DAEMON tolls la açarken ingilizce seçeneği çıkıo tmm diyorum sonra bu...
setup could not find a valid installation of Neverwinter Nights 2 , please first install Neverwinter Nights 2 and then run setup again.
sorun nedir? ... şimdiden teşekkürler !!!