(MS)
  prompt : bilgi istemi, istemde bulunmak(IBM);Bilgi/Komut istemek(MS)
  Prompt for Summary Info: özet Bilgi iste(MS)
  prompt list pop-up: bilgi istemi penceresi(IBM)
  prompt text : komut / bilgi isteme ileti metni(MS)
  Prompt(DOS) : DOS bilgi / komut istemi(MS)
  prompted stop code : bilgi istemli dur kodu(IBM)
  Proofing a document: Belge sağlama(MS)
  Proofing pass : Sağlama geçişi(MS)
  Proofing Tools: Sağlama Araçları(MS)
  proofread: düzeltmek(IBM)
  propagation : yayılma(IBM)
  properties : özellikler(MS)
  proportional: orantılı(IBM)
  Proportional character spacing: Orantılı karakter boşluğu(MAC)
  proportional font: orantılı font(MAC)
  proportional Space Font : orantılı aralıklı yazıtipi(MS)
  proportional spacing : orantılı aralık(IBM) orantılı boşluk(MAC)
  Proportionally Spaced Font: orantılı aralıklı yazıtipi(MS)
  protect: korumak(IBM)(MAC)(MS)
  protected : korunmuş(IBM)
  protected text: korunmuş metin(IBM)
  protocol : protokol(IBM)(MAC)
  prototype : prototip(IBM)
  pseudo- : sözde-(IBM)
  PTF : PTF(IBM)
  public: kamu, genel(IBM)
  publication : yayın(IBM)
  publish : yayımlamak(IBM)(MAC)
  Publisher : Yayımcı(MAC)
  publishing : yayımcılık(IBM)
  Pull down menu : çekmenü(IBM) Aşağıya açılan menü(MAC);çekmeli Menü(MS)
  pull-down(menu) : çekmenü(IBM)
  pulse : vuruş(IBM) darbe(MAC)
  punch : delgi(IBM)
  punctuation : noktalama(IBM)
  punctuation mark : noktalama imi(MS)
  purge : temizlemek(IBM)
  purpose: amaç(IBM)
  push : itmek(IBM)
  pushbutton : işlem düğmesi(IBM)
  pushbutton dialing : tuşlu arama(IBM)
  put : koymak(IBM)
  Put Away : Yerine Koy(MAC)
  Put back : yerine koy(MAC)
  Puzzle : çözmece(MAC)

  – R -
  rack: raf(IBM)
  rack-mounted system: raf yapısında sistem(IBM)
  radiation: ışıma(IBM)
  radio button : radyo düğmesi(IBM)(MS)
  ragged edge: düzensiz kenar(IBM)
  Raise level : yükseltme düzeyi(MS)
  Raise(to) : yükseltmek(MS)
  Raising Heading Level : Başlık düzeyini yükseltme(MS)
  RAM: RAM(MAC)
  RAM cache : RAM önbellek(MAC)
  RAM Disk : RAM disk(MS)
  RAM-resident Software: RAM’ da yerleşik yazılım(MS)
  RAMDrive : RAMSürücü(MS)
  random : rastgele(IBM)(MAC)
  random access : rastgele erişim(MAC)
  random-access device: rastgele erişimli aygıt(MAC)
  random-access memory(RAM): rastgele erişimli belek(RAM)(MAC)
  random-access text file : rastgele erişimli metin dosyası(MAC)
  randomize : rastgele dağıtmak(IBM)
  range: yayılma alanı, aralık, seri(IBM);aralık(MAC) erim(MS)
  range check: aralık kontrolü(MAC)
  range of cells: hücre erimi(MS)
  rank: düzey sırası(IBM)
  raster: taramalı(IBM)
  raster count : taranan çizgi sayısı(IBM)
  raster display device: taramalı görüntü aygıtı(IBM)
  raster font: taramalı yazı tipi(IBM)
  raster graphics: taramalı grafik(IBM)
  raster pattern: tarama deseni(IBM)
  raster scan: çizgi tarama(IBM)
  rate: hız, oran(IBM)
  Rate of Insertion Point Blinking: ımlecin Yanıp Sönme Hızı(MAC)
  ratio : oran(IBM)
  rational number : rasyonel sayı(IBM)
  raw: ham(IBM)
  re: yeniden(IBM)
  reach: ulaşmak(IBM)
  read : okumak(IBM)(MAC)(MS)
  read authority: okuma yetkisi(IBM)
  read error : okumada hata(MAC)
  Read Me documents: Beni Oku elgeleri(MAC)
  Read Only: Salt Oku(MAC) salt-okunur(MS)
  read only file : salt-okunur dosya(MS)
  read-only: yalnızca okunur(IBM)
  Read-only access : Salt-okuma erişimi(MS)
  read-only memory: salt oku bellek(MAC)
  Read-write access : Oku-yaz erişimi(MS)
  readability score : okunabilirlik derecesi(MS)
  readable character: okunabilir karakter(MAC)
  reader: okuyucu(IBM)
  Reading: Okunan;(MAC)
  ready: hazır(IBM)
  Ready to start: Başlamaya hazr(MAC)
  real: gerçek(IBM)
  real mode : gerçek kip(MS)
  real number: gerçek sayı(IBM)
  rearrange: yeniden düzenle(MS)
  Reassign: Yeniden ata(MS)
  reboot: sistemi yeniden yüklemek(IBM) yeniden başla(MAC)
  recall: geri çağırmak(IBM)
  receipt: alındı(IBM)
  receive : almak(IBM)
  Receive File: Alma Dosyas(MAC)
  receiver: alıcı(IBM)
  Recent : En son(MAC)
  receptacle: yuva(IBM)
  reclamation: geri isteme(IBM)
  recognition: tanıma(IBM)
  reconciliation: uzlaşma(IBM)
  record: kayıt, kaydetmek(IBM)(MS) kayıt(MAC)
  record a macro : makro kaydetmek(MS)
  Record Button: Kayıt düğmesi(MAC)
  Record Macro : Makro Kaydet(MS)
  Recover(to) : Kurtarmak(MS)(MAC)
  recoverable : kurtarılır(IBM)
  recovery : kurtarma(IBM)
  Recovery process: Kurtarma işlemi(MS)
  recovery routine: kurtarma yordamı(MAC)
  recursion : özyineleme(IBM)
  recursive : özyineli(IBM)
  recycle: yeniden çevrime sokmak(IBM)
  Red : Kırmızı(MAC)
  Redefine(to): Yeniden tanımlamak(MS)
  redirection : yeniden yönlendirme(IBM)
  Redo: Yeniden yap(MAC) yinele(MS)
  Redraw: Yeniden çiz(MS)
  reduce : indirgemek(IBM) Küçült(MAC)(MS)
  Reduce or Enlarge : Küçült veya büyüt(MAC)
  Reduce to fit: Sığdıracak kadar küçült(MAC)
  reduction: indirgeme(IBM)
  redundancy: artıklık(IBM)
  redundancy check: hata denetimi(IBM)
  reel : makara(IBM)
  refer: bakmak, başvurmak(IBM) yollamak(MAC)
  reference : başvuru, ilgi, gönderi(IBM);danışma, yollama, referans(MAC)(MS)
  Reference field: Referans alanı(MS)
  reference line : eksen kaydırma çizgisi(IBM)
  Referenced Document:(RD) fields Gönderme yapılan belge(RB) alanları(MS)
  Referenced Item: Gönderme yapılan öğe(MS)
  reflect: yansıtmak(IBM)
  reflectance: yansıma oranı(IBM)
  reflection : yansıma(IBM)
  refresh: yenilemek(IBM)(MS)
  Refresh Field : Yenileme Alanı(MS)
  refresh rate : Tarama hızı(MAC)
  regenerate: yeniden üretmek(IBM)
  region: bölge(IBM)(MAC)
  register: yazmaç(IBM)(MAC)
  registered trademark: tescilli ticari marka(IBM) tescilli marka(MAC)
  Regular Hyphen: Normal Tire(MS)
  Regular Link : Normal Bağlantı(MS)
  regulate: düzene koymak(IBM)
  reiterate: yinelemek(IBM)
  reject : geri çevirmek(IBM)
  related words : ilişkili sözcükler(MS)
  relation : ilişki(IBM)
  relational: ilişkisel(IBM)
  relational database: ilişkisel veritabanı(IBM)
  relational operator: ilişkisel işleç(IBM)
  relative : göreli, bağıl(IBM)
  relative data: göreli veri(IBM)
  relative size pie : orantılı dilim(IBM)
  Relative to: göreli(MS)
  relay: ileti anahtarlamak, aktarma(IBM)
  relayed frame: aktarılan çerçeve(IBM)
  release : serbest bırakmak, yayın(IBM);bırakmak, yayın(MAC) serbest bırakmak(MS)
  reliability: güvenilirlik(IBM)
  relinquish: bırakmak(IBM)
  relocatable: yerdeğiştirebilir(IBM)
  relocate : yerdeğiştirmek(IBM)
  remainder: kalan(IBM)
  remark : açıklama(IBM)
  reminder: anımsatıcı(IBM)
  remote: uzak(IBM)(MAC)
  remote computer: uzak bilgisayar(MAC)
  remote controller: uzak denetleyici(IBM)
  remote device: uzak aygıt(IBM)
  remote host: uzak anasistem(IBM) uzak ana sistem(MAC)
  remote job entry : uzaktan iş girişi(IBM)
  remote power off: uzaktan kapama(IBM)
  remote power on : uzaktan açma(IBM)
  remote station: uzak iş istasyonu(IBM)
  remote system: uzak sistem(IBM)(MAC)
  remote workstation: uzak iş istasyonu(IBM)
  remove: kaldırmak(IBM) Sil(MAC) çıkarmak / Silmek(MS)
  Remove footers: Atlıkları sil(MAC)
  Remove Group: Grubu sil(MAC)
  Remove headers: Başlıkları sil(MAC)
  Remove Page Break: Sayfa Sonu ıaretini Kaldır(MAC)
  Rename: Ad Değiştir(MAC);Yeniden isimlendirmek /Ad değiştirmek(MS)
  Renumber(to) : yeniden numaralandırmak(MS)
  reorder: yeniden düzenlemek(IBM)
  reorganize: yeniden düzenlemek(IBM)(MS)
  repaginate : sayfaları yeniden numarala(MAC);Yeniden sayfalandır(MS)
  Repaginate Now: Pimdi yeniden sayfalandır(MS)
  Repagination : Yeniden sayfalandırma(MS)
  repair: onarım(IBM)(MAC)
  Repair Automaticaly: Otomatik Onarım(MAC)
  repeat: yineleme(IBM)(MS) tekrarla(MAC)
  REPEAT COMMAND(Keyname): KOMUTU YıNELE(MS)
  Repeat delay: Tekrarlama gecikmesi(MAC)
  repeat key: tekrar tuşu(MAC)
  REPEAT SEARCH(Keyname) : YENıDEN ARA(MS)
  repertoire : dağarcık(IBM)
  replace: yerine koymak(IBM) Değiştirmek(MAC)(MS)
  replace mode: üstüne yazma kipi(sözcük işlem)(IBM)
  Replace With: Yerine Konacak(MS)
  replicate: kopyalamak(IBM)
  reply: yanıt(IBM)
  report: rapor(IBM)(MAC)
  repository: veri havuzu(IBM)
  representation: gösteriliş(IBM)
  reproduce: çoğaltmak(IBM)
  request : istek(IBM)(MAC)
  Request item: öğe iste(MS)
  requester: istek programı, isteyen(IBM)
  required carrier return : istenen satırbaşı(IBM)
  required hyphen: istenen kısa çizgi(IBM)
  required page break : istenen sayfa sonu(IBM)
  required parameter: zorunlu parametre(IBM)
  required space : istenen ara(IBM)
  requirement : gereksinme(IBM)
  rerun : yeniden geçiş, yeniden çalıştırmak(IBM)
  Rescue: Kurtarma(MAC)
  reserve : ayırmak(IBM)
  reserved: ayrılmış(IBM)
  reserved word : özel amaçlı sözcük(IBM)
  reservoir: depo(IBM)
  reset: ilk duruma getirmek(IBM) Sıfırlamak(MS);Yeniden başla(hardware)
  Reset switch: Reset tuşu(MAC)
  Reshape Arc: Yeniden Pekillendire Arkı(MAC)
  Reshape Polygon: Yeniden Pekillendirme çokgeni(MAC)
  Reshape: Yeniden Pekillendirme(MAC)
  resident: yerleşik(IBM)
  Residing in Background: Artalanda kalan(MS)
  residual error ratio: kalan hata oranı(IBM)
  residue: artık(IBM)
  residue check: sayı ile denetim(IBM)
  resilient: aksaklığa dayanıklı(IBM)
  Resize : Yeniden Boyutlandırma(MAC)(MS)
  Resize handles: Yeniden boyutlandırma araçları / tutamakları(MS)
  resolution: netlik(IBM) çözünürlük(MAC)(MS)
  resolve : çözmek(IBM)
  resolver: çözücü(IBM)
  resource: kaynak(IBM)(MS) kaynak yazılım(MAC)
  response : yanıt(IBM) yanıt vermek(MAC) Tepki / Yanıt(MS)
  response time: yanıt süresi(IBM)
  restart: yeniden başlatmak(IBM)(MAC)
  restore: geri yüklemek(IBM)(MAC);Eski durumuna getirmek/önceki boyuta getirmekMS)
  Restore a single file : Tek dosyayı geri yükle(MAC)
  Restore all files : Tüm dosyaları geri yükle(MAC)
  restore button : önceki boyuta getirme düğmesi(IBM)
  restrict : sınırlamak(IBM)
  result: sonuç(IBM)
  result field: sonuç alanı(IBM)
  Resulting Style: ortaya çıkan biçem(MS)
  results list: sonuçlar listesi(MS)
  resume: sürdür(MAC) devam etmek(MS)
  retail : perakende(IBM)
  Retain Line Breaks : Satır Sonlarını Koruma(MAC)
  retention: saklama(IBM)
  retention cycle: saklama süresi(IBM)
  retrieval : alma(IBM)
  Retrieve: Al(MAC) Almak / Okumak(MS)
  retrofit: uyarlamak(IBM)
  retry : yeniden denemek(IBM)
  return : dönüş, dönmek(IBM) dön(MAC)
  return code: dönüş kodu(IBM)
  return graphic : gafiğe dön(MAC)
  Return key: Return tuşu(MAC)
  retype: yeniden yaz/gir(MS)
  reusable: yeniden kullanılır(IBM)
  reverse: ters(IBM) Ters çevir(MS)
  reverse engineering : ters mühendislik işlemleri(MAC)
  reverse indexing: yazma konumunu yukarı alma(sözcük işlem)(IBM)
  Reverse Print Order: Yazdırma Sırasını Ters çevir(MS)
  reverse video: ters görüntü(IBM)
  Reversible(action): Geri alınabilir(işlem)(MS)
  Revert: Dön(MAC)
  Revert to Saved : Kaydedilene Dön(MAC)
  review : gözden geçirmek(IBM)(MAC)(MS)
  Revisable-Form Text(RFT): RFT(Değiştirilebilir Form Metni)(MS)
  Revised Text: Düzeltilmiş metin(MS)
  revision: düzeltme(IBM)(MAC)
  revision bar: değişiklik çubuğu(IBM) Düzeltme çubuğu(MS)
  Revision Marking: Düzeltme ımleme(MS)
  Revision Marks: Düzeltme ımleri(MS)
  Revision Numbers: Düzeltme numarası(MS)
  revision symbol: değişiklik simgesi(IBM)
  rewind: geri sarmak(IBM)
  ribbon : şerit(IBM)(MAC)(MS)
  Ribbon/Ruler : Perit/Cetvel(MS)
  Rich Text Format: RTF Dosya Biçimi(MS)
  Rich Text Format(RTF): RTF(MS)
  Right: Sağ(MAC)
  right adjust: sağdan ayarlamak(IBM)
  right align : sağdan hizala(MAC)
  right aligned: sağdan hizalı(MAC)
  Right aligned / right justified: Sağdan hizalı / sağa yaslı(MS)
  Right alignment: Sağdan hizalama(MS)
  Right Flush : Sağa Yanaştır(MS)
  Right indent: Sağdan girinti(MS)
  right justify: sağa yaslamak(IBM) sağdan blokla(MAC)
  Right key : Sağ ok tuşu(MS)
  right margin: sağ marj(MAC)
  RIGHT SHIFT: SAª üST-KARAKTER(MS)
  Right Sides: Sağ kenarlar(MAC)
  Right text : Sağ metin(MAC)
  Right-alignment box : Sağdan hizalama kutusu(MAC)
  Right/Outside: Sağ/Dış(MS)
  ring : halka(IBM)
  ring response: yanıt zili(MAC)
  RISC(Reduced Instruction Set Com puter):RISC(ındirgenmiş Komut Takımı Bilgisayarı)(IBM)
  rise: yükselmek(IBM)
  risk: risk(IBM)
  risk assesment : risk değerlendirmesi(IBM)
  Roadmap: Yol haritası(MS)
  robot : robot(IBM)
  robotic controller: robot denetleyici(IBM)
  robotics: robotbilim(IBM)
  roll : kaydırmak(IBM)
  roll back : değişiklikleri kaldırmak(IBM)
  roll in : belleğe getirmek(IBM)
  roll out : bellekten yollamak(IBM)
  rollback(SQL): geridönüş(IBM)
  roller : silindir(IBM)
  ROM: ROM(MAC)(MS)
  Roman numerals : Roma rakamları(MS)
  Romanian : Romence(MAC)
  root: kök(IBM)
  root directory : kök dizin(IBM)(MS)
  root element : kök öğe(IBM)
  Roots(re; math function) : Kök(re;matematıksel)(MS)
  rotary dial: çevirmeli arama(IBM)
  Rotate: Döndür(MAC)
  Rotate Left : SolaDöndür(MAC)
  Rotate Right: Sağa Döndür(MAC)
  rotation : dönme(IBM)(MAC)
  rotation hot key: dönüşümlü geçiş tuşu(IBM)
  rotational delay: dönme gecikmesi(IBM)
  rotor : rotor(IBM)
  round : yuvarlak, yuvarlamak(IBM)
  Round Corners : Köşeleri Yuarla(MAC)
  Rounded-corner box : Köşeleri-yuvarlanmış kutu(MAC)
  route : yöneltmek(IBM)
  router : yöneltici(IBM)
  routine : program(parçası)(IBM) yordam(MAC)
  routing : dağıtım(IBM)
  routing entry: yöneltme kaydı(IBM)
  row : satır, sıra(IBM) satır(MAC)(MS)
  Row & Column Headings: Satır ve Sütun Başlıkları(MAC)
  row boundary: satır sınırı(MS)
  Row Input Cell: Satır Girdi Hücresi;(MAC)
  row width : satır genişliği(MAC)
  royalty : telif ücreti(IBM)
  RTF(Rich Text Format) : RTF(MS)
  Ruler: Cetvel(MAC)(MS)
  Ruler change : Cetvel değişikliği(MAC)
  ruler line: cetvel çizgisi(MAC)
  Ruler Mode : Cetvel kipi(MS)
  Ruler scale: Cetvel ölçeği(MS)
  Ruler setting : Cetvel Ayarları(MAC)
  Rules: Kurallar(MS)
  run : geçiş, geçirmek, çalıştırmak, çalışmak,;yürütmek(IBM) başla(MAC)
  Run Macro: Makroyu çalıştırmak(MS)
  Run Macro Name: çalıştırılacak Makronun Adı(MS)
  run query : sorgu yürütmek(IBM)
  run(an application) : (uygulamayı) çalıştır(MS)
  Run-in Index: Yan-yana (re; dizin biçimi)(MS)
  run-time: yürütme zamanı(IBM) çalışma kopyası(MAC);çalışma anı /
  run-time environment: yürütme ortamı(IBM)
  run-time module : yürütme modülü(IBM)
  running foot(ing) : yinelenen altbilgi(IBM)
  running heading: yinelenen başlık(IBM)
  Running out of memory: bellek tükendi / yetersiz bellek(MS)
  Running under Windows:(re;applications) Windows altında çalışan(MS)
  Russian: Rusça(MAC)

  – S -
  SAA application: SAA uygulaması(IBM)
  SAA architecture: SAA mimarisi(IBM)
  SAA enabler: SAA uyarlayıcı(IBM)
  SAA environment: SAA ortamı(IBM)
  SAA solution : SAA çözümü(IBM)
  safety ring: güvenlik halkası(IBM)
  sale: satış(IBM)
  sales representative: pazarlama mümessili(IBM)
  same : aynı(IBM)
  sample : örnek(IBM)(MS)
  Sample box : örnek kutusu(MS)
  Sample database: örnek veritabanı(MS)
  Sample file : örnek dosya(MS)
  Sampler : örnekleyici(MS)
  sampling : örnekleme(IBM)
  Sans serif font: Sans serif yazıtipi(MS)
  satellite: uydu(IBM)
  saturation: doyma(IBM)(MAC)
  save: saklamak(IBM) Kaydetmek(MAC)(MS)
  save as: yeni adla saklamak(IBM) Adıya Kaydet(MAC)
  Save current document: Geçerli belgeyi kaydet(MAC)
  save file: saklama kütüğü(IBM)
  Save Formatted Values : Biçimleriyle birlikte(MAC)
  Save my name and password: Parola ve adımı kaydet(MAC)
  Save my name only : Yalnız adımı kaydet(MAC)
  Save summary as: özeti adıyla kaydet(MAC)
  save system authority: sistem saklama yetkisi(IBM)
  Save Unformatted Values: Salt Değerler Olarak(MAC)
  Saved: Kaydedildi(MAC)
  saving : tutum(IBM)
  Saving large clipboard: Büyük pano kaydediliyor(MAC)
  Saving Reminder: Kaydetme Hatırlatıcısı(MS)
  scalar: skalar(IBM)
  scalar function : skalar işlev(IBM)
  scale: ölçek(IBM)(MAC)(MS)
  scale line: ölçek satırı(IBM) ölçek çizgisi(MS)
  Scale(to) : ölçeklemek(MS)
  Scaleable View : ölçeklenebilir Görünüm(MS)
  Scaled-down version: Ufaltılmış sürüm(MS)
  scaling : ölçekleme(IBM)(MS)
  scaling factor : ölçekleme katsayısı(IBM) ölçekleme oranı(MAC)
  scan: taramak(IBM)(MAC)
  scanner: tarayıcı(IBM)(MAC)
  Scanning order: Taramasırası(MAC)
  Scatter : Dağılım(MAC)
  Scatter Chart: Dağılım Grafik(MAC)
  scatter diagram: serpme çizim(IBM)
  scatter plot : serpme çizim(IBM)
  schedule : zaman çizelgesi, zamanlamak(IBM)
  scheduling: zamanlama(IBM)
  schema : şema(IBM)
  scope : kapsam(IBM)
  scrap : karalama(MAC)
  scrap file: karalama dosyası(MAC)
  Scrapbook: Defter(MAC)
  Scrapbook File : Defter(MAC)
  scratch: silmek(IBM) karalamak(MAC)(MS)
  Scratch Files: Geçici dosyalar(MS)
  scratch install: en baştan kurma(IBM)
  scratch tape : boş bant(IBM)
  screen: ekran(IBM)(MAC)(MS)
  Screen buffer: Ekran tamponu(MAC)
  Screen colors: Ekran renkleri(MS)
  Screen Design Aid: Ekran Tasarımı Yardımı(IBM)
  Screen fonts: Ekran yazıtipleri(MS)
  Screen messages : Ekran ıletileri(MS)
  Screen Redraws: Ekrandaki çizimin yinelenmesi / yenilenmesi(MS)
  Screen regions: Ekran bölgeleri(MS)
  screen shot: ekran resmi(MAC)
  Screen Size : Ekrandaki boyutlaıyla(MAC)
  script: yazı(IBM) betik(MAC)
  scripting language : betik dili(MAC)
  scroll: kaydırmak(IBM)(MS) Sarma(MAC)
  scroll area : sarma alanı(MAC)
  scroll arrow: sarma oku(MAC) Kaydırma oku(MS)
  Scroll bar: Sarma çubuğu(MAC) Kaydırma çubuğu(MS)
  Scroll box: Sarma kutusu(MAC) Kaydırma kutusu(MS)
  Scroll by the windowful: Pencere bou sarma(MAC)
  Scroll Lock key: Scroll Lock tuşu(MS)
  Scroll up(down): Yukarı(aşağı) kaydırma(MS)
  scrollable list: sarılabilir liste(MAC)
  Scrolling: Sarılıyor(MAC)
  Scrolling character: Sarılankarakter(MAC)
  Scrolling through a document: Belge üzerinde hareket(MS)
  SCSI: SCSI(MAC)
  SCSI Cables and Teminators: SCSI Kablo ve Sonlayıcıları(MAC)
  SCSI Device: SCSI Aygıtı (MAC)
  SCSI ID Number: SCSI Kimlik Numarası(MAC)
  SCSI port : SCSI kapısı(MAC)
  SE Bus: SE Yolu(MAC)
  SE bus access port : SE yolu erişim kapısı(MAC)
  search: taramak(IBM) ara(MS) (MAC)
  Search and replace : Bul ve değiştir(MS)
  Search direction: Arama yönü(MS)
  search for : aramak(IBM) …yı aramak(MS)
  Search for box: Aanan kutusu(MAC)
  Search List : Arama listesi(MS)
  search path: arama yolu(MAC) Taranacak yol(MS)
  search word: aranan sözcük(IBM)
  Searched : Arandı(MS)
  secondary : ikincil(IBM)
  secondary axis : ikincil eksen(IBM)
  secondary file : ikincil kütük(IBM)
  secondary window: ikincil pencere(IBM)
  section : bölüm(IBM)(MS)
  Section break: Bölüm sonu(MS)
  Section Heading: Bölüm Başlığı(MS)
  Section Mark: Bölüm imi(MS)
  Section Property: Bölüm özelliği(MS)
  Section Start : Bölüm Başlangıcı(MS)
  Section Title : Bölüm Başlığı(MS)
  sector: kesim(IBM)(MAC)
  security: güvenlik(IBM)(MS)
  security officer: güvenlik görevlisi(IBM)
  security violation: güvenliği bozma(IBM)
  See Files : Dosyaları Görme,Dosya Erişimi(MAC)
  See Folders: Klasörleri Görme, Klasör Erişimi(MAC)
  seek: aramak(IBM)
  segment: parça, parçalamak(IBM) parça(MAC)
  seize : (hat) ele geçirmek(IBM)
  select: seçmek(IBM)(MAC)(MS)
  Select All : Tümünü Seç(MAC)
  select button: seçme düğmesi(IBM)
  Select Chart : Grafiği Seç(MAC)
  Select Last Cell: Son Hücrei Seç(MAC)
  Select Plot Area: çizim Alanını Seç(MAC)
  selected: seçili(MAC)
  Selected Items: Seçili öğele(MAC)
  Selection : Seçim / Seçili kısım(MS) seçim(MAC)
  Selection area : Seçim alanı(MS)
  Selection Bar : Seçim çubuğu(MS)
  Selection Bar Arrow: Seçim çubuğu Oku(MS)
  selection box: seçim kutusu(MAC)
  selection fields: seçim alanları(MAC)
  Selection pointer: Seçme imleci(MAC)
  selection rectangle: seçme dörtgeni(MAC)
  selective: seçmeli(IBM)
  self check : öz sağlama(IBM)
  self service machine: otomatik hizmet makinesi(IBM)
  self test: otomatik sınama(IBM)
  semantics : anlambilim(IBM)
  semi: yarı(IBM)
  Semi-automatic numbering: Yarı-otomatik numaralandırma(MS)
  semiconductor : yarıiletken(IBM)
  Seminar: Seminer(MS)
  send : göndermek(IBM)
  Send File : Dosyayı Gönderme(MAC)
  Send to back: arkaya gönder(MAC)
  sense: algılamak(IBM)
  sensor: algılayıcı(IBM)
  sentence : tümce(IBM)
  separate: ayrı, ayırmak(IBM)
  separator: ayırıcı(IBM)(MS)
  Seq-id(re; SEQ fields) : sıra tanıtıcı(re ; SIRA alanı)(MS)
  seqence of actions : işlem sırası / dizisi(MS)
  sequence: sıra(IBM)(MAC)(MS)
  Sequence field : Sıra numarası alanı(MS)
  Sequence identifier : Sıra numarası tanıtıcısı(MS)
  Sequence item : Sıra öğesi(MS)
  Sequence name : Sıra adı(MS)
  Sequence number: Sıra numarası(MS)
  Sequence Number Cross-Reference: Sıra numarası çapraz referansı(MS)
  Sequence value: Sıra değeri(MS)
  Sequences of Items: öğe sırası / dizisi(MS)
  sequential : sıralı(IBM) ardışık(MAC)
  sequential access: ardışık erişim(MAC)
  Sequential numbering: Sıralı numaralandırma(MS)
  Serbian: Sırpça(MAC)
  serial: dizisel(IBM) seri(MAC)
  Serial communication: Seri iletişim(MAC)
  serial data: seri veri(MAC)
  serial device : dizisel aygıt(IBM)
  Serial Driver: Seri Sürücü(MAC)
  Serial interface : Seri arabirim, seri arayüz(MAC)
  serial mouse : seri bağlantılı fare(MS)
  serial number: seri numarası(IBM)(MS)
  serial port : dizisel bağlantı noktası(IBM) seri kapı(MAC)
  serial printer: seri yazıcı(MAC)(MS)
  serial processing : dizisel işlem(IBM)
  Series: Seri(MAC)
  Series Number: Sei Numarası;(MAC)
  Series or Data Point : Seri veya Veri Noktası(MAC)
  serif : çıkıntı(MAC) Serif(MS)
  serif-font: çıkınılı font(MAC)
  server : hizmet programı, hizmet makinesi(IBM);dağıtıcı(MAC)
  Server Folder: dağıtıcı klasörü(MAC)
  Server Info : dağıtıcı bilgisi(MAC)
  Server menu: dağıtıcı menüsü(MAC)
  Server report: dağıtıcı raporu(MAC)
  server startup volume : dağıtıcı başlangıç oylumu(MAC)
  Server summary: dağıtıcı özeti(MAC)
  service: hizmet(IBM)
  service mode : bakım kipi(IBM)
  session : oturum(IBM)(MAC)(MS)
  set: takım, küme(IBM) kur(MAC)
  set a path : yol belirle(MS)
  Set Criteria: ölçüt Sapta(MAC)
  Set Database : Veri Tabanı Oluşur(MAC)
  Set Default : Varsayılanı belirle(MS)
  set nulls on/off: boşlukları geçerli/geçersiz kılmak(IBM)
  set of documents: belgeler kümesi(MS)
  set off : kapamak(IBM)
  set on : açmak(IBM)
  Set page: Sayfayı Ayarla(MAC)
  Set Page : Sayfa No Ayarla(MAC)
  Set Page Break: Sayfa Sonu ışareti Ko(MAC)
  Set Preferred Format : Tercihli Biçimi Sapa(MAC)
  Set Print Area: Döküm Kapsamı(MAC)
  Set Print Titles : Döküm Başlıkları(MAC)
  Set Recorder: ızleme Kayıt Alanını Seç(MAC)
  Set Startup : Başlangıç Programı(MAC)
  Set Startup Options: Başlangıç özelliklerini belirle(MS)
  set up: kurma(MAC)
  Set(tabs) : Belirle(sekmeler)(MS)
  set-off: bulaşmak(IBM)
  setting : ayar(IBM)(MAC)(MS)
  Setting tab stops: Sekme duraklarını belirleme(MS)
  Setting the format: Biçim ayarlanıyor(MAC)
  Setting up : Kurma(MS)
  setup: kurmak, düzenek(IBM) Kurulum / Kur(MS)
  Setup Connections: Bağlatıları kur(MS)
  Setup disk: Kurulum / Kurma Diski(MS)
  Setup guide: Kurma kılavuzu(MAC)
  Setup program(SETUP) : kurma / yerleştirme programı(KUR)(MS)
  severity : önem(derecesi)(IBM)
  severity code: önem kodu(IBM)
  shade: gölgelemek(IBM)
  Shaded : Gölgeli(MS)
  Shades : Gölgeler(MAC)
  shading: gölgelendirme(MS)
  shadow : gölge(IBM)(MAC)(MS)
  shadowing : gölgeleme(MAC)
  Shaft Weight: Gövde kalınlığı(MAC)
  Shape : Pekil(MAC)(MS)
  shape definition: şekil tanımı(MAC)
  share : paylaşmak(IBM)(MAC)
  Share data : veri paylaş(MS)
  share lock(SQL) : paylaşım kilidi(IBM)
  shared file: paylaşılan dosya(MS)
  shear: kaykılma(IBM)
  sheet: yaprak(IBM)
  Sheet-feed: Sayfa besleme(MS)
  shelf : raf(IBM)
  shelf life : raf ömrü(IBM)
  shell: kabuk(IBM)
  shell document : kabuk belge(IBM)
  SHIFT: üST-KARAKTER(MS)
  shift : kaydırmak(IBM) Kaydırmak / ötelemek(MS)
  Shift Cells: Hücreleri kaydır / ötele(MS)
  Shift Cells Down: Hücreleri Alta Kaydır(MAC)
  Shift Cells Left: Hücreleri Sola Kaydır(MAC)
  Shift Cells Right: Hücreleri Sağa Kaydır(MAC)
  Shift Cells Up : Hücreleri üste Kaydır(MAC)
  Shift click: Shift tıklama(MAC)
  Shift key : üst karakter tuşu(IBM)(MS) Shift tuşu(MAC)
  shift lock: üst karaktere kilitleme(IBM)
  shift state: üst Karakter durumu(IBM)
  shift-in character: çift bayt dizilimi bitiş karakteri(IBM)
  shift-out character: çift bayt dizilimi başlangıç karakteri(IBM)
  short: kısa(IBM)(MAC)
  Short Menus: Kısa Menüler(MS)
  Short Name: Kısa Adı;(MAC)
  shortcut: kısayol(Kestirme klavye için)(MAC)
  shortcut key : kestirme yol tuşu(IBM) kısayol tuşu(MS)
  Shortcuts: Kısaltmalar / Kısayollar(MS)
  Show Active Cell: Etkin Hücreyi Göster(MAC)
  Show All : Tümünü göster(MAC)(MS)
  Show Boundaries : Sınırları göster(MS)
  Show Clipboard : Panoyu Göster(MAC)
  Show Dates : Tarihleri göster(MAC)
  Show Entire Chart: Tüm grafiği göter(MAC)
  Show Footer: Altlığı Göster(MAC)
  Show Grid Lines : Izgara çizgilerini göster(MS)
  Show Header: Başlığı Göster(MAC)
  Show Messages: ıletileri Göster(MAC)
  Show page: Sayfayı göster(MAC)
  Show Page Breaks : Sayfa Sonlarnı Göster(MAC)
  Show Ruler Lines: Cetvel çizgilerini Göster(MAC)
  Show rulers: cetvelleri göster(MAC)
  Show Size: Boyutu göster(MAC)
  Show Summary: özeti Göster(MAC)
  Show Tab Ruler : Tab cetvelini göstr(MAC)
  Show Task Info : ış Bilgisini Göster(MAC)
  Show Total: Toplamını Göster(MAC)
  Show User Log: Kullanıcı Günlüğünü Göter(MAC)
  Show Value: Değeri Göster(MAC)
  Show(to) : Göstermek(MS)(MAC)
  shredder : yoketme kutusu(IBM)
  Shrink down: Küçült(MAC)
  SHRINK FONT(Keyname) : YAZITıPı KüçüLT(MS)
  SHRINK SELECTION(Keyname): SEçıLı KISMI KüçüLT(MS)
  shrink to an icon: simgeye küçült(MS)
  Shrink(to): Ufaltmak / Küçültmek(MS)
  Shut Down : Sistemi Kapa(MAC)
  shutdown: kapanış(IBM)
  sibling element: kardeş öğe(IBM)
  side : yan(IBM)
  Side by Side: Kenar Kenara(MS)
  Side-by-Side Paragraphs: Yanyana Paragraflar(MS)
  Sidebars : Kenar çubukları(MS)
  Sideheads: Kenar başlıkları(MS)
  Sides required: Kenarlar gerekli(MAC)
  sift: elemek(IBM)
  sifting sort: elemeli sıralama(IBM)
  sight: görüş(IBM)
  sign: işaret(IBM)
  sign-off: oturum kapamak(IBM)
  sign-on: oturum açmak(IBM)
  signal : sinyal(IBM) im(MAC)
  signature : imza(MAC)(MS)
  significand: anlam taşıyan(IBM)
  significant : anlamlı(IBM)
  SIMM: SIMM(MAC)
  simple: yalın(IBM)
  simple list: yalın liste(IBM)
  simplex: tekyönlü(IBM)
  Simplified Chinese: Modern çince(MAC)
  simulate: benzetim yapmak(IBM)
  simulation: benzetim(IBM)
  simultaneous peripheral operation: on-line;çevrimiçi çevre birimi eşzamanlı işlemi(IBM)
  Single: Tek /Tekil(MS)
  Single close quotation mark:(ALT+ 0148) Tek tırnak imi(kapama)(MS)
  Single close quote : Tek tırnak(kapama)(MS)
  Single column: Tek sütun(MS)
  single density: tek yoğunluklu(IBM)
  single level storage: tek düzey bellek(IBM)
  Single open quotation mark:(ALT+0 145) Tek tırnak imi(açma)(MS)
  Single open quote: Tek tırnak(açma)(MS)
  single precision: tek duyarlıklı(IBM)
  Single sheet: Tek sayfa(MAC)
  single sheet guide: tek sayfa kılavuzu(MAC)
  single sheet paper: tek sayfa kağıt(MAC)
  single sided diskette: tek taraflı disket(IBM)
  Single space: tek boşluklu(MAC) TEK ARALIK(MS)
  Single Step: Tek Adım(MAC)
  single-byte character set(SBCS): tek baytlık karakter takımı(IBM)
  single-byte coded font: tek baytla kodlanmış yazı tipi(IBM)
  Single-drive system : Tek-disk sürücülü sistem(MS)
  single-selection field : tek seçimli alan(IBM)
  Single-sheet printing: Tek-tek yazdırma(MS)
  single-sided: tek yüzlü(MAC)
  Single-sided printing : Tek yüzlü yazdırma(MS)
  Single-space: Tek boşluklu(MAC)
  Single-space box: Tek boşlukkutusu(MAC)
  single-spaced(paragraph): tek-aralıklı paragraf(MS)
  sink: alıcı(IBM)
  size : büyüklük, boyut(MAC) boyut,boyutlandırmak(MS)
  Size & Orientation: Boyut ve Yönelim(MS)
  Size box: Boyut kutusu /kutu boyutlandırma(MS)
  size properties : boyut özellikleri(MS)
  Sizing Arrow: Boyutlandırma Oku(MS)
  sizing border: boyutlandırma çerçevesi(IBM)
  Sizing Handle : Boyutlandırma Aracı / Tutamağı(MS)
  skeleton : çatı(IBM)
  skew: çarpıklık(IBM)
  skip: atlamak(IBM)
  Skip lines : Satırları atla(MAC)
  Skip Volume: Oylumu atla(MAC)
  slack: serbestlik(IBM)
  slash: eğik çizgi(IBM)(MAC)(MS)
  slave station : bağımlı uçbirim(IBM)
  slice: dilim(IBM)
  slice label: dilim içi etiket(IBM)
  Slide: Slayt(MAC)
  slip install: güncelleme kuruluşu(IBM)
  slot: yuva(IBM)(MAC)
  slot reader: yuvalı okuyucu(IBM)
  Slovak : Slovak dili(MAC)
  Slovenian: Slovenya ili(MAC)
  Slow: Yavaş(MAC)
  Slow Keys: Yavş Tuşlar(MAC)
  slowdown: yavaşlama(IBM)
  small caps: küçük büyük harf(IBM)(MS)
  Small Computer System Interface:( SCSI);Küçük Bilgisayar Sistemi Arabirimi(IBM)(MAC)
  Small icon: Küçük simge(MAC)
  small integer: küçük tamsayı(IBM)
  smooth: düzgün(IBM)(MAC)
  Smoothing: Düzgünleştirmek(MAC)
  sneak current: sızıntı akım(IBM)
  socket : yuva(IBM)(MAC)
  Soft Break: Değişebilir kesme(MS)
  soft copy: elektronik kopya(IBM)
  Soft fonts: Yüklenebilir yazıtipleri(MS)
  soft hyphen : hece ayırma çizgisi(IBM)
  soft page break : Yazılımda sayfa sonu(MAC);Değişebilir Sayfa Başı / Sonu(MS)
  soft sector: mantıksal kesim(IBM)
  soft sectored : yazılımla kesimlenmiş(IBM)
  soft switch: yazılım anahtarı(MAC)
  softcopy: elektronik kopya(IBM)
  softcopy publishing : elektronik yayımcılık(IBM)
  software : yazılım(IBM)(MAC)(MS)
  Software catalog: Yazılım rehberi(MAC)
  software reset : yazılım ilk değerine(dön)(MAC)
  solicit: istemek(IBM)
  Solid line: Katı çizgi(MS)
  solid state: katı durum(IBM)
  Some: Bazı(MAC)
  sort: sıralamak(IBM)(MAC)(MS)
  Sort by : Sırala(MAC) …ya göre sırala(MS)
  Sort Column Only: Sadece sütunu sırala(MS)
  sort key : sıraama anahtarı(MAC)
  sort order : sıralama düzeni(IBM)(MAC) sıra(MS)
  sort sequence : sıralama düzeni(IBM)
  sorting criteria: sıralama ölçütü(MS)
  sound : ses(IBM)(MAC)
  sound buffer: ses tamponu(MAC)
  Sound generator: Ses üreteci(MAC)
  source : kaynak(IBM)(MAC)(MS)
  source code : kaynak program(IBM) kaynak kodu(MAC)
  Source disk: Kaynak disk(MAC)
  source diskette: kaynak disket(MAC)
  source document: kaynak belge(MAC)(MS)
  Source Entry Utility: Kaynak Giriş Hizmet Programı(IBM)
  source file: kaynak kütük(IBM) kaynak dosya(MAC)(MS)
  source member: kaynak üye(IBM)
  source physical file: kaynak fiziksel kütük(IBM)
  source program: kaynak program(MAC)
  source volume: kaynak oylum(MAC)
  space: ara, boşluk, alan(IBM) boşluk(MAC);Boşluk / uzam(MS)
  space bar: ara çubuğu(IBM)(MS) ara tuşu(MAC)
  space character: boşluk karakteri(MAC)
  space parity : boşluk eşliği(MAC)
  spacing : boşluk(MAC) Aralık bırakma(MS)
  span: yayılma alanı(IBM) yayılmak(MS)
  Spanish: ıspanyolca(MAC)
  speaker : hoparlör(IBM)(MAC)
  Speaker Volume: Hoparlör açıklğı(MAC)
  special : özel(IBM) Diğer(MAC)
  special authority: özel yetki(IBM)
  Special character : özel karakter(MS)
  special feature : özel aksam(IBM)
  special file : özel dosya(MAC)
  Special key : özel tuş(MAC)
  Special mark: özel im(MS)
  Special menu : Diğer menüsü(MAC)
  special-character keyboard set: özel karakterli klavye(IBM)
  specialized templates: özelleştirilmiş şablonlar(MS)
  specific: özgü, belirli(IBM)
  specification: belirtim(IBM)
  Specify(to) : Belirtmek(MS) speech recognition: ses tanıma(IBM)
  speed: hız(IBM)(MS)
  Speed Control: Hız Kontrolü(MS)
  speed copy: hızlı kopya(MS)
  Speed formatting: Hızlı biçimlendirme(MS)
  spell aid: yazım yardımı(IBM)
  spell checking : yazım denetimi(IBM) yazım kontrolü(MAC)
  Speller: yazım kılavuzu(MS)
  spelling : yazım(IBM)(MAC) Yazım denetimi(MS)
  spelling checker: yazım denetleyici(IBM) yazım klavuzu(MS)
  spelling dictionary: yazım kılavuzu(IBM)
  Spelling Options : yazım klavuzu seçenekleri(MS)
  Spelling Tools Menu): Dil Bilgisi araçları(MS)
  Spike : depo, depoya atmak(MS)
  spike: ani voltaj yükselmesi(IBM)
  spin button/control : kaydırma düğmesi(IBM)
  spindle : mil(IBM)
  split : bölünmüş, bölmek, ayırmak(IBM);Yarım (pencere), bölmek(MS)
  split a window : pencereyi böl(MS)
  Split bar : bölme çubuğu(MS)
  Split box: bölme kutusu(MS)
  SPLIT TABLE(Keyname) : TABLOYU BöL( tuş adı)(MS)
  splitter(lan) : dallandırıcı(IBM)
  splitting: ayırma(IBM)
  Splitting Window : Pencere Bölme(MS)
  sponsor(proje yönetimi): proje destekleyicisi(IBM)
  spool : makara(IBM) bekletme(MAC)
  spool file: bekletme dosyası(MAC)
  spool printing : bekleterek baskı(MAC)
  Spooled printing: Artalanda eşzamanlı yazdırma(MS)
  spooler: bekletici(MAC);Artalanda eşzamanlı yazdırma yöneticisi(MS)
  spooling: kuyruklama(IBM)
  spot : leke(IBM)
  spray: püskürtmek(IBM)
  spreadsheet: elektronik çizelge(programı)(IBM);Hesap Tablosu(MAC) ış Tablosu(MS)
  sprite graphics: hareketli grafik(IBM)
  stability: kararlılık, denge(IBM)
  stack: yığın(IBM)(MAC)(MS)
  stacked job: toplu iş(IBM)
  stacker: yığıcı(IBM)
  stand-alone: bağımsız, tek başına(IBM)
  stand-alone modem: dış modem(IBM)
  standard : standart(IBM)
  Standard Edition(SE): Standart Sürüm / Baskı(MS)
  Standard Format: Standart Biçim(MS)
  Standard return address: Standart dönüş adresi(MS)
  Standard style: Standart biçem(MS)
  Standard Width: Stadart Genişlik(MAC)
  Standard(or main) dictionary: Standart sözlük(MS)
  standardize : standartlaştırmak(MS)
  standby : yedek(IBM)
  star: yıldız(IBM)
  star network: yıldız yapısında ağ(IBM)
  star/ring network: yıldız/halka yapısında ağ(IBM)
  start: başla(t)mak(IBM)(MAC)(MS)
  starter diskette : başlatma disketi(IBM)
  Starting Number : Başlangıç numarası(MS)
  Startup Device: Yönetmen Aygıt(MAC)
  Startup disk: Başlangıç diski(MAC)
  Startup document : Başlangıç belgesi(MAC)
  Startup Items: Başlangıç öğeleri(MAC)
  Startup Items folder: Başlangıç öğeleri klasörü(MAC)
  Startup options : Başlangıç seçenekleri(MS)
  startup resources: başlangıç kaynakları(MS)
  startup screen : başlangıç ekranı(MAC)
  startup(disk) : yönetmen(disk)(MAC)
  state: durum(IBM)
  state of the art technology: en gelişkin teknoloji(IBM)
  statement : deyim(IBM) cümle(MAC) Bildiri(kağıt türü)(MS)
  static: durağan, statik(IBM) durağan(MAC)
  static electricity: statik elektrik(IBM)
  static SQL : statik SQL(IBM)
  Static Text : Durağan metin(MS)
  station: uçbirim(IBM)
  Stationery pad : Kalıcı dosya(MAC)
  Statistics: ıstatistikler(MS)
  status : durum(IBM)
  Status bar : Durum çubuğu(MS)
  status line: durum satırı(IBM)(MS)
  steady: kararlı, dengeli(IBM)
  step : adım(IBM)(MAC)(MS)
  Step by step: Adım adım(MS)
  step mode : adım adım işletme modu(MS)
  step value: adım değeri(MAC)
  stepwise refinement: adım adı ayar(MAC)
  Sticky keys : Yapışkan tuşlar(MAC)
  stop : durmak, durdurmak(IBM) durdur(MAC)
  stop bit : dur biti(IBM) ikili durdur(MAC) durdurma biti(MS)
  stop character: dur karakteri(IBM)
  stop code: dur kodu(IBM)
  stop merge graphic: grafik birleştirmeyi durdur(MAC)
  Stop scrolling : Sarmayı durdur(MAC)
  Stop Value: Son değer(MAC)
  storage : bellek, saklama(IBM) depolama(MAC)
  storage area : depolama alanı(MAC)
  storage capacity : (disk) bellek sığası(IBM) depolama sığası(MAC)
  storage device : depolama aygıtı(MAC)
  storage medium: depolama ortamı(MAC)
  storage pool : bellek havuzu(IBM)
  storage size: (disk) bellek büyüklüğü(IBM)
  Storage space: Depolama alanı(MS)
  storage type: depolama türü(MAC)
  store: saklamak(IBM) depo(MAC) Depolamak / saklamak(MS)
  Straight Copy : Doğrudan Kopya(MAC)
  Straight edge: Düzgün kenar(MAC)
  stream : akım(IBM)(MAC)
  stream editor : duraksız düzenleyici(IBM) akım düzenleyici(MAC)
  streaming : duraksız işlem(IBM)
  streaming mode : duraksız kip(IBM)
  streaming tape drive : duraksız manyetik bant sürücü(IBM)
  strength : dayanım(IBM)
  Stretch : Gerdirmek(MAC)
  strikeout : çıkart(MS)
  strikeover: üstüne basmak(IBM)
  Strikethrough/ Strikethru: ortası çizgili(MS)
  string: dizilim(IBM) dizi, dizgi(MAC) Dize(MS)
  string control byte: dizilim denetim baytı(IBM)
  string option : dizi seçenekleri(MAC)
  string variable: dizi değişkeni(MAC)
  stripe : ince şerit(IBM)
  stroke: vuruş(IBM)
  stroke font: çizgili yazı tipi(IBM)
  structure : yapı(IBM)
  Structured data records : Yapısal veri kayıtları(MS)
  structured programming : yapısal programlama(IBM)
  Structured Query Language: Yapılandırılmış Sorgu Dili(IBM)
  structured walk-through: yapısal gözden geçirme(IBM)
  stub cable: saplama kablo(IBM)
  style: biçem(IBM)(MS) stil(MAC)
  Style Area: Biçem Alanı(MS)
  Style box(ruler): Biçem kutusu(cetveldeki)(MS)
  Style change : Stil değişikliği(MAC)
  style characteristic : stil karakteristiği(MAC)
  style dialog : stil sorgusu(MAC)
  style menu: stil menüsü(MAC)
  Style mode : Biçem kipi(MS)
  Style name : Biçem adı(MS)
  Style Sheet: Biçem deposu(MS)
  Style-identifyer(re; STYLEREF fields): Biçem-tanıtıcı(re; BıçEMREF alanı)(MS)
  Styles Linked to Template: Pablona bağlanmış Biçemler(MS)
  sub dialog: alt iletişim öğesi(MS)
  sub: alt-(IBM)
  subdirectory: altdizin(IBM)(MS) altrehber(MAC)
  Subentry : Altgirdi / Altöğe(MS)
  subject: konu(IBM)(MS) özne(MAC)
  Sublevel: Altdüzey(MS)
  Submenu: Alt menü(MAC)
  submit: sunmak(IBM)
  subnet : alt ağ(IBM)
  subnet address: alt ağ adresi(IBM)
  subnet value : alt ağ değeri(IBM)
  subnetwork: alt ağ(IBM)
  subquery : altsorgu(IBM)
  subroutine: altprogram(IBM) Altyordam(MS)
  Subscribe : Sürdürüm(MAC)
  Subscriber : abone(IBM) Sürdürümcü(MAC)
  subscript : altsimge(IBM)(MS)
  subselect : altseçim(IBM)
  subset : altküme(IBM)
  substitute: yedek, yerine koymak(IBM) Yerine koy(MAC)
  Subtext: Altmetin(MS)
  Subtitle: Altbaşlık(MS)
  Subtract: çıkar(MAC)
  Subtraction:(re; math. function) çıkarma(MS)
  suffix : sonek(IBM)
  Suggest(to) : önermek(MS)
  Suggestions : öneriler(MS)
  Suitcase : çanta(MAC)
  sum: toplam, toplamak(IBM)
  summary : özet(IBM)(MAC)(MS)
  Summary Info: özet bilgi(MS)
  summary report: özet rapor(IBM)
  supercomputer: süper bilgisayar(IBM)
  superscript: üstsimge(IBM) üstindis(MS)
  supersede: yerini almak(IBM)
  supervision: gözetim(IBM)
  supervisor: gözetici, yönetici program(IBM)
  supervisor call(SVC) : yönetici program çağrısı(IBM)
  supervisor mode : yönetici program kipi(IBM)
  supervisor state : yönetici program denetim durumu(IBM)
  supervisory program : yönetici program(IBM)
  Supplemental: Tamamlayıcı(MS)
  supplemental dictionary: tamamlayıcı sözlük(IBM)(MS)
  Supplied macros: program tarafından sağlanan makrolar(MS)
  supply: besleme(MAC)
  support : destek, desteklemek(IBM)(MS)(MAC)
  Support for 16 Colors: 16 renk desteği(MS)
  support program: destek programı(MAC)
  suppression: önleme(IBM)
  surface chart : yüzey çizimi(IBM)
  Surge protector: Taşkından koruyucu(MAC)
  survey : araştırma(IBM)
  suspend character: asılı karakter(MAC)
  suspended program: askıdaki program(IBM)
  swap: getirme-götürme(IBM)
  swap-in : getirme(IBM)
  swap-out : götürme(IBM)
  Swappath: Bellek takası için kullanılan disk dizini(MS)
  swapping: getir-götür(IBM)
  Swedish : ısveççe(MAC)
  sweep : süpürmek(IBM)
  Swiss French: ısviçe Fransızcası(MAC)
  Swiss German : ısviçre Almancası(MAC)
  Swiss Italian : ısviçre ıtalyancası(MAC)
  switch: anahtar(MAC) anahtar, anahtarlamak, aktarmak(IBM);birinden ötekine geçMS)
  switch backward: geriye dönmek(IBM)
  Switch between : birinden ötekine geç(MS)
  switch forward : ileriye dönmek(IBM)
  switch off : kapamak(IBM)
  switch on: açmak(IBM)
  switch setting: anahtar konumu(IBM)
  Switch to : birinden ötekine geçmek / geçiş yapmak(MS)
  Switch Window: öteki pencereye geç(MS)
  switchboard : anahtarlama paneli(IBM)
  switched line: aktarmalı hat(IBM) anahtarlanmış hat(MAC)
  switcher: anahtarlayıcı(MAC)
  switching: anahtarlama, aktarma(IBM)
  Switching application: Uygulamalararası geçiş(MAC)
  swivel: boyun(IBM)
  syllable : hece(IBM)
  syllable hyphen : hece ayırma çizgisi(IBM)
  symbol : simge(IBM)(MS) sembol(MAC)
  symbol field : simge alanı(MS)
  Symbol Palette: Simge Paleti(MS)
  symbol set : simge takımı(IBM)
  symbol string : simge dizilimi(IBM)
  symbol table : sembol tablosu(MAC)
  symmetric: bakışımlı(IBM)
  synchronous: zamanuyumlu(IBM) zaman uyumlu(MAC)
  synchronous idle character: uyum karakteri(IBM)
  synergic : birlikte çalışan(IBM)
  synergy: birliktelik(IBM)
  Synonyms: Eş anlamlılar / Anlamdaşlar(MS)
  syntax: sözdizim(IBM) sözdizimi(MAC)(MS)
  syntax error : sözdizimi hatası(MAC)
  synthesis: birleşim(IBM)
  synthesizer : birleştirici(IBM)(MAC)
  synthesizer buffer: birleştirici tampon(MAC)
  system: sistem(IBM)(MAC)(MS)
  system administrator: sistem denetimcisi(IBM) Sistem ıdarecisi(MAC)
  system analysis : sistem çözümleme(IBM)
  system analyst: sistem çözümleyici(IBM)
  system calendar: sistem takvimi(MAC)
  system configuration: sistem yapısı(MAC)(MS)
  system directory: sistem kullanıcıları rehberi(IBM)
  system disk: sistem diski(MAC)(MS)
  system distribution directory: sistem dağıtım rehberi(IBM)
  System document : Sistem belgesi(MAC)
  system failure : Sistem hatası(MS)
  System File : Sistem Dosyası(MAC)
  System Folder : Sistem Klasörü(MAC)
  system font : sistem fontu(MAC) Sistem yazıtipi(MS)
  system font size: sistem font puntosu(MAC)
  system integration : sistem bütünleştirme(IBM)
  system integrity : sistem bütünlüğü(IBM)
  system life cycle: sistem yaşam süresi(IBM)
  system macro : sistem makrosu(IBM)
  System menu: Sistem menüsü(MS)
  System patches: Sistem ekleri(MAC)
  System profile: Sistem profili(MS)
  system prompt : sistem uyarısı(MAC);Sistem komut / yanıt istemi(MS)
  System Requirements: Sistem gereksinimleri(MS)
  System settings : Sistem ayarları(MS)
  System software: Sistem yazılımı(MAC)
  System Software User’s Guide : Siste Yazılımı Kullanım Kitabı(MAC)
  system startup information: sistem başlangıç bilgisi(MAC)
  system status bar: sistem durum çubuğu(MAC)
  System Tools : Sistem Gereçleri(MAC)
  system window : sistem penceresi(MAC)
  systems analysis: sistem çözümleme(IBM)
  Systems Application Architecture: (SAA) Sistem Uygulama Mimarisi(IBM)
  systems engineer: sistem uzmanı(IBM)
  Systems Network Architecture:(SNA ) Sistem Ağ Mimarisi(IBM)

  – T -
  tab : sekme(noktası)(IBM)(MS) tab(MAC)
  Tab button: Sekme düğmesi(MS)
  Tab character: Sekme karakteri(MS) Tab karakteri(MAC)
  Tab Delimited : Sınırlı sekme(MS)
  tab delimiter : sekme sınırlayıcı(MS)
  tab interval: sekme aralığı(IBM)
  Tab key: Sekme tuşu(MS) Tab tuşu(MAC)
  tab leader character: sekme boşluklarını doldurmak içinkullanılan;
  tab marker: tab işretleyicisi(MAC)
  Tab Position: Sekme konumu(MS)
  tab ruler : tab cetveli(MAC)
  tab setting: sekme ayarları(MS)
  Tab space: sekme aralığı(MS)
  Tab stop: sekme durağı(MS) tab durağı(MAC)
  Tab stop alignment icons: sekme durağı hizalama simgesi(MS)
  Tab stop marker : sekme durağı imi(MS)
  tab well: tab kuyusu(MAC)
  tabbing: sekme(IBM)
  table : çizelge(IBM) Tablo(MAC)(MS)
  Table balance: Tablo dengesi(MS)
  Table cell marker: Tablo hücre imi(MS)
  Table cell outline: Tablo hücresinin genel hatları(MS)
  Table Entry Fields: Tablo Girdi Alanları(MS)
  Table Gridline Pen: Tablo Izgara Kalemi(MS)
  Table Gridlines: Tablo ızgara çizgileri(MS)
  table lookup: çizelgeden okuma(IBM)
  table mode : tabo durumu(MAC)
  Table Of Authorities: Kaynakça(MS)
  Table of Contents : ıçindekiler(MS)
  Table of Figures: Pekiller Dizini(MS)
  Table scrolling: Tablo kaydırma(MS)
  tablet: tabla(IBM)
  tabulate: çizelgelemek(IBM)
  Tabulation command: Tab koymakomutu(MAC)
  tag: ( biçim) im(i), imlemek(IBM)
  Tagged Image File Format file:(TI FF) TIFF(MS)
  tailor: uyarlamak(IBM)
  Tall: Uzun(MAC)
  Tall Adjust: Uzun ayarı(MAC)
  tape : manyetik bant(IBM) teyp(MAC)
  Tape backup device: Teyp yedekleme aygıtı(MAC)
  tape cartridge : kartuş(IBM)
  tape deck: manyetik kart birimi(IBM)
  tape mark : manyetik bant imi(IBM)
  tape reel : (bant) makara(sı)(IBM)
  target: hedef(IBM)
  target directory: hedef dizin(MS)
  Target file: Hedef dosya(MS)
  target path: hedef yol(MS)
  tariff: tarife(IBM)
  task : görev(IBM)(MAC)(MS)
  task box: görv kutusu(MAC)
  Task list : Görev listesi(MS)
  TeachText: Okutman(MAC)
  technical : teknik(IBM)
  Technical Reference: Teknik Referans / Başvuru(MS)
  telecommunication: uziletişim(IBM)(MAC)
  teleconferencing : uziletişimli toplantı(IBM)
  telecopier: faks makinesi(IBM)
  telecopy: faks(IBM)
  telefax: faks(IBM)
  teleprocessing : uzişlem(IBM)
  teleprocessing network: uzişlem ağı(IBM)
  teletex : teleks(IBM)
  teletext: telemetin(IBM)
  telex : teleks(IBM)
  template : şablon(IBM)(MAC)(MS)
  Template file : Pablon dosyası(MS)
  temporary: geçici(IBM)(MS)
  tensile : gerilme(IBM)
  tentative: geçici(IBM)
  term : terim(IBM)
  terminal: uçbirim(IBM)(MAC)
  terminal emulation window: uçbirim öykünme penceresi(MAC)
  terminal emulator: uçbirim öykünücü(MAC)
  Terminal font : Uçbirim yazıtipi(MS)
  terminal mode : uçbirim durumu(MAC)
  terminate: bitirmek(IBM) Sonlamak(MAC);Bitirmek /Sonlandırmak(MS)
  terminate and stay resident: program bitince yerleşik kalan program(IBM)
  terminate-and-stay-resident: program TSR program(MS)
  Terminate-and-stay-resident: application TSR uygulama(MS)
  Terminator : Sonlayıcı(MAC)
  test: sınama, sınamak(IBM)(MAC)
  text: metin(IBM)(MAC)(MS)
  Text Area: Metin Alanı(MS)
  text attribute: metin özniteliği(IBM)
  Text Boundaries: Metinin çevresi(MS)
  Text box: Metn kutusu(MAC)(MS)
  Text characteristics: Metin özelikleri(MAC)
  text chart: metin çizim(IBM)
  text cursor: metin imleci(IBM)
  text editing: metin düzenleme(MAC)
  text editor: metin düzenleyici(IBM)
  text field : metin alanı(MAC)
  text file: metin dosyası(MAC)(MS)
  text file format: metin dosyası biçimi(MAC)
  text formatting program: metin biçimleme programı(IBM)
  Text generator : Metin üreteci(MAC)
  text graphic: metin grafiği(MAC)
  Text letter: Metin harfi(MAC)
  Text mode: Metin durumu(MAC) Metin kipi(MS)
  Text only: salt-metin(MS) Salt metin belge(MAC)
  text property: metin özellikleri(MAC)
  Text string: Metin dizesi(MS)
  Text tool : Metin aracı(MAC)
  Text Translation: Metin çevirisi(MAC)
  text transparency: metin saydamlığı(IBM)
  text window : metin penceresi(MAC)
  text wrap : sözcük kaydırma(IBM);Metinle çevrele/Yazıyla çevrele(MS)
  text-only document : salt metin belgesi(MAC)
  Text-Only Files: Salt-Metin dosyalar(MS)
  Textual Cross-Reference : Metinsel çapraz Referans(MS)
  Textual entry : Metinsel girdi(MS)
  texture(graphics): doldurma deseni(IBM)
  Thai : Tay dili(MAC)
  The volume name is : Oylum adı:(MAC)
  theory: kuram(IBM)
  thermal : ısıl(IBM)
  Thesaurus : Eşanlamlılar sözlüğü(MS)
  Thick : Kalın(MS)
  Thin(typeface) : ınce(MS)
  third party : üçüncü kişiler(IBM)
  This disk is damaged: Bu disk hasarlı(MAC)
  thousands separator : binlik basamak ayırıcı(IBM);Binler basamağı ayırıcısı(MS)
  thrashing: boşuna çalışma(IBM)
  Thread : En küçük yürütme birimi(MS)
  threshold : eşik(IBM)
  throughput: üretilen iş(IBM)
  tick: işaret, işaretlemek(IBM)
  tie line : özel bağlantı numarası(IBM)
  tightly coupled : sıkı bağlı(IBM)
  Tiled : Bölünmüş / paylaştırılmış(MS)
  time : zaman(IBM) saat(MAC) Saat / Zaman(MS)
  Time Differ: Saat Farkı(MAC)
  time format : zaman biçimi(IBM) Saat gösterim biçimi(MS)
  time frame : zaman dilimi(IBM)
  Time icon : Saat simgesi(MS)
  time of day clock : sistem saati(IBM)
  time out : zaman aşımı(IBM)
  time sharing : zaman paylaşımı(IBM)
  time slice : zaman dilimi(IBM)
  time slot : zaman dilimi(IBM)
  time stamp : zaman damgası(IBM)
  Time Zone: Saat Kuşağı(MAC)
  timed IPL : zamanlanmış ilk program yükleme(IBM)
  timeout : zamanaşımı(MAC)
  timer : süreölçer(IBM)
  tip: fiş ucu(IBM) ipucu(MS)
  Title: Başlık(MAC)(MS)
  title bar: başlık çubuğu(IBM)(MAC)(MS)
  Title Page: Başlık sayfası(MAC)(MS)
  To file: Hedef dosya (MAC)
  To: Son (MAC)
  TOC entry : içindekiler öğesi(MS)
  TOC File: ıçindekiler dosyası(MS)
  TOC Generation : ıçindekiler bölümü hazırlanması(MS)
  TOC Number Format: ıçindekiler Numaralama Biçimi(MS)
  TOC(Style): ıçindekiler(biçem)(MS)
  Together : Birlikte(MS)
  toggle: değiştirme(MAC)(MS)
  Toggle Case : BüYüK / küçük harf değiştir(MS)
  Toggle Case Key: BüYüK / küçük değiştir tuşu(MS)
  Toggle keys: geçiş tuşları(MS)
  token: simge(IBM)
  token ring adapter: simgeli halka bağdaştırıcısı(IBM)
  token ring interface coupler: simgeli halka arabirimi bağlayıcısı(IBM)
  token ring network: simgeli halka ağı(IBM)
  tone: koyuluk, ton, ses(IBM)
  tone dialing : tuşlu arama(IBM)
  toner: koyultucu(IBM) Toner(yazıcı)(MS)
  Toner cartridge: Toner kartuşu(MS)
  tool : araç(IBM)(MAC)
  Tool Box: Arç Kutu(MAC)
  Tool error: Araç hatası(MAC)
  Tool palette : Araç paleti(MAC)
  Toolbar : Araç çubuğu(MS)
  toolbox: takım(MAC)
  toolkit : araç takımı(IBM)
  Top: üst(MAC)(MS)
  top margin: üst marj(MAC) üst Kenar Boşluğu(MS)
  Top of Form(TOF) : Formu üstü(TOF)(MAC)
  Top of page: Sayfanın üstü(MAC)
  Top Row: üst Satır:(MAC)
  top window border: pencere üst kenarı(MS)
  Top(Header): üstbilgi(MS)
  Top-of-Form command: Formun üstü komutu(MAC)
  Top/Bottom Centers : üst/Alt merkezler(MAC)
  topdown programming: yukarıdan aşağıya programlama(IBM)
  Topic: Konu(MS)(MAC)
  topology: topoloji(IBM)
  total: toplam(IBM)
  total allocation units : toplam yerleşim birimi(IBM)
  Total disk capacity: Toplam disk sığası(MAC)
  total disk space: toplam disk alanı(IBM)
  Total Memory: Toplam Bellek:(MAC)
  Total RAM in use: Kullanılan toplam bellek(RAM)(MAC)
  touch: dokunmak(IBM)
  touch screen : dokunma duyarlı ekran(IBM)
  touch sensitive: dokunma duyarlı(IBM)
  touch sensitive screen: dokunma duyarlı ekran(IBM)
  trace : iz, izlemek(IBM)(MAC)(MS)
  Trace Edges: Kenarlara ız Koy(MAC)
  trace file : izleme kütüğü(IBM)
  trace log : izleme günlüğü(IBM)
  trace table : izleme çizelgesi(IBM)
  tracing facility: izleme olanağı(IBM)
  track : iz, izlemek(IBM) iz(MAC)
  track ball/trackball: imleç denetim topu(IBM) ıztopu(MAC)
  track density: iz yoğunluğu(IBM)
  tracking: izleme(IBM)
  trackpoint(device): imleç denetim aygıtı(IBM)
  tractor: çekici(IBM)
  trade secrets : ticari sırlar(MAC)
  trademark: ticari marka(IBM)(MS)
  Traditional Chinese : Klasik çince(MAC)
  trail : iz, izlemek(IBM)
  trailer: artbilgi(IBM)
  trailer card: artbilgi kartı(IBM)
  trailer label : artetiket(IBM)
  trailer record : artkayıt(IBM)
  trailing space: yazının sağındaki boşluk(MS)
  Training : Eğitim(MAC)
  training disk : eğitim diski(MAC)
  training guide: eğitim rehberi(MAC)
  transaction: hareket(IBM)
  transaction code : hareket kodu(IBM)
  transaction file : hareket kütüğü(IBM)
  transceiver: alıcı-verici(IBM)
  transcribe : düzenleyerek aktarmak(IBM)
  transcription machine: yazıya dönüştürme makinesi(IBM)
  transfer: aktarmak, aktarım(MAC) aktarmak(IBM)
  transfer rate: aktarma hızı(IBM)
  transform : dönüştürmek(IBM)
  transient area: gelip geçici program alanı(IBM)
  transient routine: gelip geçici program(IBM)
  transistor: transistor(IBM)
  transition : geçiş(IBM)
  translate : çevirmek(IBM)(MAC)
  translator: çevirmen(MAC)
  transmission: iletim(IBM) gönderim(MAC)
  transmit: iletmek(IBM) gönderme(MAC)
  transparent: saydam(IBM)(MAC)
  transport : taşımak(IBM)
  transport layer(OSI): iletim katmanı(IBM)
  trap : yakalamak(IBM)
  Trash: çöp Sepeti(MAC)
  Travel Keys: Gezinti tuşları(MS)
  tray : tepsi(IBM)
  tree network: ağaç yapısında ağ(IBM)
  tree search : ağaç yapısında arama(IBM)
  tree structure: ağaç yapısı(IBM)
  tributary : bağımlı(IBM)
  tributary station: bağımlı uçbirim(IBM)
  trigger : tetiklemek(IBM)
  trim : kırpmak(IBM)
  Triple spacing : üçlü boşluk(MS)
  trivial : önemsiz(IBM)
  troubleshoot : sorun gidermek(IBM)
  TroubleShooting : Aksaklıkları giderme(MAC) sorun giderme(MS)
  True Autosave : Gerçek Otomatik Kaydetme(MS)
  True Type font : True Type yazıtipleri(MS)
  TrueType: TrueType(MAC)
  truncate : kesmek(IBM)
  trunk : telefon hattı(IBM)
  trunk cable(ESCON): ana kablo(IBM)
  Try again : Tekrar Dene(MAC)
  tune: ayarlamak(IBM)
  Turkish: Türkçe(MAC)
  turn off : kapamak(IBM) kapat(MS)
  turn on: açmak(IBM)(MS)
  turn-key : anahtar teslimi(IBM)
  turn-key project : anahtar teslim proje(IBM)
  turnaround time : (iş) dönüş süresi, yön değiştirme; süresi(modem)(IBM)
  turnover : devir, devir hızı(IBM)
  turquaise: turkuvaz(MAC)
  tutorial: öğretici(IBM)(MS) başlangıç(MAC)
  Tutorial Help : öğretici Yardım(MS)
  Tutorial window: öğretici penceresi(MS)
  twin: ikiz(IBM)
  twinaxial : ikizeksenli(IBM)
  Two page monochrome monitor: ıki sayfalık siyah beyaz ekran(MAC)
  Two-dimensional Array: ıki boyutlu dizi(MS)
  Two-drive system: çift disk sürücülü sistem(MS)
  Two-headed arrow : çift başlı ok(MS)
  Two-headed up-and-down arrow: çift başlı yukarı-aşağı oku(MS)
  Two-Sided: çift Yüzlü(MAC)
  Type : Tip, tür(IBM)(MAC)
  Type head : Yazı başlığı(MAC)
  type size: yazı puntosu(MAC)
  Type(to): Tuşlamak / yazmak(MS)
  Typeface : Yazı biçimi(MS)
  typeface/type face : yazı biçimi(IBM)(MS)(MAC)
  typefont : yazı tipi(IBM)
  typematic key : yinelemeli tuş(IBM)
  typeset: karakter dizmek(IBM)
  Typesetter : Karakter dizicisi(MS)
  Typesetting system: Karakter dizici sistem(MS)
  typewriter: yazımakinesi(IBM)
  typing error: yazım hatası(MS)
  Typing replaces selection : Yazılan seçilenin yerini alır(MS)

  - U -
  UI(User Interface): Kullanıcı arabirimi(MS)
  Ukrainian: Ukraynaca(MAC)
  ultraviolet: morötesi(IBM)
  Unable : olanaksız(MAC)
  unary: birli(IBM)
  Unassign(to) : Atamayı iptal etmek(MS)
  unattended: gözetimsiz(IBM)
  unattended operation: gözetimsiz işlem(IBM)
  unavailable choice : kullanılamayan seçenek(IBM)
  unbalanced: dengelenmemiş(IBM)
  unbind: bağlantı çözmek(IBM)
  unblock: blok çözmek(IBM)
  uncheck(to) : onayı kaldır(MS)
  Uncollated copies : Harmanlanmamış kopyalar(MS)
  uncommitted read(SQL): kesinleşmemiş okuma(IBM)
  unconditional: koşulsuz(IBM)
  underline : altçizgi, altını çizmek(IBM)(MAC)
  underscore : altçizgi, altını çizmek(IBM)(MAC)(MS)
  underscore character : altçizgi karakteri(MAC)
  undo: geri almak(IBM)(MS) Geri Al(MAC)
  Undo command: Geri alma komutu(MS)
  Undo Revisions : Düzeltmeleri geri al(MS)
  unformatted : biçimlenmemiş(IBM)
  uniform : birörnek(IBM)
  UNINDENT(Keyname) : GıRıNTıSıZ(MS)
  union(SQL) : bileşim(IBM)
  unipolar: tek kutuplu(IBM)
  unique : benzersiz(IBM)
  unique key: benzersiz anahtar(IBM)
  Unique Records Only: Kayıt Tekrarlanmasın(MAC)
  unit: birim(IBM)
  Unit of measurement : ölçü birimi(MS)
  unit of text: metin parçası(MS)
  universal : evrensel(IBM)
  Unknown: Bilinmeyen(MAC)
  unknown error : bilinmeyn hata(MAC)
  unknown problem: bilinmeyen sorun(MAC)
  unlink: bağ çözmek(IBM) Bağı kopar(MS)
  Unlinking a Field: Alanın bağını koparmak(MS)
  unload(tape) : boşa almak(IBM)
  unlock(to) : (kilidi) açmak(MS)(MAC)
  Unlocking a document : dokümanın kilidini açma(MS)
  Unlocking a field : alanın kilidini açma(MS)
  unmapped : eşlenmemiş(IBM)
  unmarked column: imlenmemiş sütun(MS)
  unmount : bağlantıyı kaldırma(MAC)
  unnamed : adsız(MS)(MAC)
  UNNEST(Keyname): ıçiçelikten kurtar(MS)
  unnumbered: numarasız(IBM)
  unordered list : sırasız liste(IBM)
  unpack : paket çözmek(IBM)
  unqualified: nitelenmemiş(IBM)
  unrecoverable : kurtarılamaz(IBM)
  unrecoverable error: kurtarılamaz hata(IBM)
  UNSPIKE(Keyname) : Depoyu boşalt(MS)
  Untitled: Adsız(MAC)
  Untitled document : Adsız belge(MAC)
  unwind : makaradan çıkarmak(IBM)
  Up: Yukarı(MS)
  Up arrow : Yukarı ok(MAC)
  Up arrow icon: Yukarı ok simgesi(MS)
  Up arrow key : Yukarı ok tuşu(MS)
  Up key: Yukarı(ok) tuşu(MS)
  up-time: işletim süresi(IBM)
  up-to-date : güncel(IBM)
  update : güncellemek(IBM)(MAC) Güncelleştirmek(MS)
  update authority: güncelleme yetkisi(IBM)
  update event : günceleme olayı(MAC)
  Update Fields: Alanları güncelleştir(MS)
  Update folder: Güncelleme klasörü(MAC)
  update region : güncelleme bölgesi(MAC)
  upgrade : büyütmek(IBM)
  Upgrade kit: Sürüm güncelleme paketi(MAC)
  upline : merkeze doğru(IBM)
  upload : (yukarı) yüklemek(IBM)
  Upper : üst(MS)
  upper shift : üst karakter tuşu(IBM)
  Upper-left : Sol-üst(MS)
  Upper-right: Sağ-üst(MS)
  uppercase: büyük harf(IBM)(MAC)(MS)
  Uppercase Roman numerals: BüYüK Roma rakamları(MS)
  Upside down: Tepe taklak / Başaşağı(MS)
  upsizing: büyütme(IBM)
  upstream : yukarı akım(IBM)
  upward compatibility: yukarıya doğru uyumluluk(IBM)
  Urdu: Urduca(MAC)
  US Legal : 8 1/x14 inç(MAC)
  US Letter: 8 1/2×11 inç(MAC)
  usability : kullanılırlık(IBM)
  usability test : kolay kullanım sınaması(IBM)
  usable : kullanılır(IBM)
  use authority: kullanma yetkisi(IBM)
  Use MiniFinder: MiniFinder’ı kulla(MAC)
  user : kullanıcı(IBM)(MAC)(MS)
  user area: kullanıcı alanı(MAC)
  User Dialog: Kullanıcı ıletişimi(MS)
  User dictionary: Kullanıcı sözlüğü(MS)
  user directory: kullanıcı dizini(MS)
  user exit: kullanıcı çıkışı(IBM)
  user exit routine: kullanıcı çıkış yordamı(IBM)
  user friendly/user-friendly: kullanışlı(IBM) kullanıcı yaklaşımlı(MAC)
  user group : kullanıcı grubu(MAC)(MS)
  user id : kullanıcı kimliği(IBM)
  User Info : Kullanıcı Bilgisi(MAC) Kullanıcı Tanımı(MS)
  user information window: kullanıcı bilgipenceresi(MAC)
  user interaction: kullanıcı etkileşimi(IBM)
  user interface: kullanıcı arabirimi(IBM)(MS);kullanıcı arayüzü(MAC)
  User interface toolbox: Kullanıcı arayüzü takımı(MAC)
  user keys : kullanıcı tuşları(MAC)
  user level : kullanıcı düzeyi(MAC)
  User Log : Kullanıcı Günlüğü(MAC)
  User Log Text: Kullanıcı Günlüğü Metni(MAC)
  user macro : kullanıcı makrosu(MS)
  User Name : Kullanıcı Adı(MAC)
  user object: kullanıcının yarattığı nesne(IBM)
  user patch: kullanıcı ilave proramı(MAC)
  user prefix: kullanıcı öneki(MAC)
  user profile: kullanıcı tanıtımı(IBM)
  user profile data: kullanıcı profil verisi(MS)
  user profile item: kullanıcı profil öğesi(MS)
  user’s guide: kullanıcı kılavuzu(IBM)
  User’s Name : Kullanıcı Adı(MS)
  User’s Profile : Kullanıcı Profili(MS)
  User’s Reference : Kullanıcı Referansı(MS)
  user-defined collating sequence: kullanıcı tanımlı birleştirme sırası(IBM)
  Users list: Kullanıcılar listesi(MAC)
  Users menu : Kullanıcılar menüsü(MAC)
  Using math chip: Matematik işlemci kullanıı(MAC)
  Utilities : Yardımcı uygulmalar(MS)
  utilities disk : yardımcı programlar diski(MAC)
  Utilities disk : Yardımcı uygulamalar diski(MS)
  Utilities Folder: Yardımcı Programlar Klasörü(MAC)
  Utilities Group : Yardımcı Uygulamalar Grubu(MS)
  Utilities kit: Yardımcı programlar paketi(MAC)
  Utilities Users Guide: Yardımcı Programlar Kullanım Kitabı(MAC)
  utility: hizmet programı, olanak(IBM) yardımcı(MAC);yardımcı uygulama(MS)
  Utility application : Yardımcı uygulama(MS)
  Utility Disk: Yardımı disk(MAC)
  utility program : hizmet programı(IBM) Yardımcı program(MAC);Yardımcı uygulama
  utilize: kullanmak(IBM)

  - V -
  vaccine program : aşı programı(IBM)
  vacuum: boşluk(IBM)
  valid : geçerli(MS)
  Valid: Geçerli(MAC)(MS)
  valid signal: geçeri sinyal(MAC)
  validate: geçerliğini denetlemek, onaylamak(IBM)
  validation check: geçerlik denetimi(IBM)
  validation test: geçerlik sınaması(IBM)
  validity: geçerlik(IBM)
  value : değer(IBM)(MS)(MAC)
  value added network: değer katkılı ağ(IBM)
  Value Axis: Değer Ekseni(MAC)
  variable: değişken(IBM)(MAC)(MS)
  variable name: değişken adı(MS)
  variable-height character : değişken-boylu karakter(MS)
  vary off : kullanılmaz kılmak(IBM)
  vary on : kullanılır kılmak(IBM)
  vary-off : kapa(t)mak(IBM)
  vary-on: açmak(IBM)
  vector : vektör(IBM) vektör, yöney(MAC)
  vector graphic : vektörel grafik(MS)
  vector symbol set(VSS): Vektör Simge Takımı(IBM)
  vectorial : vektöryel(IBM)
  vendor: satıcı, sağlayıcı(IBM)
  vendor logo program: sağlayıcı şirket adı altında pazarlanan program(IBM)
  Venn diagram: Venn şeması(IBM)
  verification test: doğrulama sınaması(IBM)
  verify: doğrulamak(IBM) doğrulama, sınama(MAC)
  Verifying Format: Format inceleniyor…(MAC)
  Verifying: ıncelenen (MAC)
  versatile : çok yönlü(IBM)
  version : baskı, uyarlama(IBM) sürüm(MAC)(MS)
  version data: veri uyarlaması(MAC)
  Version Number: Sürüm Numarası(MS)
  vertical : düşey(IBM)(MAC)(MS)
  Vertical Alignment : Düşey Hizalama(MS)
  Vertical binding: Düşey ciltleme(MS)
  Vertical hold : düşey tutma(MAC)
  Vertical justification: Düşey bloklama(MS)
  Vertical lines : Düşey çizgiler(MS)
  vertical redundancy check: dikey hata denetimi(IBM)
  Vertical rule : Düşey kural(MAC)
  Vertical scroll : Düşey kaydırma(MS)
  Vertical Scroll Bar : Düşey Kaydırma çubuğu(MS)
  Vertical scrolling: Düşey kaydırma(MS)
  Vertical size: Düşey boyut(MAC)
  vertical spacing : düşey boşuk(MAC)
  Vertical tabbing: Düşey tab(MAC)
  Vertical two-headed Arrow: çift başlı düşey ok(MS)
  Vertical-feed envelope: Yazıcıya dik giren zarf(MS)
  Vertically : Düşey (olarak)(MS)
  Very Slow : çok Yavaş(MAC)
  video: görüntü(MAC)
  Video cable: görünü kablosu(MAC)
  video card: görüntü kartı(MAC)
  Video Controller : Görüntü Yönetici(MAC)
  video driver : görüntü sürücüsü(MAC)
  Video Graphics Adapter: Video Grafik Bağdaştırıcı(IBM)
  Video Graphics Array(VGA): Video Grafik Dizisi(IBM) VGA Ekran Kartı(MS)
  Video jack: Görüntü bağlantısı(MAC)
  video mode : video kipi(IBM)
  video monitor : görüntü monitörü(MAC)
  video port : görüntü kapısı(MAC)
  Video screen: Görüntü ekranı(MAC)
  video signal : görüntü sinyali(MAC)
  videoconferencing: video toplantı(IBM)
  view: görünüm, görüntüleme(IBM) Görüntüle(MAC);Bakmak / Görüntülemek(MS)
  View angle : Görüntüleme açısı(MAC)
  View Another: Diğerini Görüntüle(MAC)
  View level : Görünüm düzeyi(MS)
  View menu : Görüntüle menüsü(MAC)
  Viewing scale: Görüntüleme ölçeği(MAC)
  viewpoint : görüş(IBM)
  viewport : görüntü kapısı(MAC)
  Views control panel: Görüntüler denetim masası(MAC)
  virtual : varsayılan(IBM)
  virtual address : varsayılan adres(IBM)
  virtual disk : varsayılan disk(IBM)
  virtual drive : varsayılan sürücü(IBM)
  virtual memory : görüntü bellek(MAC)
  virtual printer : varsayılan yazıcı(IBM)
  virus: virüs(IBM)
  vision : görüş(IBM)
  visual : görsel(IBM)
  voice : ses(IBM)
  Voice input : Ses girişi(MAC)
  Voice input device: Ses giriş aygıtı(MAC)
  voice recognition: ses tanıma(MAC)
  voice synthesizer: ses birleştirici(IBM)
  voice-grade channe:l ses kanalı(IBM)
  void: geçersiz(IBM)
  volatile : oynak(IBM)
  volatility: oynaklık(IBM)
  volume: oylum, cilt, birim(IBM) oylum, Ses Ayarı(MAC)
  volume attributes : oylum özellikleri(MAC)
  volume bitmap: oylum ikil izdüşümü(MAC)
  volume directory : oylum rehberi(MAC)
  Volume Info: Oylum bilgisi(MAC)
  volume is locked : oylum kiliti(MAC)
  volume label : birim etiketi(IBM) oylum etiketi(MAC)
  Volume list : Oylum listesi(MAC)
  volume name : oylum adı(MAC)
  Volume Report : Oylum Raporu(MAC)
  volume serial number: birim dizi numarası(IBM)
  Volume summary: Oylum özeti(MAC)
  Volumes menu : Oylumlar menüsü(MAC)

  – Y -
  y-axis(vertical axis) : düşey eksen(IBM)
  Year : Yıl(MAC)
  Yellow : Sarı(MAC)
  Yes : Evet(MAC)
  yield : verim(IBM)

  – Z -
  zero : sıfır(MAC)
  zero index carrier return : aynı satırda satırbaşı(IBM)
  Zero picture(re: numbers): Sıfır gösterimi(re:sayılar)(MS)
  zero suppression : ön sıfırları atma(IBM)
  Zip Code : Posta kodu(MS)
  zone : bölge(IBM)(MAC)
  zone width : bölge genişliği(IBM)
  Zoom box : Büyütme gözü(MAC)
  zoom factor: yaklaştırma katsayısı(IBM)
  zoom in:yaklaştırmak(IBM) Yakından bakmak(MAC);Yakınlaştırmak(MS)
  zoom mode : Yakınlaştırma kipi(MS)
  zoom out:uzaklaştırmak(IBM)(MS) Uzaktan bakma(MAC)
  zoom(to) : Yakınlaştırmak(MS) zooming : yaklaştırma/uzaklaştırma(IBM)

 2. #2
  Status
  Offline
  ufuc - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üye
  Üyelik tarihi
  Feb 2010
  Yaş
  26
  Mesajlar
  15
  Konular
  0
  Tecrübe Puanı
  294
  Beğendim/Beğenmedim
  Received: 0/0
  Given: 0/0

  0 Not allowed! Not allowed!

  Standart Cevap: Bilişim Terimleri Sözlüğü

  sağolasın bir çoğuunu kimse bilmez aslında :) Eline sağlık

 3. #3
  Status
  Offline
  K_R_A_L - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üye
  Üyelik tarihi
  Feb 2010
  Mesajlar
  89
  Konular
  0
  Tecrübe Puanı
  297
  Beğendim/Beğenmedim
  Received: 0/0
  Given: 0/0

  0 Not allowed! Not allowed!

  Standart Cevap: Bilişim Terimleri Sözlüğü

  Sağolasın

 4. #4
  Status
  Offline
  huso1984 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üye
  Üyelik tarihi
  Mar 2010
  Mesajlar
  21
  Konular
  1
  Tecrübe Puanı
  271
  Beğendim/Beğenmedim
  Received: 0/0
  Given: 0/0

  0 Not allowed! Not allowed!

  Standart Cevap: Bilişim Terimleri Sözlüğü

  TŞK.ler can güzel paylaşım..

 5. #5
  Status
  Offline
  Deni454 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üye
  Üyelik tarihi
  Jan 2010
  Yaş
  31
  Mesajlar
  941
  Konular
  30
  Tecrübe Puanı
  5025
  Beğendim/Beğenmedim
  Received: 0/0
  Given: 0/0

  0 Not allowed! Not allowed!

  Standart Cevap: Bilişim Terimleri Sözlüğü

  Usta paylaşım için Sağol :) Ben birkısmını çözdüm De Ne işe yarıyor bu bilgisayar içi komutlistesimi ?

Sayfa 1/3 123 SonSon

Benzer Konular

 1. Bilişim Teknolojileri Bölümü Hakkında..
  By sheithan in forum Full Geyik & Muhabbet & Her Telden
  Cevaplar: 5
  Son Mesaj: 05-02-2014, 00:11
 2. Oyun Terimleri Sözlüğü
  By tamsen26 in forum Yararlı Bilgiler
  Cevaplar: 20
  Son Mesaj: 17-09-2010, 14:32
 3. Psikoloji Terimleri Sözlüğü
  By HanifTürk in forum Full Geyik & Muhabbet & Her Telden
  Cevaplar: 6
  Son Mesaj: 21-06-2010, 13:09
 4. Bilişim dünyası yasta
  By MaCtAvIsH SoAp in forum Full Geyik & Muhabbet & Her Telden
  Cevaplar: 5
  Son Mesaj: 28-01-2010, 21:49
 5. Bilişim Sistemleri Delik Deşik!
  By MR.Dijital in forum Full Geyik & Muhabbet & Her Telden
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 20-05-2009, 11:40

Ziyaretçilerin arayarak bu sayfada buldukları

Henüz arama motoru araması yok!

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

SEO by vBSEO 3.6.0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36