Full Torrent Oyun indir - Powered by vBulletin                                                                                             "
Sayfa 1/3 123 SonSon
11 sonuçtan 1 ile 5 arası
 1. #1
  Status
  Offline
  tamsen26 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üye
  Üyelik tarihi
  Jan 2010
  Yaş
  21
  Mesajlar
  151
  Konular
  21
  Tecrübe Puanı
  5131
  Beğendim/Beğenmedim
  Received: 0/0
  Given: 0/0

  0 Not allowed! Not allowed!

  Standart Bilişim Terimleri Sözlüğü

  Umarım işinize yarar. ctrl-f tuşuyla aradığınız terimi bulabilirsiniz.

  - A -
  A4 letter : A4 Mektup(MAC)
  A4 small : A4 küçük(MS)
  abbreviate : kısaltmak(IBM)
  abbreviated : kısaltılmış(MS)
  abbreviation : kısaltma(MS)
  abnormal end(abend) : olağandışı son(IBM)
  abort : durdur(MAC)durdurmak(IBM);(tamamlamadan)
  abort action : işlemi durdur(MS)
  abort sequence : durdurma dizisi(IBM)
  aborted connection : durdurulmuş bağlantı(IBM)
  about : hakkında(MAC)(MS)
  Above : Yukarıda(MS)
  ABS() : MUT()(MS)
  absolute : mutlak(IBM)(MS)
  absolute address : mutlak adres(IBM)
  absolute device : mutlak aygıt(IBM)
  absolute positioned object : mutlak konumlu nesne(MS)
  absolute positioned paragraph : mutlak konumlu paragraf(MS)
  absolute positioning : mutlak konumlama(IBM)
  absolute priority : mutlak öncelik(IBM)
  Absolute reference : Mutlak referans(MS)
  abstract : soyut(IBM)(MS)
  acceleration : ivme(IBM)
  accelerator card : hızlandırıcı kart(MAC)
  accelerator key : hızlandırma tuşu(IBM)
  accept : onayla(MAC) kabul etmek(IBM)
  Accept Revisions : Değişiklikleri Benimse(MS)
  access : erişim(MAC) erişim, erişmek(IBM)
  access barred : erişim engelli(IBM)
  access code : erişim kodu(IBM)(MS)
  access control key : erişim denetim anahtarı(IBM)
  access control list : erişim denetim listesi(IBM)
  access control lock : erişim denetim kilidi(IBM)
  access list : erişim listesi(IBM)
  access lock : erişim kilidi(IBM)
  access number : erişim numarsı(MAC)
  access privileges : erişim ayrıcalıkları(MAC)
  access time : erişim süresi(MAC)
  accessory : donatı(MAC)(MS) aksesuvar(IBM)
  account file : hesap kütüğü(IBM)
  accounting : muhasebe(IBM)
  accumulate : biriktirmek(IBM)
  accumulator : biriktirici(IBM)
  accuracy : doğruluk(IBM)
  acknowledge : alındı, alındılama(MAC) alındı-(IBM)
  acknowledgement : alındı bildirimi(IBM)
  acoustic : akustik(MAC)(IBM)
  acoustic coupler : akustik bağlayıcı(MAC)
  acoustic coupling : akustik bağlama(MAC)
  acquire : edinmek(IBM)
  acronym : kısaltma(MAC) kısaad(IBM) kısa ad(MS)
  action : işlem(IBM)
  action bar : menü çubuğu(IBM)
  action bar pull-down : çekmenü(IBM)
  action item : gereği beklenen öğe(IBM)
  action list : işlem listesi(IBM)
  action message : işlem iletisi(IBM)
  action-object oriented : işlem-nesne yönelimli(IBM)
  activate : etkinleştirme(MAC)(MS);etkinleştirmek, başlatmak(IBM)
  activate a window : pencereyi etkinleştirmek(MS)
  ACTIVATE RULER(Keyname) : cetvelı etkınleştır(MS)
  activation : etkinleştirme(IBM)
  activator : etkinleştirici(IBM)
  active : etkin(MAC)(IBM)(MS)
  Active Button : Etkin Düğme(MS)
  active file : etkin dosya(MS)
  active line : etkin hat(IBM)
  active link : etkin bağlantı(IBM)
  active page : yürürlükteki sayfa(IBM)
  active program : çalışmakta olan program(IBM)
  Active selection : Etkin seçim(MS)
  active window : etkin pencere(IBM)(MS)
  activity : etkinlik(IBM)
  actual parameter : gerçek parametre(MAC)
  actuator : mantıksal sürücü(IBM)
  adapter : bağdaştırıcı(IBM)(MS)
  adaptor : bağdaştırıcı(MAC)
  ADB : ADB(MAC)
  add : eklemek, toplamak(IBM)(MAC) ekle(MS)
  add authority : ekleme yetkisi(IBM)
  Add fonts : Yazıtipi ekle(MS)
  Add Left Border : Sol Kenar çizgisi Ekle(MS)
  Add printer driver : Yazıcı sürücüsü ekle(MS)
  Add queue driver : Kuyruk sürücüsü ekle(MS)
  Add Revision Marks : Değişiklik ımleri Ekle(MS)
  Add Right Border : Sağ Kenar çizgisi Ekle(MS)
  Add To Dictionary : Sözlüğe Ekle / Kat(MS)
  Add to Template : Pablona Ekle / Kat(MS)
  Added Features : Eklenmiş özellikler(MS)
  added value : katma değer(IBM)
  addend : toplanan(IBM)
  addenda dictionary : ek sözlük(IBM)
  Addition(re; math. function) : Toplama(MS)
  additional features : ek özellikler(MS)
  address : adres(MAC)(IBM)(MS)
  address bus : adres yolu(MAC)
  Address field : Adres alanı(MS)
  Address labels : Adres etiketleri(MS)
  address translation : adres dönüştürme(IBM)
  addressee : alıcı(IBM)
  addrout file : kayıt adres kütüğü(IBM)
  adhoc(query) : plansız(sorgu)(IBM)
  adjacent : bitişik(IBM)
  adjacent columns : bitişik sütunlar(MS)
  adjust : ayarlamak(IBM) ayarla(MS)
  administrator : yönetici(MAC)
  adopt : edinmek(IBM)
  adopted authority : geçici yetki(IBM)
  advance : ilerlemek, ilerletmek(IBM)
  advanced : gelişmiş(MAC) ileri, gelişmiş(IBM)
  advanced function printing : gelişmiş işlevli yazma(tekniği)(IBM)
  advanced function printing data stream : gelişmiş işlevli yazma veri akımı(IBM)
  advanced printer function : gelişmiş yazıcı işlevi(IBM)
  affinity user : adına çalışılan kullanıcı(IBM)
  After : Sonra(MS)
  after-image : değişiklik sonrası kopya(IBM)
  Afternoon format(re; time) : öğleden sonra biçimi (saat gösterimi)(MS)
  Again/ repeat last action : Yinele (son işlemi)(MS)
  aggregate : küme, kümelemek(IBM)
  AIX(ADVANCED INTERACTIVE EXECUTIVE) :AIX(ıleri Etkileşimli Yönetici)(IBM)
  alarm : uyarı(IBM) Alarm(MS)
  alarm clock : çalar saat(MAC)
  alert : uyarı(MAC) uyarı, uyarmak(IBM)
  Alert box : Uyarı kutusu(MS)
  algorithm : algoritma(MAC)(IBM)
  alias : arma(MAC) diğer ad(IBM)
  align : hizala(MAC) hizalamak(IBM)
  align center : ortala(MAC)
  align graphic : grafiği hizla(MAC)
  align left : sola hizala(MAC)
  align middle : ortaya hizala(MAC)
  align objects : nesneleri hizala(MAC)
  align right : sağa hizala(MAC)
  align to grid : kılavuz çizgisine hizala(MAC)
  Aligned : Hizalı(MS)
  alignment : hizalama(MAC)(MS)
  Alignment icons : Hizalama simgeleri(MS)
  all : tümü, tümünü(MAC)
  all authority : tam yetki(IBM)
  All Caps : Tümü Büyük Harf(MS)
  All Drives : Tüm Sürücüler(MS)
  All Local Drives : Tüm Yerel Sürücüler(MS)
  all object authority : tüm nesne yetkisi(IBM)
  all rights reserved : tüm hakları saklıdır(MAC)
  all-points addressable : tüm noktaları adreslenir(IBM)
  allocate : ayırmak(IBM) Ayır(MS)
  allocation unit : yerleşim birimi(IBM)
  allowable : izin verilen(MS)
  alphabetic : alfabetik(IBM)(MS)
  Alphabetic numbers : Alfabetik rakamlar(MS)
  alphameric : alfanumerik(IBM)
  alphanumeric : alfasayısal(MAC)(IBM)(MS)
  alphanumeric cursor : alfasayısal imleç(IBM)
  Alphanumeric sort : Alfasayısal sıra(MS)
  Alphanumeric sorting : Alfasayısal sıralama(MS)
  Alphanumeric/Numeric/Date : Alfasayısal/Sayısal/Tarih(MS)
  already downloaded : önceden yüklenmiş(MS)
  ALT : ALT(MS)
  Alt Graphics state : Alt Graphics durumu(IBM)
  Alt key : Alt tuşu(MS)
  Alt state : Alt durumu(IBM)
  Alt-key combinations : Alt-tuşu kombinasyonları(MS)
  Alter(to) : Değiştirmek(MS)
  alternate : almaşık(MAC) yedek, seçenek(IBM)
  alternate character set : almaşık karakter seti(MAC)
  alternate code page : diğer kod sayfası(IBM)
  alternate collating sequencc : diğer birleştirme sırası(IBM)
  alternate current : alternatif akım(MAC)
  alternating : değişen(IBM)
  alternative : seçenek(IBM)
  alternative collating sequence : diğer birleştirme sırası(IBM)
  alternative interfaces : alternatif arabirimler(MS)
  alternative set : alternatif küme(MS)
  alternative shift : ek tuş işlemi(IBM)
  American National Standards Institute(ANSI) : Amerikan Ulusal Standartlar;Enstitüsü (ANSI)(MS)
  Ampersand : Ampersan(MS)
  amplifier : yükseltici(IBM)
  amplitude : genlik(IBM)
  analog : örneksel(MAC)(IBM)
  analog data : örneksel veri(MAC)
  analog signal : örneksel im(MAC)
  analog transmission : örneksel gönderim(MAC)
  analog-to-digital converter(ADC) : örneksel-sayısal-çevirici(MAC)
  analysis : çözümleme(IBM)
  analyzer : çözümleyici(IBM)
  anchor characters : saptama karakterleri(MS)
  anchor point : saptama noktası(IBM)(MS)
  Animate(to) : Canlandır(mak)(MS)
  animation : canlandırma(MAC)(IBM)
  annotation : ek açıklama(IBM)(MS)
  Annotation mark : Ek açıklama imi(MS)
  Annotation mark number : Ek açıklama imi numarası(MS)
  Annotation pane : Ek açıklama penceresi(MS)
  Annotation reference mark : Ek açıklama referans imi(MS)
  Annotation reference(Style) : Ek açıklama referansı (Biçem)(MS)
  Annotation text(Style) : Ek açıklama metni (Biçem)(MS)
  ANSI : ANSI(MS)
  ANSI character set : ANSI karakter kümesi(MS)
  ANSI characters : ANSI karakterleri(MS)
  answerback : karşılık verme(IBM)
  anticipatory buffering : önceden ana belleğe alma(IBM)
  anticipatory paging : önceden sayfalama(IBM)
  anticlockwise : saatin tersi ynünde(MAC)
  antistatic : durağan olmayan(MAC)
  Antonyms : Zıt anlamlılar(MS)
  aperture : açıklık(IBM)
  API : UPA(MS)
  API(App. Programming Interface) : API(Uygulama Programı Arabirimi)(IBM)
  APO(Absolute Positionned Objects) : MKN(MS)
  apostrophe : kesme imi(IBM)
  APPC : APPC(geliştirilmiş programdan programa iletişim)(IBM)
  appearance : görünüş(MS)
  append : sonuna ekleme(MAC) (MS) sona eklemek(IBM)
  appendices : ekler(MS)
  appendix : ek(MAC)(IBM)
  Apple desktop bus : Apple masaüstü yolu(MAC)
  Apple events : Apple olayları(MAC)
  Apple Extended Keyboard : Apple Genişletilmiş Klavye(MAC)
  Apple key : Elma tuşu(MAC)
  Apple menu : Elma menüsü(MAC)
  Apple Menu Items : Elma Menüsü öğeleri(MAC)
  Applet : Uygulamacık(MS)
  AppleTalk : AppleTalk(MAC)
  AppleTalk Network System : AppleTalk Ağ Sitemi(MAC)
  application : uygulama(MAC)(IBM)(MS)
  application enabling : uygulama altyapısı sağlama(IBM)
  Application icon : Uygulama simgesi(MS)
  Application INI file : Uygulama(nın) INI dosyası(MS)
  application integrity : uygulama bütünlüğü(IBM)
  application object : uygulamanın sunduğu nesne(IBM)
  application operator : Uygulama işletmeni(MS)
  application program : uygulama programı(IBM)(MS)
  application requester : uygulama isteğinde bulunan program(IBM)
  application server : uygulama isteğini karşılayan program(IBM)
  application software : uygulama yazılımı(IBM)(MS)
  application space : uygulama belleği(MAC)
  Application window : Uygulama penceresi(MS)
  apply : uygulamak(MAC)(MS)
  Apply a style : Biçem uygula(MS)
  apply format(to) : Biçim uygula(mak)(MS)
  Applying a font : Yazıtipi uygulama(MS)
  applying styles : geçerli biçemler(MS)
  APPN : APPN(geliştirilmiş eşdüzeyde iletişim)(IBM)
  approximate : yaklaşık(IBM)
  approximate size : yaklaşık büyüklük(MAC)
  Arabic : Arapça(MAC)
  arabic number : normal rakam(MS)
  arabic number format : normal rakam biçimi(MS)
  Arabic numerals : Normal rakamlar(MS)
  Arabic page numbers : Normal rakamla sayfa numaraları(MS)
  arbitrary : keyfi(MS)
  arc : yay(MAC)
  architecture : mimari(IBM)
  archive : belgelik(MAC) arşiv(IBM)
  area : alan(IBM)(MAC)(MS)
  area chart : alan grafik(MAC)
  area name : alan adı(MS)
  area pattern : alan örüntüsü(MS)
  argument : bağımsız değişke(MAC) argüman(IBM)(MS)
  arithmetic : aritmetik(IBM)(MS)
  arithmetic expression : aritmetik ifade(MAC)
  arithmetic operation : aritmetik işlem(MAC)
  arithmetic operator : aritmetik işleç(IBM)(MAC)(MS)
  arrange : düzenleme, yerleştirme(MAC)
  Arrange All : Tümünü Düzenle / Yerleştir(MS)
  Arranging Windows : Pencereleri Düzenleme / Yerleştirme(MS)
  array : dizi(IBM)(MAC)(MS)
  arrival sequence access path : geliş sıralı erişim yolu(IBM)
  arrow : ok(MAC)(MS)
  arrow head : ok başı(MS)
  Arrow key : ok tuşu(MS)(MAC)
  article : tanımlık(IBM)
  artificial : yapay(IBM)
  artificial intelligence : yapay us(MAC)
  artwork : çizim(IBM)
  As of last update : Son durumdaki gibi(MS)
  as typed : yazıldığı gibi(MS)
  ascender : Satırın tepesine kadar uzantısı olan harf(MS)
  ascending : artan(MAC)(MS) yükselen(IBM)
  Ascending order : Artan sıra(MS)
  ascent : çıkış(MAC)
  ascent line : çıkış çizgisi(MAC)
  ASCII : ASCII(MAC)(ms)
  ASCII Files : ASCII Dosyalar(MS)
  ASCII text file : ASCII metin dosyası(MS)
  aspect ratio : en-boy oranı(MAC) en boy oranı(IBM
  assemble : çevirmek(IBM) birleştirmek / kurmak(MS)
  assembler : çevirici(IBM)(MAC)
  assembler statement : çevirici deyimi(IBM)
  assembly : çevirici(IBM)
  assembly language : çevirici dili(IBM)
  assign : atamak(IBM)(MS)
  assign a level(outline) : düzey ata(ana hatlar)(MS)
  Assign Key to Style : Biçeme Tuş Ata(MS)
  Assign Macro Name : Makro Adı Ata(MS)
  Assign to Key : Tuşa Ata(MS)
  Assign to Menu : Menüye Ata(MS)
  assistance : yardım(IBM)
  associate : ilişkilendirilmiş, ilişkilendirmek(IBM)
  associated with .. : ile ilişkili / ilişkilendirilmiş(MS)
  association : ilişkilendirme(MS)
  associative : ilişkili(IBM)
  assume : varsaymak(IBM)
  assumed value : varsayılan değer(IBM)
  assurance : güvence(IBM)
  Asterisk : Yıldız işareti(MS)
  asterisk( ) : yıldız( )(MAC)
  asymmetric : bakışımsız(IBM)
  asynchronous : zaman uyumsuz(MS)
  asynchronous execution : zamanuyumsuz yürütme(MAC)
  asynchronous transmission : zamanuyumsuz gönderim(MAC)
  At Column : Sütunda(MS)
  At line : Satırda(MS)
  ATM : otomatik vezne(IBM)
  atomic operation : atomik işlem(IBM)
  attach : iliştirme(MAC) bağlamak(IBM) iliştir(MS)
  attachment : bağlantı(IBM)
  attended operation : gözetimli işletim(IBM)
  attention : uyarı(IBM)
  attenuation : zayıflama(IBM)
  attribute : öznitelik(IBM)(MAC)
  audible : sesli(IBM)
  audible alarm : sesli uyarı(IBM)
  audible signal : işitilebilir im(MAC)
  audio : işitsel(IBM)
  audit : denetlemek(IBM)
  audit window : denetim penceresi(IBM)
  Australian Englis : Avusturalya ıngilizcesi(MAC)
  authentication : doğrulama(IBM)
  Author : Yazar(MS)
  authorities : kaynakça(MS)
  authority : yetki(IBM)
  Authority Entry : Kaynakça Girdisi / öğesi(MS)
  authorization list : yetki listesi(IBM)
  authorize : yetki vermek(IBM)
  authorized Apple dealer : yetkili Apple satıcısı(MAC)
  Auto : Otomatik(MS)
  auto adjust : özdevimli ayar(MAC)
  auto answer : özdevimli yanıt(MAC)
  auto attribute : özdevimli öznitelik(MAC)
  auto call : özdevimli çağırma(MAC)
  auto increment : özdevimli artır(MAC)
  Auto link : Otomatik bağ / bağlantı(MS)
  auto logon : özdevimli bağlantı(MAC)
  Auto Macros : Otomatik Makrolar(MS)
  auto repaginate : otomatik(yeniden) sayfalama(MS)
  auto repeat : özdevimli yineleme(MAC) otomatik yineleme(MS)
  Auto select : Otomatik seçme(MS)
  Auto Update : Otomatik güncelleştirme(MS)
  Auto update link : Otomatik güncelleştirme bağı(MS)
  auto(single) space icon : otomatik aralama simgesi(MS)
  auto-dim : otomatik görüntü karartma(IBM)
  auto-dim interval : karartma için bekleme süresi(IBM)
  Auto-feed : otomatik besleme(MS)
  Auto-numbered Reference : Otomatik numaralandırılmış referans(MS)
  Auto-scale : Otomatik ölçeklendirme(MS)
  AutoClose macro : KendKapat(makro)(MS)
  AutoDelete macro : KendSil(makro)(MS)
  Autoexec Macro : Kendçalış(makro)(MS)
  AutoExit macro : Kendçık(makro)(MS)
  automated teller machine : otomatik vezne(IBM)
  automatic : özdevimli(MAC) otomatik(IBM)(MS)
  automatic bind(SQL) : otomatik bağlama(IBM)
  Automatic break : Otomatik kesme(MS)
  Automatic Footnote : Otomatik Dipnot(MS)
  Automatic footnote references : Otomatik dipnot referansları(MS)
  automatic format : Otomatik biçim(MS)
  automatic formatting : Otomatik biçimlendirme(MS)
  automatic hyphenation : Otomatik tireleme(MS)
  automatic numbering : Otomatik numaralama(MS)
  automatic numbering fields : Otomatik numaralama alanları(MS)
  automatic page break : Otomatik sayfa başı / sonu(MS)
  automatic page number : Otomatik sayfa numarası(MS)
  automatic processes : Otomatik işlemler(MS)
  automatic ranging : otomatik yayılma(IBM)
  Automatic replacements : Otomatik değiştirmeler(MS)
  automatic scrolling : Otomatik kaydırma(MS)
  automatic single spacing : Otomatik tek aralama(MS)
  Automatic Startup : Otomatik Başlama(MS)
  automatic style : Otomatik biçem(MS)
  automatically : özdevimli(MAC)
  automation : özdevim(MAC) otomasyon(IBM)
  AutoMerge macro : KendBirleş(makro)(MS)
  AutoNew macro : KendYeni(makro)(MS)
  Autonumbered Fields : Otomatik numaralandırılmış alanlar(MS)
  Autonumbered Reference : Otomatik numaralandırılmış referanslar(MS)
  AutoOpen macro : KendAç(makro)(MS)
  AutoPrint macro : KendYaz(makro)(MS)
  Autosave : Otomatik kaydetme(MS)
  autosave backup file : otomatik kaydetme yedek dosyası(MS)
  Autosave Frequency : otomatik kaydetme sıklığı(MS)
  AutoSave macro : KendKaydet(makro)(MS)
  Autosave Prompt : Otomatik kaydetme yanıt istemi(MS)
  Autosort : Otomatik sıralama(MS)
  AutoSort macro : KendSırala(makro)(MS)
  AutoStart macro : KendBaşla(makro)(MS)
  AutoStyle macro : KendBiçem(makro)(MS)
  auxiliary : yardımcı(IBM)(MAC)
  auxiliary storage : yardımcı bellek(IBM)
  availability notice : ürün bildirimi(IBM)
  available : kullanılabilir(IBM)(MAC)
  available allocation units : kullanılabilir yerleşim birimi(IBM)
  available choice : kullanılabilir seçenek(IBM)
  available memory : kullanılabilir bellek(IBM)
  average : ortalama(IBM)(MAC)
  axes : eksenler(MAC)
  axis : eksen(IBM)(MAC)
  axis grid lines : eksen ızgara çizgileri(IBM)
  axis range : eksen yayılma alanı(IBM)
  axis title : eksen başlığı(IBM)
  axis translation line : eksen kaydırma çizgisi(IBM)

  - B -
  babble : parazit(IBM)
  back matter : arka bölümler(IBM)
  back space : (bir) geri almak(IBM)
  back up : Yedekleme(MS)
  Back up copy : Yedek kopya(MS)
  Back up copy file : Yedek kopya dosyası(MS)
  back up frequency : yedekleme sıklığı(IBM)
  background : arkaplan(MAC) artalan(IBM)(MS)
  background application : art bölüm uygulaması(IBM)
  background color : artalan rengi(IBM)(MS)
  background pagination : artalanda sayfa numaralandırma(MS)
  background partition : art bellek bölümü(IBM)
  background printing : arkaplan baskı(MAC)
  background procedures : artalan yordamları(MS)
  Background processes : Artalan işlemleri(MS)
  Background Shading : Artalan Gölgeleme(MS)
  backing : destekleme(IBM)
  backlighted terminal : arkadan aydınlatmalı görüntü birimi(IBM)
  backlog : birikim(IBM)
  backout : geri çekmek(IBM)
  backslash : ters eğik çizgi(IBM)(MAC)(MS)
  BACKSPACE : GERı AL(MS)
  backspace key : geri tuşu(MAC);Geri Al tuşu(silerek geri gitme)(MS)
  backtab : geri sekme(IBM)
  backup : yedek, yedeklemek(IBM)(MAC) yedeklemek(MS)
  backup copy : yedek kopya(IBM)(MAC)(MS)
  Backup file : Yedek dosya(MS)
  backward : geri(ye)(IBM)
  backwards compatibility : eski ile uyumluluk(MS)
  bad sector : bozuk kesim(IBM)
  badge : kimlik(kartı)(IBM)
  balance : kalıntı(IBM)
  Balancing Columns : Sütunları Dengeleme(MS)
  Balloon Help : Balon Yardım(MAC)
  band : bant(IBM)
  bandwidth : bant genişliği(MAC)
  Banner : Manşet / Büyük başlık(MS)
  bar : çubuk(IBM)(MAC)(MS)
  Bar Border : çubuğun kenarı(MS)
  bar chart : çubuk çizim(IBM)
  bar code slot reader : yuvalı çubukkod okuyucu(IBM)
  bar code wand : çubukkod okuma kalemi(IBM)
  barcode : çubukkod(IBM)
  base : taban(IBM)
  base storage : temel bellek(IBM)
  Base style : Taban biçem(MS)
  baseband : ana bant(IBM)
  Based On : …ya dayanarak(MS)
  baseline : taban çizgisi(IBM)(MS)
  basic : temel(MAC)
  basic characters : temel karakterler(IBM)
  basic predicate(SQL) : tekli karşılaştırma belirtimi(IBM)
  Basic Skills : Temel Yetiler(MS)
  Basics(Help) : Temel bilgiler(yardım)(MS)
  batch : toplu(IBM)(MAC)
  batch file : toplu dosya(MAC) toplu iş dosyası(MS);toplu iş kütüğü(IBM)
  batch job : toplu iş(IBM)
  batch printing : toplu yazdırma(MS)
  batch processing: toplu işlem(IBM)(MAC)
  battery : pil(IBM)
  battery pack : pil takımı(IBM)
  baud : baud(IBM)(MAC)
  baud rate : baud oranı(MAC);veri iletişim hızı / baud hızı(MS)
  beacon : hat kesintisi iletisi(IBM)
  beacon frame : hat kesintisi iletisi(IBM)
  beacon message : hat kesintisi iletisi(IBM)
  beaconing station : hat kesinti iletisi gönderen istasyon(IBM)
  beaconing terminal : hat kesinti iletisi gönderen uçbirim(IBM)
  beam : ışın(IBM)
  beep : bip(MAC) Sesli uyarı(MS);sesli uyarı, sesle uyarmak(IBM)
  Before : önce(MS)
  before-image : değişiklik öncesi kopya(IBM)
  beginning/ending anchor : başlangıç / bitiş(saptama) noktası(MS)
  bell : zil(IBM)(MAC)
  Below : Aşağı/Aşağıda(MS)
  belt : kuşak(IBM)
  benchmark(test) : değerlendirme deneyi(IBM)
  Beneath Text : Metin Sonu(MS)
  bias : sapma, yanlılık(IBM)
  bidirectional : iki yönlü(IBM)(MAC)
  bidirectional printing : iki yönlü baskı(MAC)
  bidirectional support : iki yönlü yazma desteği(IBM)
  bin : sepet(MS)
  bin feed : sepetten besleme(MS)
  Bin Selection : Sepet Seçimi(MS)
  binaries : ikililer(MS)
  binary : ikili(IBM)(MAC)
  binary code : ikili kod(MAC)
  Binary control Characters : ıkili kontrol Karakterleri(MS)
  binary digit : ikili sayı(MAC)
  Binary File Format : ıkili Dosya Biçimi(MS)
  binary sort : ikili sıralama(IBM)
  binary system : ikili sistem(MAC)
  bind : bağlamak(IBM)
  binding : bağlama(IBM)
  binding documents : belgeleri ciltleme(MS)
  binding margins : ciltlenecek belgeler için kenar boşlukları(MS)
  Biographical Note: Biyografik not(MS)
  bionics : biyonik(IBM)
  bipolar : iki kutuplu(IBM)
  bistable : iki durumlu(IBM)
  bit : bit(IBM)(MAC)
  bit map : bit eşlemi(IBM)
  bit map display : bit eşlemi görüntüsü(IBM)
  bit-map graphics: tüm noktaları adreslenir grafik(IBM)
  bit-mapped display : tüm noktaları adreslenir görüntü birimi(IBM)
  Bitmap : Bit eşlemi(MS)
  bitmap : nokta esaslı(MAC)
  bitmap printing : nokta esaslı baskı(MAC)
  bitmapped : nokta esaslı(MAC)
  bitmapped character : nokta esaslı karakter(MAC)
  bitmapped display : nokta esaslı ekran(MAC)
  bitmapped font : nokta esaslı fon(MAC)
  bitmapped images : Bit eşlemli imgeler(MS)
  bitmapped picture file : Bit eşlemli resim dosyası(MS)
  bits per character : bit/karakter(MAC)
  bits per second(bps) : bit/saniye(bps)(MAC)
  black : siyah(MAC)
  Black-and-white : Siyah-Beyaz(MS)
  blank : boş(MAC) boşluk, boş(IBM) boş, yazısız(MS)
  blank character : boşluk karakteri(IBM)
  blank disk : boş / biçimlendirilmemiş disk(MS)
  Blank Document : Boş Belge(MS)
  blank form : boş form(MS)
  blank line : boş satır(MAC)(MS)
  blank space : boş alan(MS)
  Blank window : Boş pencere(MS)
  blanket : örtü(IBM)
  blind : kapatmak(IBM)
  blink : yanıp sönme(MAC)
  Blink rate : Yanıp sönme hızı(MS)
  blink rate : yanıp sönme oranı(MAC)
  blinking : yanıp sönen(IBM)(MAC)
  Blinking bar : Yanıp sönen çubuk(MS)
  blinking square : yanıp sönen kare(MS)
  block : öbek(MAC) blok(IBM)(MS)
  block copy : blok kopyalama(IBM)
  block delete : blok silme(IBM)
  block move : blok taşıma(IBM)(MS)
  Block Paragraphs : ıki yana yaslı Paragraflar(MS)
  block quotation : blok alıntı(MS)
  block selection : blok seçim(MS)
  BlockBody : Blok Gövde(MS)
  blue : mavi(MAC)
  board : devre kartı(IBM)
  body : gövde(IBM)(MS)
  body text : gövde metin(MS)
  boilerplate text : demirbaş metin(re; sablonlar)(MS)
  Bold : Kalın(MAC)(MS)
  boldface : kalın stil(MAC)
  Boldface type : Kalın yazıtipi(ailesi)(MS)
  bond : bağ, bağlamak(IBM)
  book packaging(AS/400) : kitaplık düzeninde yerleştirme(IBM)
  bookmark : kalınan yer imi(IBM) yer imi(MS)
  Bookmark Name : Yer ımi Adı(MS)
  Bookmark reference : Yer imi referansı(MS)
  bookmarked area : yer imi konmuş alan(MS)
  Boolean : Boolean(MS)
  boolean operator : boole işleci(MAC)
  boolean(instructions) : Boole(komutları)(IBM)
  boot : önyükleme(IBM)(MAC)
  boot device : önyükleme aygıtı(MAC)
  boot disk : önyükleme diski(MAC) sistem yükleme diski(MS)
  boot process : önyükleme işlemi(MAC)
  Boot(to) : işletim sistemini(yeniden) yüklemek(MS)
  booting : önyükleme(MAC)
  bootstrap : önyükleme(MAC) önyükleyici(IBM)
  border : sınır(MAC) kenarlık(MS)
  Border Guide : Kenarlık Kılavuzu(MS)
  border line : kenarlık çizgisi(MS)
  border type : kenarlık tipi(MS)
  border weight : sınır kalınlığı(MAC)
  Border width : Kenarlık genişliği(MS)
  bottom : alt(MAC) dip/alt(MS)
  bottom margin : alt boşluğu(MS)
  Bottom of Page : Sayfanın altı(MS)
  Bottom of the Screen : Ekranın altı(MS)
  Bottom(Footer) : Alt(altbilgi)(MS)
  bottom-up : aşağıdan yukarıya(IBM)
  bottom-up programming : aşağıdan yukarıya programlama(IBM)
  bounce : yansıma(IBM)
  bound : bağımlı(IBM)
  boundaries : sınırlar(MS)
  boundary : sınır(IBM)(MAC)(MS)
  bowl : çanak(MS)
  box : kutu(MS)
  boxed paragraph : kutulanmış paragraf(MS)
  bps(bits per second) : bp(bit/saniye)(MAC)
  braces : bağlayıcı ayraç(IBM)(MS)
  bracket : köşeli ayraç(IBM)(MS)
  branch : dallanmak(IBM)
  BREAK : BREAK(MS)
  break : kesme(IBM) bitir/kes(MS)
  Breaking link : Bağlantı kesme(MS)
  breakpoint : kesme noktası(IBM)(MS)
  bridge :prü(IBM)(MAC)
  brightness : parlaklık(MAC)
  brightness control : parlakık denetimi(MAC)
  bring to front : öne getir(MAC)(MS)
  British English : ıngiltere ıngilzcesi(MAC)
  broadband : geniş bant(IBM)
  broadcast : yayın, yayımlamak(IBM)
  broken word : bölünmüş sözcük(MS)
  browse : göz atmak(IBM)(MS)
  browse up or down : yukarı veya aşağı göz at(MS)
  brush : fırça(MAC)
  bubble board : kabarcık bellek kartı(IBM)
  bubble memory : kabarcık bellek(IBM)
  bubble sort : elemeli sıralama(IBM)
  bucket : biriktirme yeri(IBM)
  buffer : arabellek(IBM)(MS) tampon(MAC)
  buffer cache : tampon önbelleği(MAC)
  buffer(proje yönetimi) : yedek zaman aralığı(IBM)
  buffering : arabelleğe alma(IBM)
  bug : hata(IBM)
  built-in : yerleşik(IBM)(MAC)(MS)
  Built-in dictionary : Yerleşik sözlük(MS)
  builtin : yerleşik(MAC)
  Bulgarian : Bulgarca(MAC)
  bulk : yığın(IBM)
  bullet key : Mermi imi tuşu(MS)
  Bullet tool : Mermi imi aracı(MS)
  Bullet(ALT+0149) : Mermi imi(MS)
  Bulleted list : Mermi imli liste(MS)
  Bulleted List Item : Mermi ımli Liste öğesi(MS)
  bulleted paragraph : imli paragraf(IBM) Mermi imli paragraf(MS)
  burned-in image : izi kalan görüntü(IBM)
  burst : (kağıt) ayırma(IBM)
  burst mode : tekelci kip(IBM)
  burster : kağıt düzenleyici(IBM)
  bus : veriyolu(IBM) yol(MAC)
  bus mouse : taşıta bağlanan fare(MS)
  business case : olurluk önerisi(IBM)
  Business Graphics Utility : ış çizimleri Hizmet Programı(IBM)
  Business Partner : çözüm Ortağı(IBM)
  busy : meşgul(IBM)(MAC)
  button : düğme(IBM)(MAC)(MS)
  Button face : Düğme yüzü(MS)
  By default : Aksi istenmediği taktirde(MS)
  bypass : atlama(IBM)
  byte : byte(MAC)(MS) bayt(IBM)
  bytes free : … byte boş(MS)

  – C -
  cabinet : dolap(IBM)
  cable : kablo(IBM)(MS)
  cache : önbellek(IBM)(MAC)
  cache buffer : ön arabellek(IBM)
  caching : önbelleğe alma(IBM)
  CAD(Computer Aided Design) : BDT(Bilgisayar Destekli Tasarım)(IBM)
  calculate : hesaplama(MAC)(IBM)(MS)
  calculation : hesap(MS)
  Calculator : Hesap Makinesi(MAC)(MS)
  calendar : takvim(IBM)(MAC)
  call : çağırma(MAC) çağrı, çağırmak(IBM)
  calling macro : makro çağırma / çağıran makro(MS)
  CAM(Computer Aided Manufacturing ) :BDü(Bilgisayar Destekli üretim)(IBM)
  Canadian French : Kanada Fransızcası(MAC)
  cancel : vazgeç(MAC) iptal, iptal etmek(IBM) iptal(MS)
  Cancel Button : ıptal Düğmesi(MS)
  Canceled : ıptal edilmiş/ıptal edilen(MS)
  canned text : hazır metin(IBM)
  Cannot find : Bulunamadı(MS)
  capability : yetenek(IBM)
  capacity : sığa(IBM)(MAC)
  capital letters : büyük harfler(MS)
  capitalization : büyük harfe çevirme(MS)
  capitalized letter : büyüğe çevrilmiş harf(MS)
  Capitals : Büyük harfler(MS)
  Caps Lock : Büyük HarfKilidi(MAC)
  Caps Lock key : Caps Lock tuşu(MS)
  caps(capital letters) : büyük harf(IBM) büyük harfler(MS)
  Capslock : Büyük Harf Kilidi(MAC)
  capstan : döndürücü(IBM)
  caption : başlık, manşet(MAC) başlık(MS)
  capture : yakalamak(IBM)
  carbon copy : karbon kopya(IBM)
  carbon copy list : kopya yollanacaklar listesi(IBM)
  card : kart(IBM)
  Cardinal form(re; numbers) : Sıra sayıların yazıyla gösterimi(MS)
  cardinality violation(SQL) : satır sayısı uyumsuzluğu(IBM)
  Cardtext(re; format switches) : Sıra sayıların yazıyla gösterimi(MS)
  caret : düzeltme imi(MS)
  carriage : şaryo(IBM)
  carriage return : satırbaşı(IBM)(MAC) satır başı(MS)
  carrier : taşıyıcı(IBM)(MAC)
  carrier return : satırbaşı(IBM)
  carry : elde(IBM)
  carry out a command : bir komut uygulama(MS)
  Carry out an action : bir eylem yürütme(MS)
  cartridge : kartuş(IBM)(MAC)(MS)
  cartridge tape unit : kartuş birimi(IBM)
  cascade : basamaklı düzenleme(IBM)
  cascading : basamaklama(IBM)(MS)
  cascading pull-down : basamaklı çekmenü(IBM)
  Case conversion : BüYüK/küçük harf dönüşümü(MS)
  case of letters : harfin büyük mü küçük mü olduğu(MS)
  case sensitive : büyük/küçük harfe duyarlı(MAC)(MS)
  case(letter) : harfin büyük mü küçük mü olduğu(MS)
  cash : nakit(IBM)
  cash on delivery(COD) : teslimde peşin ödeme(IBM)
  cashier : kasa(IBM)
  cassette : kaset(IBM)(MAC)
  catalog : rehber(MAC)
  catalogue : katalog(IBM)
  category : ulam(MAC) kategori(IBM)
  cathode ray tube : katod ışınlı tüp(IBM)
  CD : CD(MAC)
  CD-ROM : CD-ROM(MAC)
  CD-ROM driver : CD-ROM sürücü(MAC)
  CD-ROM-Player : CD-ROM-Okuyucu(MAC)
  cell : göze, hücre(MAC) hücre(MS)
  Cell contents : Hücre içeriği(MS)
  Cell mark : Hücre imi(MS)
  cell model : Hücre modeli(MS)
  cell protection : Hücre koruması(MS)
  cell range : Hücre erimi(MS)
  Cell shading : Hücre gölgeleme(MS)
  cell(spreadsheet) : göz(IBM)
  center : orta(MAC)(MS)
  center alignment : ortalama(IBM)
  Centered : Ortalı / Ortalanmış(MS)
  Centered Paragraph : Ortalanmış Paragraf(MS)
  centering : ortalama(MS)
  centimeters : santimetre(MS)
  central : merkezi(IBM)
  central processing unit : merkezi işlem birimi(IBM)
  CFM : ft3/dakika(MAC)
  chained file : zincirleme kütük(IBM)
  chained list : zincirleme liste(IBM)
  change : değiştirme(MAC) değişiklik,değiştirmek(IBM)
  change authority : değiştirme yetkisi(IBM)
  change bar : değişiklik çubuğu(IBM)
  Change Selection : Seçimi Değiştir(MS)
  change the case of letters : BüYüK/küçük harf dönüştür(MS)
  change then find : değiştir ve bul(MAC)
  Change To : … ya değiştir(MS)
  channel : kanal(IBM)
  channel-attached : kanala bağlı(IBM)
  channel-attached station : kanala bağlı istasyon(IBM)
  chapter : bölüm(MAC)
  chapter heading : bölüm başlığı(MAC)
  character : karakter(IBM)(MAC)(MS)
  character box : Karakter kutusu(MS)
  character cell : karakter kutusu(IBM)
  character codes : karakter kodları(IBM)
  character constant : karakter değişmezi(IBM)
  character emphasis : karakter vurgulama(MS)
  character field : karakter alanı(IBM)
  character font : Karakterin yazıtipi(MS)
  character format : Karakter biçimi(MS)
  character formatting : Karakter biçimlendirme(MS)
  Character formatting keys : Karakter biçimlendirme tuşları(MS)
  character grid : karakter ızgarası(IBM)
  character grid unit : karakter ızgara birimi(IBM)
  character key : karakter tuşu(IBM)
  character printer : karakter yazıcı(IBM)
  character set : karakter takımı(IBM) karakter kümesi(MS)
  character spacing(= kerning) : karakter aralama(MS)
  character string : karakter dizilimi(IBM) karakter dizesi(MS)
  character style : Karakter biçemi(MS)
  character variable : karakter değişkeni(IBM)
  characteristic : özellik(MAC) Karakteristik(MS)
  characters per inch : karakter/inç(IBM)
  charformat(re; format switches) : karbiçimi (re; biçim anahtarları)(MS)
  chart : grafik(MAC) çizelge, çizim(IBM) çizelge / grafik(MS)
  chart area : çizim alanı(IBM)
  chart format : çizim biçimi(IBM)
  chart layout : çizim yerleşim düzeni(IBM)
  chart utility : çizim olanağı(IBM)
  Charting Embedder(WinGraph) : çizelge / Grafik Katıştırıcı(MS)
  chassis : şasi(IBM)
  check : sağlama, denetim(IBM) onay / sağlama(MS)
  check bit : sağlama biti(IBM)
  check box : onaykutusu(MAC) onay kutusu(MS) seçme kutusu(IBM)
  check digit : sağlama sayısı(IBM)
  check in(OfficeVision) : kitaplığa geri koymak(IBM)
  check mark : onay imi(MAC) onay işareti(MS) denetim imi(IBM)
  check out(OfficeVision): kitaplıktan almak(IBM)
  Check Spelling : Yazım denetimi / doğrulaması(MS)
  checkbox : onay kutusu(MAC)
  checkpoint : denetim noktası(IBM)
  checksum : sağlama toplamı(IBM)
  child element : altöğe(IBM)
  Chinese : çince(MAC)
  chip : yonga(IBM)(MAC)
  choice : seçim(IBM)
  choose : seçme(MAC)
  chooser : seçici(MAC)
  Choosing Commands : Seçim Komutları / Komut Seçme(MS)
  CIM(Computer Integrated Manufacturing) :BTü(Bilgisayarla Tümleşik üretim)(IBM)
  cipher : şifre(IBM)
  circle : daire(IBM)
  circuit : devre(IBM)
  circuit switching : devre anahtarlama(IBM)
  Circular reference : Dairesel referans(MS)
  clamp : kıskaç(IBM)
  clause : yantümce(IBM)
  clean up : derleme(MAC)
  clean up a document : belgeyi boşalt / sil(MS)
  clear : boşalt, sil(MAC)(MS) açık, temiz,temizlemek(IBM)
  Clear All : Tümünü sil(MS)
  Clear Key : Sil tuşu(MAC)
  clear session : şifresiz veri iletimi(IBM)
  clear tab stops : sekme duraklarını kaldır(MS)
  clearance : yetki(IBM)
  click : tıklama(MAC) tıkla(MS) tıklatmak(IBM)
  client : kullanıcı(MAC)
  client area : ana bilgi alanı(IBM)
  client/server : kullanıcı/dağıtıcı(MAC)
  clip : kırpma(MAC)(MS) kıskaç, parça,kesmek(IBM)
  Clipart : Clipart(MS)
  clipboard : pano(MAC)(MS)(geçici) taşıma panosu(IBM)
  clipboard contents : pano içeriği(MS)
  Clipboard window : Pano penceresi(MS)
  clipping : kırpma(IBM)
  clock : saat(IBM)
  clock cycle : saat çevrimi(MAC)
  clock frequency : saat frekansı(MAC)
  clocking : saatle denetim(IBM)
  clockwise : saat yönünde(MAC)
  close : kapatma(MAC) kapalı, kapamak(IBM)
  Close a window split : yarım pencereyi kapat(MS)
  close box : kapatma gözü(MAC)
  Close drive : Sürücüyü kapat(MS)
  CLOSE SPACE(CTRL+E / Keyname) : ARAYI KAPAT(yuş adı)(MS)
  close(an application) : kapat(uygulamayı)(MS)
  Close(Control Menu) : Kapat(Kontrol Menüsü)(MS)
  CLOSE(Keyname) : KAPAT(MS)
  closed spacing : dar aralık(MS)
  closedown : kapanış(IBM)
  CloseView : Büyüteç(MAC)
  closing character : kapatma karakteri(MS)
  closing parenthesis : sağ ayraç(MS)
  closure line : kapanış çizgisi(IBM)
  cluster : küme(IBM)
  co-resident : birlikte yerleşik(IBM)
  coated : kaplanmış(IBM)
  coaxial : eşeksenli(IBM)
  code : kod(MAC)(MS) kod, kodlamak(IBM)
  code page : kod sayfası(IBM)
  code page switching : kod sayfası değiştirme(IBM)
  code point : kod noktası(IBM)
  coded font : kodlanmış yazı tipi(IBM)
  coefficient : katsayı(IBM)
  coil : sargı(IBM)
  coincidence : çakışma(IBM)
  Col(re; status bar abbr.) : Süt(MS)
  cold start : soğuk başlatma(IBM)
  collapse(to) : daraltmak(MS)
  collapsing an outline : anahatları daralt(MS)
  collate : harmanlama(MAC) birleştirmek,harmanlamak(IBM)
  collating sequence : harmanlama sırası(MAC) birleştirme sırası(IBM)
  collision : çarpışma(IBM)
  collision detect : çarpışma sinyali(IBM)
  collision detection : çarpışma algılaması(IBM)
  colon alignment tab : iki nokta ile hizalama noktası(IBM)
  color : renk(MAC)(MS)
  color formatting : renk biçimlendirme(MS)
  color graphics : renkli grafik(MS)
  color graphics adapter : Renkli Grafik Bağdaştırıcı(IBM)
  color map : renk eşlemi(IBM)
  color palette : renk paleti(IBM)
  color wheel : renk tekeri(MAC)
  column : sütun(MAC)(MS) kolon(IBM)
  column balancing : sütun dengeleme(MS)
  column boundaries : sütun sınırları(MS)
  column break : sütun sonu(MS)
  Column break symbol : Sütun sonu simgesi(MS)
  column heading : sütun başlığı(MS)
  column marker : sütun imi(MS)
  column numbering : sütun numaralandırma(MS)
  Column of text : Metin sütunu(MS)
  Column Selection : Sütun seçimi(MS)
  Column Width : Sütun Genişliği(MS)
  combination : bileşim(MAC)
  combination form : karma form(MS)
  combination key : bileşim tuşu(MAC)
  combine(to) : karmak / birleştirmek(MS)
  combined : birleşmiş(IBM)
  Combo box : Combo kutusu(iletişim kutusu öğesi)(MS)
  comma : virgül(IBM)(MS)
  comma alignment tab : virgül ile hizalama noktası(IBM)
  Comma Delimited : Virgülle Sınırlanmış(MS)
  command : komut(IBM)(MAC)(MS)
  Command area : Komut Alanı(MS)
  command button : Komut düğmesi(MS)
  command check : komut hatası(IBM)
  command interpreter : komut yorumlayıcı(IBM)
  Command key : Komut tuşu(MAC)
  command line : komut satırı(IBM)
  Command menu : Komut menüsü(MS)
  Command name : Komut adı(MS)
  command prompt : komut istemi(IBM)
  command sequence : komut dizisi(IBM)
  comment : açıklama(IBM)(MAC)(MS)
  commit : üstlenmek(IBM)
  commit point(SQL) : kesinleştirme noktası(IBM)
  commitment control(SQL) : kesinleştirme denetimi(IBM)
  common : ortak(IBM)
  common action : ortak işlem(IBM)
  Common Programming Interface : Ortak Programlama Arabirimi(IBM)
  Common User Access : Ortak Kullanıcı Erişimi(IBM)
  common user identification : ortak kullanıcı kimliği(IBM)
  communication : iletişim(IBM)
  communications manager : ıletişim Yönetim Programı(IBM)
  Communications port : Haberleşme bağlantı noktası(MS)
  communications setup : Haberleşme bağlantısı kurulumu(MS)
  compact disc : CD(MAC) CD(optik disk)(IBM)
  compact list : aralıksız liste(IBM)
  compact system : küçük boyutlu sistem(IBM)
  compact(Mac) : modüler olmayan(MAC)
  compaction : sıkıştırma(IBM)
  compare : karşılaştırmak(IBM)
  Compare File Name : Dosya Adını Karşılaştır(MS)
  Compare Versions : Sürümleri Karşılaştır(MS)
  compatibility : uyumluluk(IBM)(MAC)
  compatible : uyumlu(IBM)(MAC)
  compile : derlemek(IBM)(MAC)(MS)
  compiler : derleyici(MAC)
  complement : tümleyici(IBM)
  complete : tam, bitirmek, tamamlamak(IBM) tam(MS)
  completion : bitiş, tamamlama(IBM)
  complex : karmaşık(IBM)
  complex number : karmaşık sayı(IBM)
  component : bileşen(IBM)
  composed : oluşmuş(IBM)
  composite : karma(IBM)
  composite bar chart : karma çubuk çizim(IBM)
  composite editor : karma düzenleyici(IBM)
  composite key : bileşik anahtar(IBM)
  composition : oluşum(IBM)
  compound document commands : bileşik belge komutları(MS)
  Compound Document Creation : Bileşik Belge Yaratma(MS)
  Compound Document Support : Bileşik Belge Desteği(MS)
  compound documents : bileşik dokümanlar(MS)
  Compound expressions : bileşik ifadeler(MS)
  compress : sıkıştırmak(IBM)(MAC)(MS)
  compressed file : sıkıştırılmış kütük(IBM)
  Compressed print : sıkışık baskı / yazdırma(MS)
  compressed text : sıkıştırılmış metin(MS)
  compression : sıkıştırma(IBM)
  compromise : uzlaşma(IBM)
  compute : hesaplamak(IBM)(MS)
  computer : bilgisayar(IBM)
  computer center : bilgisayar merkezi(IBM)
  computer conferencing : bilgisayar aracılığıyla toplantı(IBM)
  computer crime : bilgisayar suçu(IBM)
  computer science : bilgisayar bilimi(IBM)
  computerization : (bilgisayarla) otomasyon(IBM)
  computerize : (bilgisayarla) otomasyon(IBM)
  computerized numerical control : bilgisayarla sayısal denetim(IBM)
  computerized office : elektronik ofis(IBM)
  concatenate : ardarda bağlama(IBM)(MAC)
  concatenated field : birleştirilmiş alan(IBM)
  Concatenated terms : ardarda bağlanmış terimler(MS)
  concentration : yoğunluk, yoğunlaştırma(IBM)
  conceptual : kavramsal(IBM)
  concrete : somut(IBM)
  concurrency(SQL) : aynı anda kullanım(IBM)
  concurrent : eşzamanlı(MAC) aynı zamanda olan(IBM)
  condense : sıkıştırma(MAC) yoğunlaştırmak(IBM)(MS)
  condensed : sıkışık(MAC) sıkıştırılmış(IBM)
  condition : koşul(IBM)
  conditional codes : Koşullu kodlar(MS)
  Conditional instruction : Koşullu yönerge(MS)
  conduit : kablo borusu(IBM)
  confidential : gizli(MAC)
  configuration : yapı bilgileri(MAC) konfigürasyon(IBM) yapı(MS)
  configurator : konfigürasyon tanımlayıcı(IBM)
  configure : yapılandırma(MAC)(MS);konfigürasyon tanımlamak(IBM)
  confirm : doğrulamak(IBM)(MAC) doğrulamak / onaylamak(MS)
  Confirm Changes : Değişiklikleri onayla(MS)
  confirmation : doğrulama(IBM)
  Conflicting : çelişen(MS)
  congestion : tıkanma(IBM)
  conjunction : birleşme(IBM)
  connect : bağlanma, bağlama(MAC) bağlamak(IBM)(MS)
  connection : bağlantı(IBM)(MAC)
  connectivity : bağlanabilirlik(MAC) bağlanırlık(IBM)
  connector : bağlayıcı(MAC) bağlaç(IBM)(MS)
  consecutive : ardışık(IBM)
  consistency : tutarlılık(MS)
  console : konsol(IBM)
  constant : değişmez(IBM)(MAC)
  constrain : kısıtlama(MAC)
  constraint : kısıtlama(MAC)
  construct : yapı(IBM)
  constructing : bloklama(IBM)
  Cont. Notice : Devam Uyarıcı(re; dipnot)(MS)
  Cont. Separator : Uzun Ayırıcı(re; dipnot)(MS)
  contact : değmek(IBM)
  container : kap(IBM)(MS)
  contamination : kirlenme(IBM)
  content : içerik(IBM)(MAC)(MS)
  contention : çekişme(IBM)
  contents : içindekiler(IBM)(MAC)
  Contents entry : ıçindekiler öğesi(MS)
  context : bağlam(IBM)(MS)
  context sensitive : içeriğe duyarlı(MAC)
  Context Sensitive Help : Bağlam Duyarlı Yardım(MS)
  contextual help : bağlamsal yardım(IBM)
  contiguous : bitişik(IBM)
  continuation : devam(IBM)
  Continuation character : devam karakteri(MS)
  continue : sürdür(MAC) devam et(mek)(MS)
  continuous : sürekli(IBM)(MAC)(MS)
  continuous feed : sürekli besleme(MS)
  continuous paper : sürekli form(MAC)
  continuous section breaks : sayfa içi bölüm sonları(MS)
  continuous(printer) : sürekli(yazıcı)(MS)
  continuous-feed(printer) : sürekli-besleme(yazıcı)(MS)
  contractor : yüklenici(IBM)
  contrast : kontrast(MAC) karşıtlık(IBM)
  contrast control : kontrast ayarı(IBM)
  control : denetim(MAC) denetim, denetlemek(IBM) kontrol(MS)
  control ball : imleç denetim topu(IBM)
  control character : kontrol karakteri(MAC)(MS) denetim karakteri(IBM)
  control codes : kontrol kodları(MS)
  Control key : Kontrol tuşu(MAC)(MS)
  control panel : denetim masası(MAC)(MS)
  controller : denetleyici(IBM)
  convention : kural(IBM)
  conventional keyboard : standart klavye(IBM)
  conventional memory : standart bellek(IBM);Geleneksel /Standart Bellek(MS)
  conventional system : geleneksel sistem(IBM)
  convergence : yakınsama(MAC)
  conversational : etkileşimli(IBM)
  conversion : dönüştürme(IBM) dönüşüm / dönüştürme(MS)
  conversion process : dönüştürme işlemi(MS)
  Conversion string : Dönüştürme dizesi(MS)
  convert : dönüştürmek(MAC)(MS)
  Convert Table To : Tabloyu …ya dönüştür(MS)
  Convert(File) From/To : …dan …ya dönüştür(MS)
  converter : dönüştürücü(IBM)(MAC)(MS)
  Converter file : Dönüştürücü dosyası(MS)
  convex : dışbükey(IBM)
  conveying : taşıyan(IBM)
  cooperative processing : işbirlikli işlem(IBM)
  coordinate : eşgüdüm, koordinat(MAC);koordinat, eşgüdüm sağlamak(IBM)
  coordination : eşgüdüm(IBM)
  coordinator : koordinatör(IBM)
  coprocessor : ekişlemci(MAC) yardımcı işlemci(IBM)
  copy : kopyalama(MAC) kopya, kopyalamak(IBM)(MS)
  Copy area : Kopya bölgesi(MS)
  Copy List : Kopya listesi(MS)
  copy operation : kopya işlemi(MS)
  copy protected : kopya korumalı(MAC)(MS)
  copy protection : kopyalamaya karşı koruma(IBM)
  Copy soft fonts to : yüklenebilir yazıtiplerini kopyala(MS)
  COPY TO(Keyname) : (…ya ) KOPYALA(MS)
  CopyFormat macro : BiçimiKopyala(makro)(MS)
  CopyList : Kopya Listesi(MS)
  copyright : telif hakkı(IBM)(MS)
  core : çekirdek(bellek)(IBM)
  corequisite : yankoşul(IBM)
  corner : köşe(MAC)
  Corner Handles : Köşe Tutamakları(MS)
  correct : doğru(MAC)
  correction : düzeltme(IBM)(MS)
  corrective maintenance : onarım(IBM)
  correlated reference(SQL) : ilişkili gönderi(IBM)
  correlation name(SQL) : ilişkisel ad(IBM)
  correspondence : yazışma, uyuşma(IBM)
  corresponding : karşılığı olan, ilişkin, denk düşen(IBM)
  corruption : bozulma(IBM)
  cost-effective : uygun maliyetli(IBM)
  count : saymak(IBM)
  Count By : …er …er say(MS)
  counter : karşı, sayaç(IBM)
  counting words : sözcük sayımı(MS)
  country : ülke(MAC)(MS)
  Country Settings(System menu) : ülke Ayarları(MS)
  coupler : bağlayıcı(IBM)
  coupling : bağlama(MAC)
  cover page : kapak sayfası(MAC) ön Kapak(MS)
  cradle : (telefon) almaç yuvası(IBM)
  create : yaratmak(IBM)(MAC)(MS)
  create directory : dizin yarat(MS)
  creation date : yaratılış tarihi(MS)
  criteria : ölçüt(MAC)(MS)
  critical : kritik(IBM)
  critical path : kritik yol(IBM)
  Croatian : Hırvatça(MAC)
  crop marks : kırpma imleri(MS)
  cropping : kırpma(MS)
  cross : çapraz(IBM) kesişme(MAC)
  cross reference listing : çapraz başvuru listesi(IBM)
  cross-domain : bölgeler arası(IBM)
  cross-reference : yollama(MAC) çapraz referans(MS)
  crossfire : çapraz akım(IBM)
  crosshair : artı gösterge(IBM)(MS)
  crosstalk : yanses(IBM)
  CRT(cathode-ray-tube) : katot ışınlı tüp(MAC)
  cryptanalist : şifre çözümleyici(IBM)
  cryptographic : şifrelemeyle ilgili(IBM)
  cryptography : şifreleme(IBM)
  Ctrl key : CTRL tuşu(MS)
  CUA : CUA(IBM)
  CUA architecture : CUA mimarisi(IBM)
  cue : çağrı, çağırmak(IBM)
  cumulative : birikmiş(MAC)
  cumulative summary : toplu özet(IBM)
  curl : kıvrım(IBM)
  currency : para birimi(MAC) para(IBM)
  Currency number format : para birimi gösterimi / biçimi(MS)
  currency symbol : para simgesi(IBM)
  current : geçerli(MAC) Pu anki / yürürlükteki(MS)
  current date : günün tarihi(MS)
  current directory : yürürlükteki dizin(IBM) geçerli dizin(MS)
  current document : üzerinde çalışılan belge(IBM) geçerli belge(MS)
  current drive : yürürlükteki sürücü(IBM) geçerli sürücü(MS)
  current font : geçerli yazıtipi(MS)
  Current Keys : Geçerli Tuşlar(MS)
  current library : yürürlükteki kitaplık(IBM)
  current line : yürürlükteki satır(IBM)
  current release : son yayın(IBM)
  current result : şu anki sonuç(MS)
  current selection : yürürlükteki seçim(MS)
  current time : şu anki saat(MS)
  cursor : imleç(IBM)(MAC)(MS)
  Cursor Blink(Slow/Fast) : ımlecin yanıp sönmesi(Yavaş/Hızlı)(MS)
  cursor control keys : imleç denetim tuşları(IBM);imleç kontrol tuşları(MS)
  cursor down key : imleç aşağı tuşu(IBM)
  cursor left key : imleç sola tuşu(IBM)
  Cursor location : imlecin konumu(MS)
  cursor movement key : imleç hareket tuşu(IBM)
  cursor right key : imleç sağa tuşu(IBM)
  cursor up key : imleç yukarı tuşu(IBM)
  cursor-dependent scrolling : imlece bağımlı kaydırma(IBM)
  cursor-independent scrolling : imleçten bağımsız kaydırma(IBM)
  curve : eğri(IBM)
  cushion : yedek saklama alanı(IBM)
  custom : özel(MAC) ısteğe uyarlanmış / özel(MS)
  Custom dialog boxes : özel iletişim kutuları(MS)
  custom dictionary : özel sözlük(MS)
  custom icons : özel simgeler(MS)
  custom return address : özel dönüş adresi(MS)
  Custom-made command : isteğe uyarlanmış komut(MS)
  customer : müşteri(IBM)
  customer engineer : teknik uzman(IBM)
  customer setup : müşterice kurulan(IBM)
  Customizable : ısteğe uyarlanabilir(MS)
  Customizable Toolbar : isteğe uyarlanabilir Araç çubuğu(MS)
  Customization interface : isteğe uyarlama arabirimi(MS)
  Customization tool : isteğe uyarlama aracı(MS)
  customize : özelleştir(MAC) isteğe uyarlama(IBM)(MS)
  customized : isteğe uyarlanmış(IBM)
  customized dictionary : isteğe uyarlanmış / özel sözlük(MS)
  cut : kes(MAC) kesmek(IBM)(MS)
  cut and paste : kesmek ve yapıştırmak(IBM)(MS)
  cut form : yaprak(IBM)
  cut sheet : yaprak(IBM)
  cut sheet feeder : kağıt besleyici(MAC)
  cutoff : kesmek(IBM)
  Cyan : Cam Göbeği(MAC)
  cybernetics : sibernetik(IBM)
  cycle : çevrim(IBM)(MAC)
  cycle stealing : çevrim çalma(IBM)
  cyclic : çevrimsel(IBM)
  cyclic redundancy check : çevrimsel hata denetimi(IBM)
  cylinder : silindir(IBM)
  Cypriote : Kıbrıs lehçesi(MAC)
  Czech : çekçe(MAC)

  – D -
  daily : günlük(IBM)
  daisy wheel printer : papatya çarklı yazıcı(IBM)(MS)
  daisy-chain : papatya dizimi(MAC)
  damage : zarar vermek(IBM)
  Danish : Danimarka dili(MAC)
  DASD : disk(IBM)
  DASD mirroring : disk ikizleme(IBM)
  dash : uzun çizgi(IBM) Uzun tire(MS)
  dashed line : kesik çizgi(MS)
  data : veri(IBM)(MAC)(MS)
  Data access : Veri erişimi(MS)
  data bank : veri bankası(IBM)
  data base : veri tabanı(MAC) veritabanı(IBM)
  data bits : veri bitleri(MAC)
  Data bookmark : Veri belirteci(MS)
  Data buffer : Veri arabelleği(MS)
  data bus : veri yolu(MAC)
  data collection terminal : veri toplama uçbirimi(IBM)
  data dictionary : veri sözlüğü(IBM)
  Data dispenser : Veri dağıtıcısı(MS)
  data document : veri belgesi(MS)
  data entry : veri girişi(MAC)(MS)
  data file : veri dosyası(MAC) veri kütüğü(IBM)
  Data File Utility(DFU) : Veri Kütüğü Hizmet Programı(IBM)
  data fork : veri çatalı(MAC)
  Data Handler : Veri ışleyici(MAC)
  data header record : veri başlık kaydı(MS)
  data integrity : veri bütünlüğü(IBM)
  data interchange format : veri değiştokuş biçimi(IBM);Veri Takas Biçimi(MS)
  data label : veri etiketi(IBM)
  data line : veri çizgisi(IBM)
  data link : veri bağlantısı(IBM)
  data processing : bilgi işlem(IBM)
  Data protection : Veri koruma(MS)
  data receiver : veri alıcı(IBM)
  data record : veri kaydı(MS)
  Data Reference : Veri Referansı(MS)
  data reference line : veri taban çizgisi(IBM)
  data sink : veri biriktirici(IBM)
  Data text : Veri metni(MS)
  Data type : Veri tipi(MS)
  data value : veri değeri(IBM)
  data-only document : salt-veri belgesi(MS)
  data-only file : salt-veri dosyası(MS)
  data/header file : veri/başlık dosyası(MS)
  data/text merge : veri/metin birleştirme(IBM)
  database : veri tabanı(MAC) veritabanı(IBM)(MS)
  database integrity : veritabanı bütünlüğü(IBM)
  Datafile : Veri dosyası(MS)
  Datasheet : Veri sayfası(MS)
  date : tarih(MAC)(MS)
  date action completed : gereğinin yapıldığı tarih(IBM)
  date action due : gereği için son tarih(IBM)
  Date Created : Yaratılış Tarihi(MS)
  Date format : Tarih Biçimi(MS)
  Date icon : Tarih simgesi(MS)
  date of printing : yazdırılış tarihi(MS)
  Date Saved : Kaydediliş tarihi(MS)
  Date-time picture : Gün-Saat gösterimi(MS)
  Date-time result : Gün-Saat sonucu(MS)
  day : gün(MAC)
  DDE(Dynamic Data Exchange) : DVDT(Dinamik Veri Değiş Tokuşu)(MS)
  deactivate : ekinliğini kaldırma(MAC) işlem dışı bırakmak(IBM)
  dead key : konum atlatmayan tuş(IBM)(MAC)
  deadline : son veriliş günü(MAC)
  deadlock : kilitlenme(IBM)
  Dealer : Dağıtıcı(MS)
  deallocate : serbest bırakmak(IBM)
  deblock : blok çözmek(IBM)
  debug : hata ayıklamak(IBM)(MAC)(MS)
  debugger : hata ayıklayıcı(MAC)
  debugging : hata ayıklama(MAC)
  DEC NAS Support : DEC NAS Desteği(MS)
  decentralized : dağıtılmış, merkezi olmayan(IBM)
  decimal : onlu(MAC) onlu, ondalık(IBM) ondalık(MS)
  decimal aligned : ondalık ayırıcı hizalı(IBM)
  decimal alignment : ondalık noktaya hizalama(MAC);ondalık ayırıcı hizalama(IBM) ondalık
  decimal character : ondalık karakteri(MS)
  decimal place : ondalık hane(MAC)
  decimal point : ondalık nokta(MAC)(MS) ondalık ayırıcı(IBM)
  decimal tabs : ondalık sekmeler(MS)
  Decimal tabstop : Ondalık sekme durakları(MS)
  Decimal value : Ondalık değer(MS)
  decipher : şifre çözmek(IBM)
  decision : karar(IBM)
  decisional database : karar düzeyi veritabanı(IBM)
  deck : deste(IBM)
  declaratives : bildirim deyimleri(IBM)
  declare : bildirmek(IBM)
  decode : kod çözmek(IBM)
  decompile : derlenmişi açma(MAC)
  decompress : sıkıştırılmışı açma(MAC)
  decompression : ilk duruma genişletme(IBM)
  Decrease the point size : Yazı boyutunu küçült(MS)
  Decrease(to) : Azaltmak(MS)
  decrement : azaltma, azalma miktarı(IBM)
  decrypt : şifre çözmek(IBM)
  dedicate : adamak(IBM)
  dedicated(line) : adanmış hat(IBM)
  default : saptanmış(MAC) varsayılan(değer)(IBM);varsayılan / ilk
  default action : varsayılan işlem (aksi belirtilmedikçe; yapılacak olan)(MS)
  default border : varsayılan kenarlık(MS)
  default directory : yürürlükteki dizin(IBM) varsayılan dizin(MS)
  default display : varsayılan ekran(MS)
  default drive : yürürlükteki sürücü(IBM) varsayılan sürücü(MS)
  default extension : varsayılan uzatma(MS)
  default file name extension : varsayılan dosya adı uzatması(MS)
  default font : varsayılan yazıtipi(MS)
  default format : varsayılan biçim(MS)
  Default installation : varsayılan kurulum(MS)
  Default option : varsayılan seçenek(MS)
  default path : varsayılan yol(MS)
  Default picture file : varsayılan resim dosyası(MS)
  default printer : atanmış yazıcı(IBM)
  default search : varsayılan arama(MS)
  default settings : varsayılan ayarlar(MS)
  Default Tab Stops : Varsayılan Sekme Durakları(MS)
  default tab width : varsayılan sekme aralığı(MS)
  default value : varsayılan değer(MS)
  defer : ertelemek(IBM)
  define : tanımlamak(IBM)(MAC)(MS)
  definite : kesin, belirli(IBM)
  definition list : tanımlama listesi(IBM)
  Definitions : Tanımlar(MS)
  deflection : yön saptırma(IBM)
  deflector : (yön) saptırıcı(IBM)
  degradation : bozulma(IBM)
  Del key : Del tuşu(MS)
  delay : gecikme, geciktirmek(IBM)
  delegate : yetki vermek, nesne sahibi adına çalışan kişi(IBM)
  delete : sil(MAC), silmek(IBM)(MS)
  delete authority : silme yetkisi(IBM)
  Delete Borders : Kenarlıkları Kaldır(MS)
  Delete font : Yazıtipini sil / çıkar(MS)
  Delete key : Sil tuşu(MAC)
  Delete printer driver : Yazıcı sürücüsünü sil(MS)
  Delete queue driver : Kuyruk sürücüsünü sil(MS)
  Deletion mark : Silme imi(MS)
  delimited identifier(SQL) : sınırlanmış tanıtıcı(IBM)
  delimiter : ayırıcı(MAC) sınırlayıcı(IBM)(MS)
  Delimiter character : sınırlayıcı karakter(MS)
  delivery : teslim(IBM)
  demo : gösteri, gösterme(IBM)
  demodulate : demodülasyon(IBM)(MAC)
  demonstration : gösteri, gösterme(IBM)
  demote one level : bir düzey indirge(MS)
  Demote(to) : ındirgemek(MS)
  demoting a heading level : başlık düzeyini indir(MS)
  demount : bağlantıyı kaldırma(MAC)
  Denominator(re; fractions) : Payda(MS)
  density : yoğunluk(IBM)
  dependent : bağımlı(IBM)
  dependent query : bağımlı sorgu(IBM)
  dependent value : bağımlı değer(IBM)
  desactivate(to) : devreden çıkarmak(MS)
  descender : aşağıya çıkıntı(IBM)(MS)
  descending : azalan(MAC)(MS) alçalan, azalan(IBM)
  Descending order : Azalan sıra(MS)
  descent : iniş(MAC)
  descent line : iniş çizgisi(MAC)
  description : tanımlama, açıklama(IBM) tanım(MS)
  Description box : Tanım kutusu(MS)
  deselect : seçimi kaldırma(MAC) seçimi iptal etmek(IBM)
  design : tasarım(IBM)
  Designation : işaret etme, gösterme,belirtme(MS)
  desk : masa(MAC)
  Desk Accessories : Masaüstü donatıları(MS) masa donatısı(MAC)
  desktop : masaüstü(IBM)(MAC)(MS)
  Desktop Manager : Masaüstü Yöneticisi(MS)
  desktop Pattern : masaüstü deseni(MAC)
  destination : hedef(MAC) varış(noktası)(IBM) erek(MS)
  destructive : yıkıcı(IBM)
  detached : ayrı, ayrılmış(IBM)
  detail : ayrıntı(IBM)(MAC)
  detail report : ayrıntı raporu(IBM)
  detectable : saptanabilir, algılanabilir(IBM)
  determinant : determinant(IBM) belireç(MAC)
  determination : saptama(IBM)
  developer : geliştirici(IBM)
  device : aygıt(IBM)(MAC)(MS)
  device driver : aygıt sürücü(MS)
  Device driver file : Aygıt sürücü dosyası(MS)
  device independence : aygıttan bağımsız olma(IBM)
  device independent : aygıttan bağımsız(IBM)
  device token : aygıt simgesi(IBM)
  diablo printer : diablo yazıcı(MS)
  diacritic : ayıran, belirten(IBM)
  diacritical mark : aksan imi(IBM)
  diagnose : tanılamak(IBM)
  diagnosis : tanı(IBM)
  diagnostic message : tanılayıcı ileti(IBM)
  diagonal : köşegen(MAC)
  diagonal two-headed arrow : çift başlı çapraz ok(MS)
  diagram : şema, çizim(IBM)
  dial : arama(MAC) çevirmek(IBM)
  dial tone : çevir sesi(IBM)(MAC)
  dial-up terminal : çevirmeli uçbirim(IBM)
  dialed line : çevirmeli hat(IBM)
  dialog box : sorgu kutusu(MAC) iletişim penceresi(IBM);ıletişim kutusu(MS)
  Dialog Box Option : ıletişim Kutusu Seçeneği(MS)
  Dialog Editor : ıletişim Düzenleyici(MS)
  Dialogs : ıletişim öğeleri(MS)
  dictionary : sözlük(IBM)(MAC)(MS)
  dictionary file : sözlük dosyası(MS)
  Dictionary-style : Sözlük-biçemi(MS)
  DIF files : VTB dosyaları(MS)
  digit : sayı, basamak(IBM)(MS)
  digit placeholder : basamak yer tutucusu(MS)
  digital : sayısal(IBM)
  digitize : sayısallaştımak(IBM)(MAC)
  digitizer : sayısallaştırıcı(IBM)(MAC)
  dim : soluk(MAC)
  dimension : boyut(IBM)(MAC)
  dimmed : soluk(MAC)
  dimmed command : soluk komut(MAC)
  dimmed icon : soluk simge(MAC)
  dimmer switch : karartma ayarlı anahtar(IBM)
  diode : diyot(IBM)
  direct : doğrudan(IBM)
  direct access : doğrudan erişim(IBM)
  direct formatting : doğrudan biçimlendirme(MS)
  direct manipulation : doğrudan değiştirme(MS)
  direct slot : doğrudan yuva(MAC)
  direct user : doğrudan kullanıcı(IBM)
  directed : yönlendirilmiş(IBM)
  direction : yön(IBM)
  Direction keys : Yön tuşları(MS)
  director : yönetici(IBM)
  directory : rehber(MAC) dizin, rehber(IBM) dizin(MS)
  directory browser : dizin görüntüleyici(MS)
  directory listing : dizin içerik listesi(IBM)
  directory location : dizinin yeri(MS)
  directory tree : dizin ağacı(IBM)
  disable : geçersiz kılmak(IBM) devreden çıkar(MS)
  Disable smart quotes : Akıllı tırnakları devre dışı bırak(MS)
  disabled : geçersiz kılınmış, seçilemez(IBM)
  Disabled actions : devre dışı kalmış işlemler(MS)
  disassemble : kaynak kodunu oluşturma(MAC)
  disaster : olağanüstü durum(IBM)
  discard : atmak(IBM)(MAC)(MS)
  disconnect : bağlantıyı kesme, çözme(MAC);bağlantıyı kesmek(MS);bağlantı(nın) kesilmesi,
  discrete : kesikli(IBM)
  discrimination : ayrım(IBM)
  disk : disk(IBM)(MAC)(MS)
  disk drive : disk sürücü(MAC)(MS)
  Disk error : Disk hatası(MS)
  disk file : Disk dosyası(MS)
  Disk full : Disk dolu(MS)
  Disk name : Disk adı(MS)
  Disk Operating System : Disk ışletim Sistemi(MS)
  disk server : disk hizmet programı(IBM)
  Disk space : Disk hacmi(MS)
  disk storage : disk bellek(IBM)
  disk volume : disk birimi(IBM)
  diskette : disket(IBM)
  diskette slot : disket yuvası(IBM)
  diskette system : disket sistemi(MS)
  diskette-only system : yalnızca disketli sistem(IBM)
  dispatch : dağıtım, dağıtmak(IBM)
  dispersant : seyreltici(IBM)
  displace(to) : yerini değiştirmek(MS)
  displacement : uzaklık(IBM)
  display : görüntüleme(MAC)(MS) görüntü,görüntülemek(IBM)
  Display as Printed : Yazdırıldığı gibi görüntüle(MS)
  display card : görüntü kartı(MS)
  display device : görüntü aygıtı(IBM)(MAC)
  display driver(adaptater) : ekran sürücüsü(MS)
  Display file : Dosya görüntüle(MS)
  Display hidden text : Gizli metni görüntüle(MS)
  display memory : ekran belleği(MS)
  display monitor : görüntü uçbirimi(IBM)
  Display of Word Objects Word : Nesnelerinin Görüntülenmesi(MS)
  display point : görüntü noktası(IBM)
  display result : sonucu göster(MS)
  display screen : görüntü ekranı(IBM)
  display station : görüntü istasyonu(IBM)
  display workstation : görüntü iş istasyonu(IBM)
  disposition : kütük işleme durumu(IBM)
  Distance from Edge : Kenardan uzaklık(MS)
  Distance From Text : Metinden uzaklık(MS)
  distortion : çarpıklık(IBM)
  distribute : dağıtmak(IBM)
  Distributed Automation Edition : ( DAE) Dağıtılmış Otomasyon Baskısı(IBM)
  distributed data processing : dağıtılmış bilgi işlem(IBM)
  distributed processing : dağıtılmış işlem(IBM)
  distributed system : dağıtılmış sistem(IBM)
  distribution list : dağıtım listesi(IBM)
  dither : titreme(MAC)
  divide : bölme(MAC)
  dividend : bölünen(IBM)
  division : bölme işlemi / bölüm(MS)
  Division line(re; fractions) : kesir çizgisi(MS)
  Division mark : bölüm imi(MS)
  divisor : bölen(IBM)
  DLL(Dynamic Link Library) : DBK(Dinamik Bağlı Kitaplık)(MS)
  DO FIELD CLICK(Keyname) : çıFTTIKLA(MS)
  document : belge(MAC)(MS) belge, belgelemek(IBM)
  document authority : belge yetkisi(IBM)
  Document Contents Architecture : Belge ıçerik Mimarisi(IBM) DCA(MS)
  Document Control Menu : Belge Denetim Menüsü(MS)
  Document Conversions : Belge Dönüşümleri(MS)
  Document dictionary : Belge sözlüğü(MS)
  Document drive : Belge sürücüsü(MS)
  Document file : Belge dosyası(MS)
  document format : belge biçimi(IBM)
  Document Interchange Architectur : e(DIA) Belge Değiştokuş Mimarisi(IBM)
  document library : belge kitaplığı(IBM)
  document management : belge yönetimi(MS)
  Document mode : Belge modu(MS)
  Document name : Belge adı(MS)
  document of understanding(DOU) : ortak anlayış belgesi(IBM)
  Document pane : Belge yarı penceresi(MS)
  document retrieval : Belge alma(MS)
  Document screen : Belge ekranı(MS)
  Document Statistics : Belge istatistikleri(MS)
  Document style : Belge biçemi(MS)
  document template : Belge şablonu(MS)
  document template file : Belge şablon dosyası(MS)
  Document view : Belge görünümü(MS)
  Document window : Belge penceresi(MS)
  documentation : belgeleme(IBM) Dokümantasyon(MS)
  DoFieldClick macro : çiftTıkla makrosu(MS)
  Dollartext(re; format switches) : Dolarlı gösterim(MS)
  domain : etki alanı(IBM)
  done : tamam, bitti(MAC)
  dormant state : uyku durumu(IBM)
  DOS : DOS(MS)
  DOS partition : DOS bellek bölümü(IBM)
  dos prompt : DOS komut istemi(IBM) DOS yanıt istemi(MS)
  dot : nokta(IBM)(MS)
  Dot matrix printer : Nokta vuruşlu yazıcı(MS)
  dot pitch : nokta uzakığı(MAC)
  dots per inch : inç başına nokta sayısı(MS)
  dotted border : noktalı kenarlık(MS)
  dotted line : noktalı çizgi(MS)
  dotted outine box : noktalı çerçeve(MS)
  Dotted Underline : Noktalı Altçizgi(MS)
  double : çift, çifte(IBM) çift(MAC)(MS)
  double click : çift tıklama(MAC)(MS) iki kez tıklatmak(IBM)
  double close quote : çift tırnak(kapama)(MS)
  double open quote : çift tırnak(açma)(MS)
  double precision : çift duyarlıklı(IBM)
  double sided DISKETTE : çift taraflı disket(IBM)
  double space : çift boşluk(MAC) çıFT ARALIK(MS)
  double spacing lines : çift aralıklı çizgiler(MS)
  double underline : çift altçizgi(MS)
  double-byte character SET(DBCS) : çift baytlık karakter takımı(IBM)
  double-byte coded FONT : çift baytla kodlanmış yazı tipi(IBM)
  double-density disk : çift yoğunluklu disk(IBM)
  Double-sided disk : çift-yüzeyli disk(MS)
  Double-sided disk drive : çift-yüzeyli disk sürücü(MS)
  Double-sided pages : çift yüziü sayfalar(MS)
  Double-sided printing : çift yüzlü baskı(MS)
  Double-spacing : çift aralık bırakma(MS)
  Double-underline : çift altçizgi(MS)
  doubleword : çiftsözcük(IBM)
  down : bozuk(IBM)
  Down : Aşağı/Aşağıya(MS)
  down arrow : aşağı ok(MAC)
  down arrow icon : aşağı ok simgesi(MS)
  Down Arrow Key : Aşağı Ok Tuşu(MAC)(MS)
  down key : Aşağı ok tuşu(MS)
  Down scroll arrow : Aşağı kaydırma oku(MS)
  down time : bozukluk süresi(IBM)
  downline : uca doğru(IBM)
  download : yükleme(MAC)(aşağı) yüklemek(IBM)
  Download each job : Herbir işi yükle(MS)
  downloadable fonts : yüklenebilir fontlar(MAC);yüklenebilir yazıtipleri(MS)
  downsizing : küçültme(IBM)
  downstream : aşağı akım(IBM)
  downstream load : (aşağı) yüklemek(IBM)
  draft : taslak(MAC)(MS)
  draft copy : taslak kopya(IBM)
  Draft document : Taslak belge(MS)
  draft mode : taslak modu(MS)
  draft printing : taslak baskı(MAC)
  draft quality : taslak kalitesi(IBM)
  draft view : taslak görünüm(MS)
  drag : sürüklemek(MAC)(MS)
  drag and drop : sürükleyip bırakma(IBM) sürükle ve bırak(MS)
  drag select : sürükleyerek seçme(IBM)
  dragging : sürükleme(IBM)
  draw(to) : çizmek(MS)
  drawer : çekmece(IBM)
  drawing character : çizim karakteri(IBM)
  Drawing Ruler : çizim Cetveli(MS)
  drift : sapma, sürüklenme(IBM)
  drive : sürücü(IBM)(MAC)(MS)
  Drive designator or indicator : sürücü göstergesi(MS)
  drive letter : sürücü adı(IBM)
  driver : sürücü(MAC)
  Drop : Düşür / ıptal et /Bırak(fare)(MS)
  drop cable : saplama kablo(IBM)
  Drop embed : Katmayı iptal et(MS)
  Drop Messages : ıletileri iptal et(MS)
  Drop point : Bırakılan nokta(MS)
  drop-down list : çekme liste(IBM)
  drop-down list box : açılan liste kutusu(MS)
  dual : çift(IBM)
  Dual Floppy System : çift Disket Sürücülü Sistem(MS)
  dual processor : çift işlemci(IBM)
  due date : gereğinin yapılacağı tarih(IBM)
  dumb terminal : programlanmaz uçbirim(IBM)
  dummy : yapay, kukla(IBM)
  dummy device : kukla aygıt(IBM)
  dump : döküm, döküm almak(IBM)
  duplex : çift yönlü(IBM) çift / çift yönlü(MS)
  duplicate : çoğalt(MAC) kopyalamak,çoğaltmak(IBM)(MS)
  duplication : kopyalama, çoğaltma(IBM)
  duplicator : çoğaltıcı(IBM)
  duration : süre(IBM)
  Dutch : Felemenkçe(MAC)
  dyadic operator : ikiz işlemci(li)(IBM)
  dynamic : dinamik(IBM)
  dynamic address translation : dinamik adres dönüştürme(IBM)
  dynamic bind(SQL) : dinamik bağlama(IBM)
  Dynamic Data Exchange : Dinamik Veri Değiş Tokuşu(MS)
  Dynamic Data Exchange(DDE) : Dinamik Veri Değiş Tokuşu(DVD)(MS)
  dynamic linking : dinamik bağlantı(IBM)
  dynamic priority : dinamik öncelik(IBM)
  dynamic programming : dinamik programlama(IBM)
  dynamic resource allocation : dinamik kaynak ayırma(IBM)
  dynamic SQL : dinamik SQL(IBM)
  dynamic storage allocation :dinamik bellek ayırma(IBM)

  – E -
  early token release : erken simge gönderme(IBM)
  Easy Access : Kolay Erişim(MAC)
  echo : yankı(IBM)(MAC)
  edge : ayrıt, kenar(MAC) kenar(IBM)(MS)
  edit : düzenlemek(IBM)(MAC)(MS)
  Edit control : Düzenleme kontrolü(MS)
  editable : Düzenlenebilir(MS)
  editing techniques : düzenleme teknikleri(MS)
  edition : yayın(MAC)
  editor : (metin) düzenleyici(IBM)
  effective : geçerli olan, etkili olan(IBM)
  effective address : geçerli adres(IBM)
  efficiency : verimlilik(IBM)
  EGA(Enhanced Graphics Adapter) : EGA(MS)
  eject : atmak(IBM) Diski çıkar(MAC)
  elapse time : geçen zaman(IBM)
  electronic filing : elektronik dosyalama(IBM)
  electronic mail : elektronik posta(IBM)
  element : öğe(IBM)
  eligible : seçilebilir(IBM)
  ellipsis : üç nokta(IBM)(MS)
  ELSE instruction : YOKSA yönergesi(MS)
  em-dash(ALT+0150) : tire(MS)
  embed : içine katmak(IBM) katmak / katıştırmak(MS)
  embedded object : katılmış nesne(MS)
  embedded SQL statement : katılmış SQL deyimi(IBM)
  Embedder : Katıştırıcı(MS)
  Embedder INI-file : Katıştırıcı INI dosyası(MS)
  Embedding architecture : Katıştırma yapısı(MS)
  Embedding Server : Katıştırma Kaynağı(MS)
  Embedding server application : Katıştırmada kaynak görevi gören uygulama(MS)
  emergency : acil durum(IBM)
  emission : yayma(IBM)
  emit : yaymak(IBM)
  emphasis : vurgu(MS)
  emphasizing Text : metni vurgulama(MS)
  empty : boş(IBM)(MAC)
  emulate : öykünmek(IBM)(MAC)
  emulation : öykünme(IBM)
  emulation program : öykünme programı(IBM)
  en-dash(ALT+0151) : uzun tire(MS)
  enable : geçerli kılmak(IBM) canlandırmak(MS)
  enabled : geçerli kılınmış, seçilebilir(IBM)
  encapsulation : kapsülleme(IBM)
  enclose : içermek / kapsamak(MS)
  Enclosures : Kapsam(MS)
  encode : kodlamak(IBM)
  encrypt : şifrelemek(IBM)(MAC)
  End : Son / durdur / bitir(MS)
  end key : Sonlandırma tuşu(MS)
  End mark : Son imi(MS)
  end of address : adres sonu(IBM)
  End of Document : Belge Sonu(MS)
  End of Page : Sayfa Sonu(MS)
  End of row mark : Satır sonu imi(MS)
  end user : uç kullanıcı(IBM)
  End-of-cell character : Hücre sonu karakteri(MS)
  End-of-paragraph mark : Paragraf sonu imi(MS)
  EndIf instruction : Endif yönergesi(Wordbasic)(MS)
  Endmark : Son imi(MS)
  energy : enerji(IBM)
  engineering change : teknik değişiklik(IBM)
  engineering design : teknik tasarım(IBM)
  engineering release : teknik değişiklik yayını(IBM)
  English : ıngilizce(MAC)
  enhance : geliştir(MS)
  enhanced : geliştirilmiş(IBM)
  Enhanced Color Display : Enhanced Color Display(MS)
  Enhanced Graphics Adapter : EGA Ekran Kartı(MS)
  Enhanced Graphics Adapter(EGA) : Geliştirilmiş Grafik Bağdaştırıcı(IBM)
  Enhanced Graphics Adaptor : Enhanced Graphics Adaptor(MS)
  enhanced keyboard : geliştirilmiş klavye(IBM)
  enhanced mode : geliştirilmiş kip(MS)
  enlarge : büyütmek(IBM)(MAC) büyültmek / genişletmek(MS)
  enqueue : kuyruğa koymak(IBM)
  enter : girmek(IBM)(MS)
  Enter complete pathname of file : Dosya yolunu tam olarak verin(MS)
  Enter key : Enter tuşu(MAC) giriş tuşu(MS)
  enterprise : kuruluş, şirket(IBM)
  Enterprise Systems Connection : Pirketler Topluluğu bağlantısı(IBM)
  entity : varlık(IBM)
  entry : giriş(IBM)
  entry point : giriş noktası(MS)
  Entry(in a table) : öğe(tabloda)(MS)
  Entry-text(re; XE fields) : Girdi / öğe – metni(re; XE alanları)(MS)
  envelope : zarf(MAC)(MS)
  Envelope creation : Zarf hazırlama(MS)
  Envelope feeder : Zarf besleyici(MS)
  Envelope styles : Zarf biçemleri(MS)
  Envelope template : Zarf şablonları(MS)
  enveloping : zarflama(IBM)
  environment : ortam(IBM)
  environment variable : çevre değişkeni(MS)
  epilogue : sondeyiş(IBM)
  EPROM : EPROM(IBM)
  Equal sign : Eşittir işareti(MS)
  Equal(re;math function) : Eşit(re; matematiksel işlev)(MS)
  equalization : eşitleme(IBM)
  equation : denklem(MAC)(MS)
  Equation Editor : Denklem Düzenleyici(MS)
  Equation Editor Embedder(MathType) : Equation Editor Katıştırıcısı(MS)
  equipment : donatı(IBM)
  equivalent : eşdeğer(IBM)
  erasable programmable read-only : memory;silinir programlanır yalnızca okunur bellek(IBM)
  erase : silmek(IBM)(MAC)(MS)
  erase head : silme kafası(IBM)
  eraser : silgi(MAC)
  erasing backspace : geriye doğru silme(IBM)
  erasing head : silme kafası(IBM)
  ergonomics : ergonomi(IBM)
  error : hata, sorun(MAC) hata(IBM)
  Error handler options : Hata durumunda nasıl davranılacağının; seçilmesi(MS)
  Error handling : Hata durumunda nasıl davranılacağı(MS)
  error log : hata günlüğü(IBM)
  Error Messages : Hata mesajları(MS)
  Error recovering : Hata düzeltme(MS)
  error recovery : hatadan kurtulma(IBM)
  Error trapping : Hata yakalama(MS)
  Errors : Hatalar(MS)
  ESA(Enterprise System Architecture) : ESA(şirketler Topluluğu Mimarisi)(IBM)
  Esc key : Esc tuşu(MAC)(MS)
  escape : çıkış, dönüş(IBM)
  escape character : escape karakteri(MAC) çıkış karakteri(IBM)
  Escape Key : Escape tuşu(MAC)
  escape sequence : çıkış tuşu bileşimi(IBM)
  escaping key : konum atlatan tuş(IBM)
  ESCON : ESCON(IBM)
  ethernet bridge : ethernet köprüsü(IBM)
  EtherTalk : EtherTalk(MAC)
  even : çift(MAC)(MS)
  Even number : çift sayı(MS)
  event : olay(IBM)(MAC)
  everyone : herkes(MAC)
  evoke : çağırmak(IBM)
  example : örnek(MAC)
  exception : olağandışı durum(IBM)
  exception handling : olağandışı durum işleme(IBM)
  exception message : olağandışı durum iletisi(IBM)
  exchange : değiştirme(MAC) değiştokuş, santral(IBM)
  exclude authority : dışlama yetkisi(IBM)
  exclusion : dışlama(IBM)
  exclusive lock(SQL) : dışlayıcı kilit(IBM)
  Exec : çalıştır(MS)
  EXEC procedure : EXEC yordamı(IBM)
  Executable : çalıştırılabilir(MS)
  executable file : yürütülebilir kütük(IBM)
  executable program : yürütülebilir program(IBM)
  executable segment : yürütülebilir program parçası(IBM)
  executable statement : yürütülebilir deyim(IBM)
  execute : yürütmek(IBM)(MAC)
  Execute Only Flag : Salt-çalıştır işareti(MS)
  execution time : yürütme zamanı(IBM)
  Executive : çalıştırıcı(MS)
  executive information system : üstyönetim bilişim sistemi(IBM)
  executive program : yürütme programı(IBM)
  ExecutiveR : ExecutiveR(MS)
  exercise : alıştırma(IBM)
  Existing : Varolan(MS)
  exit : çıkış(MAC) çıkış, çıkmak(IBM);çıkmak/terk etmek(MS)
  expand : genişletmek(MAC)(MS);genişlemek,genişletmek(IBM)
  expand selection : seçimi genişlet(MS)
  expanded : genişletilmiş(MS)
  Expanded By : …kadar genişletilmiş(MS)
  expanded character spacing : genişletilmiş karakter aralığı(MS)
  expanded memory : genişletilmiş bellek(IBM)(MS)
  Expanded Memory Board : Genişletilmiş Bellek Kartı(MS)
  Expanding and contracting highli : ghted text;Vurgulanmış metni genişletme/ daraltma(MS)
  expansion board : genişletme kartı(IBM)
  expansion card : genişletme kartı(IBM)(MAC)
  expansion gate feature : genişletme geçiti aksamı(IBM)
  expansion option : genişletme aksamı(IBM)
  expansion slot : genişletme yuvası(IBM)
  expansion unit : genişletme birimi(IBM)
  expert system : uzman sistem(IBM)
  expiration date : korunma süresi bitimi, son kullanma tarihi(IBM)
  explicit : açık, belirtik(IBM)
  explicit selection : (tuşa) basarak seçme(IBM)
  exploded pie : ayrılmış dilim(IBM)
  exponent : üst(IBM)
  exponential : üstel(IBM)
  export : götürme(MAC) dışarıya aktarmak(IBM)
  exporting text to other programs : diğer programlara metin gönderme(MS)
  exposed name(SQL) : açık ad(IBM)
  expression : anlatım(IBM)(MAC)(MS)
  expression(mat) : deyim(MAC)
  EXT(re; status bar abbr.) : SAG(MS)
  extend : genişletme(MAC) yaymak, uzatmak(IBM) uzatmak(MS)
  Extend mode : genişletme kipi(MS)
  extend selection : seçimi genişlet(MS)
  Extend selection mode : seçimi genişletme modu(MS)
  extended character set : genişletilmiş karakter takımı(IBM);Genişletilmiş karakter
  extended characters : ek karakterler(IBM)(MS)
  extended dos partition : ek DOS bellek bölümü(IBM)
  Extended Edition(EE) : Genişletilmiş sürüm(MS)
  extended graphic character set : genişletilmiş grafik karakter takımı(IBM)
  extended help : genel yardım(IBM) Genişletilmiş yardım(MS)
  extended keyboard : genişletilmiş klavye(MAC)(MS)
  extended memory : yayılmış bellek(IBM)(MS)
  extended networking : genişletilmiş ağ(IBM)
  extended selection : ek seçim(IBM)
  extension : yayma, uzantı(IBM) uzantı(dosya adları)(MS)
  extent : kaplam(IBM)
  external : dış(IBM)(MAC)
  external file : dış dosya(MS)
  external function : dış işlev(IBM)
  external graphics file : dış grafik dosyası(MS)
  external modem : dış modem(IBM)
  external option : dış aksam(IBM)
  external storage : dış bellek(IBM)
  externally described data : program dışı tanımlanan veri(IBM)
  externally described file : program dışı tanımlanan kütük(IBM)
  Extra Side Margin : Fazladan kenar boşluğu(MS)
  extract : ayıkla(MAC) çıkarmak(IBM)(MS)
  extreme : uçdeğer(IBM)

  - F -
  fabric ribbon : dokuma şerit(IBM)
  face plate : kablo bağlantı plakası(IBM)
  facility : olanak(IBM) kolaylık(MAC)
  Facing pages : Yüz yüze sayfalar(MS)
  facsimile machine : faks makinesi(IBM)
  factor : katsayı, etmen, çarpan(IBM)
  fail : başarısız olma(MAC)
  failsafe operation : arızada güvenli işletim(IBM)
  failure : bozukluk(IBM)
  false : yanlış(IBM)(MAC)
  fanfold paper : bilgisayar formu(MAC)
  Far-left : En solda(MS)
  fast : hızlı(IBM)(MAC)
  fast path key : kestirme yol tuşu(IBM)
  Fast Save : Hızlı Kaydetme(MS)
  Fast-page-mode : Hızlı-sayfa-durumu(MAC)
  fatal error : onulmaz hata(IBM) ölümcül hata(MAC)
  fatbits : bit ayrıntıları(MAC)
  fault : arıza(IBM)
  fault tolerance : arızaya dayanıklılık(IBM)
  fault tolerant : arızaya dayanıklı(IBM)
  favored : yeğlenen(IBM)
  fax : tıpkıileti(MAC) faks göndermek(IBM)
  fax adapter : faks kartı(IBM)
  fax board : faks kartı(IBM)
  FDHD : FDHD(MAC)
  feasibility : olurluk(IBM)
  feasibility study : olurluk çalışması(IBM)
  feature : özellik(MAC) özellik,(özel) aksam(IBM)
  feature code : aksam kodu(IBM)
  Features : özellikler(MS)
  feed : besleme(IBM)(MAC)(MS)
  Feed slot : Besleme yuvası(MS)
  feed tract : besleme çekişi(IBM)
  feedback : geribesleme(MAC) geribesleme, geribildirim(IBM)
  feeder : besleyici(IBM)(MS)
  fence : çit(IBM)
  fetch : getirmek(IBM)
  fiber optic : fiber optik(IBM)
  fidelity : aslına uygunluk(IBM)
  field : alan(IBM)(MAC)(MS)
  Field & Macro Translation : Alan ve Makro çevirimi(MS)
  field characters : alan karakterleri(MS)
  field code : alan kodu(MS)
  field contents : alan içeriği(MS)
  field engineering : teknik uzmanlık(IBM)
  field installable : yerinde kurulabilir(IBM)
  Field keys : Alan anahtarları(MS)
  Field label : Alan etiketi(MS)
  field level help : bağlamsal yardım(IBM)
  Field mark : Alan imi(MS)
  field name : alan adı(MS)
  Field number : Alan numarası(MS)
  field refreshing : alan tazeleme(MS)
  Field Specific Switch : Alana özgü Anahtar(MS)
  Field switch : Alan anahtarı(MS)
  field syntax : alan sözdizimi(MS)
  Field Type Name : Alan Tipinin Adı(MS)
  field value : alan değeri(MS)
  Fields in Word Objects : Word Nesnelerindeki Alanlar(MS)
  Figure : Pekil(MS)
  Figure Caption : Peklin altındaki açıklama yazısı(v.b…)(MS)
  File : Dosya(MAC)(MS) kütük(IBM)
  file : dosyalamak(IBM)
  file allocation table : kütük yerleşim çizelgesi(IBM)
  file cabinet : kütük dolabı, dosya dolabı(fiziksel)(IBM)
  file control block(FCB) : kütük denetim öbeği(IBM)
  File editor : Dosya düzenleyici(MS)
  file extension : Dosya uzantısı(MS)
  file format : Dosya biçimi(MS)
  file handle : kütük tanıtıcı değer(IBM)
  file handling keys : Dosya yönetim tuşları(MS)
  File interchange format : Dosya takas biçimi(MS)
  file maintenance : kütük bakımı(IBM)
  File Manager : Dosya yöneticisi(MS)
  File Name : Dosya Adı(MS)
  file name extension : kütük adı uzantısı(IBM) Dosya Adı Uzantısı(MS)
  File name pattern : Dosya adı örneği(MS)
  File naming : Dosya adlandırma(MS)
  file protection ring : koruma halkası(IBM)
  File server : Dosya dağıtıcı(MAC)
  file server : kütük hizmet programı(IBM)
  File Sharing : Dosya Paylaşma(MAC) Dosya paylaşımı(MS)
  File type : Dosya tipi(MS)
  Filename : Dosya adı(MS)
  fill : doldurma(IBM)(MAC)
  fill character : doldurma karakteri(IBM)
  fill down : alta kopyala(MAC)
  fill pattern : doldurma deseni(IBM)
  fill right : sağa kopyala(MAC)
  fill-in box : doldurulacak kutu(MS)
  fill-in field : doldurulacak alan(MS)
  fill-in(a form) : doldurmak(formu)(MS)
  Filled-in Information : (önceden) Doldurulmuş bilgi(MS)
  fillet : file(IBM)
  film : film(IBM)
  filter : süzgeç(IBM)
  filter(DOS) : süzmek(IBM)
  final : son(IBM)
  final copy : son kopya(IBM)
  final form text : son biçimini almış metin(IBM)
  finance communications : bankacılık iletişimi(IBM)
  find : bulma(MAC)(MS)
  Finder : Finder(MAC)
  fine-grain : ince taneli(IBM)
  finite element analysis : sonlu elemanlar analizi(IBM)
  Finnish : Fin dili(MAC)
  firmware : bellenim(MAC)
  Firstcap(re; format switches) : ılkBüyük(re;biçim anahtarları)(MS)
  fit : bağdaştırmak, uymak(IBM)
  fit to page : sayfaya sığdı(MAC)
  fix : düzeltme(IBM)
  fix level : düzeltme düzeyi(IBM)
  fixed : değişmez(IBM)
  fixed currency symbol : yeri değişmez para birimi simgesi(IBM)
  fixed disk : sabit disk(IBM)(MS)
  fixed point : değişmez noktalı(IBM) Sabit nokta / noktalı(MS)
  fixed spaced font : değişmez aralıklı yazıtipi(MS)
  Fixed system font : değişmez sistem yazıtipi(MS)
  fixed-height character : değişmez boylu karakter(MS)
  Fixed-pitch printer : Sabit karakter sıklıklı yazıcı(MS)
  Fixed-positioned oject : Sabit konumlu nesne(MS)
  Fixed-size space : Değiştirilemez aralık(MS)
  flag : işaret, işaretlemek(IBM);ışaret, ışaret etmek /işaretlemek(MS)
  flash : yanıp sönme(MAC) ışıldama(IBM)
  flat file : düz kütük(IBM)
  Flemish : Flamanca(MAC)
  flexible : esnek(IBM)
  Flexible disk : disket(MS)
  flicker : titrek ışıltı(IBM)
  flip : çevirme(MAC)
  flip-flop : ikidurumlu(IBM)
  floating : kayan(IBM)
  floating currency symbol : yeri değişir para birimi simgesi(IBM)
  floating point represntation : kayan ayrımlı gösterim(MAC)
  floating zero : kayan sıfır(MAC)
  floating-point constant : kayan noktalı değişmez(IBM)
  floating-point format : kayan noktalı biçim(IBM)
  floating-point unit : kayan nokta birimi(MAC)
  Floppy : disket(MS)
  floppy disk : disket(IBM)(MAC)(MS)
  Floppy disk drive : Disket sürücü(MS)
  flow : akış, akmak(IBM)
  Flow chart : Akış çizelgesi(MS)
  flowchart : akış şeması(IBM)
  flowing text : kayan metin(IBM)
  fluid : akışkan(IBM)
  Flush left : Sola yanaştır(MS)
  Flush Right : Sağa yanaştır(MS)
  flush right/left : sağa/sola yanaşık(IBM)
  flush(to) : yanaştırmak(MS)
  fold : kat, katlamak(IBM)
  Folder : Klasör(MAC) dosya(IBM)
  folding : karakter tamamlama(IBM)
  folding ratio : katlama oranı(IBM)
  Folio : Klasör(MS)
  folio page number : atanan sayfa numarası(IBM)
  Font : yazı tipi(IBM) Font(MAC) yazıtipi(MS)
  Font Assignment Table : Yazıtipi atama tablosu(MS)
  font cartridge : yazıtipi kartuşu(MS)
  Font file : Yazıtipi dosyası(MS)
  Font mapping : Yazıtipi eşleme(MS)
  font name : yazıtipi adı(MS)
  font selection : yazıtipi seçimi(MS)
  Font set : Yazıtipi kümesi(MS)
  font size : Punto(MAC) Yazıtipi Boyutu(MS)
  footer : altlık(MAC) altbilgi(IBM)(MS)
  footing : altlık(IBM)
  footnote : dipnot(IBM)(MAC)(MS)
  Footnote Pane : Dipnot yarı penceresi(MS)
  Footnote reference : Dipnot referansı(MS)
  Footnote Reference Mark : Dipnot referans imi(MS)
  Footnote reference number : Dipnot referans numarası(MS)
  Footnote Separator : Dipnot ayırıcısı(MS)
  footnote text : dipnot metni(MS)
  footprint : kapladığı alan(IBM)
  For…Next loop : For…Next döngüsü(Wordbasic)(MS)
  forbidden : yasak(IBM)
  force : zorlama(IBM)
  force start : zorlamalı başlatma(IBM)
  forced completion : zorlamalı sona erdirme(IBM)
  forecast : tahmin etmek(IBM)
  foreground : önalan(IBM) önplan(MAC)
  foreground partition : ön bellek bölümü(IBM)
  foreign : yabancı(IBM)
  foreign caracters : yabancı karaterler(MS)
  form : form, biçim(IBM) form(MS)
  form alignment : form hizalama(IBM)
  form document : kabuk belge(IBM)
  form factor : biçim katsayısı(IBM)
  form feed : form ilerletme, sayfa başı(tuş)(IBM)
  form letter : hazır mektup(IBM) Form Mektup(MS)
  form separator : form ayırıcı(IBM)
  format : biçim, biçimlemek(IBM)(MAC);biçim, biçimlendirmek(MS)
  Format name : Biçim adı(MS)
  formatted : biçimlenmiş(IBM)(MAC)
  formatted page : biçimlenmiş sayfa(IBM)
  formatting attribute : biçimlendirme özniteliği(MS)
  Formatting instruction : Biçimlendirme komutu(MS)
  Formatting Tools : Biçimlendirme Araçları(MS)
  Formatting(disk) : Biçimlendirme(disk)(MS)
  formula : formül(IBM)(MAC)(MS)
  Formula code : Formül kodu(MS)
  Formula Reference : Formul referansı(MS)
  forward : göndermek, iletmek(IBM)
  Four headed Arrow : Dört başlı ok(MS)
  fraction : kesir(IBM)(MS)
  fractional digit : kesir basamağı(IBM)
  fragment : bölümlenme(MAC)
  fragmentation : parçalanma(IBM)
  frame : çerçeve(IBM)(MAC)(MS)
  Frame indicator : çerçeve göstergesi(MS)
  Frame Position : çerçeve konumu(MS)
  frame positioning : çerçeve konumlandırma(MS)
  frame relay : çerçeve aktarım(teknolojisi)(IBM)
  frame sizing : çerçeve boyutlandırma(MS)
  frame(communication) : iletim birimi(IBM)
  framework : iskelet(MS)
  free : serbest(IBM) Serbest / boş/ kullanıma açık(MS)
  Free field delimitor: Serbest alan sınırlayıcısı(MS)
  free memory : boş bellek(MAC)
  Free Space : Boş Yer(MAC) Boş alan(MS)
  Freehand line : Serbest çizgi(MAC)
  Freehand shape : Serbest şekil(MAC)
  Freehand shape tool : Serbest şekil aracı(MAC)
  freeze(to) : dondurmak(MS)
  French : Fransızca(MAC)
  French/French-Canadian : Fransızca / Kanada Fransızcası(MS)
  frequency : frekans(MAC) frekans, sıklık(IBM) sıklık(MS)
  friction : sürtünme(IBM)
  From / To : …dan / …ya(MS)
  From Left : Soldan(MS)
  From Right : Sağdan(MS)
  From Template : Pablondan (MS)
  front end : ön uç(IBM)
  front end computer : ön bilgisayar(IBM)
  front end processor : ön işlemci(IBM)
  front matter : ön bölümler(IBM)
  full : tüm, dolu(IBM)
  full duplex : full duplex(MAC)
  full duplex communication : fll duplex iletişim(MAC)
  Full duplex modem : Full duplex modem(MAC)
  Full justification : Bloklama(MAC)
  Full menus : Tam Menüler(MS)
  full path : bütün yol(MS)
  full pathname : tam yol adı(MAC)
  full resolution : tam çözünürlük(MS)
  Full Save : Tamamını sakla(MS)
  full screen : tüm ekran(IBM) Tam ekran(MS)
  full screen application : tam ekranuygulaması(MAC)
  full screen editing : tüm ekran kipinde düzenleme(IBM)
  full screen mode : tüm ekran kipi(IBM)
  full select(SQL) : tamseçim(IBM)
  Full variant : Tam değişke(MS)
  full-duplex : çift yönlü(IBM)
  full-size : tam-boyut(MS)
  fullword : tümsözcük(IBM)
  fullword binary : ikili tümsözcük(IBM)
  function : işlev(MAC)(MS)
  function check : işlev hatası(IBM)
  function key : işlev tuşu(IBM)(MAC)(MS)
  function(al) : işlev(sel)(IBM)
  functional diagram : işlevsel şema(IBM)
  functionality : işlevsellik(MS)
  fuse : sigorta(IBM)

  – H -
  Hair cross : Artı imleci(MS)
  half adjust : yuvarlamak(IBM)
  half-duplex : yarı çift yönlü(IBM)
  half-justify : yanaştırma(IBM)
  halfword : yarımsözcük(IBM)
  halt : duruş, durmak(IBM) Dur(MAC)
  handle : tanıtıcı(değer), işleyici(IBM);tanıtıcı / dosya aracı(MS)
  handling : işleme(IBM)
  handset : eltakımı(IBM)
  handshake : anlaşma(MAC)
  Handshake options : Elsıkışma seçenekleri(MS)
  handshaking : anlaşma(IBM) Elsıkışma(MS)
  Handwriting Support : Elyazısı Desteği(MS)
  hanging indent : girintili içerleklik(IBM) Asılı girinti(MS)
  Hanging indentation : Asıl paragraf(MAC)
  hard card : sabit disk için kart(IBM)
  hard column break : değişmez sütun sonu(MS)
  hard copy : basılı kopya(IBM)
  hard copy reference : basılı kopya referansı(MS)
  hard disk : sabit disk(IBM)(MAC)(MS)
  hard hyphen : istenen kısa çizgi(IBM)
  hard page break : Değişmez sayfa sonu(MS)
  hard sector : fiziksel kesim(IBM)
  hard sectored : fiziksel olarak kesimlenmiş(IBM)
  hard space : istenen boşluk(IBM)
  hard stop : anında durdurma(IBM)
  hardware : donanım(IBM)(MAC)(MS)
  hardware character : donanım karakteri(IBM)
  hardware check : donanım arızası(IBM)
  hardware requirements : donanım gereksinimleri(MS)
  hardwired : fiziksel bağlantılı(IBM)
  hash total : denetim toplamı(IBM)
  HD Backup : SD Yedekleme(MAC)
  HD SC Setup : SD SC Kur(MAC)
  head : kafa(IBM)(MS)
  head crash : kafa arızası(IBM)
  Head Length : Uç Uzunluğu(MAC)
  Head Style : Uç stili(MAC)
  head switching : kafa değiştirme(IBM)
  Head Width : Uç genişliği(MAC)
  header : sayfa başlığı(MAC) üstbilgi(IBM)(MS)
  header label : önetiket(IBM)
  Header Paragraph : üstbilgi Paragrafı(MS)
  header record : ilk kayıt(MS)
  Header/footer pane : üstbilgi/Altbilgi penceresi(MS)
  heading : başlık(IBM)(MAC)(MS)
  Heading 1 – 9(style) : Başlık 1-9(biçem)(MS)
  heading letter : başlık harfi(MS)
  Heading level : Başlık düzeyi(MS)
  Heading level style : Başlık düzeyi biçemi(MS)
  Heading paragraph : Başlık paragrafı(MS)
  Heading Separator : Başlık ayırıcısı(MS)
  Heading style(s) : Başlık biçemleri(MS)
  Headphone : Kulaklık(MAC)
  headphone jack : kulaklık çıkışı(IBM)
  heap : alt yığın(MAC)
  heat : ısı(IBM)
  heat fixing : ısıl kaynaşma(IBM)
  Hebrew : ıbranice(MAC)
  height : yükseklik(MS)
  height control : yükseklik kontrolü(MS)
  Help : Yardım, YardımEt(MAC) yardım / bilgi(MS)
  help desk : yardım masası(IBM)
  help desk operator: yardım masası sorumlusu(IBM)
  help for HELP : yardım kullanımı(IBM)
  help function : yardım işlevi(IBM)
  help index : yardım dizini(IBM)
  help information : yardımbilgisi(MAC)
  help level : yardım düzeyi(MAC)
  Help menu : Yardım menüsü(MAC)
  help screen : yardım ekranı(MAC)
  help text : yardım metni(MAC)
  heterogeneous computer network: farklı bilgisayarlar ağı(IBM)
  hex : onaltılı(IBM)(MS)
  hexadecimal : onaltılı(IBM)(MS)
  Hi-Lo Lines : Min-Mak çizgileri(MAC)
  hidden : gizli(MAC)(MS) saklı(IBM)
  hidden file : saklı kütük(IBM)
  hidden text : gizli metin(MS)
  Hide : Gizle(MAC)
  Hide Boundaries : Sınırları gizle(MS)
  Hide clipboard : Panoyu gizle(MAC)
  Hide Footer : Altlığı Gizle(MAC)
  Hide Header : Başlığı Gizle(MAC)
  Hide Page Breaks : Sayfa Sonlarını Gizle(MAC)
  Hide Ruler : Cetveli Gizle(MAC)
  Hide Ruler Lines : Cetvel çizglerini Gizle(MAC)
  Hide Rulers : Cetvelleri Gizle(MAC)
  Hide Size : Boyutu Gizle(MAC)
  Hide Tab Ruler : Tab Duraklarını Gile(MAC)
  Hide User Log : Kullanıcı Günlüğünü Gizle(MAC)
  hierarchical : sıradüzenli(IBM) sıradüzensel(MAC)
  hierarchical database : sıradüzenli veritabanı(IBM)
  Hierarchical file system: Sıradüzensel dosya sistemi(MAC)
  hierarchy : sıradüzen(IBM) sıradüzeni(MAC)
  high : yüksek(IBM)(MAC)(MS)
  high contention : yoğun çekişme(IBM)
  high density floppy disk : yüksek yoğunluklu disket(MAC)
  High Performance File System: Yüksek Performanslı Dosya Sistemi(MS)
  high resolution : yüksek çözünürlük(MS)
  High-Density : Yüksek Yoğunluklu(MAC)
  high-density disk : yüksek yoğunluklu disk(MS)
  high-level language : üst düzey dil(IBM)
  High-resolution graphics : Yüksek çözümlemeli grafik(MS)
  highlight an Icon : simgeyi karartın(MAC)
  highlight box : vurgu kutusu(IBM)
  highlight(to) : karartmak / vurgulamak(MS)(MAC)
  highlighted : kararmış(MAC)
  highlighting : vurgulama(IBM)
  highway : anayol(IBM)
  Hindi : Hindu dili(MAC)
  hint : ipucu(MS)
  history file : geçmiş kütüğü(IBM)
  history log : geçmiş günlüğü(IBM)
  hit ratio : başarı oranı(IBM)
  hold : tutmak(IBM)(MAC)
  hold down : basılı tut(MS)
  hole : delik(IBM)
  Home directory : Ana dizin(MS)
  Home key : Home tuşu(MS)
  home position : ana konum(IBM)
  homogeneous computer network : benzeşik bilgisayarlar ağı(IBM)
  hop count : sekme sayısı(IBM)
  hopper : besleme gözü(IBM)
  horizontal : yatay(IBM)(MAC)(MS)
  Horizontal binding: Yatay ciltleme(MS)
  horizontal merge : Yatay birleştirme(MS)
  Horizontal Right Arrow : Yatay sağ ok(MS)
  Horizontal scroll : Yatay kaydırma(MS)
  Horizontal Scroll Bar : Yatay kaydırma çubuğu(MS)
  Horizontal Scrolling : Yatay kaydırma(MS)
  Horizontal split : Yatay bölme(MS)
  Horizontal Two-headed Arrow : çift başlı Yatay ok(MS)
  Horizontal-feed : Yatay besleme(MS)
  Horizontally : Yatay olarak(MS)
  host computer : (iletişim) anasistem(i)(IBM)
  host language(SQL) : ana program dili(IBM)
  host system : (iletişim) anasistem(i)(IBM)
  hot key : geçiş tuşu(IBM)
  hot key sequence : geçiş tuşu bileşimi(IBM)
  Hot Link : Sıcak bağ(MS)
  Hot Zone : Sıcak Bölge(MS)
  hotline : acil hat(IBM)
  Hour Glass : Kumsaati(MS)
  hourglass pointer : kum saati(şeklinde) gösterge(IBM)
  housekeeping : (program) önişlemler(i)(IBM)
  How to use the Font/Desk Acessory : Font/MD Taşıtının kullanımı(MAC)
  hue : renk tonu(IBM) Renk özü(MAC)
  human factors : insanla ilgili etmenler(IBM)
  human-perceivable form : insanın algılayabileceği şekil(MAC)
  Hungarian : Macarca(MAC)
  hybrid computer : karma bilgisayar(IBM)
  hypertext : yardımlı metin(IBM)
  hyphen : kısa çizgi(IBM) tire(MS)
  hyphen drop : kısa çizgileri kaldırma(IBM)
  Hyphen icon : Tire simgesi(MS)
  hyphenate : sözcük bölmek(IBM) tirelemek(MS)
  Hyphenate at : …da tirele(MS)
  Hyphenate Caps : Büyük harfleri tirele(MS)
  hyphenation : tireleme(MAC)(MS)
  Hyphenation file : Tireleme dosyası(MS)
  Hyphenation Hot Zone : Sıcak Tireleme Bölgesi(MS)
  Hyphenation point : Tireleme noktası(MS)
  hyphenation zone : sözcük bölme bölgesi(IBM)

  – i -
  I frame : bilgi iletim birimi(IBM)
  I-beam : I-imleç(MAC) I-çubuğu(MS)
  I-Beam pointer : I-imleci(MAC)
  I/O : G/ç(IBM)(MAC)
  IBM logo program : IBM adı altında pazarlanan program(IBM)
  IBM PC : IBM PC(MS)
  Icelandic : ızlandaca(MAC)
  icon : ikon(IBM) simge(MAC)(MS)
  icon bar : simge çubuğu(MS)
  Icon Bar Mode : Simge çubuğu Modu(MS)
  Icon letter : Simge harfi(MS)
  iconize(to) : simgeleştir(MS)
  ID number : kimlik numarası(MAC)
  identical : özdeş(IBM)
  identification(id) : kimlik(IBM)
  identifier : tanıtıcı(IBM) tanımlayıcı(MS)
  identity : özdeşlik(IBM)
  ideogram : kavramyazı(IBM)
  idle : boş durma, boş duran(IBM) boş(MAC)
  idle character : uyum karakteri(IBM)
  idle line : etkin olmayan hat(IBM)
  Idle loop : işlevsiz döngü(MS)
  IF : EªER(MS)
  ignore : yoksayma(MAC) Göz ardı etmek(MS)
  ignored : yoksayılmış(MAC)
  illegal : geçersiz(IBM)(MAC)(MS)
  illuminated text : aydınlatılmış metin(MS)
  image : resim, görüntü(IBM) görüntü(MAC)
  image processing : görüntü işlem(IBM)
  image symbol set : görüntü simge takımı(IBM)
  ImageWriter : Imageriter(MAC)
  imaginary : sanal(IBM)
  imaginary line : sanal çizgi(IBM)
  imaginary number : sanal sayı(IBM)
  immediate data : anlık veri(IBM)
  impact : etki, vuruş(IBM)
  impact printer : vuruşlu yazıcı(IBM) vurmalı yazıcı(MS)
  impedance : empedans(IBM)
  imperative : zorunlu(IBM)
  implement(to) : gerçekleştirmek(MS)
  implementation : gerçekleştirme(IBM)
  implicit : örtük(IBM)
  implicit selection : (tuşa) basmadan seçme(IBM)
  implied : örtük(IBM)
  import : dışarıdan almak(IBM) getir(MAC) veri almak(MS)
  important : önemli(MAC)
  improved : iyileştirilmiş(IBM)
  impulse : vuruş(IBM)
  In : içinde(MAC)
  In System file : Sistem dosyası içinde(MAC)
  In use light : Kullanılıyor ışığı(MAC)
  in-basket : gelen sepeti(IBM)
  In…file : dosyasında(MAC)
  inactive : etkin olmayan(IBM) etkisiz(MAC)
  inactive line : etkin olmayan hat(IBM)
  inactive link : etkin olmayan bağlantı(IBM)
  inactive node : etkin olmayan düğüm(IBM)
  inactive page : etkin olmayan sayfa(IBM)
  inactive program : askıdaki program, başlatılmamış program(IBM)
  inactive record : etkin olmayan kayıt(IBM)
  inactive state : etkin olmayan durum(IBM)
  inactive window : etkin olmayan pencere(IBM)
  inbound : gelen(IBM)
  inch : inç(MAC)(MS)
  incident : olay, arıza(IBM)
  incident record : olgu kaydı(IBM)
  include : içermek(IBM)(MS)
  Inclusive : dahil(MS)
  incoming : gelen(IBM)
  Increase : Arttır / çoğalt(MS)
  Increase the point size : Puntoyu büyült(MS)
  increment : artırma, artma miktarı(IBM) artım(MAC) arttır(MS)
  incremental backup : artımsal yedekleme(MAC)
  indent : içerlek yazmak(IBM) Satır başı(MAC);(Paragraf) girintisi(MS)
  Indent First Line : ılk satır girintili(MS)
  indent graphic : grafik içerden(MAC)
  Indent Marker : Girinti ımi(MS)
  Indent position : Girinti konumu(MS)
  Indent Rows : Satırları Girintili Yaz(MS)
  indentation : satırbaşı yapmak(MAC)
  indentation marker : satırbaşı işartleyicisi(MAC)
  indentations : girintiler(MS)
  Indented : girintili yazılmış(MS)
  Indented List : girintili yazılmış liste(MS)
  indented paragraph : paragraf başı(MAC) girintili yazılmış Paragraf(MS)
  independent : bağımsız(IBM)
  index : dizin(IBM)(MAC)(MS)
  index entry : dizin öğesi(MS)
  Index Entry codes : dizin giriş kodları(MS)
  index file : dizin dosyası(MAC)
  index heading : dizin başlığı(MS)
  index of Help topics : Yardım konuları dizini(MS)
  index on field : alana göre dizin yarat(MS)
  indexed file : dizinli kütük(IBM)
  indexed sequential access : dizin sıralı erişim(IBM)
  indexed sequential file : dizin sıralı kütük(IBM)
  indexed sequential method : dizin sıralı yöntem(IBM)
  indexing : yazma konumunu aşağı alma(IBM)
  indicate : göstermek(IBM) imlemek / göstermek(MS)
  indicator : gösterge(IBM)(MAC)
  indirect : dolaylı(IBM)
  indirect user : dolaylı kullanıcı(IBM)
  indoor : bina içi(IBM)
  induction coil : endüksiyon sargısı(IBM)
  industry : endüstri(IBM)
  inference : çıkarsama(IBM)
  infinite : sonsuz(IBM)
  Info : Bilgi(MAC)
  informatics : bilişim(IBM)
  information : bilgi(IBM)(MAC)(MS)
  Information about : Hakkında bilgi(MAC)
  information frame : bilgi iletim birimi(IBM)
  Information interchange : Bilgi takası(MS)
  information message : bilgi iletisi(IBM)
  information service : bilgi hizmeti(IBM)
  information technology : bilgi teknolojisi(IBM)
  information warehouse framework : bilgi ambarı çerçevesi(IBM)
  information window : bilgi penceresi(MAC)
  informational database : bilgilendirici veritabanı(IBM)
  Informative message : bilgilendirici ileti(MS)
  infrared : kızılötesi(IBM)
  inherent : içsel(IBM)
  inhibit : önlemek(IBM)
  initial : ilk, başlangıç(IBM)
  Initial Col Width : Başlangıç Sütun genişliği(MS)
  Initial settings file : Başlangıç ayarları dosyası(MS)
  Initialization failed! : Sıfırlama işlemi başaısız!(MAC)
  Initialization failure : Sıfırlama başarısız(MAC)
  initialization file( .INI) : başlangıç dosyası( .ini)(MS)
  initialization segment : sıfırlama parçası(MAC)
  initialize : ilk kullanıma hazırlamak(IBM) sıfırlama(MAC);Sıfırlamak / başlangıç
  Initialize this disk? : Bu disk sıfırlansın mı?(MAC)
  initialized disk : disk sıfırlandı(MAC)
  Initializing disk : Disk sıfırlanıyor(MAC)
  initials : ad simgesi(MAC) Baş harfler (bir ismin)(MS)
  initiate : başlatmak(IBM)
  ink jet printer : mürekkep püskürtmeli yazıcı(IBM)
  inoperable : işletilemeyen(IBM)
  inoperable time : işletim dışı süre(IBM)
  input : girdi, giriş(IBM)(MAC)(MS)
  Input device : Giriş aygıtı(MAC)(MS)
  input file : giriş dosyası(MAC)
  input inhibited time : girişin önlendiği süre(IBM)
  input/output : girdi/çıktı(MAC)
  inquiry : sorgu(IBM)
  Ins key : Ins tuşu(MS)
  Insert : araya sokmak(IBM) Ekle(MAC) araya eklemek(MS)
  Insert disk to be initialized : Sıfırlanacak diski takın(MAC)
  Insert Disk: Takılacak disk;(MAC)
  insert mode : araya sokma kipi(IBM)
  Insert Page Break : Sayfa Sonu ışareti Koy(MAC)
  Insert ruler : Cetvel Koy(MAC)
  INSERT/OVERTYPE(Keyname) : ARAYAEKLE/üSTüNEYAZ(MS)
  insertion point : ekleme noktası(MAC)(MS)
  inset : araya sokulmuş(IBM)
  Inside : ıçte(MAC) içerisi(MS)
  Inside Margin : iç kenar boşluğu(MS)
  Install : kurmak(IBM) Yükle(MAC) yerleştirmek / yüklemek(MS)
  Install button : Yükle düğmesi(MAC)
  installation : kuruluş(IBM) yükleme(MAC)
  Installation Disk : Kurma Diski(MS)
  installation diskette : kuruluş disketi(IBM)
  Installation Menu : Kurma Menüsü(MS)
  Installer : Yükleyici(MAC)
  instruction : komut, yönerge(IBM) yönerge(MAC) komut(MS)
  Instruction set : komut takımı(IBM) Yönerge kümesi(MAC)
  instrument : gereç(IBM)
  Insufficient memory : yetersiz bellek(MS)
  insulation : yalıtım(IBM)
  integer : tamsayı(IBM)(MS)
  integrate : tümlemek(IBM)
  integrated : tümleşik(IBM)
  integrated circuit : tümleşik devre(IBM)
  integrated database : tümleşik veritabanı(IBM)
  integrated modem : yerleşik modem(IBM)
  integrated software : tümleşik yazılım(IBM)
  integration test : tümleştirme sınaması(IBM)
  integrity : bütünlük(IBM)
  intelligence : zeka(IBM)
  intelligent terminal : programlanır uçbirim(IBM)
  intensity : yoğunluk(IBM)
  intent : amaç(IBM)
  Inter Application Communication : Uygulamalar Arası ıletişim(MAC)
  interaction : etkileşim(IBM)(MS)
  interactive : etkileşimli(IBM)(MS)
  Interactive Data Def. Utility(IDDU): Etkileşimli Veri Tanımlama Hizmet Programı(IBM)
  intercept : yol kesmek, kesişmek(IBM)
  intercepted : yolu kesilen(IBM)
  interchange : değiştokuş etmek, takas(IBM)
  interface : arabirim(IBM)(MS)(MAC) arayüz(MAC)
  interference : araya girme(IBM)
  interleave : dönüşümlü çalışmak(IBM)
  interlock : kilitlemek(IBM)(MS)
  intermediate : ara(IBM)
  internal : iç(IBM)(MAC)
  internal drive : iç disk sürücü(MAC)
  Internal Floppy Drive : ıç Disket Sürücü(MAC)
  Internal space : iç boşluk(MS)
  international alliance : uluslararası işbirliği(IBM)
  Internationalization : uluslararasılaştırma(MS)
  interoperability : birlikte çalışabilirlik(IBM)
  interpret : yorumlamak(IBM)
  interpreter : yorumlayıcı(IBM)(MS)
  interprocess : süreçler arası(IBM)
  interrecord : kayıtlar arası(IBM)
  interrogating : sorgulama(IBM)
  interrupt : kesinti, kesilme(MAC) kesmek(IBM)(MS)
  interrupt handler : kesinti işleyici program(IBM)
  interrupt switch : kesme anahtarı(MAC)
  interruption : kesilme(IBM)
  intersection : arakesit(IBM)
  intersystem : sistemler arası(IBM)
  intersystem communication : sistemler arası iletişim(IBM)
  interval : süre(IBM)(MS)
  intervention : araya girme(IBM)
  intervention required check : işlem gerektiren hata(IBM)
  intrasystem : sistem içi(IBM)
  intrasystem communication: sistem içi iletişim(IBM)
  intrinsic : iç(IBM)
  intrinsic function: iç işlev(IBM)
  Introduction : Giriş(MAC)(MS)
  invalid : geçersiz(IBM)
  Invalidate : Geçersiz kıl(MS)
  inventory : sayım, depo, stok(IBM)
  inverse : ters(IBM)
  Inverse character : Ters karakter(MAC)
  invert : evirme(MAC)(MS)
  Invert Image : Görüntüyü Evir(MAC)
  inverted phrases : evrilmiş tümcecikler(MS)
  Invisible : Gizli(MAC)
  Invisible Grid : Görünmeyen Izgara(MAC)
  invite : çağırmak(IBM)
  invocation : başlatma, yürütme(IBM)
  invoke : başlatmak(IBM)(MAC)
  inward : içeriye doğru(IBM)
  irrational number : irrasyonel sayı(IBM)
  irrecoverable : kurtarılamaz(IBM)
  irrecoverable error : kurtarılamaz hata(IBM)
  isolate : yalıtmak(IBM)
  isolation : yalıtım(IBM)
  issue : sorun(IBM)
  issue a command : komut vermek(IBM)
  Italian : ıtalyanca(MAC)
  italic : italik(IBM)(MAC)(MS)
  Italicized Cursor : eğik imleç(MS)
  item : madde, kalem, öğe(IBM) öğe(MAC)(MS)
  item separator : öğe ayırıcısı(MS)
  iterate : yinelemek(IBM)
  Iteration : ıterasyon(MAC)

  – J -
  jack : priz(IBM)(MAC)
  jacket : gömlek(IBM)
  jam : sıkışma(IBM)
  Japanese : Japonca(MAC)
  job : iş(IBM)(MAC)
  job batch : iş topluluğu(IBM)
  job description : iş tanımlaması(IBM)
  job dialog : iş sorgu kutusu(MAC)
  job log : iş günlüğü(IBM)
  job number : iş numarası(MAC)
  job queue : iş kuyruğu(IBM)
  job scheduling : iş sıralama(IBM)
  Job timeout : Görev zamanında tamamlanamadı(MS)
  join logical file : birleşik mantıksal kütük(IBM)
  join(sql) : birleştirmek(IBM)
  joint : birleşik(IBM)
  journal : günlük(IBM)
  journal entry : günlük girişi(IBM)
  journal receiver : günlüğün kaydedildiği nesne(IBM)
  journaling : günlüğe kaydetme(IBM)
  joy stick : denetim kolu, oyun çubuğu(IBM)
  juke box : optik disk kutusu(IBM)
  jump : atlamak(IBM)(MS)
  Jump term(Help) : Atlama terimi(MS)
  jumper cable : optik atlatma kablosu(IBM)
  junction : kavşak(IBM)
  junctor : birleştirici(IBM)
  justification : gerekçeleme, yaslama(IBM) Bloklama(MAC)
  justification gap : bloklama boşluğu(MAC)
  JUSTIFIED(Keyname) : ıKı YANA YASLI(MS)
  Justify : yaslamak, gerekçelemek(IBM);Blokla(MAC)iki yana yaslamak(MS)

  – K -
  K : K(MAC)
  K available : K boş / kullanılabilir(MS)
  K bytes : K byte(MAC)
  K bytes available : K byte boş(MAC)
  K free : K boş(MAC)
  K on disk : K yer kaplıyor(MAC)
  keep : alıkoymak(IBM)
  kern : çiftleri sıkıştırma(MAC)
  kernel : çekirdek(IBM)
  kerning : karakter aralığının değiştirilmesi(MS)
  key : tuş, anahtar(IBM)(MAC)(MS)
  Key Assignments: Tuş Atamaları(MS)
  key combination : tuş bileşimi(IBM)
  Key Field : Anahtar alan(MS)
  key in : (veri) girmek(IBM)
  Key Layout : Tuş Yerleşimi(MAC)
  Key list : Anahtar listesi(MS)
  key pad : tuş takımı(IBM)
  key sequence : tuş bileşimi(IBM)
  Key Type : Anahtar tipi(MS)
  keyboard : klavye(IBM)(MAC)(MS)
  keyboard clicker : tuş seslendirici(IBM)
  Keyboard commands : Klavye komutları(MS)
  keyboard control : klavye kontrolü(MS)
  keyboard layout : klavye düzeni(IBM) klavye yerleşimi(MAC)
  Keyboard mapping : Klavye eşlemesi(MS)
  keyboard overlay : klavye şablonu(IBM)
  Keyboard shortcut : Kısayol tuşları(MS)
  keyboard style : klavye biçemi(IBM)
  KeyCaps(DA) : Tuşlar(MD)(MAC)
  keyed sequence access path : anahtar sıralı erişim yolu(IBM)
  keyed sequential access : anahtar sıralı erişim(IBM)
  keyname : tuş adı(MS)
  keypad : tuş takımı(MS)
  keys help : tuşlar için yardım(IBM) Tuşlara yönelik yardım(MS)
  keystroke : tuşa basma(IBM)(MS)
  keystroke sequence : tuşa basma sırası(MS)
  keyword : anahtar sözcük(IBM)(MS)
  kilobyte(KB) : kilobyte(KB)(MAC)
  kind : tür(MAC)
  kit : takım(IBM)
  km : km(MAC)
  knowledge based system : bilgi destekli sistem(IBM)
  knowledge system : bilgi destekli sistem(IBM)
  Korean : Korece(MAC)

  - L -
  label : etiket(IBM)(MAC)(MS)
  lag : gecikme(IBM)
  landing : iniş(IBM)
  landscape : yatay(IBM)(MS)
  Landscape/Portrait : Yatay/Dikey(MS)
  Lang Shift State : özel Dil üst Karakter durumu(IBM)
  Lang State : özel Dil durumu(IBM)
  language : dil(IBM)
  Language Property : Dil özelliği(MS)
  laptop computer : dizüstü bilgisayar(IBM)
  Large capacity : Büyük sığa(MS)
  large integer : büyük tamsayı(IBM)
  laser printer : lazer yazıcı(IBM)
  LaserWriter : LaserWriter(MAC)
  lasso : Kement(MAC)
  Last : Son(MAC)
  Last Modified : Son Değişiklik(MAC)
  latch : mandal(IBM)
  latency : gecikme süresi(IBM)
  latent image : gizil resim(IBM)
  Latitude : Enlem(MAC)
  launch(to) : çalıştırmak, başlatmak(MS)
  layer : katman(IBM)(MAC)
  layered machine architecture: katmanlı makine mimarisi(IBM)
  layout : düzen(IBM)(MS) tasarım(MAC)
  Layout menu : Tasarım menüsü(MAC)
  layout properties : düzen özellikleri(MS)
  leader : öncü(IBM)
  Leader Character : (sekme) ız Karakteri(MS)
  leading : başta olan, başlangıç(IBM) önce gelen(MAC)
  leading characters : önce gelen karakterler(MAC)
  leading zero : önce gelen sıfır(MAC)
  leased line : kiralanmış hat(IBM)
  least significant digit : en sağdaki basamak(IBM)
  Left : Sol(MAC)
  LEFT : SOL OK(MS)
  left adjust : soldan ayarlamak(IBM)
  left aligned : soldan hizalı(MAC)
  Left alignment : Soldan hizalama(MS)
  Left arrow : Sol ok tuşu(MAC) Sol ok(MS)
  Left Column : Sol Sütun(MAC)
  Left flush : Sola yanaştır(MS)
  Left indent : Soldan girinti(MS)
  Left indent marker : Soldan girinti imi(MS)
  Left justified : Solda yaslı(MS)
  Left justify : sola yaslamak(IBM) soldan bloklama(MAC)
  Left key : Sol ok tuşu(MS)
  left margin : sol marj(MAC)
  Left margin marker : Sol marj işaretleyicisi(MAC);Sol kenar boşluğu imi(MS)
  Left Sides : Sol Yanlar(MAC)
  Left text : sol metin(MAC)
  Left-aligned : Soldan hizalı(MS)
  Left/Inside : Sol / ıç(MS)
  Leftmost : En soldaki(MS)
  Legal : Legal(MS)
  legal file name : geçerli dosya adı(MS)
  legal number format : yasal numaralama biçimi(MS)
  Legend : açıklama(IBM) Gösterge(MAC)
  length : uzunluk(IBM)
  Less than or equal to:(re; math function) küçük-eşittir(MS)
  Less than:(re;math function) Küçüktür(matematiksel)(MS)
  letter : harf(IBM) Mektup(MS)
  letter heading : mektupbaşlığı(MAC)
  letter quality : mektup kalitesi(IBM) Daktilo Kalitesi(MAC)
  Letter quality printer : Daktilo kalitesinde yazıcı(MAC)
  Letter template : Mektup şablonu(MS)
  Letterhead : Antet(MS)
  Letterhead Space : Antet boşluğu(MS)
  letterhead stock : Antet stoğu(MS)
  letters and symbols : Harfler ve simgeler(MS)
  level : düzey(IBM)
  Level of heading : Başlık düzeyi(MS)
  lever : kol(IBM)
  librarian : kitaplık görevlisi, kitaplık programları(IBM)
  library : kitaplık(IBM)(MS)
  library list : kitaplık listesi(IBM)
  licence : izin, lisans(IBM)
  License agreement : Lisans anlaşması(MS)
  licensed program : lisanslı program(IBM)
  life cycle : yaşam döngüsü(IBM)
  lifetime : yaşam süresi(IBM)
  light : ışık(IBM)
  light emitting diode : ışık yayan diyot(IBM)
  light pen : ışık kalemi(IBM)
  light reading wand : ışık okuyan kalem(IBM)
  limit : sınır(IBM)
  line : hat, satır(IBM) çizgi, Satır(MAC)(MS)
  Line Between : Ara çizgi/satır(MS)
  Line break : Satır sonu(MS)
  line chart : çizgisel çizim(IBM) çizgi Grafik(MAC)
  line command : satır komutu(IBM)
  Line draw character : çizgi çizme karakteri(MS)
  line editing : satır kipinde düzenleme(IBM)
  line feed : satır atlatma(IBM) Satır besleme(MS)
  line height : satır yükseliği(MAC)
  line justification : satır bloklama(MAC)
  line length : satır uzunluğu(MAC)
  line number : satır numarası(IBM)(MAC)(MS)
  Line Numbering : Satır numaralandırma(MS)
  line of business : ana iş dalı(IBM)
  Line Pattern : çizgi Deseni(MAC)
  line printer : satır yazıcı(IBM)
  line spacing : satır aralığı(MAC) Satır aralama(MS)
  Line spacing icon : Satır aralama ikonu(MS)
  Line Weight : çizgi Kalınlığı(MAC)
  linear : doğrusal(IBM) Aritmetik(MAC)
  lines per inch : satır/inç(IBM)
  Linguistics & Proofing Tools : Dilbilim ve Sağlama Araçları(MS)
  link : bağ, bağlantı, bağlamak(IBM) bağlantı(MAC)(MS)
  link edit : bağlantı düzenlemek(IBM)
  link properties : bağlantının özellikleri(MS)
  link protocol : hat protokolü(IBM)
  Link to : …ya bağla(MS)
  Link to previous : bir öncekine bağla(MS)
  link-attached : uzak(bağlı)(IBM)
  linkage : bağlantı(IBM)
  linkage editor : bağlantı düzenleyicisi(IBM)
  linked document : bağlantılı belge(MS)
  linked files : dosyaları bağlantılama(MS)
  linked object : bağlantılı nesne(MS)
  linked Styles : bağlantılı biçemler(MS)
  linking and embedding objects : nesne bağlama ve katıştırma(MS)
  Linking files : Dosyaları bağlama(MS)
  Links : Bağlantılar(MAC)
  liquid crystal display : sıvı kristal görüntü birimi(IBM)
  list : liste, listelemek(IBM)(MS)
  List box : Liste kutusu(MS)
  List Box item : Liste kutusu elemanı(MS)
  List separator : Liste ayırıcısı(MS)
  literal : hazır bilgi(IBM)
  litho : taşbaskı(IBM)
  load : yük, yüklemek(IBM) yüklemek(MAC)(MS)
  load file : dosyayı yükle(MAC)
  load-and-go : yükle ve yürüt(IBM)
  Loader : Yükleyici(MAC)
  local : yerel(IBM)
  local address : yerel adres(IBM)
  Local Area Network(LAN) : yerel ıletişim Ağı(IBM)(MAC)(MS)
  local controller : yerel denetleyici(IBM)
  local station : yerel istasyon(IBM)
  local terminal : yerel uçbirim(IBM)
  local workstation : yerel iş istasyonu(IBM)
  local-attached : yerel(bağlı)(IBM)
  LocalTalk : LocalTalk(MAC)
  locate : yerini belirlemek(IBM)
  location : yer(IBM)(MAC)(MS)
  location name : sistem adı, aygıt adı(IBM)
  lock : kilit, kilitlemek(IBM)(MAC)(MS)
  Lock : Kilit(MAC)
  LOCK FIELD(Keyname) : ALAN KıLıTLE(MS)
  Lock for annotations : Sadece ek açıklamaya izin ver(MS)
  Lock Result(to) : Alan güncelleştirilemesin(MS)
  Locked : Kilitli(MAC)
  Locked disk : Kilitli Disk(MAC)
  locked file : Kilitli Dosya(MAC)
  locked volume : kilitli oylum(MAC)
  Locking a document : Belge kilitleme(MS)
  Locking keys : Kilitleme tuşları(MS)
  locking tab : kilit dili(MAC)
  log : (sistem) günlük, günlük tutmak(IBM) günlük(MAC)
  log file : günlük dosyası(MAC)
  log in : oturum açmak(IBM) bağlanma(MAC)
  log off : oturum kapamak(IBM) bağlantıyı kesme(MAC)
  log on : oturum açmak(IBM) bağlanma(MAC)
  log out : oturum kapamak(IBM)
  Logarithmic Scale : Logaritmik ölçek(MAC)
  Logged in as : Kullanıcı;(MAC)
  Logged on as: : Kullanıcı;(MAC)
  logic : mantık(IBM)
  logical column : sanal sütun(MS)
  logical drive : mantıksal sürücü(IBM)
  logical file : mantıksal kütük(IBM)
  logical link : mantıksal bağlantı(IBM)
  Logical operators : Mantık işleçleri(MS)
  login : bağlanma(MAC)
  logo : amblem(IBM) Logo(MS)
  Logo display : Logo görüntüleme(MS)
  logon : bağlanma(MAC) oturum açma(IBM)
  logon request : oturum açma isteği(IBM)
  long : uzun(MS)
  long dash : uzun tire(MS)
  long files : uzun dosyalar(MS)
  Long Menus : Uzun Menüler(MS)
  Longitude : Boylam(MAC)
  longitudinal redundancy check : yatay hata denetimi(IBM)
  lookup : arama(IBM)(MS)
  loop : döngü(IBM)
  loop/looping-mechanism : döngü mekanizması(MS)
  loosely coupled : gevşek bağlı(IBM)
  lost chain : kopuk bağlantı(IBM)
  lost cluster : kopuk küme(IBM)
  Low : Altta(MAC) Düşük(MS)
  low density disk : düşük yoğunluklu disk(IBM)
  low resolution : düşük çözünürlük(MS)
  low resolution displays : düşük çözünürlüklü ekranlar(MS)
  low-level language : alt düzey dil(IBM)
  low-resolution bitmap : düşük çözünürlüklü bit eşlemi(MS)
  Lower : Daha düşük(MS)
  Lower heading level : Düşük başlık düzeyi(MS)
  Lower-right : Sağ alt(MS)
  Lower-right/left corner : Sağ alt / sol alt köşe(MS)
  lowercase : küçük harf(IBM)(MAC)(MS)

  - M -
  Mac to MS-DOS: Mac-MS DOS(MAC)
  Mac to ProDOS : Mac-ProDOS(MAC)
  Mac. Operating System: Mac. ışletim Sistemi(MAC)
  Mac. Owners Guide: Mac. Kullanıcı Kitabı(MAC)
  Mac. Printing Tools : Mac. Baskı Gereçleri(MAC)
  Mac. System Tools: Mac. Sistem Gereçleri(MAC)
  machine : makine(IBM)
  machine check : makine arızası(IBM)
  machine check handler: makine arızası işleyici program(IBM)
  machine code : makine dili(IBM)
  machine language : makine dili(IBM)
  machine readable information : makinece okunabilir bilgi(IBM)
  machine-readable: makina lisanında okunabilir(MAC)
  Macintosh: Macintosh(MAC)
  Macintosh user interface: Macintosh kullanıcı arayüzü(MAC)
  macro: makro(IBM)(MAC)(MS)
  Macro button : Makro düğmesi(MS)
  macro call : makro çağrısı(IBM)
  Macro Conversions : Makro Dönüşümleri(MS)
  Macro Converter : Makro Dönüştürücü(MS)
  Macro edit(ing) icon bar : Makro düzenleme simge çubuğu(MS)
  Macro editing window : Makro düzenleme penceresi(MS)
  Macro editor : Makro düzenleyici(MS)
  Macro instructions : Makro yönergeleri(MS)
  Macro Sheet : Makro Tablosu(MAC)
  macrodefinition : makro tanım(IBM)
  macroinstruction : makro komut(IBM)
  macrolanguage : makro dili(IBM)
  MacroMaker : MakroYapar(MAC)
  macroprocessor : makroişlemci(IBM)
  magazine : disket takımı kutusu(IBM)
  Magenta : Mor(MAC) Pembe(MS)
  magnet : mıknatıs(IBM)
  magnetic : manyetik(IBM)
  magnetic hand scanner : manyetik el tarayıcısı(IBM)
  magnetic ink character reader : manyetik mürekkepli karakter okuyucu(IBM)
  magnetic ink character recognition: manyetik mürekkepli karakter tanıma(IBM)
  magnetic slot reader: yuvalı manyetik okuyucu(IBM)
  magnetic stripe : manyetik şerit(IBM)
  magnetic stripe slot reader : yuvalı manyetik şerit okuyucu(IBM)
  magnetic stripe wand : manyetik şerit okuma kalemi(IBM)
  Magnification : Büyültme(MS)
  magnifier : Büyülteç(MS)
  magnify : büyütmek(IBM)
  mail : posta, postalamak(IBM)
  mail log : posta günlüğü(IBM)
  Mail Merge : Adres-Mektup Birleştirme(MS)
  Mailing address: Posta adresi(MS)
  mailing labels : posta etiketleri(MS)
  main : ana(IBM)(MAC) Ana / Asıl / Ana grup(MS)
  Main Chart : Ana Grafik(MAC)
  Main Chart Axis : Ana Grafik Ekseni(MAC)
  Main Chart Type : Ana Grafik Tür…(MAC)
  main circuit board : ana işlem kartı(MAC)
  Main Dictionary : Ana Sözlük(MS)
  Main Document : Ana Belge(MS)
  main entry : ana girdi(MS)
  Main Group : Ana Grup(MS)
  main logic board : ana işlem kartı(MAC)
  main memory : ana bellek(IBM)
  main storage : ana bellek(IBM)
  Main unit : Ana birim(MAC)
  mainframe : anabilgisayar(IBM)(MS)
  mainline : ana(IBM)
  maintain : korumak, bakmak(IBM)
  maintenance : bakım(IBM)
  maintenance mode : bakım kipi(IBM)
  major : büyük, başlıca(IBM) ana(MAC)
  major event code : ana etkinlik kodu(IBM)
  Major Grid Lines : Ana Kılavuz çizgiler(MAC)
  Major Unit: Ana Birim;(MAC)
  majority : çoğunluk(IBM)
  make a backup(to) : yedeklemek(MS)
  Make Changes : Değişiklik Yapma Değişiklik
  malfunction : arıza(IBM)
  Maltese : Malta dili(MAC)
  management : yönetim(IBM)
  management capabilities : yönetim yetileri(MS)
  management information system : yönetim bilişim sistemi(IBM)
  Managing : Yönetim(MAC)
  Managing documents : Belge yönetimi(MS)
  mandatory : zorunlu(IBM)
  manipulate(to) : değiştirmek(MS)
  manipulation : işleme(IBM)
  mantissa : mantis(IBM)
  manual : el ile(IBM)(MS)
  manual feed : elle besleme(MAC) El ile besleme(MS)
  Manual feed guide : elle besleme kılavuzu(MAC)
  manual feed tray : elle besleme kaseti(MAC)
  manual pagebreak : El ile sayfa sonu(MS)
  map : eşlem, eşlemek(IBM)
  Map(DA) : Harita(MD)(MAC)
  mapped : eşlenmiş(IBM)
  mapped buffer : eşlenmiş arabellek(IBM)
  mapping : eşleme(IBM)
  Mapping characters : Eşleme karakterleri(MS)
  marching ants : kayar noktalı çerçeve(MAC)
  margin : kenar boşluğu(IBM)(MS) marj(MAC)
  margin headings : kenar boşluğu başlıkları(MS)
  margin marker : marj işaretleyicisi(MAC) Kenar boşluğu imi(MS)
  margin setting : Kenar boşluğu ayarı(MS)
  mark : im, imlemek(IBM) işaret(MAC);imlemek / işaretlemek(MS)
  Mark New Text With: Yeni Metni … ile ımle(MS)
  Mark Revisions : Değişiklikleri imle(MS)
  marker : belirteç(IBM) ımler(MS)
  marking character : imleme karakteri(MS)
  markup language : biçimleme dili(IBM)
  marquee : kayar noktalı çerçeve(MAC)
  mask : maske, maskelemek(IBM)
  mass : yığın(IBM)
  mass storage : yığın bellek(IBM)
  master : ana(IBM)(MAC)
  Master copy : Asıl kopya(MS)
  master file : ana kütük(IBM)
  match : eşleştirmek(IBM)(MS) eşleme, eş(MAC)
  match case : BüYüK küçük harf duyarlı(MS)
  Match Upper/Lowercase : BüYüK / küçük harf duyarlı(MS)
  math coprocessor : matematik yardımcı işlemcisi(IBM);Yardımcı Matematik
  Mathematical equation : Matematiksel denklem(MS)
  Mathematical operator : Matematiksel işleç(MS)
  Mathematical Typeface / typesetting : Matematiksel yazı karakteri(MS)
  matrix : matris(IBM) matris, düzey(MAC)
  matrix printer : matris yazıcı(IBM)
  maximize : (pencereyi) ekran boyutuna getirmek(IBM);Ekranı kaplamak(MS)
  maximize button : ekran boyutuna getirme düğmesi(IBM)
  maximum : en büyük, en çok(IBM) en büyük(MAC)
  Maximum Change: En büyük fark;(MAC)
  Maximum Iterations: En çok ıtersyon;(MAC)
  mean : ortalama(IBM)
  Meanings : Anlamlar(MS)
  measurements : ölçü birimi(MS)
  mechanism : düzenek(IBM)
  media : ortam(IBM)(MAC)
  Media Handler : Ortam ışleyici(MAC)
  medialess : ortamsız(IBM)
  medium : ortam, orta(IBM) orta(MS)
  Megabyte : Megabyte(MAC)
  megabytes : megabayt(MS)
  megahertz : megahertz(MAC)
  member : üye(IBM)
  membrane : zar(IBM)
  membrane keyboard : dokunma duyarlı klavye(IBM)
  memo : Hatırlatıcı not(MS)
  memory : bellek(IBM)(MAC)(MS)
  memory cache : önbelek(MAC)
  memory cache card : önbellek kartı(MAC)
  Memory free: : Boş bellek;(MS)
  Memory Manager : Bellek yöneticisi(MS)
  Memory restrictions : Bellek sınırlamaları(MS)
  Memory Usage : Bellek kullanımı(MS)
  Memory used : Kullanılan bellek(MS)
  menu : menü(IBM)(MAC)(MS)
  Menu Alteration Procedures : Menü Değiştirme Yöntemleri(MS)
  menu assignment : menü ataması(MS)
  menu bar : menü çubuğu(IBM)(MAC)(MS)
  Menu Blinking : Menü Yanıp SönmeHızı(MAC)
  Menu changes : Menü değişiklikleri(MS)
  menu driven : menülerle çalıştırılan(IBM)
  menu item : menü öğesi(MAC)
  menu structure : menü yapısı(MS)
  Menu Text : Menü metni(MS)
  Menu title : Menü başlığı(MAC)
  merge : birleştirmek(IBM)(MAC)(MS)
  merge address : birleştirme adresi(MS)
  Merge instructions : birleştirme komutları(MS)
  Merge record number : Kayıt numarası birleştirme(MS)
  Merge Records : Kayıtları Birleştir(MS)
  MergeField : Birleştirme Alanı(MS)
  merging documents : dokümanları birleştirme(MS)
  merging records : kayıtları birleştrime(MS)
  message : ileti(IBM)(MAC)(MS)
  Message Bar : ıleti çubuğu(MS)
  message box : ileti kutusu(IBM)(MS)
  message handler : ileti işleyici(IBM)
  Message line : ıleti satırı(MS)
  message pop-up : ileti penceresi(IBM)
  message queue : ileti kuyruğu(IBM)
  Metafile : Metafile(MS)
  metafile format : metafile dosya biçimi(MS)
  method : yöntem(IBM)
  methodology : yöntembilim, yöntem(IBM)
  MFM : Değiştirilmş Frekans Modülasyonu(MAC)
  Micro Channel Architecture : Mikro Kanal Mimarisi(IBM)
  micro- : mikro-(IBM)
  microcomputer : mikrobilgisayar(IBM)
  microprocessor : mikroişlemci(IBM)(MAC)
  Microsoft Corp. : Microsoft Corp.(MAC)
  Microsoft@ Excel : Microsoft@ Excel(MAC)
  microwave : mikrodalga(IBM)
  MIDI : MIDI(IBM)
  MIDI interface cable : MIDI arabirimi kablosu(IBM)
  migrate : geçirmek, geçmek(IBM)
  migration : geçiş(IBM)
  milestone : aşama(IBM)
  minicomputer : minibilgisayar(IBM)
  minimize : (pencereyi) ikon durumuna getirmek(IBM);Simge durumuna küçültmek
  minimize button : ikon durumuna getirme düğmesi(IBM)
  minimum : en küçük, en az(IBM) en küçük(MAC)
  minimum Row Height : en az satır yüksekliği(MS)
  minor : küçük, önemsiz(IBM) ikincil(MAC)
  Minor Grid Lines : ıkincil Kılavuz çizgileri(MAC)
  Minor Unit: ıkincil Birim;(MAC)
  minus sign : eksi işareti(MS)
  minutes : dakika(lar)(MS)
  mirror : ayna(IBM)
  mirror image : ikiz görüntü(IBM)
  mirror margins : yapışık sayfaların iç kenar boşlukları(MS)
  mirrored pair : ikizlenmiş çift(IBM)
  mirrored unit : ikizlenmiş birim(IBM)
  mirroring : ikizleme(IBM)
  missing : eksik, atlanmış(IBM)
  misspelling : yazım hatası(MS)
  mistake : yanılgı, yanılmak(IBM)
  mixed : karma(IBM) karışık(MS)
  mixed chart : karma çizim(IBM)
  mnemonic : anımsatıcı, anımsanır(IBM)
  mode : kip(IBM)(MS) durum(MAC)
  model : model(IBM)(MAC)(MS)
  modem : modem(IBM)(MAC)
  modem eliminator: kukla modem(IBM)
  Modem port : Modem kapısı(MAC)
  modification : değişiklik(IBM)
  modification date : değişiklik tarihi(MAC)
  modification level : değişiklik düzeyi(IBM)
  modification time : değişiklik saati(MAC)
  Modified frequency modulation : Değiştirilmiş frekans modülasyonu(MAC)
  modified text : değiştirilmiş metin(MS)
  Modified: Değişiklik, Düzeltme;(MAC)
  modifier : değiştirici(IBM)
  modifier key : niteleme tuşu(MAC)
  modify : değiştirmek(IBM) değişiklik(MAC) değiştir(MS)
  modular : birimsel(IBM)
  modular programming : birimsel programlama(IBM)
  modulate : modüle etmek(IBM)
  modulation : modülasyon(IBM)
  module : modül(VM’de), birim(IBM)
  modulo : modülo(IBM)
  modulus : modülüs(IBM)
  monadic operator : tek işlemci(li)(IBM)
  monitor : izlemek, görüntü uçbirimi(IBM) monitör(MAC)(MS)
  mono : tek(IBM)
  monocasing : büyük harfe dönüştürme(IBM)
  monochrome : tekrenkli(IBM)
  monolithic integrated circuit : tek yongalı tümleşik devre(IBM)
  Monospace Font : Eşaralıklı Yazıtipi(MS)
  Monospaced character : Eşaralıklı karakter(MS)
  monospaced list : eşaralıklı liste(IBM)
  Month : Ay(MAC)
  more : daha(MS)
  Morning format(re; time) : sabah biçimi(saat gösterimi için)(MS)
  most significant digit : en soldaki basamak(IBM)
  motor : motor(IBM)
  Motorola 68000: Motorola 68000(MAC)
  mount : bağlanma, tanma(MAC) montaj(IBM)
  mouse : fare(IBM)(MAC)(MS)
  Mouse Action : Fare ışlemi(MS)
  Mouse Basics : Fare Kullanımının temelleri(MS)
  mouse button : fare düğmesi(IBM)(MAC)(MS)
  Mouse keys : Fare tuşları(MAC)
  Mouse Pointer : Fare işaretçisi(MS)
  Mouse position : Farenin konumu(MAC)
  Mouse shortcuts : Fare kestirmeleri(MS)
  Mouse Tracking : Fare ızleme(MAC)
  Mouse tricks : Fare numaraları(MS)
  Mouse(serial / bus) : Fare(seri / taşıt)(MS)
  move : taşımak(IBM)(MAC)(MS)
  Move to Desktop : Masaya Taşı(MAC)
  move to(re; position or option) : …ya taşı(MS)
  Mover : Taşıyıcı(MAC)
  Movie : Film(MAC)
  Movie Controller : Film Denetleyicisi(MAC)
  Movie Grabber : Film Tutucu(MAC)
  Movie Play : Film Oynatma(MAC)
  Movie Preview Maker : Film ön ızeme Yapıcısı(MAC)
  MS-DOS : MS-DOS(MAC)
  MS-DOS executive window : MS-DOS yönetici penceresi(MS)
  MS-DOS Executive(System Menu) : MS-DOS Yönetici(System Menüsü)(MS)
  MS-DOS to Mac : MS DS-Mac(MAC)
  MS-DOS to ProDOS : MS DOS-roDOS(MAC)
  multi- : çok-, çoklu-(IBM)
  Multi-color Graphics Adapter : çok Renkli Grafik Bağdaştırıcı(IBM)
  Multi-language : çok Dilli(MS)
  multi-line edit control : çok satırlı düzenleme kontrolü(MS)
  Multicolumn : çok sütunlu(MS)
  multicopy merge : çok kopyalı kaynaştırma(IBM)
  multidrop line : çok bağlantılı hat(IBM)
  MultiFinder : MultiFinder(MAC)
  multilanguage code page : çok dilli kod sayfası(IBM)
  multilingual code page : çok dilli kod sayfası(IBM)
  multimedia : çoklu ortam(IBM)
  multimedia system : çoklu ortam sistemi(IBM)
  multinational character set : çok uluslu karakter takımı(IBM)
  multinational system : çok uluslu sistem(IBM)
  multiple : çoklu(IBM)
  multiple axis chart : çok eksenli çizim(IBM)
  multiple bar chart : çok çubuklu çizim(IBM)
  multiple cell row : çok hücreli satır(MS)
  multiple chart : çoklu çizim(IBM)
  multiple choice selection list : çok seçenekli liste(IBM)
  Multiple column : çok sütunlu(MS)
  Multiple Column Array : çok sütunlu dizi(MS)
  multiple column text : çok kolonlu metin(IBM)
  Multiple File Support : çoklu Dosya Desteği(MS)
  multiple files selection : birden fazla dosya seçimi(MS)
  Multiple Instances : Bir programın aynı anda çalışan diğer kopyaları(MS)
  multiple line report : çok satırlı rapor(IBM)
  multiple routing : çoklu yöneltme(IBM)
  multiple selection field : çok seçimli alan(IBM)
  multiple session : çok oturumlu(IBM)
  Multiple windows : çoklu pencereler / birden fazla pencere(MS)
  Multiple-File Document : çok Dosyalı Belge(MS)
  Multiple-level entries : çok düzeyli girdiler(MS)
  multiplex : çoklu(MAC)
  multiplex operation : çoklama işlemi(IBM)
  multiplexer : çoklayıcı(IBM)
  multiplexer channel : çoklayıcı kanal(IBM)
  multiplexing : çoklama(IBM)
  multiplicand : çarpılan(IBM)
  Multiplication(re; math function ) : çarpma(MS)
  multiplier : çarpan(IBM)
  Multiply : çarp(MAC)
  multipoint line : çok bağlantılı hat(IBM)
  multiprocessing : çoklu işlem(IBM)
  multiprogramming : çoklu programlama(IBM)
  multirequester terminal program : çoklu istek uç programı(IBM)
  multitasking : çoklu görev(IBM) çokgörevli(MAC)
  multithreading : çoklu kullanım(IBM)
  multiuser : çok kullanıcılı(IBM) çokkullanıcılı(MAC)
  multiuser system : çokkullanıcılı sistem(MAC)
  Musical Instrument Digital Interface : Müzik Gereçleri Sayısal Arabirimi(IBM)
  mutual : karşılıklı(IBM)
  mutually exclusive : birbirini dışlayan(IBM)

  – N -
  name : ad(IBM)(MAC) isim(MS)
  naming convention: adlandırma kuralları(IBM)
  nanosecond : nanosaniye(MAC)
  national : ulusal(IBM)
  national language character set : ulusal dil karakter takımı(IBM)
  native : doğal, bağımsız(IBM)
  Native data: özgün veri(MS)
  natural : doğal(IBM)
  navigation : dolaşma(IBM) Gezinti(MAC)
  near-letter quality: mektup kalitesine yakın(IBM)
  negate: olumsuzlamak(IBM)
  negative : olumsuz, eksi(IBM)
  Negative Indentation: Ters Girinti(MS)
  Negative picture(re; numbers): sıfırdan küçük rakam gösterimi(MS)
  Negative Scrolling: Ters Kaydırma(MS)
  Negative sign(-) : eksi işareti( – )(MS)
  Negative variant: Ters değişke(MS)
  negotiable line: anlaşmalı bağlantı(IBM)
  Neither: Hiçbiri(MAC)
  nest : yuva, yuvalamak(IBM) yuva(MAC);içiçe koymak / girmek(MS)
  nested : içiçe(IBM) yuvalanmış(MAC)
  Nesting : içiçe koyma / girmek(MS) yuvalama(MAC)
  nesting level: içiçelik düzeyi(IBM)(MS)
  network: ağ(IBM)(MS) Bilgisayar ağı(MAC)
  network address translation: ağ adresi dönüştürme(IBM)
  network administration: bilgisayar ağı yönetimi(MAC)
  network administrator : ağ yöneticisi(MS)
  Network connection: Ağ bağlantısı(MS)
  network database: ağ veritabanı(IBM)
  Network directory: Ağ dizini(MS)
  network event : ağ olayı(MAC)
  Network File Sharing : Ağ üzerinden dosya paylaşımı(MS)
  network layer : ağ katmanı(MAC)
  network management : ağ yönetimi(IBM)
  network manager: ağ yöneticisi(IBM)
  network mode : ağ modu(MS)
  network planning: ağ planlama(IBM)
  network topology : ağ topolojisi(IBM)
  network workstation : ağa bağlı iş istasyonu(MS)
  networking : ağ oluşturma(IBM)
  neutral color: önalan rengi(IBM)
  Never : Asla(MS)
  new : yeni(MAC)(MS)
  New Desk AccessoryFile Name: Yeni Donatı Dosyasının Adı;(MAC)
  New Folder : Yeni Klasör(MAC)
  New Font File Name: Yeni Font Dosyasının Adı;(MAC)
  New Group: Yeni Grup(MAC)
  New Line: Yeni Satır(MAC)
  new line key: yeni satır tuşu(IBM)
  New Name: Yeni Ad;(MAC)
  New page number: Yeni sayfa numrası(MAC)
  New Window: Yeni Pencere(MAC)
  Newline Character: Satır başı karakteri(MS)
  Newline key: Satırbaşı tuşu(MS)
  NEWLINE(Keyname) : SATIRBAPI(MS)
  Next: Sonraki(MAC)
  next : sonraki(MS)
  NEXT FIELD(Keyname): SONRAKı ALAN(MS)
  NEXT instruction: NEXT yönergesi(Wordbasic)(MS)
  Next to Axis : Eksen bitişik(MAC)
  nickname: takma ad(IBM)
  No : Hayır(MAC)
  no break: kesintisiz(MS)
  No breaks between pages: Sayfa aralarında boşluk yok(MAC)
  No Privileges : Ayrıcalık Yok(MAC)
  no such volume: böyle bir oylum yok(MAC)
  No Translations Available : çevirmen ok(MAC)
  node : düğüm(IBM)
  node id: düğüm tanıtıcısı(IBM)
  noise : gürültü(IBM)
  nominal : tanımlanmış(IBM)
  Non-breaking Hyphen: Bölünemez tire(MS)
  Non-breaking Space : Bölünemez boşluk(MS)
  non-exposed name(SQL) : takma ad(IBM)
  non-flowing text : kaymayan metin(IBM)
  Non-printing Characters : basılmaz karakterler(MS)
  non-SNA : SNA olmayan(IBM)
  non-text : metindışı(IBM)
  nonbreak space : istenen boşluk(IBM)
  Nonbreaking space : Bölünemez tire(MS)
  nondisplay : görüntülenmez(IBM)
  None: Hiçbiri(MAC)(MS)
  nonescaping key : konum atlatmayan tuş(IBM)
  nonimpact: vuruşsuz(MAC)
  nonpaired data : çok eşli veri(IBM)
  Nonprinting : Basılmaz(MS)
  nonprogrammable workstation: programlanmaz iş istasyonu(IBM)
  Nonproportional space Font : Orantısız aralıklı Yazıtipi(MS)
  nonresident portion: yerleşik olmayan kısım(IBM)
  nonscan : tarama dışı(IBM)
  nonswitched line : aktarmasız hat(IBM)
  nonvolatile: kalıcı(IBM)
  normal : olağan, normal(IBM) normal(MAC)(MS)
  Normal document view: Normal belge görünümü(MS)
  Normal editing view: Normal düzenleme görünümü(MS)
  Normal hyphen : Normal tire(MS)
  Normal Margins: Normal Kenar Boşlukları(MS)
  Normal pages: Normal sayfalar(MAC)
  Normal Size : Normal Boyut(MAC)
  Normal Style : Normal Biçem(MS)
  Norwegian: Norveç dili(MAC)
  Not equal to(re; math function): Eşit değildir(re; mat.işlevi)(MS)
  Not in any drive: Hiçbir sürücüde yok(MAC)
  Not In Dictionary: Sözlükte değil(MS)
  not used : kullanılmıyor(MAC)
  notation : simgelem(IBM)
  notch : çentik(IBM)
  note : not, not etmek(IBM) not(MS)
  Note Pad : Not Defteri(MAC)(MS)
  notebook computer: defter tipi bilgisayar(IBM)
  Nothing: Hiçbirşey(MS)
  notify : bildirmek(IBM)
  Now printing page: Döküm işlemi sürüyor(MAC)
  Now reading : Pimdi okunuyor(MAC)
  Now writing : Pimdi yazılıyor(MAC)
  NuBus expansion slots: NuBus genişleme yarıkları(MAC)
  nucleus: çekirdek(IBM)
  null : sıfır(onaltılı sayı sisteminde)(IBM)
  null character : boş karakter(IBM)
  null line : boş satır(IBM)
  null macro : boş makro(MAC)
  null modem : kukla modem(IBM)
  null name : boş ad(IBM)
  null set : boş küme(IBM)
  null string : boş dizilim(IBM)
  null value : boş değer(IBM)
  nulls on/off : boşluklar geçerli/geçersiz(IBM)
  Num Lock key : Num Lock tuşu(MS)
  NUM PLUS: ARTI (sayısal tuş takımı)(MS)
  NUM SUB : EKSı (sayısal tuş takımı)(MS)
  number : sayı, numara(IBM) sayı(MS)
  Number conversion : Sayı dönüşümü(MS)
  number field : sayı alanı(MS)
  Number format : Sayı biçimi(MS)
  Number sign(re; numeric switches ) : Sayı işareti(re; saysal anahtarlar)(MS)
  Number-Picture(re;numeric switc hes) :Sayı Gösterimi(re; sayısal anahtarlar)(MS)
  numbered list : numaralı liste(IBM)
  Numbered List Item : Numaralandırılmış Liste öğesi(MS)
  numbering scheme: numaralama yöntemi(MS)
  numeration : sayılama(IBM)
  Numerator(re; fractions) : Pay(re;kesirler)(MS)
  numeric : sayısal(MAC)
  numeric character : sayısal karakter(IBM)(MAC)
  numeric constant : sayısal değişmez(IBM)
  numeric field : sayısal alan(IBM)
  Numeric key : Sayısal tuş(MAC)
  numeric keypad : sayısal tuş takımı(IBM)(MAC)(MS)
  Numeric picture : Sayı Gösterimi(MS)
  Numeric picture switch : Sayı gösterimi anahtarı(MS)
  Numeric sorting : Sayısal sıralama(MS)
  Numeric Variable : Sayısal Değiken(MAC)
  numeric(al) : sayısal(IBM)

  – O -
  object: nesne, amaç(IBM) nesne(MAC)(MS)
  object authority: nesne yetkisi(IBM)
  object code : amaç program(IBM)
  object content architecture: nesne içerik mimarisi(IBM)
  Object format files : Nesne biçim dosyaları(MS)
  object language : amaç dil(IBM)
  object library : nesne kitaplığı(IBM)
  object orientation: nesneye yönelim(IBM)
  object owner: nesne sahibi(IBM)
  object program: amaç program(IBM)
  object properties : nesne özellikleri(MS)
  Object Window Management: Nesne Penceresi Yönetimi(MS)
  object-action oriented : nesne-işlem yönelimli(IBM)
  object-oriented language: nesne yönelimli dil(IBM)
  object-oriented programming: nesne yönelimli programlama(IBM)
  OCR : OCR(IBM)
  odd : tek(MAC)
  Odd: Tek sayı(MS)
  off : kapalı(IBM) yok(MAC)
  off-hook : açık(IBM)
  off-line: çevrim dışı(MAC)
  off-line volume: çevrim dışı oylum(MAC)
  off-screen: ekran dışında(MAC)
  offer : sunmak(IBM)
  offering: olanak(IBM)
  office: ofis(IBM)
  office automation: ofis otomasyonu(IBM)
  offline: çevrimdışı(IBM)
  offline storage media : çevrimdışı saklama ortamı(IBM)
  offset: göreli konum, ofset(baskı)(IBM);kaydırma(MAC) göreli
  offset pie slice : ayrılmış dilim(IBM)
  offset stacking: ayırarak yığma(IBM)
  OK: Tamam(MAC)(MS)
  OLE(Object Linking & Embedding): NBK(Nesne Bağlama ve Katma)(MS)
  omit : atlamak(IBM)
  on : açık(IBM)
  On the desktop : masaüstünde(MAC)
  on the disk : diskte(MAC)
  on-hook: kapalı(IBM)
  On-line : çevrim içi(MAC) çevirimiçi(MS)
  On-line assistance / help: çevirimiçi destek/yardım(MS)
  On-Line Documentation: çevirimiçi Dokümantasyon(MS)
  on-line help: çevrim içi yardım(MAC)
  on-line volume: çevrim içi oylum(MAC)
  On-screen help : Ekranda yardım(MS)
  ONE-AND-A-HALF SPACE:(Keyname) B ıRBUçUK ARALIK(MS)
  One-Sided : Tek Yüzlü(MAC)
  one-way: tekyollu(IBM)
  online: çevrimiçi(IBM)
  online education: sistem destekli eğitim(IBM)
  online help: çevrimiçi yardım(IBM)
  online information : çevrimiçi bilgi(IBM)
  open : açık, açmak(IBM)(MAC)(MS)
  Open another volume : Başka oylum aç(MAC)
  Open Apple key: Açık elma tuşu(MAC)
  Open Architecture: Açık Mimari(MAC)
  Open as Read Only: Salt -okunur olarak aç(MS)
  open driver: Sürücüyü Aç(MAC)
  open file: dosyayı aç(MAC)
  Open Folder : Klasörü Aç(MAC)
  Open footer : Altlığı aç(MAC)
  Open header : Başlığı aç(MAC)
  OPEN SPACE(Keyname): ARALA(MS)
  open system : açık sistem(IBM)
  open systems architecture: açık sistemler mimarisi(IBM)
  Open Systems Interconnection: Açık Sistemler Bağlantısı(IBM)
  Open Systems Interconnection architecture:Açık Sistemler Bağlantısı mimarisi(IBM)
  Open Volume: Oylumu Aç(MAC)
  open-ended : açık uçlu(IBM)
  Open/Change Links: Bağlantıarı Aç/Değiştir(MAC)
  Opening a database : Veritabanı açma(MS)
  opening character: açma karakteri(MS)
  Opening parenthesis: Sol ayraç(MS)
  operand : işlenen(IBM)(MAC)
  operate : işletmek(IBM)
  operating : işletim(IBM)
  Operating Limitations : işletim sınırları(MS)
  Operating system: ışletim sistemi(MAC)(MS)
  Operating System 2 : OS/2 ışletim Sistemi(MS)
  operation : işletim(IBM)(MS)
  operational database: işletimsel veritabanı(IBM)
  operator: işletmen, işleç(IBM) işleç(MAC)işletmen(MS)
  opposite : karşıt(IBM)
  optical : optik(IBM)
  optical character reader : optik karakter okuyucu(IBM)
  optical character recognition: optik karakter tanıma(IBM)
  optical disk: optik disk(IBM)
  optical disk platter : optik disk tablası(IBM)
  optical drive : optik sürücü(IBM)
  optical fiber : optik elyaf(IBM)
  optical platter : optik plak(IBM)
  optical reader : optik okuyucu(IBM)
  optical scanner: optik tarayıcı(IBM)
  optimization : eniyileme(IBM)
  optimum: en uygun(IBM)
  option : aksam, seçenek(IBM) seçenek(MAC);özellik, seçenek(MS)
  Option Button: Seçenek Düğmesi(MS)
  Option key : Option tuşu(MAC)
  optional : isteğe bağlı, seçmeli(IBM) ısteğe bağlı(MS)
  Optional Hyphen: ısteğe bağlı Tireleme(MS)
  Or : Veya(MS)
  order : sıra, düzen, komut, düzenlemek(IBM)
  ordered list : sıralı liste(IBM)
  Ordinal:(re; format switches) Sıra sayı gösterimi (1., 2.,…)(MS)
  organization: kuruluş(IBM)
  organize : düzenlemek(IBM)
  orientation: yönlendirme(IBM) Yönlendirme / Yönelim(MS)
  origin: köken, başlangıç(IBM)
  original : özgün, orijinal(IBM) özgün(MAC)(MS)
  original file : özgün dosya(MS)
  Original setting: özgün ayar(MAC)
  Original Size : özgün boyut(MS)
  originator: çıkaran(IBM)
  Orphan control: sayfanın sonunda tek bir satır kalmasının;
  Orphan Line: sayfanın sonunda tek başına kalan satır(MS)
  orphan line : artık satır(IBM)
  OS/2 command prompt: OS/2 komut istemi(MS)
  OS/2 Full Screen icon: OS/2 Tam Ekran simgesi(MS)
  OS/2 Presentation Manager: OS/2 Sunu Yöneticisi(MS)
  OS/2 prompt : OS/2 komut istemi(IBM)
  oscillate : salınmak(IBM)
  Other translations: Diğer çevirmenler(MAC)
  out-basket : giden sepeti(IBM)
  out-of-memory message: ‘yetersiz bellek’ iletisi(IBM)
  outboard : çevre(IBM)
  outbound: giden(IBM)
  outdoor : bina dışı(IBM)
  outgoing: giden(IBM)
  outlet: çıkış noktası(IBM)
  outline: özet(IBM) Kontur(MAC) Ana hatlar(MS)
  Outline form: Başlıklandıra biçimi(MAC)
  Outline Level : Ana hat düzeyi(MS)
  Outline mode : Ana Hatlar Kipi(MS)
  Outline views of folders: Klasörleri düzeylendirilmiş görüntüsü(MAC)
  Outlined : başlıklandırılmış(MAC)
  outlook : görünüm(IBM)
  output: çıktı, çıkış(IBM) çıktı(MAC)
  output device: çıkış aygıtı(IBM)(MAC)
  output file : çıkış dosyası(MAC)
  Output Mode : çıktı Modu(MS)
  output queue : çıktı kuyruğu(IBM)
  output tray: çıkış kaseti(MAC)
  output work queue : çıktı denetim kuyruğu(IBM)
  Outside : Dışta(MAC) dışarı(MS)
  Outside Margin: Dış Kenar Boşluğu(MS)
  overflow: taşma(IBM)
  overflow handling : taşma denetimi(IBM)
  overflow indicator: taşma göstergesi(IBM)
  overhead : ek yük(IBM)
  overhead operation : (program) önişlemler(i)(IBM)
  overlap : çakışmak(IBM)(MAC) çakışmak / örtüşmek(MS)
  Overlapped : çakışık(MAC)
  overlay : yerpaylaşmak(IBM)
  Overlay Chart: Yardımcı Grafik…(MAC)
  Overlay Chart Axis: Yardımcı Grafik Ekseni(MAC)
  Overlay Chart Type: Yardımcı Grafik Türü…(MAC)
  overlay keyboard : panelli klavye(IBM)
  overlay program : yerpaylaşan program(IBM)
  overlook: gözden kaçırmak(IBM)
  overpaint : üstüne boyama(IBM)
  override : geçersiz kılmak(IBM)(MAC)(MS)
  overrun : aşma(IBM)
  overstrike : üstüne basmak(IBM)(MS)
  overstrike character : üste basılan karakter(IBM)
  Overtype mode : üstüne yazma modu(MS)
  Overtype(to) : üstüne yazmak(MS)
  overview : gözden geçirmek(IBM) Kuşbakışı(MS)
  overwrite : üstüne yazmak(IBM)(MS)
  owner: sahip(IBM) Sahibi(MAC)
  Owners Guide: Kullnıcı Kitabı(MAC)

  – P -
  pace: ilerleme hızı(IBM)
  pacing: hız denetimi(IBM)
  pack : paketlemek(IBM)
  package : paket(IBM)(MS)
  packed : sıkıştırılmış(MAC)
  packed decimal : paketlenmiş onlu(IBM)
  packed field: paketlenmiş alan(IBM)
  packed file: paketlenmiş kütük(IBM)
  packet : paket(IBM)
  packet switching : paket anahtarlama(IBM)
  pad : doldurmak(IBM)
  padding : doldurma(IBM)
  paddle : imleç denetim kolu(IBM)
  page: sayfa(IBM)(MAC)(MS)
  Page Back: önceki sayfa(MS)
  Page border : Sayfa kenarlığı(MS)
  Page Boundary Margin: Sayfa sınır boşluğu(MS)
  page break: sayfa sonu(MAC)(MS)
  page down: sonraki sayfa(IBM)
  page fault: sayfa hatası(MAC)
  Page Footer: Sayfa Altlığı;(MAC)
  page format : sayfa biçimi(MAC)
  Page Forward: Sonraki Sayfa(MS)
  page frame: sayfa çerçevesi(IBM)
  Page Header: Sayfa Başlığı;(MAC)
  page layout: sayfa düzeni(IBM)(MS)
  Page layout Properties: Sayfa düzeni özellikleri(MS)
  page left : sayfanın solu(IBM)
  page limit: sayfa limiti(MAC)
  page number : sayfa numarası(MAC)(MS)
  Page Number Cross-Reference: Sayfa Numarası çapraz-Referransı(MS)
  Page Numbering : Sayfa Numaralandırma(MS)
  page offset: sayfa kaydırma(MAC)
  Page Orientation: Sayfa Yönü(MAC) Sayfa Yönlendirme(MS)
  page printer: sayfa yazıcı(IBM)
  Page Range : Döküm kapsamı(MAC) Sayfa Erimi(MS)
  page rectangle : sayfa dörtgeni(MAC)
  Page Reference: Sayfa referansı(MS)
  page right: sayfanın sağı(IBM)
  page segment : sayfa parçası(IBM)
  Page Setup : Sayfa Düzeni …(MAC)
  Page Size : Sayfa boyutu(MAC)(MS)
  page swapping : sayfaların yerini değiştirme(MAC)
  page up : önceki sayfa(IBM)
  Page View: Sayfa ızleme(MAC)
  page zero: sıfırıncı sayfa(MAC)
  pageable: sayfalanabilir(IBM)
  Paged Memory Management Unit: Sayfalanmış Bellek Yönetimi Birimi(MAC)
  PAGEDOWN Key: PAGEDOWN tuşu(MS)
  PAGEUP Key : PAGEUP tuşu(MS)
  paginate: sayfa numaralamak(IBM) sayfaları numaralama(MAC)
  Pagination : Sayfalandırma(MS)
  paging: sayfalama(IBM) sayfalar numaralanıyor(MAC)
  paging icon: sayfalama simgesi(MS)
  paint: boyamak(IBM)(MAC)
  Paint text: metin boyama(MAC)
  Paintbrush: boya fırçası(MAC)
  paired: eşli(IBM)
  paired data: tek eşli veri(IBM)
  palette: palet(IBM)(MAC)
  Palette of drawing tools: çizim araçları paleti(MAC)
  palmtop computer: avuçiçi bilgisayar(IBM)
  Pane: Yarı pencere / Pencere(MS)
  panel: pano, panel(IBM)
  panel area : pano alanı(IBM)
  panel area separator : pano alanı ayırıcısı(IBM)
  panel element: pano öğesi(IBM)
  panel group: pano grubu(IBM)
  panning : gezdirme(IBM)
  Paper: Kağıt(MAC)
  paper break : kağıt ayırma yeri(IBM)
  paper cassette: kağıt kaseti(MAC)(MS)
  Paper clamp : Kağıt kıskacı(MAC)
  paper clip : yer imi(IBM)
  Paper Feed: Kağıt Besleme(MS) Sayfanın Takılışı(MAC)
  paper guide: kağıt kılavuzu(MAC)
  paper jam: kağıt sıkıştırma(MAC)
  paper length : kağıdın uzunluğu(MAC)
  paper load : kağıt yükleme(MAC)
  Paper output tray: Kağıt çıktıkaseti(MAC) Kağıt çıktı tepsisi(MS)
  paper registration: kağıt ayarlama(IBM)
  paper release : kağıdı bırakma(IBM)
  paper size: kağıt boyutu(MAC)
  Paper tray: Kağıt kaseti(MAC)
  paragraph : paragraf(IBM)(MAC)(MS)
  Paragraph Break: Paragraf sonu(MS)
  Paragraph Formatting: Paragraf Biçimlendirme(MS)
  Paragraph indentation: Paragraf başı(MAC)
  Paragraph Library: Paragraf Kitaplığı(MS)
  Paragraph Mark: Paragraf ımi(MS)
  Paragraph Spacing : Paragraf Aralama(MS)
  Paragraph spacing icon: Paragraf Aralama simgesi(MS)
  Paragraph text: Paragraf metni(MAC)
  parallel : koşut(IBM)
  parallel ¥ serial printer: paralel / seri yazıcı(MS)
  Parallel Columns : Paralel Sütunlar(MS)
  parallel communication: paralel iletşim(MAC)
  parallel computer: koşut bilgisayar(IBM)
  parallel device : koşut aygıt(IBM)
  parallel operation: koşut işletim(IBM)
  parallel port: koşut bağlantı noktası(IBM)
  parallel processing : koşut işlem(IBM)
  parallel run: koşut geçiş(IBM)
  parallel transmission: koşut iletim(IBM)
  parameter : parametre(IBM)(MS) Parametre, değiştirge(MAC)
  Parameter Passing: Parametre geçişi(MS)
  parameter passing to macro: makroya parametre iletimi(MS)
  Parent directory : Ana Dizin(MS)
  parent element: üstöğe(IBM)
  Parent style : Ana biçem(MS)
  Parent window: Ana pencere(MS)
  parenthesis : ayraç(IBM)(MS)
  parity: eşlik(MAC)
  parity bit: eşlik biti(IBM)
  parity check: eşlik sağlaması(IBM)
  parity checking: eşlik kontrolü(MAC)
  parser : ayrıştırıcı(IBM)
  Part: Parça(MAC)
  part(ial) : parça(lı), kısmi(IBM)
  Partial index : kısmi dizin(MS)
  partition : bellek bölümü, disk bölümü(IBM);Paylaştırma / Pay(MS)
  partition table: bellek bölüm çizelgesi(IBM)
  partner: ortak(IBM)
  pass : geçiş, geçmek(IBM)
  pass-through: düzgeçiş(IBM)
  pass-through facility : düzgeçiş olanağı(IBM)
  passive: edilgen(IBM)
  password: parola(IBM)(MAC)(MS)
  paste: yapıştırmak(IBM)(MAC)(MS)
  Paste Function : ışlev yapıştır…(MAC)
  Paste in back : arkaya yapıştır(MAC)
  Paste in front: öne yapıştır(MAC)
  Paste Name : Ad Yapıştır…(MAC)
  Paste Special: Yapıştır(özel)…(MAC)
  patch : yama, yamamak(IBM)
  patch code: eklenmiş kod(MAC)
  path: yol(IBM)(MAC)(MS)
  path name : yol adı(MAC)(MS)
  path string: yol dizesi(MS)
  pattern : desen, kalıp(IBM) desen(MAC) örüntü / desen(MS)
  pattern recognition: örüntü tanıma(MAC)
  pause : duraklama(IBM)(MAC)(MS)
  PC Drive Card : PC Sürücü Katı(MAC)
  PC session : kişisel bilgisayar oturumu(IBM)
  PC support: PC Desteği(IBM)
  peak: doruk(IBM)
  peer : eşdüzey(IBM)
  peer to peer: eşdüzeyde(IBM)
  pel : görüntü öğesi(IBM)
  Pen menu : Kalem menüsü(MAC)
  Pencil : Kurşun kalem(MAC)
  pending: askıda(IBM)
  penetration : yaygınlık(IBM)
  percent : yüzde(MS)
  Percent complete: Tamamlanma Yüzdesi;(MAC)
  perforated: delikli(IBM)
  perforation: zımba çizgisi(IBM)
  perforator: delici(IBM)
  perform : gerçekleştirmek(IBM)
  perform an action: işlem gerçekleştirme(MS)
  performance : başarım(IBM)(MAC)
  performance tuning: başarım eniyileme(IBM)
  period: dönem(IBM) nokta(MAC)
  peripheral: çevresel(IBM)
  Peripheral Accessories: çevre Birim Donatıları(MS)
  Peripheral device: çevrebirim aygıtı(MAC)
  permanent: kalıcı(IBM)(MS)
  permit: izin(IBM)
  permutation: permütasyon(IBM)
  Persian: Farsça(MAC)
  personal computer : kişisel bilgisayar(IBM)
  Personal preferences: Kişisel tercihler(MS)
  PgDn key : PgDn tuşu(MS)
  PgUp key: PgUp tuşu(MS)
  phase: evre, faz, yürütülür program(IBM)
  photoconductor: fotoiletken(IBM)
  phrase : tümcecik(IBM)
  physical: fiziksel(IBM)
  physical child: fiziksel altöğe(IBM)
  physical file : fiziksel kütük(IBM)
  physical layer(OSI) : fiziksel katman(IBM)
  physical link : fiziksel bağlantı(IBM)
  physical parent: fiziksel üstöğe(IBM)
  pica: pika(IBM)
  pictoral symbol:(re; field switch es) (alan) gösterim simgesi(MS)
  picture: resim(MAC)(MS)
  picture border : resim kenarlığı(MS)
  Picture Editor Embedder:(WinDraw) Picture Editor Embedder(WinDraw)(MS)
  picture element : görüntü öğesi(IBM)
  picture file name : resim dosyası adı(MS)
  Picture Frame : Resim çerçevesi(MS)
  Picture Objects : Resim Nesneleri(MS)
  Picture Placeholder: Resim Yer tutucuları(MS)
  picture space : çizim alanı(IBM)
  Pictures : Resimler(MS)
  pictures in frames : çerçeveli resimler(MS)
  Pie : çember…(MAC)
  pie chart: dairesel çizim(IBM) çember Grafik(MAC)
  pilot run : öncü geçiş(IBM)
  pin : bacak, dişli, iğne(IBM) iğne(MS)
  pinfeed: dişlili besleme(IBM)
  pink : pembe(MAC)
  pipeline : ardışık düzen(IBM)
  pipeline options : ardışık düzen seçenekleri(IBM)
  pipeline processor: ardışık düzende mikroişlemci(IBM)
  piping(dos) : yöneltme(IBM)
  piracy: korsanlık(IBM)
  pitch : karakter sıklığı(IBM)(MAC) aralık(MS)
  pixel : görüntü öğesi(IBM) piksel(MAC)(MS)
  place holder : yer tutucu(IBM)(MS)
  Plain: Normal(MAC)
  Plain text : Normal metin(MAC) Düz metin(MS)
  Plain text file : Düz metin dosyası(MS)
  plain type : normal(MAC)
  Plain-text documents : Saltmetin belgeler(MAC)
  plaintext : şifresiz metin(IBM)
  plan-of-record : özet proje planı(IBM)
  plate : plaka(IBM)
  platen: merdane(IBM)
  platform: altyapı(IBM)
  play a script : betiğin çalıştırılması(MAC)
  playback : yeniden(yürütmek)(IBM)
  Please name this disk: Bu diske bir ad veri;(MAC)
  Please name this volume: Bu oyluma bir ad vein;(MAC)
  plot : çizmek(IBM)
  plotter: çizici(IBM)(MAC)(MS)
  plotting vector: çizm vektörü(MAC)
  plug : fiş(IBM)
  plug and go : tak ve kullan(IBM)
  plug and go application: ‘tak ve kullan’ uygulaması(IBM)
  plug-compatible : tümüyle uyumlu(IBM)
  plug-in: prize takmak(IBM)
  plus sign : artı işareti(+)(MS)
  PMMU : PMMU(MAC)
  pocket : cep(IBM)
  Pocket guide(booklet) : Cep kılavuzu(MS)
  point : nokta, punto(MAC) nokta, göstermek(IBM);ışaret et / göster(MS)
  Point Number: Nokta numrası(MAC)
  point of call : çağırma noktası(MAC)
  point size : punto boyu(IBM) yazıtipi boyu(MS)
  point to point line : noktadan noktaya hat(IBM)
  Point(measure) : Pt(Yazıtipi boyutu birimi)(MS)
  point-of-sale device: satış noktası aygıtı(IBM)
  point-of-sale system: satış noktası sistemi(IBM)
  pointer: gösterge(IBM) imleç(MAC)(MS)
  Pointer Shape: ımleç Pekli(MS)
  Pointing : Seçme(MAC)
  Points of backward space: arkadaki noktalar(MS)
  Points of forward space : öndeki noktalar(MS)
  Points of vertical(horizontal) : spacing Düşey(yatay) aralama noktaları(MS)
  polar : kutuplu(IBM)
  polarize: kutuplamak(IBM)
  Polish : Lehçe(MAC)
  polishing a document: belgeyi cilalamak(MS)
  poll : taramak(IBM)
  pool: havuz(IBM)
  pop : hoplamak(IBM) çıkma(MAC)
  Pop Up Menu: Açılır Menü(MAC)
  pop-up window : beliren pencere(IBM)
  port : bağlantı noktası(IBM)(MS) kapı(MAC)
  portability: taşınabilirlik(IBM)
  portable computer: taşınabilir bilgisayar(IBM)
  Portable Operating System Interface for Computer Environments: POSIX(IBM)
  portrait: dikey(IBM) düşey(MS)
  Portrait display: Tam sayfa ekran(MAC)
  Portuguese : Portekizce(MAC)
  pos register: satış noktası yazar kasası(IBM)
  pos terminal : satış noktası uçbirimi(IBM)
  position : konum(IBM)(MAC)(MS)
  position-independent: konumdan bağımsız(MAC)
  Positioning: Konumlandırma(MS)
  positive: olumlu, artı(IBM)
  positive picture(re; numbers) : sıfırdan büyük rakam gösterimi(MS)
  post(power ON SELF TEST) : otomatik sınama(IBM)
  postmortem : işlem sonrası(inceleme)(IBM)
  Postpone(to) : ertelemek(MS)
  PostScript Printer on: …ya bağlı PostScript yazıcı(MS)
  power: güç(IBM)(MAC)
  power cord : güç kablosu(IBM)
  power light : açık/kapalı ışığı(IBM)
  Power Manager Processor: Güç Yönetimi ışlemcisi(MAC)
  power off : kapamak(IBM)
  power on : açmak(IBM)
  Power On key: Açma anahtarı(MAC)
  power socket : priz(IBM)
  power strip : anahtarlı uzatma kablosu(IBM)
  Power supply : Güç kaynağı(MAC)
  power switch: güç anahtarı(MAC)
  power typing : serbest yazma(IBM)
  power-on indicator : açıldı göstergesi(IBM)
  Powers(re; math function) : üssü(re; matematiksel işlev)(MS)
  pragmatics: kullanımbilim(IBM)
  pre-: ön-(IBM)
  precedence : öncelik(IBM)
  precision : duyarlık(IBM)(MAC)
  precompile: ön derleme(IBM)
  predefine : (önceden) tanımlamak(IBM)
  Predefined : önceden tanımlanmış(MS)
  predicate(SQL) : karşılaştırma belirtimi(IBM)
  Preferences : Tercihler(MS)
  Preferred : Tercihli(MAC)
  prefix : önek(IBM)(MAC)(MS)
  preliminary checklist: ön denetim listesi(IBM)
  preparation: hazırlık(IBM)
  prepared SQL statement: hazırlanmış SQL deyimi(IBM)
  Preparing for copy: Kopya hazırlığı(MAC)
  preprocessor : önişlemci(IBM)
  preprogrammed: önceden programlanmış(MS)
  prerecorded : önceden kaydedilmiş(MS)
  prerequisite : önkoşul(IBM)
  preselected choice: vurgulu seçenek(IBM)
  presentation: sunu, gösteriliş(IBM)
  presentation layer(OSI) : sunu katmanı(IBM)
  presentation manager : Sunu Yönetim Programı(IBM) Sunu Yöneticisi(MS)
  presentation medium(SNA) : sunu ortamı(IBM)
  presentation services layer(SNA) : sunu hizmeti katmanı(IBM)
  preset : ilk değer atamak(IBM) önceden belirlenmiş(MS)
  preset parameter: önceden belirlenmiş parametre(IBM)
  press: basmak(IBM)(MAC)(MS)
  Press a key : Bir tuşa basın(MAC)
  Prev Column : önceki Sütun(MS)
  preventive: koruyucu(IBM)
  preventive maintenance: koruyucu bakım(IBM)
  Preview : önizleme(MAC)(MS)
  Preview / Print Preview: baskı önizleme(MS)
  Preview font: önizleme yazıtipi(MS)
  preview window : önizleme penceresi(MS)
  Previous : önceki(MAC)(MS)
  PREVIOUS FIELD(Keyname): öNCEKı ALAN(MS)
  price: fiyat(IBM)
  primary : birincil(IBM)
  primary axis : birincil eksen(IBM)
  primary code page : temel kod sayfası(IBM)
  primary dos partition: birincil DOS bellek bölümü(IBM)
  primary file : birincil kütük(IBM)
  primary partition: birincil bellek bölümü(IBM)
  primary window : ana pencere(IBM)
  prime number : asal sayı(IBM)
  print: yazmak, basmak, yazdırmak,bastırmak(IBM);Kağıda Dök(MAC)
  print belt : yazma kuşağı(IBM)
  print buffer: baskı tamponu(MAC)
  Print catalog : Rehberi Dök(MAC)
  Print Date : Yazdırılış Tarihi(MS)
  Print Directory: Rehberi Dök…(MAC)
  Print draft: Taslağı dök(MAC) Taslak Baskı(MS)
  print file : yazdırma kütüğü(IBM)
  Print file : Dosyayı Kağıda Dök(MAC)
  Print final : son durumu bas(MAC)
  Print Gridlines : Kılavuz çizgileri Ba(MAC)
  print head : yazdırma kafası(IBM) yazıcı kafası(MAC)
  print job : baskı işi(MAC)
  Print Length: Baskı Alanı Uzuluğu;(MAC)
  print line: baskı çizgisi, satırı(MAC)
  Print Manager: Yazdırma Yöneticisi(MS)
  Print Merge : Birleşik Yazdırma(MS)
  Print Merge Update : Birleşik Yazdırma Güncelleştir(MS)
  Print Options : Yazdırma Seçenekleri(MS)
  print preview : (yazdırmadan önce) gözden geçirmek(IBM);Baskı önizleme(MS)
  print queue : yazıcı kuyruğu(IBM);Yazdırılacaklar kuyruğu / sırası(MS)
  print rate : baskı oranı(MAC)
  Print Row & Column Headings: Satır ve Sütun Başlıklarını Bas(MAC)
  Print Screen key : Print Screen tuşu(MS)
  print server : baskı dağıtıcısı(MAC)
  print specifications: baskı özellikleri(MAC)
  print spooler: baskı bekleticisi(MAC)
  Print Time : Yazdırılış Saati(MS)
  Print User Log : Kullanıcı Günlüğünü Bas(MAC)
  print wheel : yazdırma çarkı(IBM)
  Print Width: Baskı Alanı Genişliği;(MAC)
  PrintEnvelopes macro : ZarfYazdır(makro)(MS)
  printer : yazıcı(IBM)(MAC)(MS)
  Printer code : Yazıcı kodu(MS)
  Printer control codes: Yazıcı kontrol kodları(MS)
  printer driver: yazıcı sürücüsü(MAC)(MS)
  printer file: yazıcı kütüğü(IBM)
  printer font: yazıcı fontu(MAC) Yazıcı yazıtipi(MS)
  Printer Guide: Yazıcı kılavuzu(MS)
  Printer Installer : Yazıcı yerleştirici / kurucu(MS)
  Printer Message: : Yazıcı ıleisi;(MAC)
  Printer port : Yazıcı kapısı(MAC) Yazıcı bağlantı noktası(MS)
  printer resource: yazıcı kaynağı(MAC)
  Printer Settings : Yazıcı ayarları(MS)
  printer setup : yazıcı ayarı(MAC) Yazıcı Ayarları / Ayarlama(MS)
  printer software : yazıcı yazılımı(MAC)
  Printer Timeouts: Yazıcı zaman limitleri(MS)
  printer writer: yazdırma programı(IBM)
  Printing instructions: Yazdırma komutları(MS)
  printing options : yazdırma seçenekleri(MS)
  Printing Tools : Baskı Gereçleri(MAC)
  printout : yazılı çıktı(IBM) Baskı(MAC)
  priority: öncelik(IBM)
  privacy : kişisel gizlilik(IBM)
  privacy lock : erişim kilidi(IBM)
  private: özel(IBM)
  private authority: özel yetki(IBM)
  private line: özel hat(IBM)
  privilege : ayrıcalık(IBM)(MAC)
  problem: sorun(IBM)
  problem-oriented language: iş yönelimli dil(IBM)
  procedural language : yordamsal dil(IBM)
  procedure: yordam(IBM) yordam / yöntem(MS)
  procedure-oriented language: yordamsal dil(IBM)
  process: süreç, işlemek(IBM)(MS) işlem(MAC)
  process control : süreç denetimi(IBM)
  process control system : süreç denetim sistemi(IBM)
  processing : işleme, işlem(IBM)
  processor : işlemci(IBM)
  processor unit: işlem birimi(IBM)
  ProDOS: ProDOS(MAC)
  ProDOS to Mac : ProDS-Mac(MAC)
  ProDOS to MS-DOS: ProDOS-S DOS(MAC)
  production : üretim(IBM)
  productive : üretken(IBM)
  productivity : üretkenlik(IBM)
  profile : tanıtım(IBM) belgi(MAC)
  program: program, program yapmak, programlamak(IBM)
  program data : program verisi(MAC)
  program directory: program dizini(MS)
  program generator: program üretici(IBM)
  Program linking: Program bağlama(MAC)
  Program Manager : Program Yöneticisi(MS)
  program product: lisanslı program(IBM)
  program temporary fix(PTF): geçici program düzeltmesi(IBM)
  program-described data : programda tanımlanan veri(IBM)
  program-described file : programda tanımlanan kütük(IBM)
  programmable read-only memory:(PR OM) programlanır yalnızca okunur bellek(PROM)(IBM)
  programmable terminal : programlanır uçbirim(IBM)
  programmable workstation: programlanır iş istasyonu(IBM)
  progressive : ileri(IBM)
  project: tasarı, proje(IBM)
  project control: proje denetimi(IBM)
  project management: proje yönetimi(IBM)
  project planning : proje planlaması(IBM)
  projection: izdüşüm(IBM)
  prologue : öndeyiş(IBM)
  promote(to): yükseltmek(MS)
  promoting a heading level: başlık düzeyini yükseltme(MS)
  prompt : bilgi istemi, istemde bulunmak(IBM);Bilgi/Komut istemek(MS)
  Prompt for Summary Info: özet Bilgi iste(MS)
  prompt list pop-up: bilgi istemi penceresi(IBM)
  prompt text : komut / bilgi isteme ileti metni(MS)
  Prompt(DOS) : DOS bilgi / komut istemi(MS)
  prompted stop code : bilgi istemli dur kodu(IBM)
  Proofing a document: Belge sağlama(MS)
  Proofing pass : Sağlama geçişi(MS)
  Proofing Tools: Sağlama Araçları(MS)
  proofread: düzeltmek(IBM)
  propagation : yayılma(IBM)
  properties : özellikler(MS)
  proportional: orantılı(IBM)
  Proportional character spacing: Orantılı karakter boşluğu(MAC)
  proportional font: orantılı font(MAC)
  proportional Space Font : orantılı aralıklı yazıtipi(MS)
  proportional spacing : orantılı aralık(IBM) orantılı boşluk(MAC)
  Proportionally Spaced Font: orantılı aralıklı yazıtipi(MS)
  protect: korumak(IBM)(MAC)(MS)
  protected : korunmuş(IBM)
  protected text: korunmuş metin(IBM)
  protocol : protokol(IBM)(MAC)
  prototype : prototip(IBM)
  pseudo- : sözde-(IBM)
  PTF : PTF(IBM)
  public: kamu, genel(IBM)
  publication : yayın(IBM)
  publish : yayımlamak(IBM)(MAC)
  Publisher : Yayımcı(MAC)
  publishing : yayımcılık(IBM)
  Pull down menu : çekmenü(IBM) Aşağıya açılan menü(MAC);çekmeli Menü(MS)
  pull-down(menu) : çekmenü(IBM)
  pulse : vuruş(IBM) darbe(MAC)
  punch : delgi(IBM)
  punctuation : noktalama(IBM)
  punctuation mark : noktalama imi(MS)
  purge : temizlemek(IBM)
  purpose: amaç(IBM)
  push : itmek(IBM)
  pushbutton : işlem düğmesi(IBM)
  pushbutton dialing : tuşlu arama(IBM)
  put : koymak(IBM)
  Put Away : Yerine Koy(MAC)
  Put back : yerine koy(MAC)
  Puzzle : çözmece(MAC)

  – R -
  rack: raf(IBM)
  rack-mounted system: raf yapısında sistem(IBM)
  radiation: ışıma(IBM)
  radio button : radyo düğmesi(IBM)(MS)
  ragged edge: düzensiz kenar(IBM)
  Raise level : yükseltme düzeyi(MS)
  Raise(to) : yükseltmek(MS)
  Raising Heading Level : Başlık düzeyini yükseltme(MS)
  RAM: RAM(MAC)
  RAM cache : RAM önbellek(MAC)
  RAM Disk : RAM disk(MS)
  RAM-resident Software: RAM’ da yerleşik yazılım(MS)
  RAMDrive : RAMSürücü(MS)
  random : rastgele(IBM)(MAC)
  random access : rastgele erişim(MAC)
  random-access device: rastgele erişimli aygıt(MAC)
  random-access memory(RAM): rastgele erişimli belek(RAM)(MAC)
  random-access text file : rastgele erişimli metin dosyası(MAC)
  randomize : rastgele dağıtmak(IBM)
  range: yayılma alanı, aralık, seri(IBM);aralık(MAC) erim(MS)
  range check: aralık kontrolü(MAC)
  range of cells: hücre erimi(MS)
  rank: düzey sırası(IBM)
  raster: taramalı(IBM)
  raster count : taranan çizgi sayısı(IBM)
  raster display device: taramalı görüntü aygıtı(IBM)
  raster font: taramalı yazı tipi(IBM)
  raster graphics: taramalı grafik(IBM)
  raster pattern: tarama deseni(IBM)
  raster scan: çizgi tarama(IBM)
  rate: hız, oran(IBM)
  Rate of Insertion Point Blinking: ımlecin Yanıp Sönme Hızı(MAC)
  ratio : oran(IBM)
  rational number : rasyonel sayı(IBM)
  raw: ham(IBM)
  re: yeniden(IBM)
  reach: ulaşmak(IBM)
  read : okumak(IBM)(MAC)(MS)
  read authority: okuma yetkisi(IBM)
  read error : okumada hata(MAC)
  Read Me documents: Beni Oku elgeleri(MAC)
  Read Only: Salt Oku(MAC) salt-okunur(MS)
  read only file : salt-okunur dosya(MS)
  read-only: yalnızca okunur(IBM)
  Read-only access : Salt-okuma erişimi(MS)
  read-only memory: salt oku bellek(MAC)
  Read-write access : Oku-yaz erişimi(MS)
  readability score : okunabilirlik derecesi(MS)
  readable character: okunabilir karakter(MAC)
  reader: okuyucu(IBM)
  Reading: Okunan;(MAC)
  ready: hazır(IBM)
  Ready to start: Başlamaya hazr(MAC)
  real: gerçek(IBM)
  real mode : gerçek kip(MS)
  real number: gerçek sayı(IBM)
  rearrange: yeniden düzenle(MS)
  Reassign: Yeniden ata(MS)
  reboot: sistemi yeniden yüklemek(IBM) yeniden başla(MAC)
  recall: geri çağırmak(IBM)
  receipt: alındı(IBM)
  receive : almak(IBM)
  Receive File: Alma Dosyas(MAC)
  receiver: alıcı(IBM)
  Recent : En son(MAC)
  receptacle: yuva(IBM)
  reclamation: geri isteme(IBM)
  recognition: tanıma(IBM)
  reconciliation: uzlaşma(IBM)
  record: kayıt, kaydetmek(IBM)(MS) kayıt(MAC)
  record a macro : makro kaydetmek(MS)
  Record Button: Kayıt düğmesi(MAC)
  Record Macro : Makro Kaydet(MS)
  Recover(to) : Kurtarmak(MS)(MAC)
  recoverable : kurtarılır(IBM)
  recovery : kurtarma(IBM)
  Recovery process: Kurtarma işlemi(MS)
  recovery routine: kurtarma yordamı(MAC)
  recursion : özyineleme(IBM)
  recursive : özyineli(IBM)
  recycle: yeniden çevrime sokmak(IBM)
  Red : Kırmızı(MAC)
  Redefine(to): Yeniden tanımlamak(MS)
  redirection : yeniden yönlendirme(IBM)
  Redo: Yeniden yap(MAC) yinele(MS)
  Redraw: Yeniden çiz(MS)
  reduce : indirgemek(IBM) Küçült(MAC)(MS)
  Reduce or Enlarge : Küçült veya büyüt(MAC)
  Reduce to fit: Sığdıracak kadar küçült(MAC)
  reduction: indirgeme(IBM)
  redundancy: artıklık(IBM)
  redundancy check: hata denetimi(IBM)
  reel : makara(IBM)
  refer: bakmak, başvurmak(IBM) yollamak(MAC)
  reference : başvuru, ilgi, gönderi(IBM);danışma, yollama, referans(MAC)(MS)
  Reference field: Referans alanı(MS)
  reference line : eksen kaydırma çizgisi(IBM)
  Referenced Document:(RD) fields Gönderme yapılan belge(RB) alanları(MS)
  Referenced Item: Gönderme yapılan öğe(MS)
  reflect: yansıtmak(IBM)
  reflectance: yansıma oranı(IBM)
  reflection : yansıma(IBM)
  refresh: yenilemek(IBM)(MS)
  Refresh Field : Yenileme Alanı(MS)
  refresh rate : Tarama hızı(MAC)
  regenerate: yeniden üretmek(IBM)
  region: bölge(IBM)(MAC)
  register: yazmaç(IBM)(MAC)
  registered trademark: tescilli ticari marka(IBM) tescilli marka(MAC)
  Regular Hyphen: Normal Tire(MS)
  Regular Link : Normal Bağlantı(MS)
  regulate: düzene koymak(IBM)
  reiterate: yinelemek(IBM)
  reject : geri çevirmek(IBM)
  related words : ilişkili sözcükler(MS)
  relation : ilişki(IBM)
  relational: ilişkisel(IBM)
  relational database: ilişkisel veritabanı(IBM)
  relational operator: ilişkisel işleç(IBM)
  relative : göreli, bağıl(IBM)
  relative data: göreli veri(IBM)
  relative size pie : orantılı dilim(IBM)
  Relative to: göreli(MS)
  relay: ileti anahtarlamak, aktarma(IBM)
  relayed frame: aktarılan çerçeve(IBM)
  release : serbest bırakmak, yayın(IBM);bırakmak, yayın(MAC) serbest bırakmak(MS)
  reliability: güvenilirlik(IBM)
  relinquish: bırakmak(IBM)
  relocatable: yerdeğiştirebilir(IBM)
  relocate : yerdeğiştirmek(IBM)
  remainder: kalan(IBM)
  remark : açıklama(IBM)
  reminder: anımsatıcı(IBM)
  remote: uzak(IBM)(MAC)
  remote computer: uzak bilgisayar(MAC)
  remote controller: uzak denetleyici(IBM)
  remote device: uzak aygıt(IBM)
  remote host: uzak anasistem(IBM) uzak ana sistem(MAC)
  remote job entry : uzaktan iş girişi(IBM)
  remote power off: uzaktan kapama(IBM)
  remote power on : uzaktan açma(IBM)
  remote station: uzak iş istasyonu(IBM)
  remote system: uzak sistem(IBM)(MAC)
  remote workstation: uzak iş istasyonu(IBM)
  remove: kaldırmak(IBM) Sil(MAC) çıkarmak / Silmek(MS)
  Remove footers: Atlıkları sil(MAC)
  Remove Group: Grubu sil(MAC)
  Remove headers: Başlıkları sil(MAC)
  Remove Page Break: Sayfa Sonu ıaretini Kaldır(MAC)
  Rename: Ad Değiştir(MAC);Yeniden isimlendirmek /Ad değiştirmek(MS)
  Renumber(to) : yeniden numaralandırmak(MS)
  reorder: yeniden düzenlemek(IBM)
  reorganize: yeniden düzenlemek(IBM)(MS)
  repaginate : sayfaları yeniden numarala(MAC);Yeniden sayfalandır(MS)
  Repaginate Now: Pimdi yeniden sayfalandır(MS)
  Repagination : Yeniden sayfalandırma(MS)
  repair: onarım(IBM)(MAC)
  Repair Automaticaly: Otomatik Onarım(MAC)
  repeat: yineleme(IBM)(MS) tekrarla(MAC)
  REPEAT COMMAND(Keyname): KOMUTU YıNELE(MS)
  Repeat delay: Tekrarlama gecikmesi(MAC)
  repeat key: tekrar tuşu(MAC)
  REPEAT SEARCH(Keyname) : YENıDEN ARA(MS)
  repertoire : dağarcık(IBM)
  replace: yerine koymak(IBM) Değiştirmek(MAC)(MS)
  replace mode: üstüne yazma kipi(sözcük işlem)(IBM)
  Replace With: Yerine Konacak(MS)
  replicate: kopyalamak(IBM)
  reply: yanıt(IBM)
  report: rapor(IBM)(MAC)
  repository: veri havuzu(IBM)
  representation: gösteriliş(IBM)
  reproduce: çoğaltmak(IBM)
  request : istek(IBM)(MAC)
  Request item: öğe iste(MS)
  requester: istek programı, isteyen(IBM)
  required carrier return : istenen satırbaşı(IBM)
  required hyphen: istenen kısa çizgi(IBM)
  required page break : istenen sayfa sonu(IBM)
  required parameter: zorunlu parametre(IBM)
  required space : istenen ara(IBM)
  requirement : gereksinme(IBM)
  rerun : yeniden geçiş, yeniden çalıştırmak(IBM)
  Rescue: Kurtarma(MAC)
  reserve : ayırmak(IBM)
  reserved: ayrılmış(IBM)
  reserved word : özel amaçlı sözcük(IBM)
  reservoir: depo(IBM)
  reset: ilk duruma getirmek(IBM) Sıfırlamak(MS);Yeniden başla(hardware)
  Reset switch: Reset tuşu(MAC)
  Reshape Arc: Yeniden Pekillendire Arkı(MAC)
  Reshape Polygon: Yeniden Pekillendirme çokgeni(MAC)
  Reshape: Yeniden Pekillendirme(MAC)
  resident: yerleşik(IBM)
  Residing in Background: Artalanda kalan(MS)
  residual error ratio: kalan hata oranı(IBM)
  residue: artık(IBM)
  residue check: sayı ile denetim(IBM)
  resilient: aksaklığa dayanıklı(IBM)
  Resize : Yeniden Boyutlandırma(MAC)(MS)
  Resize handles: Yeniden boyutlandırma araçları / tutamakları(MS)
  resolution: netlik(IBM) çözünürlük(MAC)(MS)
  resolve : çözmek(IBM)
  resolver: çözücü(IBM)
  resource: kaynak(IBM)(MS) kaynak yazılım(MAC)
  response : yanıt(IBM) yanıt vermek(MAC) Tepki / Yanıt(MS)
  response time: yanıt süresi(IBM)
  restart: yeniden başlatmak(IBM)(MAC)
  restore: geri yüklemek(IBM)(MAC);Eski durumuna getirmek/önceki boyuta getirmekMS)
  Restore a single file : Tek dosyayı geri yükle(MAC)
  Restore all files : Tüm dosyaları geri yükle(MAC)
  restore button : önceki boyuta getirme düğmesi(IBM)
  restrict : sınırlamak(IBM)
  result: sonuç(IBM)
  result field: sonuç alanı(IBM)
  Resulting Style: ortaya çıkan biçem(MS)
  results list: sonuçlar listesi(MS)
  resume: sürdür(MAC) devam etmek(MS)
  retail : perakende(IBM)
  Retain Line Breaks : Satır Sonlarını Koruma(MAC)
  retention: saklama(IBM)
  retention cycle: saklama süresi(IBM)
  retrieval : alma(IBM)
  Retrieve: Al(MAC) Almak / Okumak(MS)
  retrofit: uyarlamak(IBM)
  retry : yeniden denemek(IBM)
  return : dönüş, dönmek(IBM) dön(MAC)
  return code: dönüş kodu(IBM)
  return graphic : gafiğe dön(MAC)
  Return key: Return tuşu(MAC)
  retype: yeniden yaz/gir(MS)
  reusable: yeniden kullanılır(IBM)
  reverse: ters(IBM) Ters çevir(MS)
  reverse engineering : ters mühendislik işlemleri(MAC)
  reverse indexing: yazma konumunu yukarı alma(sözcük işlem)(IBM)
  Reverse Print Order: Yazdırma Sırasını Ters çevir(MS)
  reverse video: ters görüntü(IBM)
  Reversible(action): Geri alınabilir(işlem)(MS)
  Revert: Dön(MAC)
  Revert to Saved : Kaydedilene Dön(MAC)
  review : gözden geçirmek(IBM)(MAC)(MS)
  Revisable-Form Text(RFT): RFT(Değiştirilebilir Form Metni)(MS)
  Revised Text: Düzeltilmiş metin(MS)
  revision: düzeltme(IBM)(MAC)
  revision bar: değişiklik çubuğu(IBM) Düzeltme çubuğu(MS)
  Revision Marking: Düzeltme ımleme(MS)
  Revision Marks: Düzeltme ımleri(MS)
  Revision Numbers: Düzeltme numarası(MS)
  revision symbol: değişiklik simgesi(IBM)
  rewind: geri sarmak(IBM)
  ribbon : şerit(IBM)(MAC)(MS)
  Ribbon/Ruler : Perit/Cetvel(MS)
  Rich Text Format: RTF Dosya Biçimi(MS)
  Rich Text Format(RTF): RTF(MS)
  Right: Sağ(MAC)
  right adjust: sağdan ayarlamak(IBM)
  right align : sağdan hizala(MAC)
  right aligned: sağdan hizalı(MAC)
  Right aligned / right justified: Sağdan hizalı / sağa yaslı(MS)
  Right alignment: Sağdan hizalama(MS)
  Right Flush : Sağa Yanaştır(MS)
  Right indent: Sağdan girinti(MS)
  right justify: sağa yaslamak(IBM) sağdan blokla(MAC)
  Right key : Sağ ok tuşu(MS)
  right margin: sağ marj(MAC)
  RIGHT SHIFT: SAª üST-KARAKTER(MS)
  Right Sides: Sağ kenarlar(MAC)
  Right text : Sağ metin(MAC)
  Right-alignment box : Sağdan hizalama kutusu(MAC)
  Right/Outside: Sağ/Dış(MS)
  ring : halka(IBM)
  ring response: yanıt zili(MAC)
  RISC(Reduced Instruction Set Com puter):RISC(ındirgenmiş Komut Takımı Bilgisayarı)(IBM)
  rise: yükselmek(IBM)
  risk: risk(IBM)
  risk assesment : risk değerlendirmesi(IBM)
  Roadmap: Yol haritası(MS)
  robot : robot(IBM)
  robotic controller: robot denetleyici(IBM)
  robotics: robotbilim(IBM)
  roll : kaydırmak(IBM)
  roll back : değişiklikleri kaldırmak(IBM)
  roll in : belleğe getirmek(IBM)
  roll out : bellekten yollamak(IBM)
  rollback(SQL): geridönüş(IBM)
  roller : silindir(IBM)
  ROM: ROM(MAC)(MS)
  Roman numerals : Roma rakamları(MS)
  Romanian : Romence(MAC)
  root: kök(IBM)
  root directory : kök dizin(IBM)(MS)
  root element : kök öğe(IBM)
  Roots(re; math function) : Kök(re;matematıksel)(MS)
  rotary dial: çevirmeli arama(IBM)
  Rotate: Döndür(MAC)
  Rotate Left : SolaDöndür(MAC)
  Rotate Right: Sağa Döndür(MAC)
  rotation : dönme(IBM)(MAC)
  rotation hot key: dönüşümlü geçiş tuşu(IBM)
  rotational delay: dönme gecikmesi(IBM)
  rotor : rotor(IBM)
  round : yuvarlak, yuvarlamak(IBM)
  Round Corners : Köşeleri Yuarla(MAC)
  Rounded-corner box : Köşeleri-yuvarlanmış kutu(MAC)
  route : yöneltmek(IBM)
  router : yöneltici(IBM)
  routine : program(parçası)(IBM) yordam(MAC)
  routing : dağıtım(IBM)
  routing entry: yöneltme kaydı(IBM)
  row : satır, sıra(IBM) satır(MAC)(MS)
  Row & Column Headings: Satır ve Sütun Başlıkları(MAC)
  row boundary: satır sınırı(MS)
  Row Input Cell: Satır Girdi Hücresi;(MAC)
  row width : satır genişliği(MAC)
  royalty : telif ücreti(IBM)
  RTF(Rich Text Format) : RTF(MS)
  Ruler: Cetvel(MAC)(MS)
  Ruler change : Cetvel değişikliği(MAC)
  ruler line: cetvel çizgisi(MAC)
  Ruler Mode : Cetvel kipi(MS)
  Ruler scale: Cetvel ölçeği(MS)
  Ruler setting : Cetvel Ayarları(MAC)
  Rules: Kurallar(MS)
  run : geçiş, geçirmek, çalıştırmak, çalışmak,;yürütmek(IBM) başla(MAC)
  Run Macro: Makroyu çalıştırmak(MS)
  Run Macro Name: çalıştırılacak Makronun Adı(MS)
  run query : sorgu yürütmek(IBM)
  run(an application) : (uygulamayı) çalıştır(MS)
  Run-in Index: Yan-yana (re; dizin biçimi)(MS)
  run-time: yürütme zamanı(IBM) çalışma kopyası(MAC);çalışma anı /
  run-time environment: yürütme ortamı(IBM)
  run-time module : yürütme modülü(IBM)
  running foot(ing) : yinelenen altbilgi(IBM)
  running heading: yinelenen başlık(IBM)
  Running out of memory: bellek tükendi / yetersiz bellek(MS)
  Running under Windows:(re;applications) Windows altında çalışan(MS)
  Russian: Rusça(MAC)

  – S -
  SAA application: SAA uygulaması(IBM)
  SAA architecture: SAA mimarisi(IBM)
  SAA enabler: SAA uyarlayıcı(IBM)
  SAA environment: SAA ortamı(IBM)
  SAA solution : SAA çözümü(IBM)
  safety ring: güvenlik halkası(IBM)
  sale: satış(IBM)
  sales representative: pazarlama mümessili(IBM)
  same : aynı(IBM)
  sample : örnek(IBM)(MS)
  Sample box : örnek kutusu(MS)
  Sample database: örnek veritabanı(MS)
  Sample file : örnek dosya(MS)
  Sampler : örnekleyici(MS)
  sampling : örnekleme(IBM)
  Sans serif font: Sans serif yazıtipi(MS)
  satellite: uydu(IBM)
  saturation: doyma(IBM)(MAC)
  save: saklamak(IBM) Kaydetmek(MAC)(MS)
  save as: yeni adla saklamak(IBM) Adıya Kaydet(MAC)
  Save current document: Geçerli belgeyi kaydet(MAC)
  save file: saklama kütüğü(IBM)
  Save Formatted Values : Biçimleriyle birlikte(MAC)
  Save my name and password: Parola ve adımı kaydet(MAC)
  Save my name only : Yalnız adımı kaydet(MAC)
  Save summary as: özeti adıyla kaydet(MAC)
  save system authority: sistem saklama yetkisi(IBM)
  Save Unformatted Values: Salt Değerler Olarak(MAC)
  Saved: Kaydedildi(MAC)
  saving : tutum(IBM)
  Saving large clipboard: Büyük pano kaydediliyor(MAC)
  Saving Reminder: Kaydetme Hatırlatıcısı(MS)
  scalar: skalar(IBM)
  scalar function : skalar işlev(IBM)
  scale: ölçek(IBM)(MAC)(MS)
  scale line: ölçek satırı(IBM) ölçek çizgisi(MS)
  Scale(to) : ölçeklemek(MS)
  Scaleable View : ölçeklenebilir Görünüm(MS)
  Scaled-down version: Ufaltılmış sürüm(MS)
  scaling : ölçekleme(IBM)(MS)
  scaling factor : ölçekleme katsayısı(IBM) ölçekleme oranı(MAC)
  scan: taramak(IBM)(MAC)
  scanner: tarayıcı(IBM)(MAC)
  Scanning order: Taramasırası(MAC)
  Scatter : Dağılım(MAC)
  Scatter Chart: Dağılım Grafik(MAC)
  scatter diagram: serpme çizim(IBM)
  scatter plot : serpme çizim(IBM)
  schedule : zaman çizelgesi, zamanlamak(IBM)
  scheduling: zamanlama(IBM)
  schema : şema(IBM)
  scope : kapsam(IBM)
  scrap : karalama(MAC)
  scrap file: karalama dosyası(MAC)
  Scrapbook: Defter(MAC)
  Scrapbook File : Defter(MAC)
  scratch: silmek(IBM) karalamak(MAC)(MS)
  Scratch Files: Geçici dosyalar(MS)
  scratch install: en baştan kurma(IBM)
  scratch tape : boş bant(IBM)
  screen: ekran(IBM)(MAC)(MS)
  Screen buffer: Ekran tamponu(MAC)
  Screen colors: Ekran renkleri(MS)
  Screen Design Aid: Ekran Tasarımı Yardımı(IBM)
  Screen fonts: Ekran yazıtipleri(MS)
  Screen messages : Ekran ıletileri(MS)
  Screen Redraws: Ekrandaki çizimin yinelenmesi / yenilenmesi(MS)
  Screen regions: Ekran bölgeleri(MS)
  screen shot: ekran resmi(MAC)
  Screen Size : Ekrandaki boyutlaıyla(MAC)
  script: yazı(IBM) betik(MAC)
  scripting language : betik dili(MAC)
  scroll: kaydırmak(IBM)(MS) Sarma(MAC)
  scroll area : sarma alanı(MAC)
  scroll arrow: sarma oku(MAC) Kaydırma oku(MS)
  Scroll bar: Sarma çubuğu(MAC) Kaydırma çubuğu(MS)
  Scroll box: Sarma kutusu(MAC) Kaydırma kutusu(MS)
  Scroll by the windowful: Pencere bou sarma(MAC)
  Scroll Lock key: Scroll Lock tuşu(MS)
  Scroll up(down): Yukarı(aşağı) kaydırma(MS)
  scrollable list: sarılabilir liste(MAC)
  Scrolling: Sarılıyor(MAC)
  Scrolling character: Sarılankarakter(MAC)
  Scrolling through a document: Belge üzerinde hareket(MS)
  SCSI: SCSI(MAC)
  SCSI Cables and Teminators: SCSI Kablo ve Sonlayıcıları(MAC)
  SCSI Device: SCSI Aygıtı (MAC)
  SCSI ID Number: SCSI Kimlik Numarası(MAC)
  SCSI port : SCSI kapısı(MAC)
  SE Bus: SE Yolu(MAC)
  SE bus access port : SE yolu erişim kapısı(MAC)
  search: taramak(IBM) ara(MS) (MAC)
  Search and replace : Bul ve değiştir(MS)
  Search direction: Arama yönü(MS)
  search for : aramak(IBM) …yı aramak(MS)
  Search for box: Aanan kutusu(MAC)
  Search List : Arama listesi(MS)
  search path: arama yolu(MAC) Taranacak yol(MS)
  search word: aranan sözcük(IBM)
  Searched : Arandı(MS)
  secondary : ikincil(IBM)
  secondary axis : ikincil eksen(IBM)
  secondary file : ikincil kütük(IBM)
  secondary window: ikincil pencere(IBM)
  section : bölüm(IBM)(MS)
  Section break: Bölüm sonu(MS)
  Section Heading: Bölüm Başlığı(MS)
  Section Mark: Bölüm imi(MS)
  Section Property: Bölüm özelliği(MS)
  Section Start : Bölüm Başlangıcı(MS)
  Section Title : Bölüm Başlığı(MS)
  sector: kesim(IBM)(MAC)
  security: güvenlik(IBM)(MS)
  security officer: güvenlik görevlisi(IBM)
  security violation: güvenliği bozma(IBM)
  See Files : Dosyaları Görme,Dosya Erişimi(MAC)
  See Folders: Klasörleri Görme, Klasör Erişimi(MAC)
  seek: aramak(IBM)
  segment: parça, parçalamak(IBM) parça(MAC)
  seize : (hat) ele geçirmek(IBM)
  select: seçmek(IBM)(MAC)(MS)
  Select All : Tümünü Seç(MAC)
  select button: seçme düğmesi(IBM)
  Select Chart : Grafiği Seç(MAC)
  Select Last Cell: Son Hücrei Seç(MAC)
  Select Plot Area: çizim Alanını Seç(MAC)
  selected: seçili(MAC)
  Selected Items: Seçili öğele(MAC)
  Selection : Seçim / Seçili kısım(MS) seçim(MAC)
  Selection area : Seçim alanı(MS)
  Selection Bar : Seçim çubuğu(MS)
  Selection Bar Arrow: Seçim çubuğu Oku(MS)
  selection box: seçim kutusu(MAC)
  selection fields: seçim alanları(MAC)
  Selection pointer: Seçme imleci(MAC)
  selection rectangle: seçme dörtgeni(MAC)
  selective: seçmeli(IBM)
  self check : öz sağlama(IBM)
  self service machine: otomatik hizmet makinesi(IBM)
  self test: otomatik sınama(IBM)
  semantics : anlambilim(IBM)
  semi: yarı(IBM)
  Semi-automatic numbering: Yarı-otomatik numaralandırma(MS)
  semiconductor : yarıiletken(IBM)
  Seminar: Seminer(MS)
  send : göndermek(IBM)
  Send File : Dosyayı Gönderme(MAC)
  Send to back: arkaya gönder(MAC)
  sense: algılamak(IBM)
  sensor: algılayıcı(IBM)
  sentence : tümce(IBM)
  separate: ayrı, ayırmak(IBM)
  separator: ayırıcı(IBM)(MS)
  Seq-id(re; SEQ fields) : sıra tanıtıcı(re ; SIRA alanı)(MS)
  seqence of actions : işlem sırası / dizisi(MS)
  sequence: sıra(IBM)(MAC)(MS)
  Sequence field : Sıra numarası alanı(MS)
  Sequence identifier : Sıra numarası tanıtıcısı(MS)
  Sequence item : Sıra öğesi(MS)
  Sequence name : Sıra adı(MS)
  Sequence number: Sıra numarası(MS)
  Sequence Number Cross-Reference: Sıra numarası çapraz referansı(MS)
  Sequence value: Sıra değeri(MS)
  Sequences of Items: öğe sırası / dizisi(MS)
  sequential : sıralı(IBM) ardışık(MAC)
  sequential access: ardışık erişim(MAC)
  Sequential numbering: Sıralı numaralandırma(MS)
  Serbian: Sırpça(MAC)
  serial: dizisel(IBM) seri(MAC)
  Serial communication: Seri iletişim(MAC)
  serial data: seri veri(MAC)
  serial device : dizisel aygıt(IBM)
  Serial Driver: Seri Sürücü(MAC)
  Serial interface : Seri arabirim, seri arayüz(MAC)
  serial mouse : seri bağlantılı fare(MS)
  serial number: seri numarası(IBM)(MS)
  serial port : dizisel bağlantı noktası(IBM) seri kapı(MAC)
  serial printer: seri yazıcı(MAC)(MS)
  serial processing : dizisel işlem(IBM)
  Series: Seri(MAC)
  Series Number: Sei Numarası;(MAC)
  Series or Data Point : Seri veya Veri Noktası(MAC)
  serif : çıkıntı(MAC) Serif(MS)
  serif-font: çıkınılı font(MAC)
  server : hizmet programı, hizmet makinesi(IBM);dağıtıcı(MAC)
  Server Folder: dağıtıcı klasörü(MAC)
  Server Info : dağıtıcı bilgisi(MAC)
  Server menu: dağıtıcı menüsü(MAC)
  Server report: dağıtıcı raporu(MAC)
  server startup volume : dağıtıcı başlangıç oylumu(MAC)
  Server summary: dağıtıcı özeti(MAC)
  service: hizmet(IBM)
  service mode : bakım kipi(IBM)
  session : oturum(IBM)(MAC)(MS)
  set: takım, küme(IBM) kur(MAC)
  set a path : yol belirle(MS)
  Set Criteria: ölçüt Sapta(MAC)
  Set Database : Veri Tabanı Oluşur(MAC)
  Set Default : Varsayılanı belirle(MS)
  set nulls on/off: boşlukları geçerli/geçersiz kılmak(IBM)
  set of documents: belgeler kümesi(MS)
  set off : kapamak(IBM)
  set on : açmak(IBM)
  Set page: Sayfayı Ayarla(MAC)
  Set Page : Sayfa No Ayarla(MAC)
  Set Page Break: Sayfa Sonu ışareti Ko(MAC)
  Set Preferred Format : Tercihli Biçimi Sapa(MAC)
  Set Print Area: Döküm Kapsamı(MAC)
  Set Print Titles : Döküm Başlıkları(MAC)
  Set Recorder: ızleme Kayıt Alanını Seç(MAC)
  Set Startup : Başlangıç Programı(MAC)
  Set Startup Options: Başlangıç özelliklerini belirle(MS)
  set up: kurma(MAC)
  Set(tabs) : Belirle(sekmeler)(MS)
  set-off: bulaşmak(IBM)
  setting : ayar(IBM)(MAC)(MS)
  Setting tab stops: Sekme duraklarını belirleme(MS)
  Setting the format: Biçim ayarlanıyor(MAC)
  Setting up : Kurma(MS)
  setup: kurmak, düzenek(IBM) Kurulum / Kur(MS)
  Setup Connections: Bağlatıları kur(MS)
  Setup disk: Kurulum / Kurma Diski(MS)
  Setup guide: Kurma kılavuzu(MAC)
  Setup program(SETUP) : kurma / yerleştirme programı(KUR)(MS)
  severity : önem(derecesi)(IBM)
  severity code: önem kodu(IBM)
  shade: gölgelemek(IBM)
  Shaded : Gölgeli(MS)
  Shades : Gölgeler(MAC)
  shading: gölgelendirme(MS)
  shadow : gölge(IBM)(MAC)(MS)
  shadowing : gölgeleme(MAC)
  Shaft Weight: Gövde kalınlığı(MAC)
  Shape : Pekil(MAC)(MS)
  shape definition: şekil tanımı(MAC)
  share : paylaşmak(IBM)(MAC)
  Share data : veri paylaş(MS)
  share lock(SQL) : paylaşım kilidi(IBM)
  shared file: paylaşılan dosya(MS)
  shear: kaykılma(IBM)
  sheet: yaprak(IBM)
  Sheet-feed: Sayfa besleme(MS)
  shelf : raf(IBM)
  shelf life : raf ömrü(IBM)
  shell: kabuk(IBM)
  shell document : kabuk belge(IBM)
  SHIFT: üST-KARAKTER(MS)
  shift : kaydırmak(IBM) Kaydırmak / ötelemek(MS)
  Shift Cells: Hücreleri kaydır / ötele(MS)
  Shift Cells Down: Hücreleri Alta Kaydır(MAC)
  Shift Cells Left: Hücreleri Sola Kaydır(MAC)
  Shift Cells Right: Hücreleri Sağa Kaydır(MAC)
  Shift Cells Up : Hücreleri üste Kaydır(MAC)
  Shift click: Shift tıklama(MAC)
  Shift key : üst karakter tuşu(IBM)(MS) Shift tuşu(MAC)
  shift lock: üst karaktere kilitleme(IBM)
  shift state: üst Karakter durumu(IBM)
  shift-in character: çift bayt dizilimi bitiş karakteri(IBM)
  shift-out character: çift bayt dizilimi başlangıç karakteri(IBM)
  short: kısa(IBM)(MAC)
  Short Menus: Kısa Menüler(MS)
  Short Name: Kısa Adı;(MAC)
  shortcut: kısayol(Kestirme klavye için)(MAC)
  shortcut key : kestirme yol tuşu(IBM) kısayol tuşu(MS)
  Shortcuts: Kısaltmalar / Kısayollar(MS)
  Show Active Cell: Etkin Hücreyi Göster(MAC)
  Show All : Tümünü göster(MAC)(MS)
  Show Boundaries : Sınırları göster(MS)
  Show Clipboard : Panoyu Göster(MAC)
  Show Dates : Tarihleri göster(MAC)
  Show Entire Chart: Tüm grafiği göter(MAC)
  Show Footer: Altlığı Göster(MAC)
  Show Grid Lines : Izgara çizgilerini göster(MS)
  Show Header: Başlığı Göster(MAC)
  Show Messages: ıletileri Göster(MAC)
  Show page: Sayfayı göster(MAC)
  Show Page Breaks : Sayfa Sonlarnı Göster(MAC)
  Show Ruler Lines: Cetvel çizgilerini Göster(MAC)
  Show rulers: cetvelleri göster(MAC)
  Show Size: Boyutu göster(MAC)
  Show Summary: özeti Göster(MAC)
  Show Tab Ruler : Tab cetvelini göstr(MAC)
  Show Task Info : ış Bilgisini Göster(MAC)
  Show Total: Toplamını Göster(MAC)
  Show User Log: Kullanıcı Günlüğünü Göter(MAC)
  Show Value: Değeri Göster(MAC)
  Show(to) : Göstermek(MS)(MAC)
  shredder : yoketme kutusu(IBM)
  Shrink down: Küçült(MAC)
  SHRINK FONT(Keyname) : YAZITıPı KüçüLT(MS)
  SHRINK SELECTION(Keyname): SEçıLı KISMI KüçüLT(MS)
  shrink to an icon: simgeye küçült(MS)
  Shrink(to): Ufaltmak / Küçültmek(MS)
  Shut Down : Sistemi Kapa(MAC)
  shutdown: kapanış(IBM)
  sibling element: kardeş öğe(IBM)
  side : yan(IBM)
  Side by Side: Kenar Kenara(MS)
  Side-by-Side Paragraphs: Yanyana Paragraflar(MS)
  Sidebars : Kenar çubukları(MS)
  Sideheads: Kenar başlıkları(MS)
  Sides required: Kenarlar gerekli(MAC)
  sift: elemek(IBM)
  sifting sort: elemeli sıralama(IBM)
  sight: görüş(IBM)
  sign: işaret(IBM)
  sign-off: oturum kapamak(IBM)
  sign-on: oturum açmak(IBM)
  signal : sinyal(IBM) im(MAC)
  signature : imza(MAC)(MS)
  significand: anlam taşıyan(IBM)
  significant : anlamlı(IBM)
  SIMM: SIMM(MAC)
  simple: yalın(IBM)
  simple list: yalın liste(IBM)
  simplex: tekyönlü(IBM)
  Simplified Chinese: Modern çince(MAC)
  simulate: benzetim yapmak(IBM)
  simulation: benzetim(IBM)
  simultaneous peripheral operation: on-line;çevrimiçi çevre birimi eşzamanlı işlemi(IBM)
  Single: Tek /Tekil(MS)
  Single close quotation mark:(ALT+ 0148) Tek tırnak imi(kapama)(MS)
  Single close quote : Tek tırnak(kapama)(MS)
  Single column: Tek sütun(MS)
  single density: tek yoğunluklu(IBM)
  single level storage: tek düzey bellek(IBM)
  Single open quotation mark:(ALT+0 145) Tek tırnak imi(açma)(MS)
  Single open quote: Tek tırnak(açma)(MS)
  single precision: tek duyarlıklı(IBM)
  Single sheet: Tek sayfa(MAC)
  single sheet guide: tek sayfa kılavuzu(MAC)
  single sheet paper: tek sayfa kağıt(MAC)
  single sided diskette: tek taraflı disket(IBM)
  Single space: tek boşluklu(MAC) TEK ARALIK(MS)
  Single Step: Tek Adım(MAC)
  single-byte character set(SBCS): tek baytlık karakter takımı(IBM)
  single-byte coded font: tek baytla kodlanmış yazı tipi(IBM)
  Single-drive system : Tek-disk sürücülü sistem(MS)
  single-selection field : tek seçimli alan(IBM)
  Single-sheet printing: Tek-tek yazdırma(MS)
  single-sided: tek yüzlü(MAC)
  Single-sided printing : Tek yüzlü yazdırma(MS)
  Single-space: Tek boşluklu(MAC)
  Single-space box: Tek boşlukkutusu(MAC)
  single-spaced(paragraph): tek-aralıklı paragraf(MS)
  sink: alıcı(IBM)
  size : büyüklük, boyut(MAC) boyut,boyutlandırmak(MS)
  Size & Orientation: Boyut ve Yönelim(MS)
  Size box: Boyut kutusu /kutu boyutlandırma(MS)
  size properties : boyut özellikleri(MS)
  Sizing Arrow: Boyutlandırma Oku(MS)
  sizing border: boyutlandırma çerçevesi(IBM)
  Sizing Handle : Boyutlandırma Aracı / Tutamağı(MS)
  skeleton : çatı(IBM)
  skew: çarpıklık(IBM)
  skip: atlamak(IBM)
  Skip lines : Satırları atla(MAC)
  Skip Volume: Oylumu atla(MAC)
  slack: serbestlik(IBM)
  slash: eğik çizgi(IBM)(MAC)(MS)
  slave station : bağımlı uçbirim(IBM)
  slice: dilim(IBM)
  slice label: dilim içi etiket(IBM)
  Slide: Slayt(MAC)
  slip install: güncelleme kuruluşu(IBM)
  slot: yuva(IBM)(MAC)
  slot reader: yuvalı okuyucu(IBM)
  Slovak : Slovak dili(MAC)
  Slovenian: Slovenya ili(MAC)
  Slow: Yavaş(MAC)
  Slow Keys: Yavş Tuşlar(MAC)
  slowdown: yavaşlama(IBM)
  small caps: küçük büyük harf(IBM)(MS)
  Small Computer System Interface:( SCSI);Küçük Bilgisayar Sistemi Arabirimi(IBM)(MAC)
  Small icon: Küçük simge(MAC)
  small integer: küçük tamsayı(IBM)
  smooth: düzgün(IBM)(MAC)
  Smoothing: Düzgünleştirmek(MAC)
  sneak current: sızıntı akım(IBM)
  socket : yuva(IBM)(MAC)
  Soft Break: Değişebilir kesme(MS)
  soft copy: elektronik kopya(IBM)
  Soft fonts: Yüklenebilir yazıtipleri(MS)
  soft hyphen : hece ayırma çizgisi(IBM)
  soft page break : Yazılımda sayfa sonu(MAC);Değişebilir Sayfa Başı / Sonu(MS)
  soft sector: mantıksal kesim(IBM)
  soft sectored : yazılımla kesimlenmiş(IBM)
  soft switch: yazılım anahtarı(MAC)
  softcopy: elektronik kopya(IBM)
  softcopy publishing : elektronik yayımcılık(IBM)
  software : yazılım(IBM)(MAC)(MS)
  Software catalog: Yazılım rehberi(MAC)
  software reset : yazılım ilk değerine(dön)(MAC)
  solicit: istemek(IBM)
  Solid line: Katı çizgi(MS)
  solid state: katı durum(IBM)
  Some: Bazı(MAC)
  sort: sıralamak(IBM)(MAC)(MS)
  Sort by : Sırala(MAC) …ya göre sırala(MS)
  Sort Column Only: Sadece sütunu sırala(MS)
  sort key : sıraama anahtarı(MAC)
  sort order : sıralama düzeni(IBM)(MAC) sıra(MS)
  sort sequence : sıralama düzeni(IBM)
  sorting criteria: sıralama ölçütü(MS)
  sound : ses(IBM)(MAC)
  sound buffer: ses tamponu(MAC)
  Sound generator: Ses üreteci(MAC)
  source : kaynak(IBM)(MAC)(MS)
  source code : kaynak program(IBM) kaynak kodu(MAC)
  Source disk: Kaynak disk(MAC)
  source diskette: kaynak disket(MAC)
  source document: kaynak belge(MAC)(MS)
  Source Entry Utility: Kaynak Giriş Hizmet Programı(IBM)
  source file: kaynak kütük(IBM) kaynak dosya(MAC)(MS)
  source member: kaynak üye(IBM)
  source physical file: kaynak fiziksel kütük(IBM)
  source program: kaynak program(MAC)
  source volume: kaynak oylum(MAC)
  space: ara, boşluk, alan(IBM) boşluk(MAC);Boşluk / uzam(MS)
  space bar: ara çubuğu(IBM)(MS) ara tuşu(MAC)
  space character: boşluk karakteri(MAC)
  space parity : boşluk eşliği(MAC)
  spacing : boşluk(MAC) Aralık bırakma(MS)
  span: yayılma alanı(IBM) yayılmak(MS)
  Spanish: ıspanyolca(MAC)
  speaker : hoparlör(IBM)(MAC)
  Speaker Volume: Hoparlör açıklğı(MAC)
  special : özel(IBM) Diğer(MAC)
  special authority: özel yetki(IBM)
  Special character : özel karakter(MS)
  special feature : özel aksam(IBM)
  special file : özel dosya(MAC)
  Special key : özel tuş(MAC)
  Special mark: özel im(MS)
  Special menu : Diğer menüsü(MAC)
  special-character keyboard set: özel karakterli klavye(IBM)
  specialized templates: özelleştirilmiş şablonlar(MS)
  specific: özgü, belirli(IBM)
  specification: belirtim(IBM)
  Specify(to) : Belirtmek(MS) speech recognition: ses tanıma(IBM)
  speed: hız(IBM)(MS)
  Speed Control: Hız Kontrolü(MS)
  speed copy: hızlı kopya(MS)
  Speed formatting: Hızlı biçimlendirme(MS)
  spell aid: yazım yardımı(IBM)
  spell checking : yazım denetimi(IBM) yazım kontrolü(MAC)
  Speller: yazım kılavuzu(MS)
  spelling : yazım(IBM)(MAC) Yazım denetimi(MS)
  spelling checker: yazım denetleyici(IBM) yazım klavuzu(MS)
  spelling dictionary: yazım kılavuzu(IBM)
  Spelling Options : yazım klavuzu seçenekleri(MS)
  Spelling Tools Menu): Dil Bilgisi araçları(MS)
  Spike : depo, depoya atmak(MS)
  spike: ani voltaj yükselmesi(IBM)
  spin button/control : kaydırma düğmesi(IBM)
  spindle : mil(IBM)
  split : bölünmüş, bölmek, ayırmak(IBM);Yarım (pencere), bölmek(MS)
  split a window : pencereyi böl(MS)
  Split bar : bölme çubuğu(MS)
  Split box: bölme kutusu(MS)
  SPLIT TABLE(Keyname) : TABLOYU BöL( tuş adı)(MS)
  splitter(lan) : dallandırıcı(IBM)
  splitting: ayırma(IBM)
  Splitting Window : Pencere Bölme(MS)
  sponsor(proje yönetimi): proje destekleyicisi(IBM)
  spool : makara(IBM) bekletme(MAC)
  spool file: bekletme dosyası(MAC)
  spool printing : bekleterek baskı(MAC)
  Spooled printing: Artalanda eşzamanlı yazdırma(MS)
  spooler: bekletici(MAC);Artalanda eşzamanlı yazdırma yöneticisi(MS)
  spooling: kuyruklama(IBM)
  spot : leke(IBM)
  spray: püskürtmek(IBM)
  spreadsheet: elektronik çizelge(programı)(IBM);Hesap Tablosu(MAC) ış Tablosu(MS)
  sprite graphics: hareketli grafik(IBM)
  stability: kararlılık, denge(IBM)
  stack: yığın(IBM)(MAC)(MS)
  stacked job: toplu iş(IBM)
  stacker: yığıcı(IBM)
  stand-alone: bağımsız, tek başına(IBM)
  stand-alone modem: dış modem(IBM)
  standard : standart(IBM)
  Standard Edition(SE): Standart Sürüm / Baskı(MS)
  Standard Format: Standart Biçim(MS)
  Standard return address: Standart dönüş adresi(MS)
  Standard style: Standart biçem(MS)
  Standard Width: Stadart Genişlik(MAC)
  Standard(or main) dictionary: Standart sözlük(MS)
  standardize : standartlaştırmak(MS)
  standby : yedek(IBM)
  star: yıldız(IBM)
  star network: yıldız yapısında ağ(IBM)
  star/ring network: yıldız/halka yapısında ağ(IBM)
  start: başla(t)mak(IBM)(MAC)(MS)
  starter diskette : başlatma disketi(IBM)
  Starting Number : Başlangıç numarası(MS)
  Startup Device: Yönetmen Aygıt(MAC)
  Startup disk: Başlangıç diski(MAC)
  Startup document : Başlangıç belgesi(MAC)
  Startup Items: Başlangıç öğeleri(MAC)
  Startup Items folder: Başlangıç öğeleri klasörü(MAC)
  Startup options : Başlangıç seçenekleri(MS)
  startup resources: başlangıç kaynakları(MS)
  startup screen : başlangıç ekranı(MAC)
  startup(disk) : yönetmen(disk)(MAC)
  state: durum(IBM)
  state of the art technology: en gelişkin teknoloji(IBM)
  statement : deyim(IBM) cümle(MAC) Bildiri(kağıt türü)(MS)
  static: durağan, statik(IBM) durağan(MAC)
  static electricity: statik elektrik(IBM)
  static SQL : statik SQL(IBM)
  Static Text : Durağan metin(MS)
  station: uçbirim(IBM)
  Stationery pad : Kalıcı dosya(MAC)
  Statistics: ıstatistikler(MS)
  status : durum(IBM)
  Status bar : Durum çubuğu(MS)
  status line: durum satırı(IBM)(MS)
  steady: kararlı, dengeli(IBM)
  step : adım(IBM)(MAC)(MS)
  Step by step: Adım adım(MS)
  step mode : adım adım işletme modu(MS)
  step value: adım değeri(MAC)
  stepwise refinement: adım adı ayar(MAC)
  Sticky keys : Yapışkan tuşlar(MAC)
  stop : durmak, durdurmak(IBM) durdur(MAC)
  stop bit : dur biti(IBM) ikili durdur(MAC) durdurma biti(MS)
  stop character: dur karakteri(IBM)
  stop code: dur kodu(IBM)
  stop merge graphic: grafik birleştirmeyi durdur(MAC)
  Stop scrolling : Sarmayı durdur(MAC)
  Stop Value: Son değer(MAC)
  storage : bellek, saklama(IBM) depolama(MAC)
  storage area : depolama alanı(MAC)
  storage capacity : (disk) bellek sığası(IBM) depolama sığası(MAC)
  storage device : depolama aygıtı(MAC)
  storage medium: depolama ortamı(MAC)
  storage pool : bellek havuzu(IBM)
  storage size: (disk) bellek büyüklüğü(IBM)
  Storage space: Depolama alanı(MS)
  storage type: depolama türü(MAC)
  store: saklamak(IBM) depo(MAC) Depolamak / saklamak(MS)
  Straight Copy : Doğrudan Kopya(MAC)
  Straight edge: Düzgün kenar(MAC)
  stream : akım(IBM)(MAC)
  stream editor : duraksız düzenleyici(IBM) akım düzenleyici(MAC)
  streaming : duraksız işlem(IBM)
  streaming mode : duraksız kip(IBM)
  streaming tape drive : duraksız manyetik bant sürücü(IBM)
  strength : dayanım(IBM)
  Stretch : Gerdirmek(MAC)
  strikeout : çıkart(MS)
  strikeover: üstüne basmak(IBM)
  Strikethrough/ Strikethru: ortası çizgili(MS)
  string: dizilim(IBM) dizi, dizgi(MAC) Dize(MS)
  string control byte: dizilim denetim baytı(IBM)
  string option : dizi seçenekleri(MAC)
  string variable: dizi değişkeni(MAC)
  stripe : ince şerit(IBM)
  stroke: vuruş(IBM)
  stroke font: çizgili yazı tipi(IBM)
  structure : yapı(IBM)
  Structured data records : Yapısal veri kayıtları(MS)
  structured programming : yapısal programlama(IBM)
  Structured Query Language: Yapılandırılmış Sorgu Dili(IBM)
  structured walk-through: yapısal gözden geçirme(IBM)
  stub cable: saplama kablo(IBM)
  style: biçem(IBM)(MS) stil(MAC)
  Style Area: Biçem Alanı(MS)
  Style box(ruler): Biçem kutusu(cetveldeki)(MS)
  Style change : Stil değişikliği(MAC)
  style characteristic : stil karakteristiği(MAC)
  style dialog : stil sorgusu(MAC)
  style menu: stil menüsü(MAC)
  Style mode : Biçem kipi(MS)
  Style name : Biçem adı(MS)
  Style Sheet: Biçem deposu(MS)
  Style-identifyer(re; STYLEREF fields): Biçem-tanıtıcı(re; BıçEMREF alanı)(MS)
  Styles Linked to Template: Pablona bağlanmış Biçemler(MS)
  sub dialog: alt iletişim öğesi(MS)
  sub: alt-(IBM)
  subdirectory: altdizin(IBM)(MS) altrehber(MAC)
  Subentry : Altgirdi / Altöğe(MS)
  subject: konu(IBM)(MS) özne(MAC)
  Sublevel: Altdüzey(MS)
  Submenu: Alt menü(MAC)
  submit: sunmak(IBM)
  subnet : alt ağ(IBM)
  subnet address: alt ağ adresi(IBM)
  subnet value : alt ağ değeri(IBM)
  subnetwork: alt ağ(IBM)
  subquery : altsorgu(IBM)
  subroutine: altprogram(IBM) Altyordam(MS)
  Subscribe : Sürdürüm(MAC)
  Subscriber : abone(IBM) Sürdürümcü(MAC)
  subscript : altsimge(IBM)(MS)
  subselect : altseçim(IBM)
  subset : altküme(IBM)
  substitute: yedek, yerine koymak(IBM) Yerine koy(MAC)
  Subtext: Altmetin(MS)
  Subtitle: Altbaşlık(MS)
  Subtract: çıkar(MAC)
  Subtraction:(re; math. function) çıkarma(MS)
  suffix : sonek(IBM)
  Suggest(to) : önermek(MS)
  Suggestions : öneriler(MS)
  Suitcase : çanta(MAC)
  sum: toplam, toplamak(IBM)
  summary : özet(IBM)(MAC)(MS)
  Summary Info: özet bilgi(MS)
  summary report: özet rapor(IBM)
  supercomputer: süper bilgisayar(IBM)
  superscript: üstsimge(IBM) üstindis(MS)
  supersede: yerini almak(IBM)
  supervision: gözetim(IBM)
  supervisor: gözetici, yönetici program(IBM)
  supervisor call(SVC) : yönetici program çağrısı(IBM)
  supervisor mode : yönetici program kipi(IBM)
  supervisor state : yönetici program denetim durumu(IBM)
  supervisory program : yönetici program(IBM)
  Supplemental: Tamamlayıcı(MS)
  supplemental dictionary: tamamlayıcı sözlük(IBM)(MS)
  Supplied macros: program tarafından sağlanan makrolar(MS)
  supply: besleme(MAC)
  support : destek, desteklemek(IBM)(MS)(MAC)
  Support for 16 Colors: 16 renk desteği(MS)
  support program: destek programı(MAC)
  suppression: önleme(IBM)
  surface chart : yüzey çizimi(IBM)
  Surge protector: Taşkından koruyucu(MAC)
  survey : araştırma(IBM)
  suspend character: asılı karakter(MAC)
  suspended program: askıdaki program(IBM)
  swap: getirme-götürme(IBM)
  swap-in : getirme(IBM)
  swap-out : götürme(IBM)
  Swappath: Bellek takası için kullanılan disk dizini(MS)
  swapping: getir-götür(IBM)
  Swedish : ısveççe(MAC)
  sweep : süpürmek(IBM)
  Swiss French: ısviçe Fransızcası(MAC)
  Swiss German : ısviçre Almancası(MAC)
  Swiss Italian : ısviçre ıtalyancası(MAC)
  switch: anahtar(MAC) anahtar, anahtarlamak, aktarmak(IBM);birinden ötekine geçMS)
  switch backward: geriye dönmek(IBM)
  Switch between : birinden ötekine geç(MS)
  switch forward : ileriye dönmek(IBM)
  switch off : kapamak(IBM)
  switch on: açmak(IBM)
  switch setting: anahtar konumu(IBM)
  Switch to : birinden ötekine geçmek / geçiş yapmak(MS)
  Switch Window: öteki pencereye geç(MS)
  switchboard : anahtarlama paneli(IBM)
  switched line: aktarmalı hat(IBM) anahtarlanmış hat(MAC)
  switcher: anahtarlayıcı(MAC)
  switching: anahtarlama, aktarma(IBM)
  Switching application: Uygulamalararası geçiş(MAC)
  swivel: boyun(IBM)
  syllable : hece(IBM)
  syllable hyphen : hece ayırma çizgisi(IBM)
  symbol : simge(IBM)(MS) sembol(MAC)
  symbol field : simge alanı(MS)
  Symbol Palette: Simge Paleti(MS)
  symbol set : simge takımı(IBM)
  symbol string : simge dizilimi(IBM)
  symbol table : sembol tablosu(MAC)
  symmetric: bakışımlı(IBM)
  synchronous: zamanuyumlu(IBM) zaman uyumlu(MAC)
  synchronous idle character: uyum karakteri(IBM)
  synergic : birlikte çalışan(IBM)
  synergy: birliktelik(IBM)
  Synonyms: Eş anlamlılar / Anlamdaşlar(MS)
  syntax: sözdizim(IBM) sözdizimi(MAC)(MS)
  syntax error : sözdizimi hatası(MAC)
  synthesis: birleşim(IBM)
  synthesizer : birleştirici(IBM)(MAC)
  synthesizer buffer: birleştirici tampon(MAC)
  system: sistem(IBM)(MAC)(MS)
  system administrator: sistem denetimcisi(IBM) Sistem ıdarecisi(MAC)
  system analysis : sistem çözümleme(IBM)
  system analyst: sistem çözümleyici(IBM)
  system calendar: sistem takvimi(MAC)
  system configuration: sistem yapısı(MAC)(MS)
  system directory: sistem kullanıcıları rehberi(IBM)
  system disk: sistem diski(MAC)(MS)
  system distribution directory: sistem dağıtım rehberi(IBM)
  System document : Sistem belgesi(MAC)
  system failure : Sistem hatası(MS)
  System File : Sistem Dosyası(MAC)
  System Folder : Sistem Klasörü(MAC)
  system font : sistem fontu(MAC) Sistem yazıtipi(MS)
  system font size: sistem font puntosu(MAC)
  system integration : sistem bütünleştirme(IBM)
  system integrity : sistem bütünlüğü(IBM)
  system life cycle: sistem yaşam süresi(IBM)
  system macro : sistem makrosu(IBM)
  System menu: Sistem menüsü(MS)
  System patches: Sistem ekleri(MAC)
  System profile: Sistem profili(MS)
  system prompt : sistem uyarısı(MAC);Sistem komut / yanıt istemi(MS)
  System Requirements: Sistem gereksinimleri(MS)
  System settings : Sistem ayarları(MS)
  System software: Sistem yazılımı(MAC)
  System Software User’s Guide : Siste Yazılımı Kullanım Kitabı(MAC)
  system startup information: sistem başlangıç bilgisi(MAC)
  system status bar: sistem durum çubuğu(MAC)
  System Tools : Sistem Gereçleri(MAC)
  system window : sistem penceresi(MAC)
  systems analysis: sistem çözümleme(IBM)
  Systems Application Architecture: (SAA) Sistem Uygulama Mimarisi(IBM)
  systems engineer: sistem uzmanı(IBM)
  Systems Network Architecture:(SNA ) Sistem Ağ Mimarisi(IBM)

  – T -
  tab : sekme(noktası)(IBM)(MS) tab(MAC)
  Tab button: Sekme düğmesi(MS)
  Tab character: Sekme karakteri(MS) Tab karakteri(MAC)
  Tab Delimited : Sınırlı sekme(MS)
  tab delimiter : sekme sınırlayıcı(MS)
  tab interval: sekme aralığı(IBM)
  Tab key: Sekme tuşu(MS) Tab tuşu(MAC)
  tab leader character: sekme boşluklarını doldurmak içinkullanılan;
  tab marker: tab işretleyicisi(MAC)
  Tab Position: Sekme konumu(MS)
  tab ruler : tab cetveli(MAC)
  tab setting: sekme ayarları(MS)
  Tab space: sekme aralığı(MS)
  Tab stop: sekme durağı(MS) tab durağı(MAC)
  Tab stop alignment icons: sekme durağı hizalama simgesi(MS)
  Tab stop marker : sekme durağı imi(MS)
  tab well: tab kuyusu(MAC)
  tabbing: sekme(IBM)
  table : çizelge(IBM) Tablo(MAC)(MS)
  Table balance: Tablo dengesi(MS)
  Table cell marker: Tablo hücre imi(MS)
  Table cell outline: Tablo hücresinin genel hatları(MS)
  Table Entry Fields: Tablo Girdi Alanları(MS)
  Table Gridline Pen: Tablo Izgara Kalemi(MS)
  Table Gridlines: Tablo ızgara çizgileri(MS)
  table lookup: çizelgeden okuma(IBM)
  table mode : tabo durumu(MAC)
  Table Of Authorities: Kaynakça(MS)
  Table of Contents : ıçindekiler(MS)
  Table of Figures: Pekiller Dizini(MS)
  Table scrolling: Tablo kaydırma(MS)
  tablet: tabla(IBM)
  tabulate: çizelgelemek(IBM)
  Tabulation command: Tab koymakomutu(MAC)
  tag: ( biçim) im(i), imlemek(IBM)
  Tagged Image File Format file:(TI FF) TIFF(MS)
  tailor: uyarlamak(IBM)
  Tall: Uzun(MAC)
  Tall Adjust: Uzun ayarı(MAC)
  tape : manyetik bant(IBM) teyp(MAC)
  Tape backup device: Teyp yedekleme aygıtı(MAC)
  tape cartridge : kartuş(IBM)
  tape deck: manyetik kart birimi(IBM)
  tape mark : manyetik bant imi(IBM)
  tape reel : (bant) makara(sı)(IBM)
  target: hedef(IBM)
  target directory: hedef dizin(MS)
  Target file: Hedef dosya(MS)
  target path: hedef yol(MS)
  tariff: tarife(IBM)
  task : görev(IBM)(MAC)(MS)
  task box: görv kutusu(MAC)
  Task list : Görev listesi(MS)
  TeachText: Okutman(MAC)
  technical : teknik(IBM)
  Technical Reference: Teknik Referans / Başvuru(MS)
  telecommunication: uziletişim(IBM)(MAC)
  teleconferencing : uziletişimli toplantı(IBM)
  telecopier: faks makinesi(IBM)
  telecopy: faks(IBM)
  telefax: faks(IBM)
  teleprocessing : uzişlem(IBM)
  teleprocessing network: uzişlem ağı(IBM)
  teletex : teleks(IBM)
  teletext: telemetin(IBM)
  telex : teleks(IBM)
  template : şablon(IBM)(MAC)(MS)
  Template file : Pablon dosyası(MS)
  temporary: geçici(IBM)(MS)
  tensile : gerilme(IBM)
  tentative: geçici(IBM)
  term : terim(IBM)
  terminal: uçbirim(IBM)(MAC)
  terminal emulation window: uçbirim öykünme penceresi(MAC)
  terminal emulator: uçbirim öykünücü(MAC)
  Terminal font : Uçbirim yazıtipi(MS)
  terminal mode : uçbirim durumu(MAC)
  terminate: bitirmek(IBM) Sonlamak(MAC);Bitirmek /Sonlandırmak(MS)
  terminate and stay resident: program bitince yerleşik kalan program(IBM)
  terminate-and-stay-resident: program TSR program(MS)
  Terminate-and-stay-resident: application TSR uygulama(MS)
  Terminator : Sonlayıcı(MAC)
  test: sınama, sınamak(IBM)(MAC)
  text: metin(IBM)(MAC)(MS)
  Text Area: Metin Alanı(MS)
  text attribute: metin özniteliği(IBM)
  Text Boundaries: Metinin çevresi(MS)
  Text box: Metn kutusu(MAC)(MS)
  Text characteristics: Metin özelikleri(MAC)
  text chart: metin çizim(IBM)
  text cursor: metin imleci(IBM)
  text editing: metin düzenleme(MAC)
  text editor: metin düzenleyici(IBM)
  text field : metin alanı(MAC)
  text file: metin dosyası(MAC)(MS)
  text file format: metin dosyası biçimi(MAC)
  text formatting program: metin biçimleme programı(IBM)
  Text generator : Metin üreteci(MAC)
  text graphic: metin grafiği(MAC)
  Text letter: Metin harfi(MAC)
  Text mode: Metin durumu(MAC) Metin kipi(MS)
  Text only: salt-metin(MS) Salt metin belge(MAC)
  text property: metin özellikleri(MAC)
  Text string: Metin dizesi(MS)
  Text tool : Metin aracı(MAC)
  Text Translation: Metin çevirisi(MAC)
  text transparency: metin saydamlığı(IBM)
  text window : metin penceresi(MAC)
  text wrap : sözcük kaydırma(IBM);Metinle çevrele/Yazıyla çevrele(MS)
  text-only document : salt metin belgesi(MAC)
  Text-Only Files: Salt-Metin dosyalar(MS)
  Textual Cross-Reference : Metinsel çapraz Referans(MS)
  Textual entry : Metinsel girdi(MS)
  texture(graphics): doldurma deseni(IBM)
  Thai : Tay dili(MAC)
  The volume name is : Oylum adı:(MAC)
  theory: kuram(IBM)
  thermal : ısıl(IBM)
  Thesaurus : Eşanlamlılar sözlüğü(MS)
  Thick : Kalın(MS)
  Thin(typeface) : ınce(MS)
  third party : üçüncü kişiler(IBM)
  This disk is damaged: Bu disk hasarlı(MAC)
  thousands separator : binlik basamak ayırıcı(IBM);Binler basamağı ayırıcısı(MS)
  thrashing: boşuna çalışma(IBM)
  Thread : En küçük yürütme birimi(MS)
  threshold : eşik(IBM)
  throughput: üretilen iş(IBM)
  tick: işaret, işaretlemek(IBM)
  tie line : özel bağlantı numarası(IBM)
  tightly coupled : sıkı bağlı(IBM)
  Tiled : Bölünmüş / paylaştırılmış(MS)
  time : zaman(IBM) saat(MAC) Saat / Zaman(MS)
  Time Differ: Saat Farkı(MAC)
  time format : zaman biçimi(IBM) Saat gösterim biçimi(MS)
  time frame : zaman dilimi(IBM)
  Time icon : Saat simgesi(MS)
  time of day clock : sistem saati(IBM)
  time out : zaman aşımı(IBM)
  time sharing : zaman paylaşımı(IBM)
  time slice : zaman dilimi(IBM)
  time slot : zaman dilimi(IBM)
  time stamp : zaman damgası(IBM)
  Time Zone: Saat Kuşağı(MAC)
  timed IPL : zamanlanmış ilk program yükleme(IBM)
  timeout : zamanaşımı(MAC)
  timer : süreölçer(IBM)
  tip: fiş ucu(IBM) ipucu(MS)
  Title: Başlık(MAC)(MS)
  title bar: başlık çubuğu(IBM)(MAC)(MS)
  Title Page: Başlık sayfası(MAC)(MS)
  To file: Hedef dosya (MAC)
  To: Son (MAC)
  TOC entry : içindekiler öğesi(MS)
  TOC File: ıçindekiler dosyası(MS)
  TOC Generation : ıçindekiler bölümü hazırlanması(MS)
  TOC Number Format: ıçindekiler Numaralama Biçimi(MS)
  TOC(Style): ıçindekiler(biçem)(MS)
  Together : Birlikte(MS)
  toggle: değiştirme(MAC)(MS)
  Toggle Case : BüYüK / küçük harf değiştir(MS)
  Toggle Case Key: BüYüK / küçük değiştir tuşu(MS)
  Toggle keys: geçiş tuşları(MS)
  token: simge(IBM)
  token ring adapter: simgeli halka bağdaştırıcısı(IBM)
  token ring interface coupler: simgeli halka arabirimi bağlayıcısı(IBM)
  token ring network: simgeli halka ağı(IBM)
  tone: koyuluk, ton, ses(IBM)
  tone dialing : tuşlu arama(IBM)
  toner: koyultucu(IBM) Toner(yazıcı)(MS)
  Toner cartridge: Toner kartuşu(MS)
  tool : araç(IBM)(MAC)
  Tool Box: Arç Kutu(MAC)
  Tool error: Araç hatası(MAC)
  Tool palette : Araç paleti(MAC)
  Toolbar : Araç çubuğu(MS)
  toolbox: takım(MAC)
  toolkit : araç takımı(IBM)
  Top: üst(MAC)(MS)
  top margin: üst marj(MAC) üst Kenar Boşluğu(MS)
  Top of Form(TOF) : Formu üstü(TOF)(MAC)
  Top of page: Sayfanın üstü(MAC)
  Top Row: üst Satır:(MAC)
  top window border: pencere üst kenarı(MS)
  Top(Header): üstbilgi(MS)
  Top-of-Form command: Formun üstü komutu(MAC)
  Top/Bottom Centers : üst/Alt merkezler(MAC)
  topdown programming: yukarıdan aşağıya programlama(IBM)
  Topic: Konu(MS)(MAC)
  topology: topoloji(IBM)
  total: toplam(IBM)
  total allocation units : toplam yerleşim birimi(IBM)
  Total disk capacity: Toplam disk sığası(MAC)
  total disk space: toplam disk alanı(IBM)
  Total Memory: Toplam Bellek:(MAC)
  Total RAM in use: Kullanılan toplam bellek(RAM)(MAC)
  touch: dokunmak(IBM)
  touch screen : dokunma duyarlı ekran(IBM)
  touch sensitive: dokunma duyarlı(IBM)
  touch sensitive screen: dokunma duyarlı ekran(IBM)
  trace : iz, izlemek(IBM)(MAC)(MS)
  Trace Edges: Kenarlara ız Koy(MAC)
  trace file : izleme kütüğü(IBM)
  trace log : izleme günlüğü(IBM)
  trace table : izleme çizelgesi(IBM)
  tracing facility: izleme olanağı(IBM)
  track : iz, izlemek(IBM) iz(MAC)
  track ball/trackball: imleç denetim topu(IBM) ıztopu(MAC)
  track density: iz yoğunluğu(IBM)
  tracking: izleme(IBM)
  trackpoint(device): imleç denetim aygıtı(IBM)
  tractor: çekici(IBM)
  trade secrets : ticari sırlar(MAC)
  trademark: ticari marka(IBM)(MS)
  Traditional Chinese : Klasik çince(MAC)
  trail : iz, izlemek(IBM)
  trailer: artbilgi(IBM)
  trailer card: artbilgi kartı(IBM)
  trailer label : artetiket(IBM)
  trailer record : artkayıt(IBM)
  trailing space: yazının sağındaki boşluk(MS)
  Training : Eğitim(MAC)
  training disk : eğitim diski(MAC)
  training guide: eğitim rehberi(MAC)
  transaction: hareket(IBM)
  transaction code : hareket kodu(IBM)
  transaction file : hareket kütüğü(IBM)
  transceiver: alıcı-verici(IBM)
  transcribe : düzenleyerek aktarmak(IBM)
  transcription machine: yazıya dönüştürme makinesi(IBM)
  transfer: aktarmak, aktarım(MAC) aktarmak(IBM)
  transfer rate: aktarma hızı(IBM)
  transform : dönüştürmek(IBM)
  transient area: gelip geçici program alanı(IBM)
  transient routine: gelip geçici program(IBM)
  transistor: transistor(IBM)
  transition : geçiş(IBM)
  translate : çevirmek(IBM)(MAC)
  translator: çevirmen(MAC)
  transmission: iletim(IBM) gönderim(MAC)
  transmit: iletmek(IBM) gönderme(MAC)
  transparent: saydam(IBM)(MAC)
  transport : taşımak(IBM)
  transport layer(OSI): iletim katmanı(IBM)
  trap : yakalamak(IBM)
  Trash: çöp Sepeti(MAC)
  Travel Keys: Gezinti tuşları(MS)
  tray : tepsi(IBM)
  tree network: ağaç yapısında ağ(IBM)
  tree search : ağaç yapısında arama(IBM)
  tree structure: ağaç yapısı(IBM)
  tributary : bağımlı(IBM)
  tributary station: bağımlı uçbirim(IBM)
  trigger : tetiklemek(IBM)
  trim : kırpmak(IBM)
  Triple spacing : üçlü boşluk(MS)
  trivial : önemsiz(IBM)
  troubleshoot : sorun gidermek(IBM)
  TroubleShooting : Aksaklıkları giderme(MAC) sorun giderme(MS)
  True Autosave : Gerçek Otomatik Kaydetme(MS)
  True Type font : True Type yazıtipleri(MS)
  TrueType: TrueType(MAC)
  truncate : kesmek(IBM)
  trunk : telefon hattı(IBM)
  trunk cable(ESCON): ana kablo(IBM)
  Try again : Tekrar Dene(MAC)
  tune: ayarlamak(IBM)
  Turkish: Türkçe(MAC)
  turn off : kapamak(IBM) kapat(MS)
  turn on: açmak(IBM)(MS)
  turn-key : anahtar teslimi(IBM)
  turn-key project : anahtar teslim proje(IBM)
  turnaround time : (iş) dönüş süresi, yön değiştirme; süresi(modem)(IBM)
  turnover : devir, devir hızı(IBM)
  turquaise: turkuvaz(MAC)
  tutorial: öğretici(IBM)(MS) başlangıç(MAC)
  Tutorial Help : öğretici Yardım(MS)
  Tutorial window: öğretici penceresi(MS)
  twin: ikiz(IBM)
  twinaxial : ikizeksenli(IBM)
  Two page monochrome monitor: ıki sayfalık siyah beyaz ekran(MAC)
  Two-dimensional Array: ıki boyutlu dizi(MS)
  Two-drive system: çift disk sürücülü sistem(MS)
  Two-headed arrow : çift başlı ok(MS)
  Two-headed up-and-down arrow: çift başlı yukarı-aşağı oku(MS)
  Two-Sided: çift Yüzlü(MAC)
  Type : Tip, tür(IBM)(MAC)
  Type head : Yazı başlığı(MAC)
  type size: yazı puntosu(MAC)
  Type(to): Tuşlamak / yazmak(MS)
  Typeface : Yazı biçimi(MS)
  typeface/type face : yazı biçimi(IBM)(MS)(MAC)
  typefont : yazı tipi(IBM)
  typematic key : yinelemeli tuş(IBM)
  typeset: karakter dizmek(IBM)
  Typesetter : Karakter dizicisi(MS)
  Typesetting system: Karakter dizici sistem(MS)
  typewriter: yazımakinesi(IBM)
  typing error: yazım hatası(MS)
  Typing replaces selection : Yazılan seçilenin yerini alır(MS)

  - U -
  UI(User Interface): Kullanıcı arabirimi(MS)
  Ukrainian: Ukraynaca(MAC)
  ultraviolet: morötesi(IBM)
  Unable : olanaksız(MAC)
  unary: birli(IBM)
  Unassign(to) : Atamayı iptal etmek(MS)
  unattended: gözetimsiz(IBM)
  unattended operation: gözetimsiz işlem(IBM)
  unavailable choice : kullanılamayan seçenek(IBM)
  unbalanced: dengelenmemiş(IBM)
  unbind: bağlantı çözmek(IBM)
  unblock: blok çözmek(IBM)
  uncheck(to) : onayı kaldır(MS)
  Uncollated copies : Harmanlanmamış kopyalar(MS)
  uncommitted read(SQL): kesinleşmemiş okuma(IBM)
  unconditional: koşulsuz(IBM)
  underline : altçizgi, altını çizmek(IBM)(MAC)
  underscore : altçizgi, altını çizmek(IBM)(MAC)(MS)
  underscore character : altçizgi karakteri(MAC)
  undo: geri almak(IBM)(MS) Geri Al(MAC)
  Undo command: Geri alma komutu(MS)
  Undo Revisions : Düzeltmeleri geri al(MS)
  unformatted : biçimlenmemiş(IBM)
  uniform : birörnek(IBM)
  UNINDENT(Keyname) : GıRıNTıSıZ(MS)
  union(SQL) : bileşim(IBM)
  unipolar: tek kutuplu(IBM)
  unique : benzersiz(IBM)
  unique key: benzersiz anahtar(IBM)
  Unique Records Only: Kayıt Tekrarlanmasın(MAC)
  unit: birim(IBM)
  Unit of measurement : ölçü birimi(MS)
  unit of text: metin parçası(MS)
  universal : evrensel(IBM)
  Unknown: Bilinmeyen(MAC)
  unknown error : bilinmeyn hata(MAC)
  unknown problem: bilinmeyen sorun(MAC)
  unlink: bağ çözmek(IBM) Bağı kopar(MS)
  Unlinking a Field: Alanın bağını koparmak(MS)
  unload(tape) : boşa almak(IBM)
  unlock(to) : (kilidi) açmak(MS)(MAC)
  Unlocking a document : dokümanın kilidini açma(MS)
  Unlocking a field : alanın kilidini açma(MS)
  unmapped : eşlenmemiş(IBM)
  unmarked column: imlenmemiş sütun(MS)
  unmount : bağlantıyı kaldırma(MAC)
  unnamed : adsız(MS)(MAC)
  UNNEST(Keyname): ıçiçelikten kurtar(MS)
  unnumbered: numarasız(IBM)
  unordered list : sırasız liste(IBM)
  unpack : paket çözmek(IBM)
  unqualified: nitelenmemiş(IBM)
  unrecoverable : kurtarılamaz(IBM)
  unrecoverable error: kurtarılamaz hata(IBM)
  UNSPIKE(Keyname) : Depoyu boşalt(MS)
  Untitled: Adsız(MAC)
  Untitled document : Adsız belge(MAC)
  unwind : makaradan çıkarmak(IBM)
  Up: Yukarı(MS)
  Up arrow : Yukarı ok(MAC)
  Up arrow icon: Yukarı ok simgesi(MS)
  Up arrow key : Yukarı ok tuşu(MS)
  Up key: Yukarı(ok) tuşu(MS)
  up-time: işletim süresi(IBM)
  up-to-date : güncel(IBM)
  update : güncellemek(IBM)(MAC) Güncelleştirmek(MS)
  update authority: güncelleme yetkisi(IBM)
  update event : günceleme olayı(MAC)
  Update Fields: Alanları güncelleştir(MS)
  Update folder: Güncelleme klasörü(MAC)
  update region : güncelleme bölgesi(MAC)
  upgrade : büyütmek(IBM)
  Upgrade kit: Sürüm güncelleme paketi(MAC)
  upline : merkeze doğru(IBM)
  upload : (yukarı) yüklemek(IBM)
  Upper : üst(MS)
  upper shift : üst karakter tuşu(IBM)
  Upper-left : Sol-üst(MS)
  Upper-right: Sağ-üst(MS)
  uppercase: büyük harf(IBM)(MAC)(MS)
  Uppercase Roman numerals: BüYüK Roma rakamları(MS)
  Upside down: Tepe taklak / Başaşağı(MS)
  upsizing: büyütme(IBM)
  upstream : yukarı akım(IBM)
  upward compatibility: yukarıya doğru uyumluluk(IBM)
  Urdu: Urduca(MAC)
  US Legal : 8 1/x14 inç(MAC)
  US Letter: 8 1/2×11 inç(MAC)
  usability : kullanılırlık(IBM)
  usability test : kolay kullanım sınaması(IBM)
  usable : kullanılır(IBM)
  use authority: kullanma yetkisi(IBM)
  Use MiniFinder: MiniFinder’ı kulla(MAC)
  user : kullanıcı(IBM)(MAC)(MS)
  user area: kullanıcı alanı(MAC)
  User Dialog: Kullanıcı ıletişimi(MS)
  User dictionary: Kullanıcı sözlüğü(MS)
  user directory: kullanıcı dizini(MS)
  user exit: kullanıcı çıkışı(IBM)
  user exit routine: kullanıcı çıkış yordamı(IBM)
  user friendly/user-friendly: kullanışlı(IBM) kullanıcı yaklaşımlı(MAC)
  user group : kullanıcı grubu(MAC)(MS)
  user id : kullanıcı kimliği(IBM)
  User Info : Kullanıcı Bilgisi(MAC) Kullanıcı Tanımı(MS)
  user information window: kullanıcı bilgipenceresi(MAC)
  user interaction: kullanıcı etkileşimi(IBM)
  user interface: kullanıcı arabirimi(IBM)(MS);kullanıcı arayüzü(MAC)
  User interface toolbox: Kullanıcı arayüzü takımı(MAC)
  user keys : kullanıcı tuşları(MAC)
  user level : kullanıcı düzeyi(MAC)
  User Log : Kullanıcı Günlüğü(MAC)
  User Log Text: Kullanıcı Günlüğü Metni(MAC)
  user macro : kullanıcı makrosu(MS)
  User Name : Kullanıcı Adı(MAC)
  user object: kullanıcının yarattığı nesne(IBM)
  user patch: kullanıcı ilave proramı(MAC)
  user prefix: kullanıcı öneki(MAC)
  user profile: kullanıcı tanıtımı(IBM)
  user profile data: kullanıcı profil verisi(MS)
  user profile item: kullanıcı profil öğesi(MS)
  user’s guide: kullanıcı kılavuzu(IBM)
  User’s Name : Kullanıcı Adı(MS)
  User’s Profile : Kullanıcı Profili(MS)
  User’s Reference : Kullanıcı Referansı(MS)
  user-defined collating sequence: kullanıcı tanımlı birleştirme sırası(IBM)
  Users list: Kullanıcılar listesi(MAC)
  Users menu : Kullanıcılar menüsü(MAC)
  Using math chip: Matematik işlemci kullanıı(MAC)
  Utilities : Yardımcı uygulmalar(MS)
  utilities disk : yardımcı programlar diski(MAC)
  Utilities disk : Yardımcı uygulamalar diski(MS)
  Utilities Folder: Yardımcı Programlar Klasörü(MAC)
  Utilities Group : Yardımcı Uygulamalar Grubu(MS)
  Utilities kit: Yardımcı programlar paketi(MAC)
  Utilities Users Guide: Yardımcı Programlar Kullanım Kitabı(MAC)
  utility: hizmet programı, olanak(IBM) yardımcı(MAC);yardımcı uygulama(MS)
  Utility application : Yardımcı uygulama(MS)
  Utility Disk: Yardımı disk(MAC)
  utility program : hizmet programı(IBM) Yardımcı program(MAC);Yardımcı uygulama
  utilize: kullanmak(IBM)

  - V -
  vaccine program : aşı programı(IBM)
  vacuum: boşluk(IBM)
  valid : geçerli(MS)
  Valid: Geçerli(MAC)(MS)
  valid signal: geçeri sinyal(MAC)
  validate: geçerliğini denetlemek, onaylamak(IBM)
  validation check: geçerlik denetimi(IBM)
  validation test: geçerlik sınaması(IBM)
  validity: geçerlik(IBM)
  value : değer(IBM)(MS)(MAC)
  value added network: değer katkılı ağ(IBM)
  Value Axis: Değer Ekseni(MAC)
  variable: değişken(IBM)(MAC)(MS)
  variable name: değişken adı(MS)
  variable-height character : değişken-boylu karakter(MS)
  vary off : kullanılmaz kılmak(IBM)
  vary on : kullanılır kılmak(IBM)
  vary-off : kapa(t)mak(IBM)
  vary-on: açmak(IBM)
  vector : vektör(IBM) vektör, yöney(MAC)
  vector graphic : vektörel grafik(MS)
  vector symbol set(VSS): Vektör Simge Takımı(IBM)
  vectorial : vektöryel(IBM)
  vendor: satıcı, sağlayıcı(IBM)
  vendor logo program: sağlayıcı şirket adı altında pazarlanan program(IBM)
  Venn diagram: Venn şeması(IBM)
  verification test: doğrulama sınaması(IBM)
  verify: doğrulamak(IBM) doğrulama, sınama(MAC)
  Verifying Format: Format inceleniyor…(MAC)
  Verifying: ıncelenen (MAC)
  versatile : çok yönlü(IBM)
  version : baskı, uyarlama(IBM) sürüm(MAC)(MS)
  version data: veri uyarlaması(MAC)
  Version Number: Sürüm Numarası(MS)
  vertical : düşey(IBM)(MAC)(MS)
  Vertical Alignment : Düşey Hizalama(MS)
  Vertical binding: Düşey ciltleme(MS)
  Vertical hold : düşey tutma(MAC)
  Vertical justification: Düşey bloklama(MS)
  Vertical lines : Düşey çizgiler(MS)
  vertical redundancy check: dikey hata denetimi(IBM)
  Vertical rule : Düşey kural(MAC)
  Vertical scroll : Düşey kaydırma(MS)
  Vertical Scroll Bar : Düşey Kaydırma çubuğu(MS)
  Vertical scrolling: Düşey kaydırma(MS)
  Vertical size: Düşey boyut(MAC)
  vertical spacing : düşey boşuk(MAC)
  Vertical tabbing: Düşey tab(MAC)
  Vertical two-headed Arrow: çift başlı düşey ok(MS)
  Vertical-feed envelope: Yazıcıya dik giren zarf(MS)
  Vertically : Düşey (olarak)(MS)
  Very Slow : çok Yavaş(MAC)
  video: görüntü(MAC)
  Video cable: görünü kablosu(MAC)
  video card: görüntü kartı(MAC)
  Video Controller : Görüntü Yönetici(MAC)
  video driver : görüntü sürücüsü(MAC)
  Video Graphics Adapter: Video Grafik Bağdaştırıcı(IBM)
  Video Graphics Array(VGA): Video Grafik Dizisi(IBM) VGA Ekran Kartı(MS)
  Video jack: Görüntü bağlantısı(MAC)
  video mode : video kipi(IBM)
  video monitor : görüntü monitörü(MAC)
  video port : görüntü kapısı(MAC)
  Video screen: Görüntü ekranı(MAC)
  video signal : görüntü sinyali(MAC)
  videoconferencing: video toplantı(IBM)
  view: görünüm, görüntüleme(IBM) Görüntüle(MAC);Bakmak / Görüntülemek(MS)
  View angle : Görüntüleme açısı(MAC)
  View Another: Diğerini Görüntüle(MAC)
  View level : Görünüm düzeyi(MS)
  View menu : Görüntüle menüsü(MAC)
  Viewing scale: Görüntüleme ölçeği(MAC)
  viewpoint : görüş(IBM)
  viewport : görüntü kapısı(MAC)
  Views control panel: Görüntüler denetim masası(MAC)
  virtual : varsayılan(IBM)
  virtual address : varsayılan adres(IBM)
  virtual disk : varsayılan disk(IBM)
  virtual drive : varsayılan sürücü(IBM)
  virtual memory : görüntü bellek(MAC)
  virtual printer : varsayılan yazıcı(IBM)
  virus: virüs(IBM)
  vision : görüş(IBM)
  visual : görsel(IBM)
  voice : ses(IBM)
  Voice input : Ses girişi(MAC)
  Voice input device: Ses giriş aygıtı(MAC)
  voice recognition: ses tanıma(MAC)
  voice synthesizer: ses birleştirici(IBM)
  voice-grade channe:l ses kanalı(IBM)
  void: geçersiz(IBM)
  volatile : oynak(IBM)
  volatility: oynaklık(IBM)
  volume: oylum, cilt, birim(IBM) oylum, Ses Ayarı(MAC)
  volume attributes : oylum özellikleri(MAC)
  volume bitmap: oylum ikil izdüşümü(MAC)
  volume directory : oylum rehberi(MAC)
  Volume Info: Oylum bilgisi(MAC)
  volume is locked : oylum kiliti(MAC)
  volume label : birim etiketi(IBM) oylum etiketi(MAC)
  Volume list : Oylum listesi(MAC)
  volume name : oylum adı(MAC)
  Volume Report : Oylum Raporu(MAC)
  volume serial number: birim dizi numarası(IBM)
  Volume summary: Oylum özeti(MAC)
  Volumes menu : Oylumlar menüsü(MAC)

  – Y -
  y-axis(vertical axis) : düşey eksen(IBM)
  Year : Yıl(MAC)
  Yellow : Sarı(MAC)
  Yes : Evet(MAC)
  yield : verim(IBM)

  – Z -
  zero : sıfır(MAC)
  zero index carrier return : aynı satırda satırbaşı(IBM)
  Zero picture(re: numbers): Sıfır gösterimi(re:sayılar)(MS)
  zero suppression : ön sıfırları atma(IBM)
  Zip Code : Posta kodu(MS)
  zone : bölge(IBM)(MAC)
  zone width : bölge genişliği(IBM)
  Zoom box : Büyütme gözü(MAC)
  zoom factor: yaklaştırma katsayısı(IBM)
  zoom in:yaklaştırmak(IBM) Yakından bakmak(MAC);Yakınlaştırmak(MS)
  zoom mode : Yakınlaştırma kipi(MS)
  zoom out:uzaklaştırmak(IBM)(MS) Uzaktan bakma(MAC)
  zoom(to) : Yakınlaştırmak(MS) zooming : yaklaştırma/uzaklaştırma(IBM)

 2. #2
  Status
  Offline
  ufuc - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üye
  Üyelik tarihi
  Feb 2010
  Yaş
  25
  Mesajlar
  15
  Konular
  0
  Tecrübe Puanı
  266
  Beğendim/Beğenmedim
  Received: 0/0
  Given: 0/0

  0 Not allowed! Not allowed!

  Standart Cevap: Bilişim Terimleri Sözlüğü

  sağolasın bir çoğuunu kimse bilmez aslında :) Eline sağlık

 3. #3
  Status
  Offline
  K_R_A_L - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üye
  Üyelik tarihi
  Feb 2010
  Mesajlar
  89
  Konular
  0
  Tecrübe Puanı
  270
  Beğendim/Beğenmedim
  Received: 0/0
  Given: 0/0

  0 Not allowed! Not allowed!

  Standart Cevap: Bilişim Terimleri Sözlüğü

  Sağolasın

 4. #4
  Status
  Offline
  huso1984 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üye
  Üyelik tarihi
  Mar 2010
  Mesajlar
  21
  Konular
  1
  Tecrübe Puanı
  244
  Beğendim/Beğenmedim
  Received: 0/0
  Given: 0/0

  0 Not allowed! Not allowed!

  Standart Cevap: Bilişim Terimleri Sözlüğü

  TŞK.ler can güzel paylaşım..

 5. #5
  Status
  Offline
  Deni454 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üye
  Üyelik tarihi
  Jan 2010
  Yaş
  30
  Mesajlar
  940
  Konular
  30
  Tecrübe Puanı
  4998
  Beğendim/Beğenmedim
  Received: 0/0
  Given: 0/0

  0 Not allowed! Not allowed!

  Standart Cevap: Bilişim Terimleri Sözlüğü

  Usta paylaşım için Sağol :) Ben birkısmını çözdüm De Ne işe yarıyor bu bilgisayar içi komutlistesimi ?

Sayfa 1/3 123 SonSon

Benzer Konular

 1. Bilişim Teknolojileri Bölümü Hakkında..
  By sheithan in forum Full Geyik & Muhabbet & Her Telden
  Cevaplar: 5
  Son Mesaj: 05-02-2014, 00:11
 2. Oyun Terimleri Sözlüğü
  By tamsen26 in forum Yararlı Bilgiler
  Cevaplar: 20
  Son Mesaj: 17-09-2010, 14:32
 3. Psikoloji Terimleri Sözlüğü
  By HanifTürk in forum Full Geyik & Muhabbet & Her Telden
  Cevaplar: 6
  Son Mesaj: 21-06-2010, 13:09
 4. Bilişim dünyası yasta
  By MaCtAvIsH SoAp in forum Full Geyik & Muhabbet & Her Telden
  Cevaplar: 5
  Son Mesaj: 28-01-2010, 21:49
 5. Bilişim Sistemleri Delik Deşik!
  By MR.Dijital in forum Full Geyik & Muhabbet & Her Telden
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 20-05-2009, 11:40

Ziyaretçilerin arayarak bu sayfada buldukları

Henüz arama motoru araması yok!

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

SEO by vBSEO 3.6.0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259